Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 1972 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Sirotčí hrádek - Waisenstein
 zřícenina hradu v okrese Břeclav
Sirotčí hrádek - Waisenstein (zřícenina hradu)

Původně nevelký gotický hrad na dvou skalních útvarech Tabulové hory v Pavlovských vrších, vybudovaný na přelomu 13. a 14. stol. a poprvé připomínaný r. 1305. V 15. stol. zde stála kaple, hrad byl využíván ještě na poč. 16. stol. mikulovskými pány; zpustl po 30-leté válce. Název hradu odvozen od českého překladu příjmení stavitele (Sirotek). Spolu s Děvičkami patřil Sirotčí hrádek ke královským pohraničním pevnostem. – Podle legendy byli kasteláni obou hradů na společném lovu zajati rakouským ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
stgnace
Vyšehořovice
 zřícenina tvrze v okrese Praha-východ
Vyšehořovice (zřícenina tvrze)

Tvrz založena v 2. polovině 13. století, kdy vladycký statek byl v majetku vyšehradské kapituly. Areál dostavován v průběhu 15. století a renesaně v 16. století. Areál tvrze obehnán vysokou gotickou hradbou s dodatečně prolomenými obdélnými okénky. Na východní fasádě zachována původně gotická brána z počátku 15. století a severněji mladší renesanční brána z 1. poloviny 16. století Uvnitř areálu zbytky gotické trojprostorové palácové budovy a obvodových zdí renesanční hospodářské budov....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Egerberk – Lestkov
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Egerberk – Lestkov (zřícenina hradu)

Na prostředním ze tří vrchů nad vsí Lestkov u Klášterce nad Ohří zříceniny gotického hradu, postaveného zřejmě na konci 13. stol. nebo pravděpodobněji na počátku 14. stol.; poprvé se připomíná r. 1317. Razantně přestavěn byl na konci 14. stol., opuštěn koncem 16. stol. poté, co si jeho majitel založil pod hradem na pravém břehu Ohře zámek Felixburk. – Jméno hradu je odvozeno od německého pojmenování řeky Ohře – Eger....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Domašov nad Bystřicí
 tvrziště v okrese Olomouc
Domašov nad Bystřicí (tvrziště)

Místo tvrze se nachází na téměř pravoúhlé terénní hraně přímo nad Domašovem nad Bystřicí, v blízkosti hřbitova a asi 120 m nad kostelem. Ve své podstatě se dá tvrziště považovat za zaniklé, protože na to že zde tvrz stávala už upozorňuje jen několik nepatrných terénních náznaků, částečně výhodná poloha a kdo netuší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
stgnace
Tatenice
 tvrz, zámek v okrese Ústí nad Orlicí
Tatenice (tvrz, zámek)

Přestavěn na lovecký zámek,kolem roku 1600 urozeným pánem Ladislavem Velenem ze Žerotína s použitím části tvrze ta se připomíná od roku 1287, kdy Tatenice patřila pánům ze Šternberka, kteří v té době vlastnili zábřežské panství. Čtyřkřídlý zlovecký zámek s arkádovým nádvořím, roku 1798 vyhořel, poté chátral. V 70 letech provedena generální oprava a zčásti stržen, zbylé dvě křídla slouží jako hospoda a obecní uřad. Na štukové výzdobě se podílel italský vlašský mistr Bonamnonne a Mottalla. Kteří s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední nárůst
Trmačov
 zřícenina hradu v okrese Blansko
bez fotografie

Zřícenina patrně nejmenšího moravského hradu bergfritového typu, v nevýrazné poloze u potoka blízko Hlubokých Dvorů. Hrad se velikostí (jádro zaujímá plochu 27x22 metrů) blíží tvrzi a jako tvrz je také někdy zmiňován v historických pramenech. Poprvé se připomíná r. 1305, založen byl krátce předtím; zanikl ve válkách v 1. pol. 15. stol. V předpolí se nacházejí stopy bývalé stejnojmenné vsi, se kterou hrad souvisel. Dochovalo se mohutné torzo bergfritu, bohužel ve velmi špatném stavu hrozícím da...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Zřícenina hradu Salon
 hrad v okrese Rokycany
bez fotografie

V letech 1379 - 1651 se Březina stala sídlem panství, které bylo spravováno z hradu. "Hrad Březina postaven byl Jindřichem z Elstenberka, který tu ještě r. 1389 sídlo měl. Po něm následoval r. 1398 Jan Žid z Vetlé, r. 1402 Václav ze Švamberka, r. 1410 Něpr Duč, r. 1439 Harant a Lvík, bratři z Vařin. Potomek jejich Jan Harant prodal r. 1498 Březinu Zbyňkovi z Buchova a tento r. 1499 Bohuslavovi ze Svinař za 1 50...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Zámek Habry
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Barokní zámek z let 1718-1720, upraven koncem 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu založeného koncem husitských válek v l. 1431-35, přestavěného na přelomu 15. a 16. stol. a pustého zřejmě od požáru r. 1560 nebo nejpozději na poč. 17. stol., na zalesněném vrchu Šumná v podhůří Doupovských hor u Klášterce nad Ohří. Výběr stanoviště na vysokém osamoceném kopci byl typický pro první období po šoku, kter&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
57 %
mírný pokles
Nový Hrad u Adamova
 hrad v okrese Blansko
Nový Hrad u Adamova (hrad)

 V Jihomoravském kraji v okrese Blansko asi v polovině cesty mezi Adamovem a Blanskem stojí na hřebenu mohutného ostrohu obtékaného ze tří stran řekou Svitavou, jeden z nejvýznamnějších moravských hradů - Nový hrad u Adamova. Leží v katastru obce Olomučany v nadmořské výšce 420 metrů nad mořem. Jeho stavba stojí na místě předsunutého opevnění hradu původn&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký nárůst
Zámek -Manětín
 zámek v okrese Plzeň-sever
Zámek -Manětín (zámek)

Dnešní barokní podobě panského sídla předcházela středověká tvrz, situovaná v severozápadním nároží dnešního objektu. Hrobčičtí, kteří manětínské panství získali od Švamberků v roce 1560, na rozdíl od předchozích vlastníků v Manětíně i sídlili. Město se tak stalo centrem samostatného panství. Za Jeron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný nárůst
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hohenwerfen - Rakousko (hrad)

Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. (1198), Hrabě Albert von Friesach (1253), předseda krajské vlády Sigmund (1525) a arcibiskup Wolf Di...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední nárůst
Zřícenina hradu - Brníčko
 hrad v okrese Šumperk
Zřícenina hradu - Brníčko (hrad)

Zřícenina středověkého hradu ve stejnomenné obci je volně přístupná. Hrad stojí na kopci 388 m n.m. nad říčkou Loučka, která protéká obcí. Hrad postavili bratři z Otaslavic a Dubicka někdy kolem roku 1330, ale poprvé se připomíná roku 1356. Hrad si brzy poté přivlastnil markrabě Jan Jindřich, roku 1387 hrad opět připadl do šlechtických rukou. Na počátku 15. stolet&eacut...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Týřov - Angerbach
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Týřov - Angerbach (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu na ostrožně nad Berounkou u Skryjí. Založen na počátku vlády Václava I., roku 1249 byl již dokončen; pro mimořádné vojenské kvality se těšil velkému zájmu českých panovníků. Karel IV. jej po návratu do Čech jako jeden z prvních hradů vykoupil zpět ke koruně, je zahrnut i v Majestas Carolina. Od počátku 16. stol. chátral a poprvé r. 1575 se uvádí jako pustý. Týřov patří mezi hrady typu francouzského kastelu, je jedním z prvních evropských importů tohoto typu, který umožňoval aktiv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný nárůst
Šumperk
 hrad, zámek v okrese Šumperk
Šumperk (hrad, zámek)

Pravděpodobně ve 14. století při budování města vznikl i nevelký gotický hrad, zachovaný zčásti ve východním křídle zámku. Na přelomu 15. a 16. století přebudovali Žerotínové hrad v pozdně gotickém slohu a v 1. polovině 16. století jej rozšířili v trojkřídlý renesanční zámek. V roce 1569 koupilo zámek město a byl používán pro slavnostní zasedání městské rady, ale především pro hospodářské potřeby města, po roce 1622 se zcela změnil v hospodářskou budovu. V roce 1669 vyhořel, byl opraven v barokn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst
Tvrz Sedlišťka
 tvrz v okrese Svitavy
bez fotografie

Z tvrze z 2. polovině 15. století zachován oválný vodní příkop, dnes kolem hodnotné barokní sýpky z 2. poloviny 18. století, mající pěkné zprohýbané štíty s vázami....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst
Moravský Beroun
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Moravský Beroun (zřícenina hradu)

Zbytky hradu leží na výrazné vyvýšenině na západní straně Moravského Berouna, na tzv.Křížovém vrchu. Na přelomu 19.a 20.století se kopec stal součástí parku, který zde vznikl a z té doby zůstaly dosud patrné základy vyhlídkového glorietu a kamenné lavičky. Součástí městského parku je místo i dnes a jak upozorňuje cedule s parkov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký nárůst
Děvičky
 zřícenina hradu v okrese Břeclav
Děvičky (zřícenina hradu)

Západně od Pavlova na příkré, ze tří stran nepřístupné skále se nalézají zříceniny kdysi významného a pevného hradu zvaného Děvičky, Dívčí hrady, Maidberk (Maidenburg), který se poprvé připomíná v r. 1222 pod slovanským jménem Dewiczky. Pro své strategické postavení zůstával hrad v zeměpanském držení;...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
stgnace
Hrad a pevnost Špilberk - Brno
 hrad v okrese Brno-město
Hrad a pevnost Špilberk - Brno (hrad)

Hrad Špilberk - vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Nechyběly však v dějinách i chvíle, kdy špilberská pevnost naopak vyvolávala v Brňanech pocity ohrožení a strachu. V průběhu staletí se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý „žalář národů“ – a vojenské kasárny. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední nárůst
Barchov
 zámek v okrese Hradec Králové
Barchov (zámek)

Postaven roku 1737 architektem z okruhu F. M. Kaňky pro Kryštofa Voračického z Paběnic. Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátral.V roce 2009 zakoupil zchátralý zámek a ostatní nemovitosti soukromý zemědělec Jaroslav Souček z Hradce Králové. V tomto roce byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze