Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Skuhrov nad Bělou
 zřícenina v okrese Rychnov nad Kněžnou
Založen snad kolem roku 1300 pány z Meziříčí, kterým patřil až do roku 1387. Zpustl za husitských válek či o něco později....

velký nárůst
Škvořetice
 zámek v okrese Strakonice
Škvořetice (zámek) Ves Škvořetice je poprvé doložena v pramenech k r. 1299 - tehdy se z ní odváděl desátek kostelu v Miroticích. Jan ze Škvořetic (1380) a Ondřej Mirovec seděním ve Škvořeticích (1411) jsou první známí držitelé Škvořetic. Poslední známý majitel škvořetického st...

velký nárůst
Skřivany
 zámek v okrese Hradec Králové
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Skřivaň
 zámek v okrese Rakovník
První zpráva o tvrzi pochází z roku 1380. Tvrz byla postavena bratry Kuneši. V letech 1596 - 1608 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek....

mírný pokles
Slabce
 zámek v okrese Rakovník
  Zámek ve Slabcích vystavěl počátkem 18. století František Karel Vančura z Řehnic. Nákladnou stavbuvšak pro nedostatek financí do své smrti nedokončil. V letech 1754-1847 patřil zámek Hildprantůmz Ottenhausenu, starobylému šlechtickému rodu původem z jižního Tyrolska. Podnikaví Hildprantové, kteřípostupně skoupili celé okolí Slabec včetně hradu Krakovce a zámku ve Zhoři, upravili zámek ve Slabcí...

mírný pokles
Slanec - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Šlapanice
 zámek v okrese Brno-venkov
V 18. století tuto budovu vlastnil správce Kajetán Blümegen. Ten ji brzy nechal přestavět na jednopatrovou budovu, kterou využíval jako venkovské sídlo. Sám pracoval v nedalekém Brně. Po správcově smrti se tento již zámek stal majitelem zámeckého zahradníka. Ten jej prodal olomoucké kapitule a...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Slapy
 zámek v okrese Praha-západ
Na katastrálních pozemcích, kde se dnes nachází zámek s přilehlým dvorem a zahradou, je již od 13. století doložen statek, který přináležel zbraslavským cisterciákům. Po husitských válkách přešly Slapy v roce 1436 do zástavy hrabat Kolovratů. Klášterní dvůr ...

velký pokles
Slatina
 hr v okrese Znojmo
Slatina
 zámek v okrese Znojmo
Tvrz pravděpodobně postavili Jankovští z Vlašimě, poprvé doložena roku 1535. V roce 1602 (nápis nad vchodem) přestavěna Zikmundem Jankovským v renesanční zámek. Jankovští z Vlašimě na zámku sídlili do počátku 18. století, po vymření rodu jej získali Daunové, kteří zde však již nesídlili. Zámek se změnil nejprve v sídlo správce hospodářského dvora, později v hospodářskou budovu....

mírný pokles
Slatina
 zámek v okrese Nový Jičín
V roce 1771 byla původní tvrz přestavěna na malý barokní zámek. V roce 1775 ale objekt vyhořel. Avšak hrabě Josef Malabaile z Canalu jej nechal znovu vystavět v pozdním barokním stylu. Do roku 1910 se majitelé často střídali, poté zámek získala obec. Pro její potřeby tak s menší přest&aa...

velký nárůst
Slatiňany
 zámek v okrese Chrudim
Zámecký areál ve Slatiňanech je skutečným a neobjeveným rájem pro návštěvníky, kteří hledají odpočinek, kulturní a zároveň sportovní vyžití. Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Slavičín
 zámek v okrese Zlín
V 2. polovině 13. století měl Helembert de Turri kolonizovat Slavičínsko vylidněné uherským vpádem v roce 1253 a v blízkosti založit tvrz - zda byla tehdy postavena, není známo. Doložena až rokem 1518 za Podmanínských z Podmanína. V 17. století poškozena uherskými vpády. V polovině 18. století byla Podstatskými z Prusinovic přestavěna v trojkřídlý barokní zámek. V 2. polovině 19. století za Lede...

mírný pokles
Slavín
 zámek v okrese Mělník
Roku 1840 založil Antonín Veith dnešní Slavín jako pantheon české historie původně pro 24 soch významných českých osobností....

obrovský nárůst
Slavětín
 hr v okrese Jindřichův Hradec
Slavkov
 zámek v okrese Vyškov
Slavkov (zámek) Barokní zámek - Na místě dnešního barokního zámku byla vybudována začátkem 13. století komenda řádu německých rytířů. V jejich vlastnictví je Slavkov poprvé zmiňován roku 1237. Části obytné budovy a kruhové schodišťové věže komendy jsou zachová...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Slavkov
 zámek v okrese Opava
Slavkovský zámek je nejstarší budovou v obci. Vznikl přestavbou původní tvrze roku 1586. Od konce 17. století nebyl využíván jako panské sídlo a postupně chátral. Vynucené opravy a úpravy, naposledy ve 20. století, výrazně poškodily charakter historického objektu. Jedinou dochovanou a kulturně chráněnou částí je kaple s renesanční klenbou. Čtyřkřídlá dvoupatrová budova se čtvercovým dvorem sloužil...

velký nárůst
Slezské Pavlovice
 zámek v okrese Bruntál
Zámek čp. 29 - rejstříkové číslo 8-153. Příklad pozdně barokní šlechtické usedlosti ze 3. čtvrtiny 18. století se zachovanou dispozicí a některými detaily vybavení. Opravy provedeny v roce 1961. Vlastník : Pozemkový fond ČR V současné době je zámek uzavřen a bohužel chátr&aacu...

mírný pokles
Slezské Rudoltice
 zámek v okrese Bruntál
Slezské Rudoltice (zámek) Zámek Slezské Rudoltice založili Fulštejnové na místě bývalé tvrze na osoblažsku v letech 1548-1565. V době vlastnictví Alberta z Hodic byl zámek mohutně přestavován, k zámku patřil krásný park, v zámku bylo divadlo. Zámek patřil k významným kultur...

obrovský nárůst
Slezskoostravský hrad - Ostrava-Slezská Ostrava (hrad) Z původního objektu se dochovala jen jedna z bašt. Atmosféru dávných věků čas od času přibližují i šermířská představení doprovázená historickou hudbou a dobovými jarmarky. Pověsti praví, že pod hradem bývaly ukryty poklady. Ty však bylo možné spatřit jen na Velký p&aacut...

střední pokles
Sloup
 hrad a poustevna v okrese Česká Lípa
Sloup (hrad a poustevna) Skalní hrad Sloup - Na jižním okraji Sloupu ční nad údolí Dobranovského potoka asi 35 m vysoký pískovcový skalní suk (318 m), všeobecně považovaný za skalní hrad. O sloupském hradu se sice zmiňuje řada historických pramenů, ale jeho poloha není dodnes známá. Nejspíše stál na severovýchodním úpatí skály, kde jej kromě opevnění chránily také okolní rybníky s bažinami, a kde později vznikl panský dvů...

mírný pokles
Sloupno
 zámek v okrese Hradec Králové
Sloupno (zámek) Zámek byl vybudován na místě staršího zámeckého objektu po polovině 18. století za opata Benna I. Löbla jako benediktinská rezidence, která sloužila břevnovsko-broumovskému klášteru. Benediktýni získali statek Sloupno roku 1672 za opata Tomáše Sartoria. Roku 1687 byla stará renesanční tvrz přestavěna na barokní zámek. Důvodem, proč benediktini usilovali o zakoupení Sloupna byla jeho strategická po...

obrovský nárůst
Slovanské hradiště - Hradsko
 hradiště v okrese Mělník
Hradsko je opevněné sídliště z mladší a pozdní doby bronzové a také raně středověké slovanské hradiště nacházející se nedaleko stejnojmenné obce na náhorní plošině nad údolím řeky Pšovky.  Archeologick&eac...

mírný pokles
Slovanské hradiště - Stavenice
 opevnění v okrese Šumperk
Archeologicky cenná lokalita s dochovanými relikty opevnění. Významný doklad osídlení regionu v raném středověku. Opevněná plocha hradiště se sklonem k jihovýchodu má přibližně trojúhelníkovitý půdorys o největší délce 150 m a zaujímá rozlohu cca 1,6 ha. Re...

mírný pokles
Hradiště jednoho z nejslavnějších rodů v období raneho středověku - Slavníkovců. ...

střední pokles
Šluknovský zámek - Šluknov
 zámek v okrese Děčín
Šluknovský zámek dvacet let chátral, ale naštěstí se ho díky finanční dotaci podařilo celý postupně opravit a v roce 2007 znovu otevřít široké veřejnosti. Na zámku byly obnoveny kulturní akce, zejména pak dobové Zámecké slavnosti, konané vždy posledn&iacu...

velký nárůst
Šluspárk - Schlossberg, Hrad u Úhlejova
 zaniklý hrad v okrese Jičín
Terénní pozůstatky po nevelkém hradu na nevýrazné vyvýšenině u Úhlejova na Miletínsku, zčásti poškozené silnicí. V písemných pramenech se hrad neobjevuje a neznáme ani jeho původní jméno; podle archeologických nálezů zanikl již před pol. 13. stol. Pravděpodobně patřil mezi nejstarší šlechtické hrady kvalitativně nižší úrovně. ...

obrovský nárůst
Smečno
 zámek v okrese Kladno
Smečno (zámek) Na místě vladycké tvrze pocházející ze 13. století postavil před rokem 1460 Bořita z Martinic novou pozdně gotickou tvrz. Martinicové drželi Smečno od roku 1416 do roku 1918. V roce 1586 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek, který byl od roku 1589 majetkem Jaroslava Bořity z Martinic. V 17. a 18. století byly upravo...

střední pokles
Smidary
 zámek v okrese Hradec Králové
Smidarský zámek nacházející se na pravém břehu řeky Cidliny byl v minulostiekonomickým centrem poddanského městečka Smidar, ke kterému patřil přiléhající pivovar a mlýn. Původně však na místě zámku stála vodní tvrz využívající ze dvou stran přirozené ochrany řeky. Je doložena spolu s dvorem z roku 1413, kdy Smidary patřily Janu Ohnišťkovi. Následně v roce 1424 byly Smidary dobyty a vypáleny Jane...

obrovský nárůst
Smilkov
 zámek v okrese Benešov
Zámek postavil v 16. století Smil z Hodějova, přestavět barokně jej dal koncem 17. století Jan z Talmberka. V 18. století a 1. polovině 19. století patřil Voračickým z Paběnic. V 2. polovině 19. století částečně regotizován. ...

velký nárůst
Smilovo Hradisko
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
Smilův hrad
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
Severovýchodně od městyse Drahany, asi 4km v lesích vojenského prostoru, jsou zbytky středověkého hradu. Smilův hrad, nebo též Smilovo hradisko, je písemně připomínán jen jednou a to roku 1391. Již tehdy se jednalo o pusté místo. Hrad se skládal z vlastního hradu a předhradí. Hlavní stavbou byl obdélníkový palác. Archeologicky se zařazuje do poslední čtvrtiny 13.století. Bohužel jeho smysl je zas...

střední nárůst
Smolkov
 zámek v okrese Opava
Tvrz Tvorkovských z Kravař doložena rokem 1613. Na počátku 18. století Lichnovští z Voštic postavili v místech tvrze patrový barokní zámek....

mírný pokles
Smraďavka
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Bývalý lovecký zámeček s kaplí sv. Kříže jsou nejstaršími stavbami lázeňského letoviska na Smraďavce. Oba objekty byly postaveny mezi léty 1670-1680 tehdejšími majiteli buchlovského panství, barony Petřvaldskými z Petřvaldu. Budova nynější restaurace v sousedství zámečku pochází z počátku 19. století a byla založena Leopoldem I. Berchtoldem, který na Smraďavku přechodně přesídlil, zanechav svůj zá...

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Sobotín
 zámek v okrese Šumperk
Sobotín (zámek) Sobotín byl založen v rámci velké kolonizace druhé poloviny 13. století, jak dosvědčuje i poosobní jméno (Sobota), původně nejspíš jako hornická osada. Poprvé je výslovně uváděn v roce 1350 jako sídlo farnosti, která byla připojena k tehdy vzniklému litomyšlskému biskupst...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sobůlky
 hr v okrese Hodonín
Sokol
 zřícenina hradu v okrese Liberec
Sokol je výrazná znělcová kupa (593 m) západně od Petrovic se zbytky středověkého hradu. Na jejím severním svahu je u odbočky na hrad upravená nepříliš vydatná Kočičí studánka a v okolí jsou patrné staré jámy po těžbě železné rudy. Nedaleko odtud stojí u boční cesty kamenný pomníček lesního adjunkta Vincence Stoye, který zde byl v roce 1878 zastřelen pytlákem. Na jižním svahu kopce je ve vzrostlém...

mírný pokles
Sokolčí
 zřícenina hradu v okrese Český Krumlov
Nepatrné pozůstatky po hradu ve špatně přístupné poloze na skalním vrcholu blízko Soběnova, nad údolím Černého potoka. Vznik není jasný, podle padělané listiny z 15. stol. sice potvrdil král Přemysl Otakar II. koupi hradu Vokovi z Rožmberka r. 1264, Rožmberkové jej však získali až r. 1387 od pánů z Velešína. K r. 1541 se připomíná jako pustý. ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)