Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 1970 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dolní Beřkovice
 zámek v okrese Mělník
Dolní Beřkovice (zámek)

Postaven roku 1606, přestavěn pseudorenesančně v roce 1853. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Bělá
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-sever
Dolní Bělá (zřícenina hradu)

Hrad nad stejnojmennou obcí SZ od Plzně připomínán poprvé r. 1318, založen byl nedlouho předtím. V průběhu 15. a 16. stol. rychle střídal majitele a opakovaně byl přestavován. R. 1584 opraven a přebudován na renesanční zámek, přestavba však nikdy nebyla dokončena a objekt se již v 17. stol. nacházel ve špatném stavu a dále chátral. Jako zčásti obyvatelný se uvádí ještě r. 1755, kdy byl prodán plaskému klášteru; ten jej však neudržoval a po zrušení kláštera r. 1785 byl objekt z podstatné části ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Břežany
 zámek v okrese Praha-západ
bez fotografie

Zámek v Dolních Břežanech – původně renesanční (z doby okolo roku 1600) čtyřkřídlý, dvoupatrový, kolem čtvercového dvora, v západním průčelí s hranolovou věží s lucernou, okna renesanční, sdružená. V letech 1885 - 87 přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny (pseudorománská vnitřní úprava datovaná k roku 1886). V průjezdu z&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolní Kounice
 zámek v okrese Brno-venkov
Dolní Kounice (zámek)

Kounický zámek, původně hrad, byl určen k ochraně zdejšího kláštera. Jeho současná monumentální podoba včetně rozsáhlého opevnění byla dána přestavbami za držení Jiřího Žabky z Limberka v letech 1532 až 1552 a Bernarda Drnovského z Drnovic (1588–1604). Renesanční zámek se skládá s předzámčí uzavřeného hradbami se dvěma branami a z vlastní dvoupatrové čtyřkřídlé budovy. Nejvýznamnější místností je rytířský sál. Z doby přestavby na renesanční zámek pochází hřebínková klenba, některé portály v průj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dolní Libchavy
 tvrz v okrese Ústí nad Orlicí
Dolní Libchavy (tvrz)

Asi koncem 15.století získali Německé Libchavy (dnešní Dolní Libchavy) příslušníci vladyckého rodu z Bubna. Rok 1502 se poprvé připomíná Vaněk z Bubna a po něm přicházejí jeho bratranci Otík a Mikuláš a právě za jejich vládnutí, možná už za Vaňka, došlo k vybudování této tvrze. První písemný do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolní Lukavice
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

velký nárůst
Dolní Nerestce
 zámek v okrese Písek
bez fotografie

Původní tvrz, která bývala ve středověku centrem většiny osad, byla přestavěna na zámek. Kdy došlo k přestavbě nelze z písemných pramenů doložit. Zámek je dvoukřídlá jednopatrová budova. Starší východní část má v přízemí klenuté místnosti. K ní byla v 18. století přistavěna část s kaplí sv. Anny. Oba trakty byly poprvé v roce 1921, podruhé po roce 1946 adaptovány na byty. V současné době je zámek v soukromých rukou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní Rožínka
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Dolní Rožínka (zámek)

Nejstarší písemná zmínka o Dolní Rožínce pochází z roku 1349. V letech 1503 - 1589 byla majetkem pánů z Pernštejna. V roce 1731 připadla rodu Mitrovských. Koncem 16. století byl na místě zdejší tvrze vybudován renesanční zámek. K největšímu rozkvětu zámku a okolí došlo v letech 1781 - 1789 za Jana Nepomuka.Ten dal zámek klasicistně přestavět. V roce 1808 zámek vyhořel, ale byl znovu vystavěn do dnešní dvoupatrové  podoby čtvercového půdorysu se čtyřmi křídly. Stavbě dominuje barokní vížka s cibu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní tvrz - Jinošov
 tvrz v okrese Třebíč
bez fotografie

 Založena vladyky z Kralic, připomíná se roku 1368, za vladyků z Otradic přešla správa pod horní tvrz, při zápisu pánům z Říčan roku 1418 se uvádí jako pustá. Do dnešní doby se dochoval pozůstatky valu a příkopu v zahradě soukromého domu. Patrová dvoukřídlá budova, exteriér zmodernizován až na několik renesančních okenních ostění, v 1. patře zachován pozdně gotický portál....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní zámek - Grabštejn
 veterinární základna, zámek v okrese Liberec
bez fotografie

Veterinární a výcviková základna Grabštejn - V roce 1704 získali Grabštejn i s panstvím Gallasové, aby jej připojili ke svým severočeským državám se střediskem ve Frýdlantu. Několika přestavbami dolního předhradí získal novou podobu i dnešní Nový zámek. Ten dnes slouží jako kasárny a je zde výcvikový prostor pro služebn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
72 %
mírný nárůst
Dolní zámek - Kunštát
 zámek v okrese Blansko
bez fotografie

Dolní zámek tvoří soubor budov při severním konci zámeckého areálu. Tvoří jej čtyři křídla 1-2 patrových budov semknutých kolem lichoběžníkového nádvoří se sklonitým terénem, jižní křídlo však nedosahuje křídla západního a nádvoří se tak stoupající rampou podle prodlouženého západního kř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní zámek - Velké Březno
 zámek v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

Zámek byl postaven v 16. století a od té doby často střídal majitele. Dnešní podobu obdélné jednopatrové budovy s mansardovou střechou získal v polovině 19. století, kdy jej vlastnil Bohuslav Chotek. Po smrti jeho dcery Sofie se zámek dostává do rukou její tety, Ady Chotkové. Ta jej uzpůsobuje pro potřeby Charitního domova, nakonec skládá slib a zaklád&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní Životice
 zámek v okrese Opava
bez fotografie

Zámek ve své dnešní podobě byl postaven svobodným pánem Karlem Františkem Orlíkem z Laziska, který vlastnil Životice od roku 1721 do roku 1770. On i jeho předkové sídlili původně v tvrzi zbudované po roku 1356 Bulačem (Boleslavem) ze Schoensteinu. Tato tvrz stála na místě bočního křídla dnešního zámku. V třicetileté válce byla tvrz těžce poškozena a dobové prameny (inventáře) svědčí o tom, že byla sotva obyvatelná. To byl možná jeden z důvodů, proč svobodný pán Karel František Orlík přikročil k ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Doloplazy
 zámek v okrese Prostějov
Doloplazy (zámek)

Místní zámek je renesanční stavbou ze 16.stol., barokně upravenou v 1.polovině 18.stol. rodem Stommů. Ti zámek vlastnili do r.1881. Za rodu z Ulmu-Ebersbachu v r. 1904, zachvátil zámek požár. Po něm byl zámek přestavěn baronem Maxmiliánem a připomíná spíš secesní vilu. Obklopen je anglickým parkem v romantickém stylu z r.1823. V r.1927 získal zámek místní cukrovar. Dnes patří obci....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Domanínek
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Domanínek (zámek)

Postaven v polovině 18. století Mitrovskými z Nemyšle jako správní centrum bystřického panství, sloužil jen jako kanceláře a úřednické byty. Majetkem Mitrovských zůstal až do roku 1920. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Domašov nad Bystřicí
 tvrziště v okrese Olomouc
Domašov nad Bystřicí (tvrziště)

Místo tvrze se nachází na téměř pravoúhlé terénní hraně přímo nad Domašovem nad Bystřicí, v blízkosti hřbitova a asi 120 m nad kostelem. Ve své podstatě se dá tvrziště považovat za zaniklé, protože na to že zde tvrz stávala už upozorňuje jen několik nepatrných terénních náznaků, částečně výhodná poloha a kdo netuší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Domoušice
 zámek v okrese Louny
bez fotografie

Zámek sloužil jako sídlo lesní správy a nyní je v soukromém vlastnictví. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Domousnice
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Začátkem 16. století zde nechal Petr z Kauče vystavět renesanční tvrz. V roce 1730 byla přestavěna na zámek. Po roce 1750 často měnil své majitele. Současný vzhled zámku je výsledkem stavebních neobarokních úprav z let 1917-26 posledního majitele - českého politika Jindřicha Maštálka. Po roce 1945 byl zámek znárodněn a sloužil k rekreaci Svazu čsl. invalidů v Praze. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Domov seniorů - Černá Hora
 zámek v okrese Blansko
Domov seniorů - Černá Hora (zámek)

Domov pro seniory je umístěn v prostorách zámku (více na #1298#) v Černé Hoře (více na #2933#). Jeho zřizovatelem je Okresní úřad Blansko . Domov zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči pro dospělé a kapacita domova je 212 míst . Jednolůžkové pokoje jsou 4 , dvoulůžkových je 36 , třílůžkových je 9 . Čtyř a vícelůžkových pokojů je 20 . Součást&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Doubí
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní zámecká patrová budova je v podstatě úplnou novostavbou z doby po roce 1841. Staršího, zřejmě hradního původu kromě pozůstatků hradeb a okrouhlé bašty jsou pouze valeně zaklenuté s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze