Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Oselce
 zámek v okrese Plzeň-jih
Barokní zámek v Oselcích byl vystaven na místě tvrze v roce 1680 a přestavěn Antoniem de Maggi v letech 1707 - 1737. Při úpravě byla postavena zámecká kaple, kterou zdobí nástropní freska s českými patrony. Budova zámku je dvoupatrová, s jednoduchou architekturou, ozdobou je věž s hodinami a arkády na nádvoří. Zámek je obklopen anglickým parkem. V devadesátých letech byl zámecký areál navštěvován ...

velký nárůst
Ošelín
 zámek v okrese Tachov
Původní tvrz byla v roce 1786 přestavěna Františkem Jáchymem ze Širdinku na barokní zámeček. Je to patrová budova s mansardovou střechou. Z původní tvrze se dochovaly valené klenby v přízemí. ...

mírný pokles
Osiky
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Vznikl pravděpodobně v 2. pololetí 13. století....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Osov
 zámek v okrese Beroun
Osov (zámek) Na místě, kde je dnes zámek, stávala od počátku 15. století tvrz, která často měnila majitele. V roce 1677 ji koupili Kaunicové, kteří ji nechali zbořit a Jan Adolf Kaunic tu v letech 1728-1737 nechal vystavět barokní zámek. Na místě nynější fary severně od zámku byly v roce 1858 při upravování parku nalezeny základy někdejšího dvora. Tam, kde je nyní hlavní vchod do parku (směrem k Osovci), stáv...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
83 %
Osová
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Osová (zámek) Zámek Osová je barokní zámek Kateřiny z Walldorfu, původně středověký hrad Ronovců, Tasovců a Osovských z Doubravice, je to čtyřkřídlá budova s věží stojící na břehu rybníka. Poloha zámku je celkem romantická; objekt je však pro veřejnost uzavřen a nachází se v poměrně šp...

střední pokles
Ostromeč
 zřícenina hradu v okrese Příbram
Zříceniny hradu na konci dlouhého ostrohu vytvořeného údolím Vltavy a potokem Mastníkem, naproti Živohoště. Hrad pravděpodobně ze 14. stol. se poprvé připomíná patrně r. 1369, na poč. 15. stol. byl již zpustlý; uvádí se r. 1419, kdy se v okolí odehrála bitva. Po obsazení husity r. 1424 byl obnoven, r. 1435 jej oblehla zemská hotovost. Husitská posádka se po více než dvou měsících vzdala a hrad byl...

mírný pokles
HODNOCENÍ
80 %
Ostrov nad Ohří
 zámek v okrese Karlovy Vary
Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, založená Hrabišicem Slavkem, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata, bádenský vládnoucí rod, rakouský dům a jeho toskánská linie. Jedná se o komplex několika bud...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Ostrý
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Zřícenina gotického hradu založeného zřejmě až v 1. pol. 15. stol. na vysokém čedičovém vrchu u Milešova; prvně se připomíná r. 1433. Vznikl v době, kdy rychlý rozmach dělostřelectva přinutil vrchnost zakládat svá opevněná sídla na vrcholcích osamělých kopců, které nebylo možné ostřelovat. R. 1565 byl již pustý, majitelé přesídlili do tvrze v Bílém Újezdě. V 18. století jej těžce poškodili hleda...

obrovský nárůst
Ostrý u Lochovic
 zaniklý hrad v okrese Příbram
Terénní pozůstatky po malém hrádku ve vrcholové poloze poblíž Lochovic. Nedochovaly se o něm žádné údaje; předpokládá se, že odtud mohl pocházet rod Čámských z Ostrého, poprvé připomínaný r. 1378. V blízkosti zachovány rozsáhlé stopy důlních prací připomínající těžbu železné rudy. ...

mírný pokles
Ostředek
 zámek v okrese Benešov
S výjimkou světničky Svatopluka Čecha je zámek veřejnosti nepřístupný. ...

obrovský nárůst
Osule – Vítějovice
 zřícenina hradu v okrese Prachatice
Osule – Vítějovice (zřícenina hradu) Na vrchu Osule nad obcí Vítějovice zbytky nedostavěného hradu z doby před r. 1300, velmi protáhlého půdorysu. Založil jej zřejmě Přemysl Otakar II., po jeho smrti se stavba zastavila a rozestavěný objekt byl částečně užíván snad ještě na počátku 14. stol. Nejpozději kolem roku 1350 byl hrad ve svých vystavěn&yacu...

velký nárůst
Osvračín
 zámek v okrese Domažlice
Zámek Osvračín z 18. století stojí na místě, kde dříve stávala tvrz. Do roku 1945 jej vlastnil sklářský podnikatel Ondřej Ziegler, který přistavěl jedno patro v pseudogotické podobě. Jedná se o jednoduchou dvoukřídlou, jednoposchoďovou budovu. Dnes je objekt v majetku obce a slouží jako obecní...

obrovský nárůst
Osvračín
 zaniký hrad v okrese Domažlice
Terénní pozůstatky a stopy zdiva po hradu ze 13. stol. na ostrožně nad stejnojmennou obcí. Existoval již r. 1289, jeho majitelé se rychle měnili; zpustl po mohutném požáru ve 2. pol. 15. stol., jeho rezidenční úlohu převzala tvrz a později zámek ve vsi. Po svém opuštění byl hrad úmyslně pobořen, aby nemohl...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Otaslavice - Dolní hrad
 zřícenina hradu v okrese Prostějov
Otaslavice - Dolní hrad (zřícenina hradu) Otaslavice byly ve 14. a 15. století rozděleny na 2 samostatné statky, proto zde vznikly 2 hrady. Horní Otaslavice náležely rodu z Otaslavic - zdejší hrad připomínán rokem 1353. Dolní Otaslavice náležely Puškům z Kunštátu, hrad doložen rokem 1377. Dolní hrad stál na severnějším ostrohu a byl typem hradu s válcovou věží. Zachován příkop a torzo válcové věže s kunštátským erbem....

střední nárůst
Otěhřiby
 hr v okrese Olomouc
Oybin
 zřícenina hradu v okrese * Německo
Oybin (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Oybin - Romantická zřícenina hradu Oybin, stojící na temeni pískovcové stolové hory, je jednou z největších turistických zajímavostí Žitavského pohoří. Hrad byl postaven v místech, kudy již v dávných dobách procházela významná obchodní stezka z Čech do Lužice. Oybin byl osídlen již v době bronzové a železné, avšak dodnes dochované stavby a jejich pozůstatky v prostoru hradu pocháze...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Ořechov
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Okolnosti vzniku zámku se dle dostupné historické literatury datují už v době renesance, nejspíše v polovině 16. století. Do této doby spadá historie převážné části zámku a jeho vnější vzhled se považuje za raně barokní stavbu. Všechny spekulace o jejím vzniku tedy můžeme...

obrovský nárůst
Pacov
 zámek v okrese Pelhřimov
Pacov (zámek) Patrně již ve 12. nebo 13. století hrad, první písemná zmínka z roku 1345, kdy byl majetkem krále, roku 1346 zastaven Petru z Rožmberka, koncem 14. století v majetku Tluksů z Čechtic. Od roku 1401 v majetku Machovců více než 100 let. Roku 1528 již zmiňován jako zámek. V roce 1884 zbořeno východní křídlo. Z původního hradu zachovány klenuté stropy v severním křídle zámku, přízemí mohutné kruhové vě...

střední pokles
Pacov - Hrádek
 zřícenina tvrze v okrese Pelhřimov
Hospodářský dvůr, do něhož byla pojata bývalá tvrz, připomínaná ve 14. století (Václav Hrádek z Hrádku). ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
10 %
Pačlavice
 hr v okrese Kroměříž
Pajštůn - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Pakoměřice
 zámek v okrese Praha-východ
Postaven na místě původní tvrze, z níž zachovány příkopy okolo objektu. Přestavěn v 18. století a částečně v 19. století. ...

střední pokles
Panenská
 hr v okrese Jindřichův Hradec
Panenský Týnec
 zámek v okrese Louny
Klášter byl založen Habartem ze Žerotína roku 1293. Mohutný klášterní kostel stavěn v letech 1371 - 1419, nebyl dokončen. Po zničení v husitských válkách obnoven a v 16. století rozšířen. V 17. století sloužil jako letní sídlo abatyší Anežského kláštera. Zrušen roku 1782. V 1. polovině 19. století za Tuscanů přestavěn na zámek, který byl roku 1842 rozšířen o křídlo. Od roku 1872 do roku 1945 v maj...

střední pokles
Panská Vyhlídka
 hr v okrese Nový Jičín
Pardubice
 zámek v okrese Pardubice
Pardubice (zámek) Počátky panského sídla dokládají archeologické nálezy do konce 13. stol. V dochované podobě pochází pardubický zámek hlavě z přestavby, podniknuté na přelomu 15. a 16. stol. pány z Pernštejna. Pernštejnové zabrali rozlehlé území, které dokonale opevnili mohutným hliněným valem s hradbou na úpatí a vodním příkopem kolem. Uvnitř tohoto areálu vyrostl palác, který vyhovoval nárokům pronikajícího rene...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Pašinka
 tvrz, zámek v okrese Kolín
Pašinka (tvrz, zámek) Zmínka o tvrzi v obci již ve 14. století. Dnešní stavba z 15. století postavena Janem, řečeným Pašinkou z Trojanovic. V 18. století přistavěn barokní zámeček. Třípatrová věžovitá tvrz se šindelovou střechou zakončenou malou cibulí. K ní na jižní straně přiléhá obdélná patrová budova zámečku s lizénovým členěním fasád a valbovou střechou. Na východní straně věže v přízemí zachován pozdně gotický v...

střední pokles
Paskov
 tvrz v okrese Frýdek-Místek
Původní tvrz pochází z 15. století, byla postavena uprostřed tehdejší osady. Později byla renesančně upravena a v 17. století přestavěna v raně barokní čtyřkřídlový zámek. Poslední pseudobarokní úpravy a přístavba kaple proběhly v letech 1913-1914. V dnešní době objekt slouží jako nemocniční zařízení....

střední nárůst
Paskov
 zámek v okrese Frýdek-Místek
Tvrz doložena v roce 1484. V 16. století upravena renesančně (snad za Dudičů z Hořechovic) a ve 40. letech 17. století přebudována za Bruntálských z Vrbna v raně barokní čtyřkřídlý zámek původně s nárožními věžemi a s představěným vstupním traktem. V zámeckém nádvoří stála hranolová věž (snad pozůstatek tvrze). Na přelomu 60. a 70. let 19. století za vlády rodu Saint Genois po požáru v roce 1869 z...

střední pokles
Pátek
 zámek v okrese Louny
Pátek (zámek) Zámek byl postaven po roce 1692 v areálu renesančně přestavěné gotické tvrze, která byla po jeho dostavbě zbořena. Stavebníkem byl Gundakar z Dietrichsteinu, architektem pak Antonio Porta a stavitelem Jakob Mitthofer. Úplně dokončen byl až roku 1697, do roku 1700 se pak ještě stavěly hospodářské budovy. Roku 1710 panstv&iacut...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Patokryje
 tvrz v okrese Most
První zmínka z roku 1378, kdy majitelem byl Pešek z Patokryj. Tvrz zpustla počátkem 17. století. Tvrz stávala na mírném návrší nad potokem Srpinou na jižním okraji obce. Dnes je tento prostor zastavěn obytnými a hospodářskými objekty.V 15. stol. ve vsi sídlil rod z Duban, až do 17. stol. se v obci vystřídalo několik šlechtických rodů. Posledním držitelem tvrze byl Bernard Elsnic z Elsnic, kterému...

střední pokles
Pavlov
 zámek v okrese Pelhřimov
Původně zde stávala tvrz, která však byla později přestavěna na zámek s hospodářským dvorem. Jedná se o patrovou dvoukřídlou budovu s postranním krátkým křídlem, průčelí s širokým málo vystupujícím rizalitem, zakončeným trojúhelníkovým š...

velký pokles
Pavlovice
 hr v okrese Vyškov
Pecka
 hrad, zřícenina hradu v okrese Jičín
Pecka (hrad, zřícenina hradu) Raně gotický hrad vznikl na počátku 14. století, poprvé se připomíná rokem 1322, kdy jeho majitelem byl Budivoj z Pecky. Měl podélnou dispozici jako ostroh, na němž byl postaven. Na severní straně jej chránila mohutná štítová zeď zpevněná napůl vystupující válcovou věží. Na jižním konci stával hradní palác, chráněný hlavní válcovou věží. Od roku 1407 Pecku držel Jarek z Železnice, nepřítel husitů....

obrovský nárůst
Penčičky
 hr v okrese Přerov
Perná
 zaniklá tvrz v okrese Vsetín
Pernolec
 tvrz v okrese Tachov
Pernolec (tvrz) Barokní sýpka stojí na základech původní vodní tvrze, zmiňované už v roce 1414. V majetku pánů z Pernolce, Pehmů z Osova aj. Od konce 15. stol. nebyla trvale obývána a její majitelé se střídali. Poč. 18. stol. byla na jejím místě postavena sýpka. R. 2004 koupena rodinou Turnerů a zreko...

střední pokles
Perštejn
 zřícenina v okrese Chomutov
Z hradu se zachovaly zbytky hradního paláce, okrouhlá věž a zbytky hospodářských objektů. Hradní zříceniny jsou volně přístupné....

mírný pokles

    Strana: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)