Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 21-40 z 1984 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Beckov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Beckov - Slovensko (zřícenina hradu)

O hradu se jako o starém se zmiňuje už uherská Anonymova kronika z 12. století. Potvrdil to i archeologický výzkum, podle kterého nejstarší osídlení skaliska pochází z pozdně laténského období, z přelomu letopočtu. Vápencový útes nad brodem na pomezí Trenčínské a Nitranské župy měl značný strategický význam, a proto na n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Bečváry
 zámek v okrese Kolín
Bečváry (zámek)

Stavební úpravu původní tvrze na zámek započal Jiří Hillebrandt z Prandau v letech 1749–50. V roce 1763 zámek prodal císařovně Marii Terezii, která jej obratem prodala generálu Arnoštu Gideonu Laudonovi. V roce 1774 stavbu dokončil. Po 2. světové válce byl již zchátralý zámek zkonfiskován a využíván Archivem ČSAV. V roce 1995 zámek koupil hudební...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Benešov nad Ploučnicí
 hrad, zámek v okrese Děčín
Benešov nad Ploučnicí (hrad, zámek)

Dnes zámecký komplex dvou samostatných celků, tzv. Horního a Dolního zámku, ve stejnojmenném městě. Horní zámek byl vybudován na místě středověkého hradu (z období kolem r. 1450) v l. 1522-1524 a zachoval si pozdně gotický ráz. Přiléhá k němu městské opevnění. S fenoménem "saské renesance" na Benešovsku, Českokamenicku, Děčínsku a &Ua...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
40
velký pokles
Bernartice
 zámek v okrese Domažlice
Bernartice (zámek)

 Původně renesanční zámek, později hospodářský dvůr. Od 14. století se zde připomíná tvrz. Čtyřkřídlý, patrový, pod novější omítkou patrné zbytky renesanční sgrafit. V nárožích byly původně pravděpodobně věžice, z nichž zbyly pouze 2 přezděné jizby. V těsné blízkosti zámku byl majiteli zámku v 2. polovině 18. století vystavěn inpo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bernartice - Javorník
 zámek v okrese Jeseník
Bernartice - Javorník (zámek)

Dříve na tomto místě stávala rychta, která byla na konci 18. století přestavěna v pozdně barokní zámek. V druhé polovině 19. století byl zámek rozšířen přístavbou východního krátkého bočního křídla v tyrolském slohu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Bezděz
 hrad v okrese Česká Lípa
Bezděz (hrad)

Hrad zbudován na vyšší ze dvou blízkých čedičových homolí (Velký Bezděz; na sousedním Malém Bezdězu se rovněž nacházejí zbytky opevnění) v l. 1264-78 Přemyslem Otakarem II. Poprvé se setkáváme se snahou přesunout první styk s nepřítelem co možná nejdále od hradu; opevnění s prvními třemi branami a Čertovou věží sleduje přístupovou cestu daleko pod hrad. – R. 1279 zde věznil Ota Braniborský mladého krále Václava II. a jeho matku, královnu Kunhutu. V r. 1300 hrad přešel do šlechtických rukou a zůs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
střední pokles
Bezdružice
 zámek v okrese Tachov
Bezdružice (zámek)

Původní hrad založen zřejmě ve 14. století rodem píšícím se později jako Bezdružičtí z Kolovrat. Za panování Kolovratů a Elpognarů se uskutečnily přestavby ve stylu saské renesance. V roce 1646 vypálili objekt Švédové. Před rokem 1711 byl starý goticko-renesanční objekt zčásti zdemolován a materiál byl použit k výstavbě nového barokní z&...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Běhařov
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

Barokní zámek se nachází ve vsi Běhařov na Klatovsku v Plzeňském kraji. Zámek je patrová obdélná budova s mansardovou střechou. Zámek obklopuje terasovitě upravený parčík zdobený plastikami a kašnou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Bílá Lhota
 zámek v okrese Olomouc
Bílá Lhota (zámek)

Tvrz postavena asi ve 14. století jednou větví vladyků z Řimanic, kteří používali i přídomku ze Lhoty. V 2. polovině 16. století byl v sousedství vybudován renesanční zámek, který v polovině 18. století Hochbergové z Hennersdorfu upravili barokně. Na počátku 19. století za Speilů z Ostheimu upraven klasicisticky a kolem zřízen park. V letech 1926-1940 změnil Quido Riedel park v arboretum s cennými dřevinami. Po roce 1945 v majetku státu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bělá nad Radbuzou
 zřícenina zámku v okrese Domažlice
bez fotografie

Původně se jednalo o tvrz, doloženou roku 1614. Počátkem 17. století byla přestavěná v renesanční zámeček Lamingeny. Bohužel budova na podzim roku 2014 vyhořela. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bílá věž
 zřícenina v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Zřícenina předsunutého opevnění hradu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Bílá voda
 zámek v okrese Jeseník
bez fotografie

Barokní zámek s parkem na západním okraji vsi nechal postavit na konci 17. století František Karel z Lichtenštejna. Jeho syn Jakub Arnošt vybudoval na protilehlém východním konci vsi ve 20. letech 18. století rozsáhlý barokní piaristický klášter; obě stavby byly spojeny topolovou alejí. V polovině 19. století zámek rozšířen. V součast...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bílé Poličany
 zámek v okrese Trutnov
bez fotografie

Malebná vesnice Bílé Poličany nacházející se 3 km od Miletína spjatého s Karlem Jaromírem Erbenem a 9 km od Dvora Králové nad Labem vznikla rozdělením původních Poličan na Bílé a Červené. Od roku 1382 zde působí vladykové z rodu Poličanských a Hustířanských. V letech 1540 - 1560 drželi Bílé Poličany páni Zikmund a Albrecht Smiřičtí a od poloviny 16. století zde vládl široce rozvětvený rod Valdštejnů. V roce 1584 Tobiáš Borek z Poličan staví bělopoličanskou dřevěnou tvrz. Majitelem Poličanska se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bílkov
 zaniklý hrad v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Vesnickými domky zastavěné a narušené místo hradu na nízké ostrožně nad Vápovkou západně od kostela. Založen počátkem 13. století pány z Bílkova. Svým charakterem (rozdělení ostrohu příkopy na 3 díly) se blížil ještě mladohradištnímu opevnění. V 2. polovině 13. století ve východní části opevněného areálu postaven pozdně románský kostel a při něm snad i první zděné obydlí (dvorec) majitelů. Počátkem 14. století přešel Bílkov sňatkem na pány z Hradce (do roku 1459 s vyjímkou let 1399-1404, kdy ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bílovice
 zámek v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Bílovice byly dlouhou dobu lenním statkem olomouckého biskupství, jak o tom svědčí již první zmínka v roce 1256, kdy Bílovice biskup Bruno ze Schauenburka udělil Helembertovi de Turri. Spolu s Biskupicemi bylo léno uděleno také roku 1274 Heidenreichovi z Domašova. Poté ves vlastnili místní vladykové, z nichž se v roce 1298 připomíná Heřman z Bílovic. Ve 14. a 15.století patřily Bílovice rodu Kuželů. V té době byla ves rozdělena. V letech 1349-1382 tu sídlil Ješek Kužel z Bílovic, který se v roce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bílovický hrad
 hradiště v okrese Prostějov
Bílovický hrad (hradiště)

Bílovický hrad je hradiště nad žel.zastávkou a lomem na Běleckém mlýně. Jedná se o hradiště z období mladšího neolitu (4 000 - 2 500let př.n.l.). Lokalita byla několikrát osídlena. Své uplatnění nalezla i ve 13. a 14. století. Archeologické nálezy odkryly dvě fáze kamenných hradeb. Dochovány jsou poměrně mohutné valy a příkopy. Hradiště je zalesněné.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Bílý Kámen - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko

Biely Kameň je zřícenina gotického hradu ze 13. století nacházející se na zalesněném návrší nad městem Svätý Jur v okrese Pezinok v Bratislavském kraji. Hrad Biely Kameň nahradil ve funkci opevněného sídla starší hradiště situované na opačné straně údolí. Toto hradiště vzniklo v 9. století a svou funkci plnilo i v dalším období. V roce 1209 získal území Svatého Jura rod Hunt-Poznanovců, který si za své sídlo zvolil původní pevnost nad hradištěm Neštich. Historie V polovině 13. století přestal ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bílý Újezd
 tvrz v okrese Litoměřice
bez fotografie

Tvrz připomínána rokem 1276, několikrát byla přestavována. Dvoukřídlá jednopatrová budova má zachovány na jižní straně terasy s pilíři, zbytky renesančních sgrafit a portál, sklepy s valenou klenbou. Interiér nově přestavěn pro kulturní účely. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Běšiny
 zámek v okrese Klatovy
Běšiny (zámek)

Již ve 14. století zde stávalo sídlo pánů z Běšin, kteří tu byli až do 17. století. V roce 1678 získali panství Krakovští z Kolovrat. Zámek vznikl v průběhu 17. století, barokní úpravy, přestavby ve 20. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Biskupice
 tvrz, zámek v okrese Svitavy
bez fotografie

Čtyřkřídlý zámek, patrně na místě tvrze, na terase v parku jihozápadně od středu obce. Původně gotická. tvrz, pak renesanční zámek, dostavěný do dnešního rozsahu barokně v letech 1712 - 1713 Zikmundem Leopoldem Sakem z Bohuňovic, pozdější úpravy....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, max - 100,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze