Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Jankovice
 obec v okrese Kroměříž
Jméno obci dal její zakladatel Jeník z Dobrotic, a to kolem roku 1360. K tomuto období se váže i první písemná zmínka o naší obci z r. 1365, kdy jsou v Zemských deskách olomouckých uvedeny Jeníkovice a píší se tak až ...

mírný nárůst
Kvasice
 obec v okrese Kroměříž
Kvasice se nachází ve Zlínském kraji, mezi městy Kroměříž a Otrokovice na pravém břehu řeky Moravy. Jsou nejníže položenou obcí v kroměřížském okrese – 191 m nad mořem. Národopisně leží Kvasice při rozhraní tří regionů – na sever se nachází oblast Hané, na východ Valašsko a směrem na jih Moravské Slovácko. Kvasice jsou členem Mikroregionu Jižní Haná.Dominantou obce je kvasický zámek, ve kterém je ...

obrovský nárůst
Kyselovice
 obec v okrese Kroměříž
Obec Kyselovice leží na okraji severní části Kroměřížska v nadmořské výšce 197 metrů. Rozloha obce činí 676 ha a z hlediska sídelní geografie náleží k tzv. "starému sídelnímu území", jež bylo osidlováno již od starší doby kamenné. Samotný půdor...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pacetluky
 obec v okrese Kroměříž
Pacetluky jsou malebnou vískou na rozhraní úrodné Hané a Záhoří. Původ jména obce není zcela jasný, domníváme se však, že pochází od řemeslníků „pecetluků“, kteří z hliněných válců utloukali pece na chléb a krby na vaření. Ať je tomu jakko...

mírný pokles
Prasklice
 obec v okrese Kroměříž
Obec Prasklice leží 20 km od Kroměříže. Rozkládá se na mírných svazích v nadmořské výšce 248 m. Reliéf krajiny v okolí Prasklic má charakter členité pahorkatiny s plochými hřbety a úvalovitými údolími. V katastrálním území obce...

obrovský nárůst
Prusinovice
 obec v okrese Kroměříž
Prusinovice jsou osadou prastarou,o čemž svědčí archeologické nálezy z pravěku. Obec se nachází ve staré sídelní oblasti,která byla po staletí intenzivně osídlena. Nálezy na trati pod Kasařovem a Mezi potoky byla nalezena pazourková industrie a čepelovité nástroje z období starší doby kamenné (paleolit). Nálezy z tratí Lhotsko, Pod Kasařovem, Za rybíky jsou zařazeny do mladší doby kamenné (neoli...

mírný pokles
Střížovice
 obec v okrese Kroměříž
Osada byla vždy příslušenstvím kvasického panství, poprvé je připomínána v r.1365 v majetku pánů z Benešova a Kvasic (jejich erbem byla kosma červená zavinutá střela ve stříbrném poli - takový zdobí gotické sanktuarium v kvasickém hřbitovním kostele, stejně jako je...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rybník
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Helvíkovice
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Obec byla založena v 2. polovině 14. století, rozkládá se po obou březích řeky Divoké Orlice, západně od Žamberka, v okrese Ústí nad Orlicí. Jejím středem prochází silnice č. I/11, lemovaná z obou stran lipovou alejí. Dominantou obce je kaple sv. Antonína z roku 1894. Pro dnešní...

velký nárůst
Dešenice
 obec v okrese Klatovy
O panských statcích v údolí Úhlavy a o šlechtických rodinách, které se zde usazovaly či zakládaly osídlení, píše starý český letopisec Jaroch a jmenuje nejstarší osady zdejšího kraje, pocházející z 8. a 9. století: Dešenice...

velký nárůst
Kvášňovice
 obec v okrese Klatovy
Obec Kvášňovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom žádné písemné záznamy, ale můžeme to usuzovat podle kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1240-1260. Kostel je dominantou obce, je postaven v pozdně románském slohu, poté goticky přestavěn kolem roku 1400 a barokně upraven&ya...

obrovský nárůst
Maňovice
 obec v okrese Klatovy
Obec leží v jihozápadních Čechách asi 5 km od Nepomuka. Obec získala jméno pravděpodobně od prvního sedláka, který tady žil a jmenoval se Manc. Roku 1340 je písemný záznam o vsi Manůvice, že usedlíci platí desátky faře do Mileč. Jméno vesnice je psáno takto: Manüwitze. Roku 1420 je vesnice připsána Jiřímu ze Šternberka do Lovčic, kam osadníci patří robotou - trháním lnu. Kolem roku 1420 jsou již z...

střední pokles
Předslav
 obec v okrese Klatovy
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brnířov
 obec v okrese Domažlice
V nejstarších dobách byla nejen temena hraničních hor, ale i jejich úpatí pokryta hustým, někde až neproniknutelným pralesem, jímž vedly jen úzké, těžko schůdné stesky. Tento pohraniční hvozd by královským majetkem. Král nechával na významných stezkách budov...

velký nárůst
Čermná
 obec v okrese Domažlice
Prvotní pravěké osídlení v okolí řeky Radbuzy bylo již ve střední a pozdní doby kamenné (mezolitu a eneolitu 8000 – 2500 l. př. n.l., další osídlení v okolí je doloženo z počátku doby bronzové (1700 – 1500 l. př. n.l.), přičemž největšího rozkvětu dosáhlo ve střední době bronzové (1500 – 1200 př. n.l.). Lid česko – falcké mohylové kultury se ve zdejším území usadil natrvalo, což dokládají mnohá m...

velký nárůst
Černovice
 obec v okrese Domažlice
Dvě malé vesničky, čítající 215 obyvatel, ležící cca 10 km od Holýšova a 20 km od Horšovského Týna, v malebné krajině plné zeleně. ...

mírný pokles
Díly
 obec v okrese Domažlice
Díly leží v krásném prostředí na hranici CHKO Český les v nadmořské výšce 600m, v historické oblasti horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k &Scaro...

obrovský nárůst
Chodská Lhota
 obec v okrese Domažlice
Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listiny krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Tam se o nich píše jako o strážních vsích, při obou stezkách domažlických, na jihozápadní hranici Českého státu. Je to první písemná zmínka o vsi Lhotka Villa Chodonum. Je ale předpoklad, že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století. Další zprávy o Lho...

obrovský nárůst
Neuměř
 obec v okrese Domažlice
Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.   Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí...

mírný nárůst
Nevolice
 obec v okrese Domažlice
První zmínka o obci Nevolice je zapsána roku 1586 v knize Města Domažlic. Zápis se týká prodeje rybníka za Nevolicemi. Obec patřila střídavě Lobkovicům, Městu Domažlice a Klášteru Augustiánů V roce 1848 bylo v Nevolicích 36 stavení a 243 obyvatel, v roce 1921 pak 262 obyvatel Kaple na návsi, vystavě...

střední pokles
Srby
 obec v okrese Domažlice
Vesnice Srby je součástí okresu Domažlice a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Horšovský Týn. Obec Srby se rozkládá asi třináct kilometrů severozápadně od Domažlic a pět kilometrů západně od města Horšovský T&ya...

mírný pokles
Borovno
 obec v okrese Plzeň-jih
Na okraji brdských lesů, asi 10 km východně od Spáleného Poříčí, 580 m n.m. narazíte na malou obec Borovno. Její jméno je ojedinělé, známe jen některá jména příbuzná. Místní jméno se odvozuje zřetelně od někdejšího porostu zdejších míst ...

velký nárůst
Dnešice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec se nachází 6 km severozápadně od Přeštic, na úpatí kopce Hůrka v nadmořské výšce 426 m. První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována kladrubskému klášteru. V obci je kostel sv.Václava, při...

obrovský nárůst
Horšice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec je historicky doložena již v období okolo poloviny 13. století. Podle první zprávy z roku 1245 byly Horšice sídlem Adama z Horšic. Vznik vsi samotné se však pravděpodobně datuje ještě dále do minulosti, Adam byl totiž pokračovatelem rodu Horšických, z jeho předků známe např. otce Hořeslava, kořeny tohoto rodu však sahají ještě dál… V těchto dobách stávala v místech dnešní obce tvrz s vodním p...

obrovský nárůst
Chlumčany
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Chlumčany není městem, ale brzy přestala být také typickou vesnicí a ve všech ohledech se jí neustále vzdaluje. Obec leží 15 km jjz. od města Plzně v nadmořské výšce 390 m, na okraji široké brány, která spojuje Plzeňskou a Přeštickou kotlinu. Dominantou a současně nejvýše položeným bodem této oblasti je východní cíp Vrchu ležící v lese Vysoká v nadmořské výšce 496 m. Území Chlumčan bylo v dří...

velký nárůst
Chlumy
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec dříve nazývaná též Chlum leží 7 km jihovýchodně od Nepomuka. Poprvé jsou připomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s klášterem cisterciáků. Berní rula, sepsaná krátce po polovině 17.století pro potřeby zdanění,...

mírný nárůst
Chotěšov
 obec v okrese Plzeň-jih
Starší osada se zapsala do dějin zásluhou blahoslaveného Hroznaty, který zde mezi lety 1202 až 1210 založil za pomoci své sestry Vojslavy kanonii premonstrátek. Chotěšov se tak stal střediskem postupně se rozrůstajícího klášterního panství. Mnohdy velmi bouřlivé osudy konventu ukončilo zrušení v roce 1782. Klášterní areál později patřil knížatům Thurn-Taxisům a řádu Navštívení Panny Marie (vizitan...

mírný nárůst
Letiny
 obec v okrese Plzeň-jih
Nejstarší dějiny Podle pověsti o založení obce Letiny stála na Ohrazenecké louce malá osada Osek. Ve vsi vznikl mor a zdraví lidé, kteří se báli nákazy, ves ohradili a zapálili i s nemocnými lidmi a utíkali, ba letěli na blízký kopec, kde si začali stavět nová obydlí. Ves...

obrovský nárůst
Mileč
 obec v okrese Plzeň-jih
Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice. Ves leží 2 km jihovýchodně od Nepomuka. Podle tradice byla založena již kolem roku 1100 Milkem z Klenové. První písemná zmínka pochází až z&...

mírný pokles
Nekvasovy
 obec v okrese Plzeň-jih
V ranném rozbřesku naší vlasti k nám počaly pronikat kočovné kmeny Keltů. Jejich pozornosti neušlo ani pohoří Vráže. Vrážské pohoří poskytovalo lovcům přístřeší a skalní útvary sloužily jako kamenné obětní oltáře. Na jeho úpatí se rozkládaly mo...

střední pokles
Přestavlky
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Přestavlky je poprvé připomínána r. 1243, kdy se tu uváděl sezením Purkart se synem Zdislavem a r. 1250 s Olbramem a Vilartem. Ve 14. století tu byl farní kostel, jehož podacími pány byli předci Chlumčanských z Přestavlk, r. 1358 Vlach, od roku 1376 Racek, Jan a Petr, od roku 1389 Mikuláš, r. 1416 Jan, o &sc...

obrovský nárůst
Střížovice
 obec v okrese Plzeň-jih
Střížovice (obec) První písemná zmínka o existenci osady, ležící asi 9 km severozápadně od Blovic, pochází z roku 1379. Byla příslušenstvím hradu Vlčtejna, v té době patřícího pánům z Rožmberka. Již tehdy byla zřejmě rozdělena na více majetkov&yac...

střední pokles
Třebčice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Třebčice je malá, především zemědělská vesnička na jižním Plzeňsku asi 2 km od poutního města Nepomuk. Obec leží v nadmořské výšce 435 m. V obci žije kolem 60 obyvatel a přes letní měsíce je hojně využívaná chalupáři. Nachází se zde několik pamětihodností, nově zreko...

střední pokles
Ostrovec - Lhotka
 obec v okrese Rokycany
Ostrovec - Lhotka (obec) Obec Ostrovec-Lhotka má dvě místní části: Ostrovec a Lhotka. Obě obce leží v členitém terénu, svažujícím se strmě k východu do údolí Zbirožského potoka a k západu do údolí Mlečického potoka. V jejich bezprostřední blízkosti je něco málo polností z vnějšku obepnutých zalesněnými svahy. Obce o průměrné výšce 395 m n. m. odděluje pahorek ve výšce 415 m n.m. Ostrovec, jméno udajně vychází z polohy kt...

velký nárůst
Česká Bříza
 obec v okrese Plzeň-sever
Česká Bříza leží asi 12 km severně od města Plzně. Poprvé je zmiňována r.1401, kdy patřila k probožství rokycanskému. Po r.1623 byla postoupena plaskému klášteru. Málokdo ví, že se naše vesnice kdysi jmenovala Německá Bříza. Dne 22. 5. 1945 obec požádala o změnu názvu na Českou Břízu.    Když pojedete z Plzně směrem do Zruče, hned na začátku vesničky po pravé straně uvidíte místní kulturní dům, h...

střední pokles
Hromnice
 obec v okrese Plzeň-sever
Současné administrativní území obecního úřadu Hromnice zahrnuje místní části Hromnice, Chotiná, Kostelec, Nynice, Planá a Žichlice. Podívejme se nyní zpátky, na život našich předků, na staletí událostí, které tyto vsi přivedly do dnešní podoby.         Nejstarší osídlení okolí dnešní Plzně je doloženo již ve starší době kamenné (paleolitu). Když oteplení klimatu v dobách kolem 9. tisíciletí př.n....

velký nárůst
Kopidlo
 obec v okrese Plzeň-sever
Kopidlo (obec) Obec Kopidlo je ves asi 4 km jihozápadně od Kralovic ve východní části okresu Plzeň-sever. sousedí s Výrovem na severu, Led-nicí na východě, Kočínem na jihovýchodě a Babinou na západě. Kopidlo tvoří severo-západní roh území přírodního parku Roha-tiny.Vesnice je součástí mikroregionu Dolní Střela. Obec je ve správním obvodu obce s roz-šířenou působností Kralovice. Podle V. Kočky byla ves Kopidlo ...

mírný nárůst
Líšťany
 obec v okrese Plzeň-sever
První zmínka o Líšťanech se objevuje v základní listině kláštera v Kladrubech roku 1115. Podle této listiny byla obec přidělena svobodnému sedláku Zinozirovi z Líšťan. Kromě Líšťan patřili ke klášteru mimo jiné i Pokmokly, Klenovice, Hůrky a další. Roku 1186 patří ke klášteru také dva kováři z Košetic. Kolem roku 1175 je možno doložit existenci samotného dvora v Luhově.    Roku 1197 patřili Kruka...

mírný pokles
Újezd nade Mží
 obec v okrese Plzeň-sever
Nejstarší lokalitou z katastru Újezd nade Mží je sídliště středního paleolitu (starší doby kamenné). Jedná se o soubor několika desítek kusů kamenné valounové industrie (úštěpů a jader), které lze datovat jen rámcově do doby před 50 000 – 250 000 lety. (Břicháček, P.: Újezd nade Mží. In: Výzkumy v Čechách 1996 – 1997. Praha, s.233 – 234). Další nálezy jsou podstatně mladší. Při blíže nespecifiko...

mírný pokles

    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)