Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 1968 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Světlá nad Sázavou
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Světlá nad Sázavou (zámek)

Zámek Světlá nad Sázavou V roce 2013 zámek změnil majitele a hlavním úkolem se stala záchrana památky s cílem otevřít zámek v co možná nejkratší době veřejnosti. Záměr byl splněn již v červnu 2014, kdy byla na zámku zpřístupněna Expozice historického evropského skla, která se nachází v nově zrekonstruovaných m...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
obrovský nárůst
Vyšehořovice
 zřícenina tvrze v okrese Praha-východ
Vyšehořovice (zřícenina tvrze)

Tvrz založena v 2. polovině 13. století, kdy vladycký statek byl v majetku vyšehradské kapituly. Areál dostavován v průběhu 15. století a renesaně v 16. století. Areál tvrze obehnán vysokou gotickou hradbou s dodatečně prolomenými obdélnými okénky. Na východní fasádě zachována původně gotická brána z počátku 15. století a severněji mladší renesanční brána z 1. poloviny 16. století Uvnitř areálu zbytky gotické trojprostorové palácové budovy a obvodových zdí renesanční hospodářské budov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
obrovský nárůst
Dolní Adršpach
 zámek v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zámek)

Menší šlechtické sídlo vystavěné na přelomu 16. a 17. století. Adamem Bohdaneckým z Hodkova, později upravován. Uprostřed obce v malém parku stojí dvoupatrová, zčásti podsklepená budova zámku ze smíšeného zdiva s vápennou omítkou. Barevnost: bílá, architektonické články a přízemí okrové. Je to obdéln...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Zřícenina hradu Salon
 hrad v okrese Rokycany
bez fotografie

V letech 1379 - 1651 se Březina stala sídlem panství, které bylo spravováno z hradu. "Hrad Březina postaven byl Jindřichem z Elstenberka, který tu ještě r. 1389 sídlo měl. Po něm následoval r. 1398 Jan Žid z Vetlé, r. 1402 Václav ze Švamberka, r. 1410 Něpr Duč, r. 1439 Harant a Lvík, bratři z Vařin. Potomek jejich Jan Harant prodal r. 1498 Březinu Zbyňkovi z Buchova a tento r. 1499 Bohuslavovi ze Svinař za 1 50...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Trmačov
 zřícenina hradu v okrese Blansko
bez fotografie

Zřícenina patrně nejmenšího moravského hradu bergfritového typu, v nevýrazné poloze u potoka blízko Hlubokých Dvorů. Hrad se velikostí (jádro zaujímá plochu 27x22 metrů) blíží tvrzi a jako tvrz je také někdy zmiňován v historických pramenech. Poprvé se připomíná r. 1305, založen byl krátce předtím; zanikl ve válkách v 1. pol. 15. stol. V předpolí se nacházejí stopy bývalé stejnojmenné vsi, se kterou hrad souvisel. Dochovalo se mohutné torzo bergfritu, bohužel ve velmi špatném stavu hrozícím da...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Zlenice - Hláska
 zřícenina hradu v okrese Praha-východ
bez fotografie

Zříceniny hradu zbudovaného na přelomu 13. a 14. stol. nad ústím Mnichovky do Sázavy (poblíž dnešních Senohrab) pány z Dubé. Poprvé je zmiňován k r. 1318, založen byl nedlouho předtím kolem r. 1300; zpustl po r. 1460 za vojenských akcí poděbradských válek, jako zbořený se uvádí r. 1465 a jako pustý r. 1554. Na protějším břehu Mnichovky se nachází pozůstatky hradu neznámého jména (nazýván Hrad u Čtyřkol), není vyloučeno, že jde o první stavební fázi Zlenic; podle posledních poznatků je však tato ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Valečov
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav
Valečov (zřícenina hradu)

Zříceniny nejrozsáhlejšího skalního hradu u nás poblíž Mnichova Hradiště. Založen v první pol. 14. stol., v době husitských válek patřil husitským hejtmanům a opevněný areál navazující na vlastní hrad sloužil jako zimoviště polních vojsk (jedná se o nejlépe dochovaný objekt svého druhu u nás). R. 1439 byl vypálen, vzápětí však znovu obnoven. Na hradě se stavělo ještě v 16. stol., opakovaně měnil majitele. Zpustl v 17. stol., jako nouzová obydlí chudiny ale sloužily některé jeho části až do 20. s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu založeného koncem husitských válek v l. 1431-35, přestavěného na přelomu 15. a 16. stol. a pustého zřejmě od požáru r. 1560 nebo nejpozději na poč. 17. stol., na zalesněném vrchu Šumná v podhůří Doupovských hor u Klášterce nad Ohří. Výběr stanoviště na vysokém osamoceném kopci byl typický pro první období po šoku, kter&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
57 %
střední pokles
Brníčko
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Brníčko (zřícenina hradu)

Zřícenina středověkého hradu ve stejnomenné obci je volně přístupná. Hrad stojí na kopci 388 m n.m. nad říčkou Loučka, která protéká obcí. Hrad postavili bratři z Otaslavic a Dubicka někdy kolem roku 1330, ale poprvé se připomíná roku 1356. Hrad si brzy poté přivlastnil markrabě Jan Jindřich, roku 1387 hrad opět připadl do šlechtických rukou. Na počátku 15. stolet&eacut...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hohenwerfen - Rakousko (hrad)

Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. (1198), Hrabě Albert von Friesach (1253), předseda krajské vlády Sigmund (1525) a arcibiskup Wolf Di...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký nárůst
Děvičky
 zřícenina hradu v okrese Břeclav
Děvičky (zřícenina hradu)

Západně od Pavlova na příkré, ze tří stran nepřístupné skále se nalézají zříceniny kdysi významného a pevného hradu zvaného Děvičky, Dívčí hrady, Maidberk (Maidenburg), který se poprvé připomíná v r. 1222 pod slovanským jménem Dewiczky. Pro své strategické postavení zůstával hrad v zeměpanském držení;...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný nárůst
Nový Hrad u Adamova
 hrad v okrese Blansko
Nový Hrad u Adamova (hrad)

 V Jihomoravském kraji v okrese Blansko asi v polovině cesty mezi Adamovem a Blanskem stojí na hřebenu mohutného ostrohu obtékaného ze tří stran řekou Svitavou, jeden z nejvýznamnějších moravských hradů - Nový hrad u Adamova. Leží v katastru obce Olomučany v nadmořské výšce 420 metrů nad mořem. Jeho stavba stojí na místě předsunutého opevnění hradu původn&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Manětín
 zámek v okrese Plzeň-sever
Manětín (zámek)

Dnešní barokní podobě panského sídla předcházela středověká tvrz, situovaná v severozápadním nároží dnešního objektu. Hrobčičtí, kteří manětínské panství získali od Švamberků v roce 1560, na rozdíl od předchozích vlastníků v Manětíně i sídlili. Město se tak stalo centrem samostatného panství. Za Jeronýma ml. Hrobčického z Hrobčic (+1604), krátce před rokem 1600, byla tvrz rozšířena a přestavěna na zámek. Panské sídlo již tehdy zabíralo velkou část půdorysné plochy dnešního zámeckého areálu včetn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst
Moravský Beroun
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Moravský Beroun (zřícenina hradu)

Zbytky hradu leží na výrazné vyvýšenině na západní straně Moravského Berouna, na tzv.Křížovém vrchu. Na přelomu 19.a 20.století se kopec stal součástí parku, který zde vznikl a z té doby zůstaly dosud patrné základy vyhlídkového glorietu a kamenné lavičky. Součástí městského parku je místo i dnes a jak upozorňuje cedule s parkov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Hoštejn
 zřícenina hradu v okrese Šumperk
Hoštejn (zřícenina hradu)

Zbytky rozsáhlého hradního komplexu ve stejnojmenné obci nedaleko Zábřehu na Moravě. Nezalesněné jádro a předhradí jsou zdaleka patrné; v nejvyšším bodě (na pahorku, jenž je zřejmě pozůstatkem hradní věže) stojí kamenný jehlan, připomínající dokončení železniční trati Praha-Olomouc v roce 1845. Hrad pravděpodobně vystavěn před r. 1267, záhy upadl do rukou loupežníků, kteří podle Zbraslavské kroniky "neumějíce upustit od svých zvyků, každodenně pustošili pomezí sousedních zemí loupežemi a požáry"...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Týřov - Angerbach
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Týřov - Angerbach (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na ostrožně nad Berounkou u Skryjí. Založen na počátku vlády Václava I., roku 1249 byl již dokončen; pro mimořádné vojenské kvality se těšil velkému zájmu českých panovníků. Karel IV. jej po návratu do Čech jako jeden z prvních hradů vykoupil zpět ke koruně, je zahrnut i v Majestas Carolina. Od počátku 16. stol. chátral a poprvé r. 1575 se uvádí jako pustý. Týřov patří mezi hrady typu francouzského kastelu, je jedním z prvních evropských importů tohoto typu, který umožňoval aktiv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Šumperk
 hrad, zámek v okrese Šumperk
Šumperk (hrad, zámek)

Pravděpodobně ve 14. století při budování města vznikl i nevelký gotický hrad, zachovaný zčásti ve východním křídle zámku. Na přelomu 15. a 16. století přebudovali Žerotínové hrad v pozdně gotickém slohu a v 1. polovině 16. století jej rozšířili v trojkřídlý renesanční zámek. V roce 1569 koupilo zámek město a byl používán pro slavnostní zasedání městské rady, ale především pro hospodářské potřeby města, po roce 1622 se zcela změnil v hospodářskou budovu. V roce 1669 vyhořel, byl opraven v barokn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Hrad a pevnost Špilberk - Brno
 hrad v okrese Brno-město
Hrad a pevnost Špilberk - Brno (hrad)

Hrad Špilberk - vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Nechyběly však v dějinách i chvíle, kdy špilberská pevnost naopak vyvolávala v Brňanech pocity ohrožení a strachu. V průběhu staletí se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý „žalář národů“ – a vojenské kasárny. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Barchov
 zámek v okrese Hradec Králové
Barchov (zámek)

Postaven roku 1737 architektem z okruhu F. M. Kaňky pro Kryštofa Voračického z Paběnic. Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátral.V roce 2009 zakoupil zchátralý zámek a ostatní nemovitosti soukromý zemědělec Jaroslav Souček z Hradce Králové. V tomto roce byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Chvatěruby
 zřícenina hradu v okrese Mělník
bez fotografie

Počátky panského sídla na nevýrazné ostrožně v obci nedaleko Kralup nad Vltavou nejsou příliš jasné, ve 13. stol. zde stála tvrz nebo dvorec. Zřejmě v průběhu 14. stol. objekt přeměněn na poměrně mocný hrad s vodními příkopy, jako takový se poprvé uvádí r. 1366. R. 1467 obléhán a dobyt ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Hrad byl po r. 1567 přestavěn na renesanční zámek, poškozený za třicetileté války. Barokní přestavba v 18. stol. zůstala nedokončena, r. 1752 se zřítily střechy a r. 1817 se naráz ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - Krásné Česko