Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 1964 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Zámek Habry
 zámek v okrese Havlíčkův Brod

Barokní zámek z let 1718-1720, upraven koncem 19. století.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

obrovský nárůst
Valečov
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav

Zříceniny nejrozsáhlejšího skalního hradu u nás poblíž Mnichova Hradiště. Založen v první pol. 14. stol., v době husitských válek patřil husitským hejtmanům a opevněný areál navazující na vlastní hrad sloužil jako zimoviště polních vojsk (jedná se o nejlépe dochovaný objekt svého druhu u nás). R. 1439 byl vypálen, vzápětí však znovu obnoven. Na hradě se stavělo ještě v 16. stol., opakovaně měnil majitele. Zpustl v 17. stol., jako nouzová obydlí chudiny ale sloužily některé jeho části až do 20. s... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

mírný pokles
Světlá nad Sázavou
 zámek v okrese Havlíčkův Brod

Zámek Světlá nad Sázavou V roce 2013 zámek změnil majitele a hlavním úkolem se stala záchrana památky s cílem otevřít zámek v co možná nejkratší době veřejnosti. Záměr byl splněn již v červnu 2014, kdy byla na zámku zpřístupněna Expozice historického evropského skla, která se nachází v nově zrekonstruovaných m... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

střední nárůst
Zlenice - Hláska
 zřícenina hradu v okrese Praha-východ

Zříceniny hradu zbudovaného na přelomu 13. a 14. stol. nad ústím Mnichovky do Sázavy (poblíž dnešních Senohrab) pány z Dubé. Poprvé je zmiňován k r. 1318, založen byl nedlouho předtím kolem r. 1300; zpustl po r. 1460 za vojenských akcí poděbradských válek, jako zbořený se uvádí r. 1465 a jako pustý r. 1554. Na protějším břehu Mnichovky se nachází pozůstatky hradu neznámého jména (nazýván Hrad u Čtyřkol), není vyloučeno, že jde o první stavební fázi Zlenic; podle posledních poznatků je však tato ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

střední pokles
Zřícenina hradu Salon
 hrad v okrese Rokycany

V letech 1379 - 1651 se Březina stala sídlem panství, které bylo spravováno z hradu. "Hrad Březina postaven byl Jindřichem z Elstenberka, který tu ještě r. 1389 sídlo měl. Po něm následoval r. 1398 Jan Žid z Vetlé, r. 1402 Václav ze Švamberka, r. 1410 Něpr Duč, r. 1439 Harant a Lvík, bratři z Vařin. Potomek jejich Jan Harant prodal r. 1498 Březinu Zbyňkovi z Buchova a tento r. 1499 Bohuslavovi ze Svinař za 1 50... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

střední nárůst
Trmačov
 zřícenina hradu v okrese Blansko

Zřícenina patrně nejmenšího moravského hradu bergfritového typu, v nevýrazné poloze u potoka blízko Hlubokých Dvorů. Hrad se velikostí (jádro zaujímá plochu 27x22 metrů) blíží tvrzi a jako tvrz je také někdy zmiňován v historických pramenech. Poprvé se připomíná r. 1305, založen byl krátce předtím; zanikl ve válkách v 1. pol. 15. stol. V předpolí se nacházejí stopy bývalé stejnojmenné vsi, se kterou hrad souvisel. Dochovalo se mohutné torzo bergfritu, bohužel ve velmi špatném stavu hrozícím da... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

střední pokles
Vyšehořovice
 zřícenina tvrze v okrese Praha-východ

Tvrz založena v 2. polovině 13. století, kdy vladycký statek byl v majetku vyšehradské kapituly. Areál dostavován v průběhu 15. století a renesaně v 16. století. Areál tvrze obehnán vysokou gotickou hradbou s dodatečně prolomenými obdélnými okénky. Na východní fasádě zachována původně gotická brána z počátku 15. století a severněji mladší renesanční brána z 1. poloviny 16. století Uvnitř areálu zbytky gotické trojprostorové palácové budovy a obvodových zdí renesanční hospodářské budov.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
60 %

velký pokles
Šumburk - Šumná, Nový Šumburk
 zřícenina hradu v okrese Chomutov

Zřícenina hradu založeného koncem husitských válek v l. 1431-35, přestavěného na přelomu 15. a 16. stol. a pustého zřejmě od požáru r. 1560 nebo nejpozději na poč. 17. stol., na zalesněném vrchu Šumná v podhůří Doupovských hor u Klášterce nad Ohří. Výběr stanoviště na vysokém osamoceném kopci byl typický pro první období po šoku, kter&... podrobnosti >
HODNOCENÍ
57 %

velký nárůst
Barchov
 zámek v okrese Hradec Králové

Postaven roku 1737 architektem z okruhu F. M. Kaňky pro Kryštofa Voračického z Paběnic. Na počátku 90. let byl barchovský zámek restituován skupinou restituentů, potomků posledního majitele pana Picky. Zámek jim byl převeden Okresním úřadem v Hradci Králové bez řádného doložení restitučních nároků (viz. soudní pře mezi OkÚ HK a restituenty) a od té doby velice chátral.V roce 2009 zakoupil zchátralý zámek a ostatní nemovitosti soukromý zemědělec Jaroslav Souček z Hradce Králové. V tomto roce byl... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký nárůst
Nový Hrad u Adamova
 hrad v okrese Blansko

 V Jihomoravském kraji v okrese Blansko asi v polovině cesty mezi Adamovem a Blanskem stojí na hřebenu mohutného ostrohu obtékaného ze tří stran řekou Svitavou, jeden z nejvýznamnějších moravských hradů - Nový hrad u Adamova. Leží v katastru obce Olomučany v nadmořské výšce 420 metrů nad mořem. Jeho stavba stojí na místě předsunutého opevnění hradu původn&ia... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký nárůst
Hoštejn
 zřícenina hradu v okrese Šumperk

Zbytky rozsáhlého hradního komplexu ve stejnojmenné obci nedaleko Zábřehu na Moravě. Nezalesněné jádro a předhradí jsou zdaleka patrné; v nejvyšším bodě (na pahorku, jenž je zřejmě pozůstatkem hradní věže) stojí kamenný jehlan, připomínající dokončení železniční trati Praha-Olomouc v roce 1845. Hrad pravděpodobně vystavěn před r. 1267, záhy upadl do rukou loupežníků, kteří podle Zbraslavské kroniky "neumějíce upustit od svých zvyků, každodenně pustošili pomezí sousedních zemí loupežemi a požáry"... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký nárůst
Děvičky
 zřícenina hradu v okrese Břeclav

Výrazná a zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu ze 13. stol. na konci hlavního hřebene Pálavy. Nezaručená zpráva Pulkavovy Kroniky české hovoří k r. 1246 o zajetí zdejšího kastelána, purkrabího Crha, Rakušany. Mučením se jej marně snažili přimět k vydání hradu. Jinde se Děvičky připomínají r. 1222 jako strážný zeměpanský hrad. Typ hradu s plášťovou zdí se však na Moravě objevuje až koncem 13. stol., takže přesná doba založení zůstává nejistá. Nejstarší zprávy se nejspíše vztahovaly k předc... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký nárůst
Brníčko
 zřícenina hradu v okrese Šumperk

Zřícenina středověkého hradu ve stejnomenné obci je volně přístupná. Hrad stojí na kopci 388 m n.m. nad říčkou Loučka, která protéká obcí. Hrad postavili bratři z Otaslavic a Dubicka někdy kolem roku 1330, ale poprvé se připomíná roku 1356. Hrad si brzy poté přivlastnil markrabě Jan Jindřich, roku 1387 hrad opět připadl do šlechtických rukou. Na počátku 15. stolet&eacut... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

střední nárůst
Týřov - Angerbach
 zřícenina hradu v okrese Rakovník

Zříceniny hradu na ostrožně nad Berounkou u Skryjí. Založen na počátku vlády Václava I., roku 1249 byl již dokončen; pro mimořádné vojenské kvality se těšil velkému zájmu českých panovníků. Karel IV. jej po návratu do Čech jako jeden z prvních hradů vykoupil zpět ke koruně, je zahrnut i v Majestas Carolina. Od počátku 16. stol. chátral a poprvé r. 1575 se uvádí jako pustý. Týřov patří mezi hrady typu francouzského kastelu, je jedním z prvních evropských importů tohoto typu, který umožňoval aktiv... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

obrovský nárůst
Hohenwerfen - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko

Hrad Hohenwerfen vyčnívá jako strategické opevnění na 155 metrů vysoké skalnaté hoře nad údolím Salzachtal, asi 40 km jižně od Salzburgu. Hrad je obklopen mohutným pohořím Tennen a Hagengebirges. Hrad byl založen jako „Sesterský hrad“ u pevnosti Hohensalzburg a jeho založení sahá až do 11. století. Hrad Hohenwerfen sloužil celá staletí jako věznice. Byli zde věznění např. arcibiskup Adalbert III. (1198), Hrabě Albert von Friesach (1253), předseda krajské vlády Sigmund (1525) a arcibiskup Wolf Di... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

velký nárůst
Hrad a pevnost Špilberk - Brno
 hrad v okrese Brno-město

Hrad Špilberk - vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Nechyběly však v dějinách i chvíle, kdy špilberská pevnost naopak vyvolávala v Brňanech pocity ohrožení a strachu. V průběhu staletí se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý „žalář národů“ – a vojenské kasárny. ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

střední nárůst
Moravský Beroun
 zřícenina hradu v okrese Olomouc

Zbytky hradu leží na výrazné vyvýšenině na západní straně Moravského Berouna, na tzv.Křížovém vrchu. Na přelomu 19.a 20.století se kopec stal součástí parku, který zde vznikl a z té doby zůstaly dosud patrné základy vyhlídkového glorietu a kamenné lavičky. Součástí městského parku je místo i dnes a jak upozorňuje cedule s parkov... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

střední nárůst
Šumperk
 hrad, zámek v okrese Šumperk

Pravděpodobně ve 14. století při budování města vznikl i nevelký gotický hrad, zachovaný zčásti ve východním křídle zámku. Na přelomu 15. a 16. století přebudovali Žerotínové hrad v pozdně gotickém slohu a v 1. polovině 16. století jej rozšířili v trojkřídlý renesanční zámek. V roce 1569 koupilo zámek město a byl používán pro slavnostní zasedání městské rady, ale především pro hospodářské potřeby města, po roce 1622 se zcela změnil v hospodářskou budovu. V roce 1669 vyhořel, byl opraven v barokn... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

střední pokles
Manětín
 zámek v okrese Plzeň-sever

Dnešní barokní podobě panského sídla předcházela středověká tvrz, situovaná v severozápadním nároží dnešního objektu. Hrobčičtí, kteří manětínské panství získali od Švamberků v roce 1560, na rozdíl od předchozích vlastníků v Manětíně i sídlili. Město se tak stalo centrem samostatného panství. Za Jeronýma ml. Hrobčického z Hrobčic (+1604), krátce před rokem 1600, byla tvrz rozšířena a přestavěna na zámek. Panské sídlo již tehdy zabíralo velkou část půdorysné plochy dnešního zámeckého areálu včetn... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

střední nárůst
Chvatěruby
 zřícenina hradu v okrese Mělník

Počátky panského sídla na nevýrazné ostrožně v obci nedaleko Kralup nad Vltavou nejsou příliš jasné, ve 13. stol. zde stála tvrz nebo dvorec. Zřejmě v průběhu 14. stol. objekt přeměněn na poměrně mocný hrad s vodními příkopy, jako takový se poprvé uvádí r. 1366. R. 1467 obléhán a dobyt ve prospěch Jiřího z Poděbrad. Hrad byl po r. 1567 přestavěn na renesanční zámek, poškozený za třicetileté války. Barokní přestavba v 18. stol. zůstala nedokončena, r. 1752 se zřítily střechy a r. 1817 se naráz ro... podrobnosti >
HODNOCENÍ
55 %

mírný pokles


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší