Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 6921 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Albrechtice u Rýmařova
 osada v okrese Bruntál

Albrechtice u Rýmařova , německy Olbersdorf , Albrechtsdorf , zaujímají polohu v širokém , mělkém údolí po obou stranách Albrechtického potoka v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál asi 5 km východně od Rýmařova . Od roku 1961 jsou částí obce Břidličná v okrese Bruntál . První stopy osídlení v oblasti se objevují až v posledních stoletích před naším letopočtem , protože tento kraj s extémním klimatem neposkytoval zemědělcům vhodné podmínky . Přišli Keltové rýžující zlato v řekách a po nich G... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Klenovice
 osada v okrese Plzeň-sever

HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Studce
 osada v okrese Nymburk

HODNOCENÍ
100 %

velký pokles
Domamyslice
 část obce v okrese Prostějov

Obec Domamyslice je dnes jednou z místních částí města Prostějova. Původní obec zaujímala pozemky kolem Mlýnské strouhy, původního pravého ramene říčky Hloučely. Ve středověku zde stávala tvrz. Z památek je v místě kaple, kaplička se znakem mlynářského cechu a Boží muka. Větší část katastru byla zastavěna moderní výstavbou přízemních domků. Za Domamyslicemi začíná lesnatý masív Záhoří, kde v minulosti bývaly sady a vinice.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Čunín
 městská část v okrese Prostějov

Čunín je vesnice, část města Konice v okrese Prostějov. Nachází se asi 3,5 km na jihovýchod od Konic. Prochází tudy železniční trať Prostějov - Chornice. V roce 2009 zde bylo evidováno 225 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 193 obyvatel. Jméno obce je odvozeno od osobního jména Čuně nebo Čuňa. První zmínka o ní pochází z roku 1351, kdy patřila k panství konic... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Neprochovy
 osada v okrese Klatovy

Severovýchodně od Nalžov je ves staročesky zvaná Neprochov. Nejstarší nám známý držitel té vsi je Požetěch z Neprochov a to z doby r.1364, tj. za vlády Karla IV., českého krále a římského císaře. Později následovali Mikuláš z Lipna, pravděpodobně i jako podrychtář Novoměstský v Praze, po němž zboží jeho připadlo v r. 1404 králi. Okolo r. 1411 drželi Neprochov Racek a Přibík a Oldřich. Potomci jednoho z nich se nazývali Štmelinskými z Neprochov. R. 1508 se uvádí jako majitel Petr Zmrzlík ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Smilovice
 osada v okrese Kutná Hora

SMILOVICE. První písemné zmínky o Smilovicích pochází z roku 1293. V současnosti je zde obchod a v bývalém hostinci kulturní místnost, jejíž provoz zajišťují členové hasičského sboru Smilovice. Uprostřed návsi se nachází zvonička a pomník padlých z 1.světové války. V jejich sousedství rostou krásné staré lípy. Novou stavkou je hasičské zbrojnice, motoristům slouží opravárenská dílna. Při vjezdu do obce je stavba pro živočišnou výrobu zemědělského družstva.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Dědibaby
 osada v okrese Mělník

Ves Jedibaby (Dědibaby) se poprvé připomíná v roce 1295 v souvislosti se zemany Přibkem, Jakubem a Martinem. Podle všeho byly rozděleny na dvě části - duchovní a vladyčí (zemanskou) a na obou je zmiňována tvrz. Kromě obou částí vsi se v 16. století uvádí též poplužní dvůr.Duchovní část pak přešla po roce 1420, kdy ji král Zikmund zapsal společně s dalším zbožím Lévovi z Dědibab a Vilémovi z Klučova, do světských rukou. V druhé polovině 15. století se dostala do držení Nového města Pražského. Poz... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Svařenice
 osada v okrese Litoměřice

Ves Svařenice se poprvé připomíná r. 1253, kdy Přemysl Otakar II. daroval její část spolu s částí Polep a vsi Hrušovany a Vrutice kolonistům, kteří se pokusili založit v Litoměřicích na tzv. Dómském pahorku Nové Město. Tento pokus brzy ztroskotal. Od r. 1272 byla tato část Svařenic v majetku chotěšovského kláštera, který od r.1271 vlastnil i blízké Hrušovany. Ve druhé části vsi bylo vladycké sídlo, tvrz na níž se v r. 1259 jako první připomíná Jindřich ze Svařenic. V držení tohoto rodu, který zř... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Obora
 osada v okrese Prostějov

Asi 3 km jihozápadně od Protivanova, na rozhraní okresu u přírodního parku Skelná huť leží Obora. Původně samota Oborský dvůr, architektonicky zajímavá stavba, dnes zčásti zpustlá. Jedná se o někdejší hospodářský dvůr na okraji boskovického panství. Dvůr vznikl poté, co byla opuštěna ves Hošperk, která zde stávala jak bylo archeologicky doloženo. Obora byla zřízena již počátkem 18.stol. a byla větší než současná z r.1998. Sahala tehdy až k tehdejší hranici panství. Přinášela však majitelům vel... podrobnosti >
HODNOCENÍ
100 %

mírný pokles
Čebín
 obec v okrese Brno-venkov

Čebín je obec v Jihomoravském kraji v okrese Brno - venkov asi 20 km severozápadně od Brna. Leží na jižním úpatí kopce Čebínka ve výšce asi 280 metrů nad mořem , mezi železniční tratí na Havlíčkův Brod a silnicí do Tišnova. Dříve tudy vedla císařská " bílá " silnice po níž jezdil dostavník, dnes tato silnice spojuje Brno s Českomoravskou vysočinou. V obci žije přibližně 1645 obyvatel. První dochované zprávy o obci se nacházejí v kronikách ze 14. století. Z roku 1353 pochází zápis o šlechtici Če... podrobnosti >
HODNOCENÍ
98 %

obrovský nárůst
Doloplazy
 obec v okrese Olomouc

Doloplazy leží v jihovýchodní části okresu Olomouc, resp. Olomouckého kraje při hlavním tahu z Olomouce na Lipník nad Bečvou a Ostravu. Od krajského města je obec vzdálena 12 km. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 měly Doloplazy 1199 obyvatel, podle údajů z roku 2004 už 1235 obyvatel, z toho 626 žen a 609 mužů (ČSÚ). Nadmořská výška je stanovena na 298 m a katastrální plocha o rozloze 804 ha (2003) je tvořena Tršickou pahorkatinou, která je součástí Nízkého Jeseníku. Valná část této výměry p... podrobnosti >
HODNOCENÍ
98 %

mírný pokles
Krumsín
 obec v okrese Prostějov

V rámci oslav 650. výročí obce se zastupitelstvo rozhodlo, aby po staletích získal Krumsín své symboly - znak a prapor. Návrh zpracoval přední český heraldik Jiří Louda, který je mimo jiné také autorem znaku ČR a standarty prezidenta ČR. Podvýbor Poslanecké sněmovny pro heraldiku v dubnu roku 1999 Loudův návrh odsouhlasil, a tak podle zákona o obcích, starosta Krumsína Mgr. Jaroslav Střelák, převzal 25. května 1999 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause dekret o udělení znaku a prap... podrobnosti >
HODNOCENÍ
98 %

střední pokles
Potštejn
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou

Obec se nachází v podhůří Orlických hor v malebném údolí Divoké orlice. Historické jádro Potštejna tvoří "Městečko" s kostelem sv. Vavřince vystaveným v letech 1815-1821, kašnou a sochou sv. Floriána.   Zámek v pozdně barokním slohu byl postaven v letech 1749-1755, v přilehlém parku jsou vzácné dřeviny. Při hledání pokladu bylo nalezeno pečetidlo s letopočtem 1731 dokládající, že Potštejn byl městečkem s vlastním znakem a pečetí. Naproti zámku je římskokatolická fara s dvouramenným schodištěm.... podrobnosti >
HODNOCENÍ
98 %

mírný pokles
Broumy
 obec v okrese Beroun

Archeologický průzkum prokázal na katastru obce sídlištní polohu z období Keltů (200-100 př.Kr.) a náznaky slovanského osídlení s malou slovanskou osadou z 11. až 13.stol. První písemná zpráva o Broumech se vztahuje k manskému dvoru se dvěma lány dědin, který se nalézal v obci. Manství bylo služební a vztahovalo se ke Křivoklátu. 10.března 1358 král Karel IV. Potvrzuje Lutoborovým synům právo tyto dva lány dědin používat. Manský dvůr potkal zlý osud. V době husitských bouří byl vypálen, jeden lá... podrobnosti >
HODNOCENÍ
97 %

mírný nárůst
Kuželov
 obec v okrese Hodonín

Kuželov je obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 3 km jihozápadně od Velké nad Veličkou v horňácké oblasti Moravského Slovácka na severním svahu hlavního hřebene Bílých Karpat v nadmořské výšce 294 m n. m. na katastrální ploše 1016 ha. První písemná zmínka pochází z roku 1406.V obci se nachází kostel Nejsvět... podrobnosti >
HODNOCENÍ
95 %

obrovský nárůst
Borkovany
 obec v okrese Břeclav

Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z údolí dyjskosvrateckého úvalu mezi několika kopci, které se zvedají do výše 350 m nad mořem. Katastrální území obce je značně členité od 255 do 360 m nadmořské výšky. Nedílnou součástí okolí je borkovanský les „Líchy“, poslední výběžek Ždánického lesa.  V obci jsou příznivé podmínky pro pěstování vinné révy. V historii vinice zabíraly téměř 42 % obdělávané půdy a část z nich patřila i brněnským měšťanům. Dodnes má zdejší víno vynikající kvalitu. Tu ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
95 %

obrovský nárůst
Hradešice
 obec v okrese Klatovy

Obec Hradešice leží na silnice č. 22 na trase Horažďovice - Klatovy. Na tomto místě se kdysi dávno usídlili lidé Ramešovi – Radešovici nebo také lidé Hradešovi – Hradešovici a ti dali obci jméno. Oba názvy pak kolísaly řadu století, až se ustálilo pojmenování Hradešice. Od roku 1854 je potvrzeno úředně. Samo jméno Radeš pochází patrně z bulharštiny.První zmínka o Hradešicích spadá do roku 1360. Tehdy je připomínán kostel Proměnění Páně jako farní v držení pánů z Janovic. Ten je dodnes dominantou... podrobnosti >
HODNOCENÍ
95 %

mírný pokles
Ochoz
 obec v okrese Prostějov

Název obce pochází pravděpodobně z původního slova starořeckého "o-chod-ja", "ochoza", "ochoze". Slovo znamenalo kus pozemku, odměřený na prodej nebo k osídlení. Když hranice pozemku mohl úředník pohodlně obejít, nazýval se pozemek "ochozem". Roku 1351 se obec jmenovala Ochoz, roku 1379 Ochozie, roku 1386 až 1406 Ochoze, roku 1446, 1551 a později Ochoz, za Protektorátu německy Ochos. Dějiny V historických dokladech je poprvé jmenována roku 1351 (v ZDO I., 181, 199). Tehdy patřila malá vesnička ... podrobnosti >
HODNOCENÍ
95 %

střední nárůst
Postřelmůvek
 obec v okrese Šumperk

Postřelmůvek leží v severním cípu Zábřežska, v podhorské úžlabině o nadmořské výšce asi 320 m. Rozloha obce není ve srovníní s okolními obcemi veliká, činí 402 ha. Postřelmůvek byl vždy sice malou, ale čistě českou obcí. Podle berního rejstříku z roku 1516 zde žilo pouze sedm usedlých. V průběhu 16. století vládly na zábřežském panstv&... podrobnosti >
HODNOCENÍ
95 %

střední pokles


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 347,      předchozíPředchozí   Dalšídalší