Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 1967 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dolní Adršpach
 zámek v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zámek)

Menší šlechtické sídlo vystavěné na přelomu 16. a 17. století. Adamem Bohdaneckým z Hodkova, později upravován. Uprostřed obce v malém parku stojí dvoupatrová, zčásti podsklepená budova zámku ze smíšeného zdiva s vápennou omítkou. Barevnost: bílá, architektonické články a přízemí okrové. Je to obdéln...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Dolní Adršpach
 zřícenina hradu v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zřícenina hradu)

Hrad vznikl asi v polovině 13. století jako královský zboží. V roce 1354 se dostal do držení Hanuše z Andršpachtu. V letech 1359 - 1362 patřil Albertovi ze Skalice a v letech 1362 - 1372 patřil Tasovi z Rýzmburka. V roce 1401 získal hrad Hynek z Dubé a z Náchoda. Po roce 1427 obsazen tábority, kteří odtud plenili sousední Slezko. Podobně se dálo i později, takže jej roku 1447 Slezané...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Benešov
 zámek v okrese Opava
Dolní Benešov (zámek)

Zámek v Benešově je vystavěn na krásném místě mezi benešovskými rybníky a stojí za to jej shlédnout stejně jako ostatní zámky v jeho okolí.Původně zde stávala tvrz založena rodem Benešoviců, kteří měli ve Slezsku rozsáhlé statky. Tvrz se připomíná roku 1411 a vznikla asi ze staršího hrádku. Tehdy panství vlastnili páni z ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dolní Beřkovice
 zámek v okrese Mělník
Dolní Beřkovice (zámek)

Postaven roku 1606, přestavěn pseudorenesančně v roce 1853. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní Bělá
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Dolní Bělá (zřícenina hradu)

Hrad nad stejnojmennou obcí SZ od Plzně připomínán poprvé r. 1318, založen byl nedlouho předtím. V průběhu 15. a 16. stol. rychle střídal majitele a opakovaně byl přestavován. R. 1584 opraven a přebudován na renesanční zámek, přestavba však nikdy nebyla dokončena a objekt se již v 17. stol. nacházel ve špatném stavu a dále chátral. Jako zčásti obyvatelný se uvádí ještě r. 1755, kdy byl prodán plaskému klášteru; ten jej však neudržoval a po zrušení kláštera r. 1785 byl objekt z podstatné části ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dolní Břežany
 zámek v okrese Praha-západ
bez fotografie

Zámek v Dolních Břežanech – původně renesanční (z doby okolo roku 1600) čtyřkřídlý, dvoupatrový, kolem čtvercového dvora, v západním průčelí s hranolovou věží s lucernou, okna renesanční, sdružená. V letech 1885 - 87 přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny (pseudorománská vnitřní úprava datovaná k roku 1886). V průjezdu z&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolní Kounice
 zámek v okrese Brno-venkov
Dolní Kounice (zámek)

Kounický zámek, původně hrad, byl určen k ochraně zdejšího kláštera. Jeho současná monumentální podoba včetně rozsáhlého opevnění byla dána přestavbami za držení Jiřího Žabky z Limberka v letech 1532 až 1552 a Bernarda Drnovského z Drnovic (1588–1604). Renesanční zámek se skládá s předzámčí uzavřeného hradbami se dvěma branami a z vlastní dvoupatrové čtyřkřídlé budovy. Nejvýznamnější místností je rytířský sál. Z doby přestavby na renesanční zámek pochází hřebínková klenba, některé portály v průj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dolní Libchavy
 tvrz v okrese Ústí nad Orlicí
Dolní Libchavy (tvrz)

Asi koncem 15.století získali Německé Libchavy (dnešní Dolní Libchavy) příslušníci vladyckého rodu z Bubna. Rok 1502 se poprvé připomíná Vaněk z Bubna a po něm přicházejí jeho bratranci Otík a Mikuláš a právě za jejich vládnutí, možná už za Vaňka, došlo k vybudování této tvrze. První písemný do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dolní Lukavice
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

střední pokles
Dolní Nerestce
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Původní tvrz, která bývala ve středověku centrem většiny osad, byla přestavěna na zámek. Kdy došlo k přestavbě nelze z písemných pramenů doložit. Zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova. Starší východní část má v přízemí klenuté místnosti. K ní byla v 18. století přistavěna část s kaplí sv. Anny. Oba trakty byly poprvé v roce 1921, podruhé po roce 1946 adaptovány na byty. V současné době je zámek v soukromých rukou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Rožínka
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Dolní Rožínka (zámek)

Nejstarší písemná zmínka o Dolní Rožínce pochází z roku 1349. V letech 1503 - 1589 byla majetkem pánů z Pernštejna. V roce 1731 připadla rodu Mitrovských. Koncem 16. století byl na místě zdejší tvrze vybudován renesanční zámek. K největšímu rozkvětu zámku a okolí došlo v letech 1781 - 1789 za Jana Nepomuka.Ten dal zámek klasicistně přestavět. V roce 1808 zámek vyhořel, ale byl znovu vystavěn do dnešní dvoupatrové  podoby čtvercového půdorysu se čtyřmi křídly. Stavbě dominuje barokní vížka s cibu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolní tvrz - Jinošov
 tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

 Založena vladyky z Kralic, připomíná se roku 1368, za vladyků z Otradic přešla správa pod horní tvrz, při zápisu pánům z Říčan roku 1418 se uvádí jako pustá. Do dnešní doby se dochoval pozůstatky valu a příkopu v zahradě soukromého domu. Patrová dvoukřídlá budova, exteriér zmodernizován až na několik renesančních okenních ostění, v 1. patře zachován pozdně gotický portál....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní zámek - Grabštejn
 veterinární základna, zámek v okrese Liberec
bez fotografie

Veterinární a výcviková základna Grabštejn - V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu. Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový zámek. Ten dnes slouží jako kasárny a je zde výcvikový prostor pro služebn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
72 %
střední nárůst
Dolní zámek - Kunštát
 zámek v okrese Blansko
bez fotografie

Dolní zámek tvoří soubor budov při severním konci zámeckého areálu. Tvoří jej čtyři křídla 1-2 patrových budov semknutých kolem lichoběžníkového nádvoří se sklonitým terénem, jižní křídlo však nedosahuje křídla západního a nádvoří se tak stoupající rampou podle prodlouženého západního kř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní zámek - Velké Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Zámek byl postaven v 16. století a od té doby často střídal majitele. Dnešní podobu obdélné jednopatrové budovy s mansardovou střechou získal v polovině 19. století, kdy jej vlastnil Bohuslav Chotek. Po smrti jeho dcery Sofie se zámek dostává do rukou její tety, Ady Chotkové. Ta jej uzpůsobuje pro potřeby Charitního domova, nakonec skládá slib a zaklád&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Životice
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Zámek ve své dnešní podobě byl postaven svobodným pánem Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, který vlastnil Životice od roku 1721 do roku 1770. On i jeho předkové sídlili původně v tvrzi zbudované po roku 1356 Bulačem (Boleslavem) ze Schoensteinu. Tato tvrz stála na místě bočního křídla dnešního zámku. V třicetileté válce byla tvrz těžce poškozena a dobové prameny (inventáře) svědčí o tom, že byla sotva obyvatelná. To byl možná jeden z důvodů, proč svobodný pán Karel František Orlík přikročil k ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Doloplazy
 zámek v okrese Prostějov
Doloplazy (zámek)

Místní zámek je renesanční stavbou ze 16.stol., barokně upravenou v 1.polovině 18.stol. rodem Stommů. Ti zámek vlastnili do r.1881. Za rodu z Ulmu-Ebersbachu v r. 1904, zachvátil zámek požár. Po něm byl zámek přestavěn baronem Maxmiliánem a připomíná spíš secesní vilu. Obklopen je anglickým parkem v romantickém stylu z r.1823. V r.1927 získal zámek místní cukrovar. Dnes patří obci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Domanínek
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Domanínek (zámek)

Postaven v polovině 18. století Mitrovskými z Nemyšle jako správní centrum bystřického panství, sloužil jen jako kanceláře a úřednické byty. Majetkem Mitrovských zůstal až do roku 1920. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Domašov nad Bystřicí
 tvrziště v okrese Olomouc
Domašov nad Bystřicí (tvrziště)

Místo tvrze se nachází na téměř pravoúhlé terénní hraně přímo nad Domašovem nad Bystřicí, v blízkosti hřbitova a asi 120 m nad kostelem. Ve své podstatě se dá tvrziště považovat za zaniklé, protože na to že zde tvrz stávala už upozorňuje jen několik nepatrných terénních náznaků, částečně výhodná poloha a kdo netuší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný nárůst
Domoušice
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Zámek sloužil jako sídlo lesní správy a nyní je v soukromém vlastnictví. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze