Vyhledávání lokalit (cílů)
Vysočina » okres Havlíčkův Brod » hrad, zámek, tvrz » Zámek - Světlá nad Sázavou (zámek)

www.krasnecesko.cz/lokality/35179-zamek-svetla-nad-sazavou-zamek.html

turistická známka Zámek - Světlá nad Sázavou (zámek)

Zámek - Světlá nad Sázavou (zámek)

[ ID: 35179 ]     Kulturní památka (KP)     


HODNOCENÍ
60%
hodnotitelů: 1

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
červená cyklotrasa


Turistický cíl Zámek - Světlá nad Sázavou (zámek)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Zámek - Světlá nad Sázavou (zámek)
Zámek (Zdena)

Vložení nových fotografií přidat fotografie


Zámek je volně stojící, lichoběžníkové dispozice orientované severo – západně. Volně stojící rozlehlá nepodsklepená, převážně jednopatrová nepravidelná čtyřkřídlá stavba (se seříznutým SV nárožím) převážně se smíšeného zdiva, s vápennou omítkou (nátěr je tmavší okr kombinovaný s bílou. Některé ozdobné prvky a výplně v pískovcové barvě, předešlý nátěr oranžovo okrový, kombinovaný s bílou, výplně červenohnědě). Dispozice převážně dvoutaktová s chodbou při nádvoří, Z křídlo až třítraktové, střed severního křídla tvoří zimní zahrada – jednotrakt téměř na výšku obou podlaží. Západní křídlo je plochostropé, téměř na všech stropech. V 1. patře je vstup z chodby do jižního křídla lemován pilastry. Na chodbách je mozaiková dlažba. Krov je vaznicový, ve východním křídle je podkroví zčásti využito na obytné prostory. Okna jsou převážně čtyřtabulková. Střechy jsou kryté břidlicí a eternitem, zčásti i plechem, převážně valbové. Na dvoupatrové části jsou sedlové střechy se stupňovitými štíty a čučky. Nad dvoupatrovou částí na omítce jednoho z komínů psaníčkové sgrafito. Střechy jsou kryty břidlicí a eternitem, také plechem pozinkovaným, jsou převážně valbové. Nad hlavním rizalitem západního křídla a věžovitými ryzality na Východním průčelí strmé střechy s rovnou plošinkou s ozdobným zábradlím. Ve východním křídle zčásti podkroví využito na obytné prostory.

V exteriérových fasádních úpravách jsou okna převážně čtyřtabulková. Západní průčelí je proťato 13 osami. Střed tvoří trojosý silně převýšený rizalit. Na nádvoří zámku je umístěný bazén z žuly ve tvaru kvadrilobu. Největší vnější rozměr 7m, parapet bazénu je bohatě profilovaný. Opodál v severo – západním rohu nádvoří je umístěna bronzová socha dívky v životní velikosti. Západní a východní průčelí je vybaveno funkčními průjezdy. Západní průjezd je přístupný skrze trasu lemovanou balustrádou, východní je možné obsloužit litinovou bránou kotvenou kamennými sloupky a zídkou. V interiéru se dochovalo 12 stylových dveří. Bohaté stropní štuky a dobové imitace sgrafita / štukatura.

Zámek je vystavěn ve slohu pseudorenesančním, původem je mnohem starší. Již ve 14. století na levém břehu Sázavy byla založena tvrz, která byla mnohokrát přestavována. Proto jsou patrné i prvky gotické. Do další přístavby se po třicetileté válce pustili Vernierové a dokončili ji Černínové. Hrabě František ze Zichy nechal postavit západní empírové křídlo zámku, čímž se uzavřelo obdélníkové nádvoří. Z té doby pochází také nádherný štukový strop s pestrou erbovní výzdobou v rytířském sále. V rytířském sále bohaté a souměrné řešení stěn. Uprostřed východní stěny bohatě profilovaný s ušima z šedého umělého mramoru, nad ním obraz . Po stranách na konzolkách useky římsy s části segmentu ukončeného volutou. Po stranách portálu velké ozdobné, zčásti prosklené skříně, nad nimi profilovaná římsa. Vedle symetricky prolomeny další vstupní dveře. Na severní a jižní stěně je veprostřed krb z černého mramoru - 130 cm vysoký otvor obložen mědí, se zakulacenými kouty, horní římsa půdorysně zalamovaná nesená po bocích konzolami. Na západní stěně jsou tři okenní špalety s ozdobným dřevěným obložením. Do místnosti dvoje renesanční dveře. Interiér je vyzdoben štukem, který je převážně střídmý i barevně, bílá štukatura se zlacením.

Poslední novorenesanční přestavba zámku proběhla v polovině 19. století. U zámku je rozsáhlý park a původní zimní zahrada. Z interiéru je nejlépe zachovalý právě rytířský sál. Jižní křídlo je kompozice jedenácti prostorových jednotek. Východní křídlo je řešeno jako osm prostorových jednotek. Severní křídlo má ve východní části plackové klenby s půlkruhovými pásy. V zimní zahradě uprostřed vodní bazén s grottou a křídlo ze zahrady je přístupné jednoramennými schodišti. Zámecký park: Součásti zámku je rozsáhlý zámecký park, který zažil svou největší přestavbu od roku 1870 umístěním dvou hrázených rybníků. Plány a výsadby byly navrženy samotným J. O. starohrabětem Františkem Salm-Reifferscheidtem a novodobé založení parku bylo svěřeno dvornímu architektovi Ludikarovy.

Na počátku 20. století se na zámku usídlila Pozemková banka. Brzy na to se zámek stal majetkem továrníka Richarda Morawetze. Ten však musel ještě před válkou opustit Čechy a tak zámek využila ke svým účelům německá (1939-1945) a později československá posádka (1945-1948). Od roku 1949 na zámku sídlila střední zemědělská škola, která zde zůstala až do roku 2011. Nyní je zámek majetkem společnosti Zámek Světlá s.r.o., která památku koupila od města v roce 2013 a již zpřístupnila široké veřejnosti.

V roce 2013 zámek změnil majitele a hlavním úkolem se stala záchrana památky s cílem otevřít zámek v co možná nejkratší době veřejnosti. Záměr byl splněn již v červnu 2014, kdy byla na zámku zpřístupněna Expozice historického evropského skla, která se nachází v nově zrekonstruovaných místnostech barokního křídla zámku. Zároveň s tím byly na zámku otevřeny dvě dětské expozice: Království panenek a pohádkový okruh Na Sázavě.

Od června 2015 mají návštěvníci možnost navštívit několik zámeckých expozic:

I. okruh je věnován Expozici historického evropského skla, kde mohou návštěvníci obdivovat na 1100 předmětů vytvořených v období od baroka až do počátku 20. století. Soubor pochází z unikátní sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a v takovém rozsahu a kvalitě zatím nebyl nikdy vystaven. Kvůli generální rekonstrukci budovy muzea v Praze nebudou v následujících letech jeho sbírky zpřístupněny.

Malí i velcí návštěvníci si mohou v expozici Království panenek prohlédnout nejen panenky, ale i medvídky, kočárky a další hračky. Panenky jsou vyrobené z různých materiálů, (k nejstarším patří celuloidové) a pochází nejen z Čech, ale i z Německa, Španělska nebo Japonska. Expozice bude doplněna o modely hradů a zámků z Česka a Německa. V dětském pohádkovém okruhu Na Sázavě se návštěvníci seznámí aktivní formou s regionálními posázavskými pověstmi, které jsou inspirované knihou od Eduarda Doubka.

II. okruh sestává ze tří expozic. V Expozici historických hodin mohou návštěvníci obdivovat vzácné hodiny, vytvořené v období od baroka do poloviny 19. století. Soubor pochází z unikátní sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Druhou částí prohlídkového okruhu je Expozice historických zbraní z období od 19. století do konce 1. světové války, které jsou zapůjčené ze sbírek Národního muzea v Praze. Třetí částí je Expozice obrazů a soch, kde návštěvníci uvidí vzácné obrazy a barokní polychromované sochy zapůjčené ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč.

V průběhu celé sezóny probíhají na zámku jak akce zaměřené primárně na děti (Den dětí, Svět hraček) tak i pro celé rodiny (Trčkovské slavnosti, SázavaFest, koncerty, výstavy a další akce).

Návštěvníci se mohou občerstvit v zámecké kavárně Ladurée. Lze využít jak vnitřní prostory kavárny, které slibují klidnou zámeckou atmosféru, tak i venkovní sezení na nádvoří nebo u zámeckého parku. Nápojový lístek sestává z široké nabídky kávy, čajů, džusů, v zimním období i horké čokolády či punče. K tomu si návštěvníci mohou pochutnat na zákuscích, dortících či zmrzlině. Pro děti je k dispozici dětský koutek.

V části severního křídla zámku můžete obdivovat zimní zahradu (oranžérii) s umělou grottou s vodopádem a jezírkem, do které lze vstoupit přímo z nádvoří. Jezírko je nyní domovem 17 vodních želv. Na zámek navazuje rozlehlý upravený anglický park (18 hektarů) s kaskádou rybníků a altány. 

V následujících letech za stálého provozu proběhne kompletní rekonstrukce celého zámeckého areálu a vznikne velký zámecký okruh, který podchytí období od renesance po novorenesanci. Důraz je kladen na to, aby se zámek stal kulturním centrem nejen Vysočiny, ale celého Česka.

Z historie zámku

Historie světelského zámku sahá až do středověku, kdy Štěpán ze Šternberka nechal roku 1393 vystavět na levém břehu řeky Sázavy gotickou tvrz chráněnou příkopy.

V roce 1429 připadlo světelské panství rodu Trčků z Lípy a roku 1567 nechal Burian III. Trčka z Lípy přestavět stávající tvrz na lovecký zámek a to již v renesančním stylu. Z této doby pochází dochovaný latinský nápis, nad portálem na jižním průčelí zámku, který v českém jazyce zní: "Není pokoje na tomto světě, Burian Trčka z Lípy, první komoří císařský, 1567". Trčkové tu sídlili až do roku 1636, kdy byl jejich majetek zkonfiskován a připadl královské komoře.

Po třicetileté válce se zde vystřídalo několik majitelů. Důležitým byl od roku 1668 Jan Bartoloměj z Vernieru, neboť zahájil přístavbu dnešního východního křídla k renesanční trčkovské tvrzi.

V roce 1722 se stal zámek majetkem rodu Černínů. František Antonín Černín pokračoval v dalších úpravách zámku v duchu baroka. Nyní již dostavěné východní křídlo bylo obohaceno o sochařskou výzdobu, arkády v prvním patře a rodové erby. Stavební úpravou prošel i zámecký park.

Další přestavba proběhla v letech 1774-1775, kdy na zámku působil rod Kolovratů Krakovských. V roce 1809 přestal zámek sloužit svému původnímu účelu, a v době napoleonských válek se proměnil ve vojenskou nemocnici.

Novým majitelem zámku se stal v roce 1817 hrabě František Josef Zichy, který nechal přestavět západní křídlo zámku v empírovém slohu, Rytířský sál a ostatní místnosti v prvním patře nechal vyzdobit štuky.

V roce 1821 přešel zámek do majetku rodu Salm-Reifferscheidtů. Ti si v roce 1869 přizvali k přestavbě svého sídla vídeňského architekta Svatoše, jehož úkolem bylo upravit zámek s ohledem na původní umělecké slohy. Pouze k západnímu křídlu přistavěl v novorenesančním slohu věžičku a balkon nad hlavním vstupem. Na nádvoří uzavřel arkády řadou oken a vybudoval oranžérii, která se dochovala v původní podobě dodnes.

Svatošovou přestavbou tehdy zámek získal svou dnešní podobu. Vznikla jednopatrová a z části dvoupatrová historizující budova o čtyřech křídlech, která uzavírají čestné nádvoří s kašnou. Na stavbě jsou jasné renesanční, barokní, empírové a novorenesanční prvky.

 V současné době je možné na zámku navštívit několik expozic: 1. První muzejní okruh seznámí návštěvníky s Expozicí historického evropského skla (období od raného baroka až do konce 19. století). Expozice je umístěna v náročně opravených zámeckých interiérech barokního křídla zámku. V rámci této výstavy se návštěvníci také seznámí s historií zámku, nejvýznamnějšími šlechtickými rody, které měly největší vliv na rozvoj řemesel v regionu (sklo, kámen, granáty) a zanechaly významnou stopu v historii. 2. Druhý muzejní okruh představí návštěvníkům ojedinělou expozici historických hodin ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea Praha, vyrobených v období od raného baroka do konce 19. století. Druhou část okruhu tvoří sbírka obrazů a polychromovaných soch z období baroka, která je zapůjčena z Muzea Vysočiny Třebíč. Expozice je umístěna v zámeckých interiérech části renesančního a empírového křídla zámku a je doplněna ukázkou soukromých sbírek majitelů zámku (sklo, keramika, bronzové sochy). 3. Pohádkový okruh "Na Sázavě" je určen pro děti, které se interaktivním způsobem seznámí s posázavskými pověstmi. 4. "Dětské království" je každoročně obnovovaná expozice pro děti i dospělé. Můžete zde vidět starožitné hračky a panenky, modely hradů a zámků a další. Od sezony 2017 jsou v provozu zážitkové hry Exit games na téma starořeckých bájí. Únikové místnosti jsou ideální pro rodiny s dětmi nebo skupinky dětí ve věku 10-18 let. Kavárna Ladurée se nachází ve zrenovovaných prostorách renesančního křídla zámku. Návštěvníkům nabízí výběr domácích dortů a dalších dobrot, na kterých si můžete pochutnat s dobrou kávou, čokoládou nebo jinými nápoji. Občerstvit se můžete v příjemném prostředí interiéru kavárny nebo na zámeckém nádvoří u kašny za zvuků klasické hudby. Zámek nabízí ubytování v zámeckých apartmánech, které se nachází v renesančním křídle zámku s jedinečným výhledem do zámeckého parku. Příjemnou atmosféru navodí vybavení pokojů v klasickém zámeckém stylu. Na zámek navazuje upravený anglický park o rozloze 18 hektarů s kaskádou rybníků, který je vhodný k procházkám po upravených cestičkách. Otevírací doba Zámecké prohlídkové okruhy Kavárna Ladurée červen a září: so - ne 10-17h červen: so - ne: 10-17h po - pá: na objednávku červenec - srpen: út - ne 10-17h červenec - srpen: út - ne 10-17h září – květen: zavřeno říjen - květen: po – ne: na objednávku


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze