Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Mydlovary
 zřícenina hradu v okrese Nymburk
Mydlovary (zřícenina hradu) Na místě hradu stálo prehistorické hradiště a středověká ves Mydlovar. Hrad byl na jejím místě založen v 1. polovině 13. století Sezemou z Kostomlat. Dědictvím přešel v polovině 14. století v držení pánů z Častolovic. Počátkem 15. století v majetku pánů z Kunštátu, roku 1420 dobyt králem Zikmundem. V 2. polovině 15. století obýván pány z Poděbrad a v 1. polovině 16. století Bedřichem z Donína, jem...

mírný pokles
HODNOCENÍ
83 %
Myšenec
 zřícenina hradu v okrese Písek
Myšenec (zřícenina hradu) Hrad střežil obchodní cestu mezi Pískem a Vodňany, později sloužil jako královský lovčí hrad, jak dokládá zpráva z roku 1685. Dochováno torzo jižní fronty s gotickými okny, části žeber, konzol a oblouk brány....

střední pokles
Myslejovice
 zaniklý hrad v okrese Prostějov
Asi 1 kilometr západně od obce Myslejovice se v lokalitě Zámčisko nad myslejovickými hájenkami v nadmořské výšce 380 metrů nachází terénní zbytky středověkého hrádku. Do přibližně oválné plošiny se v jižním cípu zahryzl nevelký lom. Ve středu této plošiny je 4,5 m vysoký pahrbek, patrně pozůstatek věže nebo budovy. Lokalitu poprvé popsal roku 1897 F. Faktor. V 80. letech 20. století zde uskutečnil...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Myslibořice
 hr v okrese Třebíč
Myslibořice
 zámek v okrese Třebíč
Myslibořice (zámek) Osada s tvrzí Mizliboriz byla založena již ve 12. století. V roce 1531 získal od posledních pánů z Arklebic zdejší panství Václav Chroustenský z Malovar. Za něj byla tvrz přestavena na renesanční zámeček. Ten nechal v první čtvrtině 18. století tehdejší majitel, Ondřej Kryštof z...

mírný pokles
Myslík
 zaniklý hrad v okrese Frýdek-Místek
Myslkovice
 zámek v okrese Tábor
Původně raně barokní zámek, vystavěn za Vratislavů z Mitrovic roku 1669 na místě bývalé tvrze. Četnými přestavbami, zejména v nedávné době, byla architektura znehodnocena. ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Myslůvka
 hr v okrese Jihlava
Myštěves
 zámek v okrese Hradec Králové
Zámek Blažkov má pojmenování od svého zakladatele Blažka (Blažkův dvůr). Nedaleko dvora stojí barokní zámeček z první poloviny 18. století. Zámek je nejmladší zámeckou stavbou v Pocidliní. Je obdélníkového půdorysu, jednopatrový s přístavkem př&ia...

mírný pokles
Nabočany
 zámek v okrese Chrudim
V roce 1692 se majitelkou panství stala Sidonie Voračnická, která nechala původní zpustlé sídlo přestavět na barokní jednopatrový zámek. V letech 1820-30 došlo k další přestavbě zámku, čímž byla snížena valbová střecha a celá budova byla uzpůsobena pro hospodářské ...

mírný nárůst
Náchod
 zámek v okrese Náchod
Náchod (zámek) První zmínka o Náchodsku pochází z poloviny 11. století, kdy český kníže Vratislav II. uspořádal při svém tažení do Slezska roku 1068 na blízkém Dobeníně volbu pražského biskupa. V 11. a 12. století existovala zřejmě strážní osada v blízkosti zemské brány zvané Branka, v místě dnešního Starého Města. Samotný hrad a pravděpodobně i město Náchod založil Hron z rodu Načeraticů v polovině 13. století....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Nadějkov
 zámek v okrese Tábor
Pozdně barokní zámek vznikl přestavbou vodní tvrze ze 14. století. Zámek je jednopatrový trojkřídlý, jeho hlavní část je protáhlá, boční křídla vybíhající do dvora jsou naopak poměrně krátká. Celý objekt je krytý mansardovou střechou. Průčelí z...

obrovský nárůst
Načeradec
 zámek v okrese Benešov
1734 – hrabě Josef Starhemberk – stavba jednopatrový, barokní s mansardovou střechou průčelí děleno hlavní římsou, v ose zámku portál s postranními pilastry nad okny v přízemí – prohnuté římsy, v patře okna v rámcích s nadokenními římsami 1925 – Družina v&...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Náměšť na Hané - Dolní zámek
 tvrz v okrese Olomouc
Náměšť na Hané tvrz Dolní zámek V roce 1536 získali tvrz ve vsi Bruntálští z Vrbna a v 2. polovině 16. století ji přestavěli v renesanční zámek. Barokní úpravy v polovině 17. století za Jakardovských ze Sudic a počátkem 18. století za pánů z Prosku. V roce 1726 získali Náměšť Harrachové a na jižním okraji vsi postavili Horní zámek. Dolní zámek roku 1765 proměněn v textilní manufakturu a v roce 178...

mírný pokles
Náměšť nad Oslavou
 hrad, zámek v okrese Třebíč
Náměšť nad Oslavou (hrad, zámek) Původně gotický hrad zřejmě z 2. pol. 13. stol., přestavěný kolem r. 1575 v renesanční zámek Žerotíny. Ti byli příznivci Jednoty bratrské, která zde měla od r. 1530 tiskárnu, r. 1578 převedenou do nedalekých Kralic nad Oslavou. Po Bílé hoře se majitelé střídali, při barokních úprav&aac...

obrovský nárůst
Napajedla
 tvrz, zámek v okrese Zlín
V Napajedlích stávala nejdříve tvrz. Nejstarší historickou zprávu o ní máme z první poloviny 14. století, poprvé se připomíná v roce 1344. Roku 1371 odkázal markrabě Jan synu Prokopovi tvrz a městečko Napajedla, které byly zeměpanským zbožím. Už ale v roce 1376 byly lénem Heralta z Kunštátu (vlastnil mj. i hrad Křídlo). V roce 1427 napadla městečko sirotčí vojska, porazila nepřátelskou posádku, kt...

obrovský nárůst
Nárameč
 hr v okrese Třebíč
Nárameč
 tvrz v okrese Třebíč
Nárameč (tvrz) Pravděpodobně majitel Bohušek vybudoval v Náramči v r. 1373 až 1379 kamennou tvrz o dvou poschodích a dvůr pod zahradou patřící k tvrzi. Tato tvrz později sloužila jako sídlo místních vladyků. Po Bohuškově smrti převzal vlastnictví vsi Bušek z Náramče, jímž počátkem 15. století rod vymřel. Ma...

velký pokles
Návarov
 zřícenina v okrese Jablonec nad Nisou
Zřícenina hradu Návarov stojí nad romantickým divokým údolím řeky Kamenice na Jablonecku v Libereckém kraji. Zachovaly se zbytky předhradí s příkopy, trosky mohutného paláce s valenými klenbami ve sklepení. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Hrad byl vybudován ve 2. polovině 14. století a mezi jeho majiteli byl nějaký čas i král Jiří z Poděbrad. Za třicetileté války hrad v roce 1643 dobyli Šv...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Návojná
 zámek v okrese Zlín
Postaven Mannery ve 40. letech 19. století, do roku 1945 sloužil jako obydlí rodiny Centner-Manner. Bývalý zámek do tvaru U s velkým nádvořím. Dnes slouží jako polyfunkční dům. Město se rozhodlo vybudovat ze zámku prostor pro 15 bytových jednotek příjmově vymezené skupiny osob a Centrum volné...

obrovský nárůst
Nebílovy
 zámek v okrese Plzeň-jih
Nebílovy (zámek) Historie Zámek v dnešní podobě byl postaven v letech 1706 až 1719 na půdorysu dvou proti sobě obrácených písmen U. Na místě zámku stávala renesanční tvrz, která byla v z 60. let 17.století přestavěna na arkádový zámeček.[1] Adam Jindřich ze Steinau Hrabě Adam Jindřich ze Steinau byl významný válečník 2. poloviny 17. století, který vtiskl zámku jeho dnešní podobu. V lednu 1705 zakoupil panství N...

mírný nárůst
Nebřenice
 zámek v okrese Praha-východ
Patrová budova s obdélníkovým půdorysem pochází z 19. století. Na nádvorní fasádě jsou 2 mělké rizality. Kolem zámku je park, v kterém se nachází pseudorománská hrobní kaple rodiny Hilbertů ze Schüttelsbergu z roku 1882 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1828 a bažantnice....

mírný pokles
Nechvalín
 hr v okrese Hodonín
Nedachlebice
 hr v okrese Uherské Hradiště
Nečtiny
 zámek v okrese Plzeň-sever
Nečtiny (zámek) V letech 1547 - 1623 byly Nečtiny v držení Gryspeků, kteří postavili severně od městečka pod opuštěným hradem renesanční zámek. Gryspekové po Bílé hoře Nečtiny ztratili a měšťanům, kteří byli horlivými protestanty, byla odejmuta městaká práva. V letech 1637 - 1879 bylo panství majetkem kokořovců a v období 1839 - 1845 náleželo rodu Mensdorf-Pouilly....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Nejdek
 zámek v okrese Karlovy Vary
Postaven koncem 19. století továrníkem Königswarterem....

střední nárůst
Nejepín
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Jednoduchý barokní zámeček pochází z konce 18. století. Je to budova obdélného tvaru s mansardovou střechou. Od počátku sloužil jako správní sídlo hospodářského dvora. Posledními majiteli zámku byli Dobřenští z Dobřenic. V současnosti slouží k obytným &...

mírný pokles
Nekmíř
 zámek v okrese Plzeň-sever
Původní tvrz vznikla na zboží jedné z Hroznatovských větví. Její držitel Hynek padl roku 1419 v bitvě u Nekmíře, kde se asi 300 husitů opevnilo vozovou hradbou proti více než 2 000 ozbrojenců svazku katolické šlechty. Zvítězili husité. Kolem roku 1620 tvrz vyhořela a několik desítek let z ní st&aacu...

mírný pokles
Nekoř
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Orlicí
Z hradu se zachoval především příkop, který na nepravidelném půdorysu obklopuje hradní areál. Příkop vytesaný ve skalách (jeho počátek a profil je velmi dobře patrný ze silnice vedoucí k úpatí přehradní hráze) je místy 3 až 4 m hluboký, 8 až 9 m široký a cca 100 m dlouhý, zřejmě však nebyl dokončen, neb jeho nejjižnější část chybí. Před příkopem je v podobě terénní vlny patrný val. V hradním areál...

velký nárůst
Nelahozeves
 zámek v okrese Mělník
Nelahozeves (zámek) Stoupáme k zámku, mohutné budově, vzácné tím, že byla ušetřena větších přestaveb a zůstala tak slohově ryzím dokladem české architektury druhé poloviny 16. století. Stavebníkem byl už zmíněný Florián Gryspek z Gryspachu, který roku 1544 koupil nelahozeveský poplužní dvůr a později také zdejší tvrz. S budováním započal pravděpodobně v roce 1553, ale práce na zámku pokračovaly až do počátku 17. stol...

mírný pokles
Nemotice
 hr v okrese Vyškov
Nemyšl
 tvrz v okrese Tábor
Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle.  ...

mírný pokles
Nemyšl
 zámek v okrese Tábor
Renesanční zámek, původně tvrz, je obklopen anglickým parkem. Zámek byl přestavován v 17.století, kdy byla dřevěná část nahrazena kamenem - dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře 2 světnice a 2 komory, nad nimi obilnice. Následující rok byla shozena část naproti rybní...

velký nárůst
Nepomyšl
 zámek v okrese Louny
Nepomyšl (zámek) Uprostřed městyse Nepomyšl, ve vidlici dálkových cest, stojí na mírném návrší jednopatrová budova zámku. Hlavní cesta, přicházející do městyse od severovýchodu se přímo pod zámeckou budovou obklopenou dnes prstencem zanedbané zahrady, rozchází je...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Netřeb – Nový Rýzmberk
 zřícenina hradu v okrese Domažlice
Zříceniny hradu donjonového typu na výrazném ostrohu nedaleko Kolovče u Domažlic. Založen v průběhu 14. stol. pány z Rýzmberka, jako pustý se připomíná již r. 1528. Název hradu odvozen podle porostu v místě, kde byl vystavěn ("netřebený", tj. původní, neupravovaný les). Přírodní rezervace chrání mj. porost tisů o stáří 600-800 let ...

mírný pokles
Neustupov
 zámek v okrese Benešov
S rozlehlým a pěkně upraveným parkem je v těsném sousedství kostela. Nový zámek byl vystavěn na začátku 17. stol. Evou Kaplířovou na místě bývalé tvrze, která pochází pravděpodobně z 12. nebo 13. století. Zámek byl mnohokrát přestavován a rozšiřován. Jeho dnešní podoba je ještě zchátralá, od r. 2000 je však majetkem firmy Intec export a import, s.r.o., která jej odkoupila od příbuzných zemřelého p...

velký nárůst
Nevojice
 hr v okrese Vyškov
Nevojice
 tvrz v okrese Vyškov
Prvním majitelem tvrze byl Jindřich z Nevojic, který své panství v roce 1393 prodal. Posledním pánem z Nevojic byl Mikuláš v roce 1464. Začátkem 16. století však tvrz zanikla. V současné době je veřejnosti nepřístupná. ...

střední pokles

    Strana: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)