Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 441-460 z 1979 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hrad Veveří - Brno-Bystrc
 hrad v okrese Brno-město
Hrad Veveří - Brno-Bystrc (hrad)

Stručný nástin možného stavebního vývoje areálu dle stavu poznání k březnu 2005. Dlouhý a poměrně složitý stavebně historický vývoj hradu Veveří vedl ke vzniku rozsáhlé dvoudílné dispozice na opyši vzniklém zákrutem potoka Veverky nad jeho soutokem s řekou Svratkou. O nejstarší podobě tohoto sídla z počátku 13.století bohužel nevíme téměř vůbec nic. Názory archeologů a historiků se rozcházejí dokonce i v otázce umístění objektu, který je jako Veveří známý už roku 1213. Šlo již o malý, třebas je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
střední pokles
Hrad Vlčtejn
 zřícenina v okrese Plzeň-jih
Hrad Vlčtejn (zřícenina)

Hrad Vlčtejn se připomíná poprvé v r. 1284 a jeho držitelem byl Holen z Vlčtejna (též z Vildštejna), přítel Záviše z Falkenštejna. Koncem 13. a v polovině 14. století je ještě doloženo několik šlechticů tohoto jména. Před r. 1360 získali Vlčtejn Rožmberkové a ti také původně dřevěný hrad přestavěli a dali mu dnešní podobu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hrad Zlenice - Senohraby
 zřícenina hradu v okrese Praha-východ
bez fotografie

Zříceniny hradu zbudovaného na přelomu 13. a 14. stol. nad ústím Mnichovky do Sázavy (poblíž dnešních Senohrab) pány z Dubé. Poprvé je zmiňován k r. 1318, založen byl nedlouho předtím kolem r. 1300; zpustl po r. 1460 za vojenských akcí poděbradských válek, jako zbořený se uvádí r. 1465 a jako pustý r. 1554. Na protějším břehu Mnichovky...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Hradčany
 hr v okrese Přerov
bez fotografie

mírný pokles
Hradec nad Moravicí
 zámek v okrese Opava
Hradec nad Moravicí (zámek)

Počátky osídlení Hradce sahají hluboko do pravěku k době cca 3000 až 2700 př. n.l. Na sklonku 8. století se na ostrožné, sevřené řekou Moravicí a potokem Hradečná, usadili Slované. Zdejší hradisko kmene Holasiců patřilo do předsunutého strážního systému Moravanů. Po zániku Velké Moravy náležel Hradec i nadále k moravskému státu, vpád Boleslava Chrabrého přinesl zemi na kratší čas polskou nadvládu. Po porážce Poláků přešla Morava do rukou Přemyslovců a ti někdy v polovině 11. století vybudovali v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hrádek
 hr v okrese Svitavy
bez fotografie

mírný nárůst
Hrádek
 hr v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

mírný pokles
Hrádek
 tvrz v okrese Kladno
bez fotografie

Ves Neprobylice se připomíná poprvé r. 1316, kdy se tu uvádí Michal z Neprobylic. První zpráva o zdejší tvrzi, které se říkalo Hrádek, je až z r. 1552, kdy na ní Jiří Neprobylický z Neprobylic při sňatku daroval své manželce 200kop grošů. Vznik tvrze však spadá zřejmě již do 14. Století. R.1393 byly Neprobylice spojeny se sousedními Kutrovicemi, pon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hrádek
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

První zmínka o zámku Hrádek pochází ze 14. století. Do 16. století byl zámek součástí k panství Velhartice, později ho získali Račínové z Račína, za nichž byla tvrz upravována. Hrádek drželi až do 17. století, potom panství několikrát změnilo majitele. Za Ferdinanda Desfours (roku 1731) tvrz barokně upravována a opět připojena k Velharticím....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hrádek Bradlo - Dolní Olešnice
 zaniklý hrad v okrese Trutnov
Hrádek Bradlo - Dolní Olešnice (zaniklý hrad)

Zaniklý hrad na vysokém vrchu u Mostku. Písemné zprávy se o něm nedochovaly a neznáme ani jeho jméno. Podle archeologického průzkumu vznikl koncem 13. stol. či na přelomu 13. a 14. stol., střežil pod ním ležící labský brod a sloužil jako opěrný bod kolonizačního podnikání Řádu německých rytířů; zanikl již v průběhu první poloviny 14. stol. Hrad byl stavěn ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hrádek u Nechanic
 zámek v okrese Hradec Králové
Hrádek u Nechanic (zámek)

Historie Zámku - Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 - 1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu posloužil nerealizovaný projekt přestavby anglického zámku Crewe Hall v hrabství Cheshire, vypracovaný architektem G. B. Lambem v polovině 17. století. Vedením stavebních prací byl pověřen mladý a talentovaný rakouský architekt Karel Fischer, který plány...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hrádek u Obrataně – Údolský hrádek
 zaniklý hrad v okrese Tábor
bez fotografie

Nevelké pozůstatky po hradu ze 14. stol. v Josafatském údolí blízko Obrataně. Stával na skalnatém ostrohu, jenž vznikl překopáním skalní šíje; byl chráněn rybníkem, ze dvou stran odtokem z rybníka, a na západě překopem šíje naplněným vodou. První zmínka pochází z r. 1359, připomíná se ještě za husitských válek, v jejich průběhu však zřejmě zanikl. V prostoru předhradí byl poté ze zdiva hradu postaven mlýn (dnes zpustlý), kamenný mostek pochází ze 16. stol. R. 1844 vznikla na místě hradu stodola ...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
střední pokles
Hrádek u Přílep
 hr v okrese Kroměříž
bez fotografie

mírný pokles
Hrádek u Snovídek
 hr v okrese Vyškov
bez fotografie

velký pokles
Hrádek u Vítovic
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
bez fotografie

velký nárůst
Hrádek v Kutné Hoře
 hrad v okrese Kutná Hora
Hrádek v Kutné Hoře (hrad)

Částečně dochovaný hrad v horní části města, nad Vlašským dvorem v blízkosti jezuitské koleje. Vznikl v letech 1410-1415 jako objekt na hranici mezi hradem a opevněným městským palácem. Za husitských válek byl poškozen, po následné obnově koncem 15. stol. prošel výraznou přestavbou v 1. pol. 17. stol. Poté byl využíván jako jezuitský seminář, škola a v současné době slouží jako muzeum....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hradenín
 tvrz v okrese Kolín
bez fotografie

Tvrz byla postavena koncem 14. století Peškem z Kutné Hory, opevnění z 15. století. V 18.století byla polygonální bašta při vstupním mostu upravena na tzv. kapli....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hradisko
 hr v okrese Blansko
bez fotografie

mírný pokles
Hradisko
 hr v okrese Svitavy
bez fotografie

mírný pokles
Hradisko
 hr v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

mírný pokles


    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze