Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 1983 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dolní Nerestce
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Původní tvrz, která bývala ve středověku centrem většiny osad, byla přestavěna na zámek. Kdy došlo k přestavbě nelze z písemných pramenů doložit. Zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova. Starší východní část má v přízemí klenuté místnosti. K ní byla v 18. století přistavěna část s kaplí sv. Anny. Oba trakty byly poprvé v roce 1921, podruhé po roce 1946 adaptovány na byty. V současné době je zámek v soukromých rukou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dolní Rožínka
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Dolní Rožínka (zámek)

Nejstarší písemná zmínka o Dolní Rožínce pochází z roku 1349. V letech 1503 - 1589 byla majetkem pánů z Pernštejna. V roce 1731 připadla rodu Mitrovských. Koncem 16. století byl na místě zdejší tvrze vybudován renesanční zámek. K největšímu rozkvětu zámku a okolí došlo v letech 1781 - 1789 za Jana Nepomuka.Ten dal zámek klasicistně přestavět. V roce 1808 zámek vyhořel, ale byl znovu vystavěn do dnešní dvoupatrové  podoby čtvercového půdorysu se čtyřmi křídly. Stavbě dominuje barokní vížka s cibu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dolní tvrz - Jinošov
 tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

 Založena vladyky z Kralic, připomíná se roku 1368, za vladyků z Otradic přešla správa pod horní tvrz, při zápisu pánům z Říčan roku 1418 se uvádí jako pustá. Do dnešní doby se dochoval pozůstatky valu a příkopu v zahradě soukromého domu. Patrová dvoukřídlá budova, exteriér zmodernizován až na několik renesančních okenních ostění, v 1. patře zachován pozdně gotický portál....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní zámek - Grabštejn
 veterinární základna, zámek v okrese Liberec
bez fotografie

Veterinární a výcviková základna Grabštejn - V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu. Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový zámek. Ten dnes slouží jako kasárny a je zde výcvikový prostor pro služebn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
72 %
střední pokles
Dolní zámek - Kunštát
 zámek v okrese Blansko
bez fotografie

Dolní zámek tvoří soubor budov při severním konci zámeckého areálu. Tvoří jej čtyři křídla 1-2 patrových budov semknutých kolem lichoběžníkového nádvoří se sklonitým terénem, jižní křídlo však nedosahuje křídla západního a nádvoří se tak stoupající rampou podle prodlouženého západního kř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní zámek - Velké Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Zámek byl postaven v 16. století a od té doby často střídal majitele. Dnešní podobu obdélné jednopatrové budovy s mansardovou střechou získal v polovině 19. století, kdy jej vlastnil Bohuslav Chotek. Po smrti jeho dcery Sofie se zámek dostává do rukou její tety, Ady Chotkové. Ta jej uzpůsobuje pro potřeby Charitního domova, nakonec skládá slib a zaklád&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní Životice
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Zámek ve své dnešní podobě byl postaven svobodným pánem Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, který vlastnil Životice od roku 1721 do roku 1770. On i jeho předkové sídlili původně v tvrzi zbudované po roku 1356 Bulačem (Boleslavem) ze Schoensteinu. Tato tvrz stála na místě bočního křídla dnešního zámku. V třicetileté válce byla tvrz těžce poškozena a dobové prameny (inventáře) svědčí o tom, že byla sotva obyvatelná. To byl možná jeden z důvodů, proč svobodný pán Karel František Orlík přikročil k ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Doloplazy
 zámek v okrese Prostějov
Doloplazy (zámek)

Místní zámek je renesanční stavbou ze 16.stol., barokně upravenou v 1.polovině 18.stol. rodem Stommů. Ti zámek vlastnili do r.1881. Za rodu z Ulmu-Ebersbachu v r. 1904, zachvátil zámek požár. Po něm byl zámek přestavěn baronem Maxmiliánem a připomíná spíš secesní vilu. Obklopen je anglickým parkem v romantickém stylu z r.1823. V r.1927 získal zámek místní cukrovar. Dnes patří obci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Domanínek
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Domanínek (zámek)

Postaven v polovině 18. století Mitrovskými z Nemyšle jako správní centrum bystřického panství, sloužil jen jako kanceláře a úřednické byty. Majetkem Mitrovských zůstal až do roku 1920. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Domašov nad Bystřicí
 tvrziště v okrese Olomouc
Domašov nad Bystřicí (tvrziště)

Místo tvrze se nachází na téměř pravoúhlé terénní hraně přímo nad Domašovem nad Bystřicí, v blízkosti hřbitova a asi 120 m nad kostelem. Ve své podstatě se dá tvrziště považovat za zaniklé, protože na to že zde tvrz stávala už upozorňuje jen několik nepatrných terénních náznaků, částečně výhodná poloha a kdo netuší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Domoušice
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Zámek sloužil jako sídlo lesní správy a nyní je v soukromém vlastnictví. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Domousnice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Začátkem 16. století zde nechal Petr z Kauče vystavět renesanční tvrz. V roce 1730 byla přestavěna na zámek. Po roce 1750 často měnil své majitele. Současný vzhled zámku je výsledkem stavebních neobarokních úprav z let 1917-26 posledního majitele - českého politika Jindřicha Maštálka. Po roce 1945 byl zámek znárodněn a sloužil k rekreaci Svazu čsl. invalidů v Praze. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Domov seniorů - Černá Hora
 zámek v okrese Blansko
Domov seniorů - Černá Hora (zámek)

Domov pro seniory je umístěn v prostorách zámku (více na #1298#) v Černé Hoře (více na #2933#). Jeho zřizovatelem je Okresní úřad Blansko . Domov zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči pro dospělé a kapacita domova je 212 míst . Jednolůžkové pokoje jsou 4 , dvoulůžkových je 36 , třílůžkových je 9 . Čtyř a vícelůžkových pokojů je 20 . Součást&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Doubí
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní zámecká patrová budova je v podstatě úplnou novostavbou z doby po roce 1841. Staršího, zřejmě hradního původu kromě pozůstatků hradeb a okrouhlé bašty jsou pouze valeně zaklenuté s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Doubrava
 zámek v okrese Karviná
bez fotografie

Barokní zámek postavili v 2. polovině 18. století Mattencloitové. Od počátku 20. století, kdy náležel Vítkovickému hornímu a hutnímu těžařstvu, sloužil jen jako administrativní budova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Doubravice
 zámek v okrese Šumperk
Doubravice (zámek)

Tvrz doložena rokem 1382 (majetek Vladyků za Žeranovic). Zpustla snad za husických válek. Zda stála přímo v místech zámku či ve východní části vsi nazývané Prchov, kam ji klade místní tradice, nelze jednoznačně rozhodnout. V 16. století postavili Bítovští za Slavíkovic novou renesanční tvrz, která tvoří jádro dnešního zámku. Za panství kartuziánského kláštera v Olomouci (1669 - 1784) upravena v nevelký barokní zámek. V letech 1869 - 1876 za Fürstenberků byla v zámku umístěna zemědělská škola, po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Doubravice nad Svitavou
 zaniklý hrad v okrese Blansko
Doubravice nad Svitavou (zaniklý hrad)

Skromné pozůstatky po hradu na výběžku z náhorní planiny do údolí potoka Nešůrky, nedaleko stejnojmenné obce. Z hradu, kdysi sídla pánů z Doubravice, z Boskovic, z Kunštátu a ze Sovince, se do současnosti dochovaly jen malé zbytky. Hradní areál je navíc značně zarostlý náletovými dřevinami, takže orientace v něm není zrovna jednoduchá. Hrad vz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Doubravská Hora - Doubravka
 zřícenina hradu v okrese Teplice
Doubravská Hora - Doubravka (zřícenina hradu)

Zalesněný znělcový vrch u Teplic se zříceninami pozdně gotického hradu z l. 1478-86, jednoho z nejmladších v Čechách. Hradu se za třicetileté války navzdory modernímu bastionovému opevnění, dokončenému r. 1624, několikrát zmocnila cizí vojska, byl proto r. 1655 z císařského rozkazu pobořen, aby se již nemohl stát útočištěm nepřátel. Zříceniny byly r. 1884 přestavěny na výletní místo s restaurací a nedůstojnou podobu a využití si objekt zachoval do současnosti....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
obrovský nárůst
Doudleby
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Doudleby (zámek)

Ve středověku stávala patrně na místě dnešního zámku gotická tvrz. Pozdně renesanční zámecký objekt postavil koncem 16. století Mikuláš z Bubna (portálek v nádvoří pod arkádou nese letopočet 1590). Kolem roku 1630 byla do zámku vestavěna nádvorní arkáda s toskánskými sloupy. Významné změny přinesla léta 1670 - 1690, kdy byla původní stavba upravena v duchu raného baroka. Byly sneseny renesanční štíty, zámek dostal vysokou šindelovou střechu s věžičkou, nový vstupní portál, byla zabílena sgrafita...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
70
mírný nárůst
Drábovna
 zaniklý hrad v okrese Jablonec nad Nisou
bez fotografie

Pozůstatky po malém hradu na několika skalních blocích nedaleko Malé Skály, na místě skalního městečka, které bylo osídleno už v mladší době kamenné. Dřevěný objekt vznikl kvůli ochraně obchodní stezky podél Jizery, dochovaly se otvory a záhlubně ve skále. Podle pověsti zde žil zlý loupežník Dráb, který z nedaleké vesnice Záborčí unesl mladou ženu; ta ale s pomocí turnovského kata Drába zabila. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 100,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze