Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 801-820 z 5037 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kaple sv.Rodiny - Žádlovice
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv.Rodiny - Žádlovice (kaple)

Barokní kaple ze 2. poloviny 18. století stojící po levé straně cesty do Pavlova. Tento typ kaplí je na Moravě dosti neobvyklý, kaple má ojedinělou okrouhlou půdorysnou dispozici a je zastřešena plechem pobitou kupolí s lucernou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty
 kostel v okrese Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štíty (kostel)

Barokní jednolodní kostel s bohatě členěným interiérem z roku 1755. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je zapsán ve Státním seznamunemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 115/1. Je to jednolodní podélný kostel s půlkruhovým závěrem, vestavěnou kvadratickou věží s volutovými křídly a obdélnou patrovou sakristií na epištolní straně. Fasády jsou členěny pilastry a římsovými hlavicemi. Interiér je zaklenut pruskými klenbami. Pod kostelem jsou vyzděny krypty se zaklenutými prostorami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Farní kostel sv. Matouše - Červená Voda
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Farní kostel sv. Matouše - Červená Voda (kostel)

Kostel vybudovaný v roce 1686 se nachází v severní části hřbitova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Svatý Jan pod Skalou (kostel)

Je to raně barokní stavba mohutných rozměrů s bohatou vnitřní výzdobou. Na hlavním oltáři je velký obraz „Zjevení sv. Jana Křtitele poustevníku Ivanovi“ z r. 1695. Nad oltářem stojí velký kříž, který sem byl kdysi darován od poutníků ze Starého města pražského. Původně stával na památném Karlově mostě v Praze. Na kruchtě je veliký barokní obraz (3,5 x 6 m) „Položení základního kamene zdejšího kostela“ od Joachyma Bachmana. Vzácná je mramorová křtitelnice, na niž najdeme letopočet 1576. Uprostřed...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv.Václava - Holubice
 kostel v okrese Vyškov
Kostel sv.Václava - Holubice (kostel)

Kostel byl dokončen a slavnostně předán věřícím 14. července 1929. Patron chrámu, český kníže sv. Václav, byl zvolen symbolicky. V roce 1929 uplynulo od jeho mučednické smrti rovných tisíc let. Celý chrám byl postaven z darů a sbírek podle návrhu Ing. arch. Stanislava Kučery. Vybavení chrámu bylo pořízeno také ze sbírek a darů, stejně tak i nové...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
kaple - Dyjice
 kaple v okrese Jihlava
kaple - Dyjice (kaple)

Kaple na návsi byla postavena roku 1883 a zasvěcena Panně Marii Lurdské....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Všech svatých - Ořechov
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Všech svatých - Ořechov (kostel)

Původní gotický kostel Všech svatých byl v Ořechově postaven již v roce 1317. V letech 1704 a 1705 byl pak částečně barokně upraven. Starý chrám postupem času již kapacitně nevyhovoval a proto bylo na konci 19. století rozhodnuto o výstavbě nového kostela. Ten starý byl po poslední bohoslužbě konané dne 26. února 1899 zbořen a na jeho místě byl vybudován novorománský tr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple svatého Cyrila a Metoděje - Rašovice (kaple)

Filiální kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v letech 1865-1869. Posvěcena byla 19. října 1869. Jde o jednoduchou sakrální stavbu se západním průčelím s oknem a hlavním vstupem a s věží v závěru kaple za presbytářem. Po stranách věže jsou stejné přístavby sakristie a vchodu do věže. Fasádu kostela tvoří bílé a žluté plochy se soklem. Průčelí ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Povýšení svatého Kříže - Židlochovice (kostel)

Kostel Povýšení svatého Kříže se nachází na Komenského ulici. Byl postaven v letech 1724 až 1730 podle plánů vídeňského barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta. Základní kámen položil již v roce 1717 tehdejší majitel židlochovického panství hrabě Philip Ludwig Wenzel Sinzendorf. Příprava stavby trvala 7 let. Bylo vykoupeno sedm domů, kter&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Tesařovská kaple - Kořenov
 kaple v okrese Jablonec nad Nisou
Tesařovská kaple - Kořenov (kaple)

Kaple se nachází cca 200 m severně od Informačního centra v Kořenově a tvoří dominantu celé obce. Jedná se o osmibokou kapli postavenou místními evangelíky svépomocí v r. 1909. Do té doby se ke svým pobožnostem scházeli na nedalekém místě u chaty Zvonice. Hřbitov, který kapli obklopuje, byl založen v roce 1911, ale císařskými úřady byl oficiálně uznán až v roce 1913....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dřevěný kostel sv. Bedřicha
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

Patří k nejzajímavějším památkovým objektům. Byl postaven nákladem a z podnětu olomouckého arcibiskupa kardinála Bedřicha z Fürstenbergu v létech 1873 – 1875 podle projektu stavitele Antonína Kybasty, který se nechal inspirovat severskou architekturou. O vzniku dřevěného kostelíčka na Bílé kolují různé verse. Praví se ku příkladu, že Jeho Eminence kardinál Fürstenberg koupil na světové výstavě ve Vídni model švédského kostela a podle něho že dal postaviti kostelíček na Bílé. Jiná ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie  - Jeseník (kostel)

Z církevních památek zasluhuje pozornost především farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka o něm, či lépe o jeho oltáři Všech svatých, je z r. 1418. O jeho obnově r. 1457, pravděpodobně po nějakém požáru, se píše ve farní kronice teprve na počátku 19. století, kdy o tom tehdejšímu faráři Rotherovi, muži velmi kritickému, přinesl jeden měšťan listinu. R. 1638 lehl kostel popelem a r. 1651 byl už zhruba opraven. Měl nádherný hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie, jíž byl kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jubilejní synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Jubilejní synagoga - Praha 1 (synagoga)

Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga – s pokladem, se kterým se nemůže chlubit žádný jiný židovský chrám na světě. Synagoga je sice nejmladší synagogou, nacházející se na území pražské Židovské obce, zato je mnohem větší, než všechny ostatní. Nenajdeme ji nikdy jinde, než na Novém Městě v Jeruzalémské ulici. Jubilejn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Šlapanice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Šlapanice (kostel)

První písemná zmínka je z roku 1235. V 15. století kostel několikrát vyhořel a poté byl obnoven v pozdní gotice. V letech 1755-57 přestavba v barokním slohu. Po bitvě u Slavkova zde bylo umístěno asi 400 ruských zajatců. V roce 1887 byla stará věž zvýšena na 36 m a opatřena cibulovitou bání a hodinami. Poslední stavební úpravy provedeny v 80. letech 20. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Bukovno
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Bukovno (kostel)

Na návsi uprostřed obce. - Pozdně barokní farní kostel vystavěn v l. 1769-1770 nákladem majitele panství, hraběte Mirbacha, r. 1770 slavnostně vysvěcen. - Jedná se o jednolodní kostel se zvlněnými boky, se středními rizality, s obdélným, obloukem uzavřeným presbytářem a s hranolovou věží v západním průčelí, na věži plechová helma. Stěny členěny segmentově ukončený...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Gotharda - Český Brod
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Gotharda - Český Brod (kostel)

Původně románský kostelík z období kolem roku 1135 byl v 1.pol. 14. století přestavěn na gotický trojlodní kostel. V roce 1421 byl vážně poškozen a v letech 1613-1614 renesančně opraven. V letech 1765-1772 prošel barokní přestavbou podle projektu pražského architekta J.J.Wircha. Hlavní oltář kostela je rokokový od I.F.Platzera z roku 1781. Areál se sestává z trojlodn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kaple sv. Wolfganga - Horní Krupka
 kaple v okrese Teplice
Kaple sv. Wolfganga - Horní Krupka (kaple)

Kaple sv. Wolfganga byla původně postavena již ve 14. století v gotickém slohu. Za třicetileté války, roku 1634 byla kaple srovnána se zemí a až v letech 1692 - 1700 se dočkala obnovy. Barokní kapli postavil zednický mistr H.G. Prűchel na popud tehdejšího pána Krupky Vojtěcha V. Šternberka. V roce 1710 přešla Krupka i s kaplí do správy hraběte Clary -Aldringena. Později byl v okolí založen i malý hřbitov, kde se pohřbívali převážně obyvatelé Horní Krupky. Kaple byla zasvěcena sv. Wolfgangovi, pa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Evangelický kostel postavený v roce 1827. Interiér kostela byl postupně budován v letech 1881-1898. bohoslužby: 9.30mládež: pátek, začátek v 18:00dorost: pátek, začátek v 16:00biblická: středa, začátek v 18:00 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Alžběty - Teplice
 kostel v okrese Teplice
Kostel sv. Alžběty - Teplice (kostel)

střední nárůst
Kostel sv. Mikuláše a Linharta - Dolní Slověnice
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

velký nárůst


    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, max - 252,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze