Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Hrádek
 hr v okrese Žďár nad Sázavou
Hrádek
 tvrz v okrese Kladno
Ves Neprobylice se připomíná poprvé r. 1316, kdy se tu uvádí Michal z Neprobylic. První zpráva o zdejší tvrzi, které se říkalo Hrádek, je až z r. 1552, kdy na ní Jiří Neprobylický z Neprobylic při sňatku daroval své manželce 200kop grošů. Vznik tvrze však spadá zře...

střední pokles
Hrádek
 zámek v okrese Klatovy
Hrádek (zámek) Původně gotická tvrz ze 14. stol., (jádro starého zámku); po r. 1568 v renesanci rozšířen a přestavěn starý zámek a přistavěn zámek nový; barokní přestavba za Friedricha Desfourse (přistaveno V křídlo nového zámku, upraveno Z křídlo při staré tvrzi, postavena kaple sv. Walburgy-1775); ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hrádek Bradlo - Dolní Olešnice
 zaniklý hrad v okrese Trutnov
Hrádek Bradlo - Dolní Olešnice (zaniklý hrad) Zaniklý hrad na vysokém vrchu u Mostku. Písemné zprávy se o něm nedochovaly a neznáme ani jeho jméno. Podle archeologického průzkumu vznikl koncem 13. stol. či na přelomu 13. a 14. stol., střežil pod ním ležící labský brod a sloužil jako opěrný bod kolonizačního podnikání Řádu n...

obrovský nárůst
Hrádek Šluspark - Úhlejov
 zaniklý hrad v okrese Jičín
Terénní pozůstatky šlechtického sídla, zbudovaného snad ve 13. století jako tzv. kolonizační provizorium. Hrádek mohl náležet nejstaršímu horizontu šlechtických hradů nižší kvalitativní úrovně. Přestože je tato skupina velmi málo poznaná, provedený a...

mírný pokles
Hrádek u Nechanic
 zámek v okrese Hradec Králové
Hrádek u Nechanic (zámek) Historie Zámku - Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 - 1857 Františkem Arnoštem hrabětem z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu posloužil nerealizovaný projekt přestavby anglick&eacu...

obrovský nárůst
Hrádek u Obrataně – Údolský hrádek
 zaniklý hrad v okrese Tábor
Nevelké pozůstatky po hradu ze 14. stol. v Josafatském údolí blízko Obrataně. Stával na skalnatém ostrohu, jenž vznikl překopáním skalní šíje; byl chráněn rybníkem, ze dvou stran odtokem z rybníka, a na západě překopem šíje naplněným vodou. První zmínka pochází z r. 1359, připomíná se ještě za husitských válek, v jejich průběhu však zřejmě zanikl. V prostoru předhradí byl poté ze zdiva hradu posta...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hrádek u Přílep
 hr v okrese Kroměříž
Hrádek u Vítovic
 zřícenina hradu v okrese Vyškov
Hrádek v Kutné Hoře
 hrad v okrese Kutná Hora
Hrádek v Kutné Hoře (hrad) Částečně dochovaný hrad v horní části města, nad Vlašským dvorem v blízkosti jezuitské koleje. Vznikl v letech 1410-1415 jako objekt na hranici mezi hradem a opevněným městským palácem. Za husitských válek byl poškozen, po následné obnově koncem 15. stol. prošel výraznou přestavbou v 1. pol. 17. stol. Poté byl využíván jako jezuitský seminář, škola a v současné době slouží jako muzeum....

střední nárůst
Hradenín
 tvrz v okrese Kolín
Tvrz byla postavena koncem 14. století Peškem z Kutné Hory, opevnění z 15. století. V 18.století byla polygonální bašta při vstupním mostu upravena na tzv. kapli....

mírný pokles
Hradisko
 hr v okrese Blansko
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hradisko
 hr v okrese Svitavy
Hradisko
 hr v okrese Žďár nad Sázavou
Hradisko
 zřícenina v okrese Zlín
Mezi nejstarší památku obce zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR patří terénní relikty středověkého hrádku z roku 1261, které se nachází za farním kostelem. V roce 1261 se totiž Újezd úplně poprvé připomíná v zakládací listině vizovického kláštera jako tržní osada "Wilperc sive locatam villam forensem" a již v té době zaujímal zvláštní postavení, jehož význam podtrhuje existence opev...

mírný pokles
Hradisko - Mladějov
 pozůstatky hradiště v okrese Svitavy
Hradiště
 hr v okrese Třebíč
Hradiště
 hr v okrese Vsetín
Hradiště - Blovice
 zámek v okrese Plzeň-jih
Pseudogotický zámek Hradiště se nachází na jihovýchodním okraji města Blovic, na ostrožně vymezené řekou Úslavou a Komoranským potokem. Původní gotická tvrz zde stála již na konci 15. století. Její zbytky se zachovaly v suterénu v místě dnešního vstupu do objektu. ...

velký nárůst
Hradiště - Bystřice pod Lopeníkem
 hradiště v okrese Uherské Hradiště
Hradiště - Hradec u Stoda
 hradiště v okrese Plzeň-jih
Slovanské hradiště v Hradci u Stoda vzniklo v 9. století. Leželo na obchodní cestě mezi Prahou a Řeznem. Na přelomu 11. a 12. století zde byl postaven kostel svatého Vojtěcha. Dodnes jsou v místě znavém Na hrobech zbytky příkopů a valů patrné i když je narušila výstavba rodinných domů a železničn&iacu...

velký pokles
Hradiště a zřícenina hradu Dívčí Kámen - Mříč
 zřícenina hradu v okrese Český Krumlov
Hradiště a zřícenina hradu Dívčí Kámen - Mříč  (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na skalnatém vrchu nad Vltavou, blízko Holubova. Založen pány z Rožmberka r. 1349 na místě hradiště z doby okolo r. 1400 př. Kr., v jejich držení zůstal po celou dobu své existence. R. 1394 zde byl vězněn král Václav IV., r. 1506 hrad dobrovolně opuštěn a jako pustý se připomíná r. 1...

střední nárůst
Hradiště Hradec - Řepice
 hradiště v okrese Strakonice
Hradiště se nachází v nadmořské výšce 511 m na plochém temeni vrchu Hradec, který leží na levém břehu Řepického potoka na S okraji Strakonické kotliny. Trojdílné hradiště je tvořeno vyvýšenou akropolí a dvěma předhradími, které se k ní připojují...

střední pokles
Hradiště Hůrka - Starý Plzenec
 zaniklý hrad v okrese Plzeň-jih
Hradiště Hůrka bylo vybudováno jako ústředí přemyslovské knížecí moci a správy v době po osídlení Plzeňska Slovany, k němuž došlo o něco později než ve středních Čechách. Pochází z konce střední a z mladší doby hradištní. Vzniklo v 10.století při obch...

střední pokles
Hradiště Ostroměř
 hradiště v okrese Jičín
Rozsáhlé hradiště má rozlohu 30 ha a je chráněno dvěma liniemi mohutných valů. Na akropoli (vyvýšené části hradištního areálu) stával opevněný velmožský dvorec slavníkovského rodu Charvátů, později nahrazený přemyslovským hrádkem. Hradiš...

mírný pokles
Hradiště Velký Blaník - Louňovice pod Blaníkem
 zaniklý hrad v okrese Benešov
Zaniklý hrad na vrcholu Velkého Blaníka u Louňovic pod Blaníkem, nedaleko Vlašimi. Připomíná se na počátku 15. stol. r. 1404, r. 1420 se již mluví pouze o hoře. Velké kamenné valy po pravěkém hradišti byly zřejmě zčásti využity i při stavbě středověkého, převážně dřevěného hradu...

velký nárůst
Hradištěk
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Hradištěk
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Hradištko
 zámek v okrese Praha-západ
Hradištko (zámek) Barokní obdélný zámek s vížkou na střeše byl postaven r. 1709 na místě původní tvrze ze 16. století. Ve velkém sále se dochovaly fresky, které jsou inspirované postavami svatých. Nyní se zde nachází obecní úřad. ...

velký nárůst
Hradišťko
 tvrz v okrese Jičín
Hranice
 hrad, zámek v okrese Přerov
Hranice (hrad, zámek) Čtyřkřídlý renesanční zámek na místě pozdně gotického hradu. Tvrz pravděpodobně postavena brzy po roce 1276 klášterem Hradisko u Olomouce jako součást opevnění města. V roce 1398 ji získali od markraběte Jošta Tunklové z Brníčka, v letech 1427 - 1475 náležela Tovačovským z Cimburka, od roku 1475 Pernštejnům. Na přelomu 15. a 16. století zčásti pozdně goticky přestavěna. V letech 1554 - 1562 postav...

velký nárůst
Hraniční zámek - Hlohovec
 zámek v okrese Břeclav
Hraniční zámek - Hlohovec (zámek) Nachází se na východním okraji Hlohoveckého rybníku severně od obce Hlohovec v Lednicko-valtickém areálu. Tato empírová stavba byla postavena podle projektu J. Kornhäusela v letech 1826 - 1827. Vzhledem k podmáčenému terénu musela být budova zámečku postavena na pilotech a roštech. Své jméno má podle umístění na dřívější hranici mezi Markrabstvím Moravským a Vévodstvím Rakouským. Hranice, kterou i...

stgnace
Hrdly
 zámek v okrese Litoměřice
Zámek pochází z roku 1747. Byl postaven podle návrhu architekta K. I. Dienzenhofera na místě staršího zámečku ze 16. století. Přestavěn po požáru roku 1824....

obrovský nárůst
Hričov - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Hrochův Týnec
 zámek v okrese Chrudim
Hrochův Týnec (zámek) Vystavěn kolem roku 1700 Zellery z Rosenthalu a po nich premonstráty z Hradiště u Olomouce, přestavován v letech 1877-1879 a 1924-1925. Ke konci 19. století proběhla rozsáhlejší změna převážně v interiéru. Vzhled zvenčí zámku se nezměnil. O století později došlo opět ke změně, která se týkal...

mírný pokles
Hrubá Skála
 zámek v okrese Semily
Hrubá Skála (zámek) Vznik Hrubé Skály je dosud tajemstvím. Předpokládá se, že byl založen kolem r.1350 Hynkem z Valdštejna. Původně se hrad nazýval pouze Skály. Husitské války Hrubou Skálu nezničily a její majitelé sehráli v Čechách dost důležité role (např.Zikmund Smiřický a Albrecht Jan Smiřický). Feudální doména Smiřických náležela tehdy k největším ve střední Evropě. Koncem 16. století nechali přestavět skalský h...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hrubšice
 zámek v okrese Brno-venkov
Vznikl v 2. polovině 16. století za Oldřicha z Lipé přestavbou tvrze ze 14. století. Od 17. století však nebyl obýván, později změněn na byty úředníků....

obrovský nárůst

    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)