Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 801-820 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Kateřiny - Ketkovice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Kateřiny - Ketkovice (kostel)

Kostel je jednolodní stavba s polygonálním presbytářem, sakristií a s hranolovou věží přistavěnou k západnímu štítovému průčelí. Vstup podvěžím zaklenutým plackou. Na obdélnou loď navazuje odsazený trojboký, uvnitř zaoblený presbytář, loď i presbytář jsou zaklenuty plackami na pasech. Sakristie přiléhající k jižní zdi presbyt&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Staršího - Raná
 kostel v okrese Chrudim
Kostel sv. Jakuba Staršího - Raná (kostel)

Od roku 1786 byla Raná farní obcí. Klasicistní fara byla postavena roku 1799 a upravena v roce 1880. Kulturní památkou je areál kostela sv. Jakuba stojící uprostřed nepravidelné obdélníkové návsi. Původně gotický kostel, uváděný již roku 1350, byl barokně upraven roku 1718 a naposledy získal novogotickou podobu. V kostele byly nalezeny původní dobové n&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Křížový vrch
 kostelík v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Křížový vrch (437 m), často také označovaný jako Kalvárie, je nevelké čedičové návrší, tvořící severozápadní výběžek Zeleného vrchu asi 1,5 km severovýchodně od Cvikova. Zdejší čedič se vyznačoval zvláštním způsobem rozpadu na zaoblené kamenné koule a v jeho dutinách se hojně nacházely zeolity, zejména natrolit a chabasit. Ještě ve 30. letech 20. století se těžil jako silniční štěrk. Návrší se až do roku 1728 jmenovalo Lískový vrch (Nüssebergel). V červnu toho roku se zde usadil punčochář Johan...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Loštice
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Prokopa - Loštice (kostel)

Na základě nálezů románských fragmentů, objevených při obnově fasády v roce 1994, možno označit tento kostel jako nejstarší zachovalou stavbu Šumperského okresu. Založení kostela lze datovat do konce 12. století, takže zpráva faráře Jana Pudila pro generální vizitaci z roku 1771, která udává postavení kostela do roku 1208, je akceptovatelná. v tomto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Panny Marie Utěšitelky - Bruntál (kostel)

Komplex kostela Panny Marie Utěšitelky a kláštera piaristů - Byl vybudován v letech 1731-1757 z popudu řádového velmistra Franze Ludwiga a stal se nejrozsáhlejší a největší stavbou v období barokní přestavby města. Výstavba piaristické koleje byla dokončena roku 1738. Vlastní kostel, přistavený ke koleji v letech 1739-1752, je zdařilou stavbou z období nastupujíc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dřevěný kostel sv. arch. Michaela - Maršíkov (kostel)

Kostel je mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura z roku 1609.  Samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbytářem. Sedlová střecha v přední části prudce a v závěru trojboce zvalbe...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Moravičany
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jiří - Moravičany (kostel)

Kostel sv.Jiří - Stojí na vyvýšenině na levém břehu Třebůvky, hned u železniční stanice. Moravičanský farní kostel je doložen ve starých listinách ze14. století, jeho nejstarší částí je gotické kněžiště s hvězdicovitou klenbou, přestavěn byl v roce 1615 a poté v barokním období (2. pol. 18. stol.), kdy byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Jana Nepomuck&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Zvole (kostel)

Novogotický kostel pochází ze 60. let 19. století. Nahradil původní kostelní stavbu, která byla r. 1854 zničena požárem. Vysvěcen byl v roce 1876. V kostele jsou tři hlavní oltáře a dva boční, pocházejí z olomoucké katedrály.   Bohoslužby se konají: NE  10:15 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv.Jakuba - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv.Jakuba - Příbram (kostel)

Obdélný jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem orientovaným na východ. Kostelu na protější straně dominuje vysoká hranolová třípatrová věž s portikem, ve kterém je vstup do kostela. Těsně nad portikem je viditelná kruhová rozeta. V nárožích věže v úrovni přízemí vystupují hranolové pilířky zdobené ob...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
střední nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Kunštát-Orlické Záhoří
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Jana Křtitele - Kunštát-Orlické Záhoří (kostel)

střední pokles
Kaple Povýšení svatého Kříže - Svatý Jan pod Skalou (kaple)

Pod dominantní skálou převyšující úroveň návsi o 159 metrů najdeme na táhlém nižším skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříže. Podle pověsti stojí právě na místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem, na místě, kde světec daroval Ivanovi dřevěný kříž k vymítání zlých duchů. Roku 1602 zde nechal polní maršál Heřman Kryštof Russworm (generál vojsk císaře Rudolfa II.) postavit z červeného mramoru kamenný kříž a po jeho stranách sochy sv. Ivana a sv. Jana Křtitele. V roce 17...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nejsvětější Trojice - Drnovice (kostel)

Jako Slunce vycházející nad obzorem ční nad naší obcí kostel Nejsvětější Trojice, jedna z nejvýznamnějších dominant dalekého okolí. Málokdo však tuší, jak rozsáhlé bohatství se za zdmi téměř 700let starého svatostánku skrýv Bohatá vnitřní výzdoba datovaná do první poloviny 17. století byla až do dnešních dní skryta očím široké veřejnosti. I proto se drnovičtí Orli rozhodli uspořádat výstavu s názvem "Nejvýznamnější kulturní památka obce - Kostel Nejsvětější Trojice". Cílem organizátorů bylo při...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Sv. Anny - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Anny - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Anny na Starém Městě z roku 1313 je cihlová jednolodní stavba s věží. Pod dlažbou zbytky románské rotundy. Pozoruhodné gotické krovy nad kostelem a nad křídly ambitu. Byl zde pohřben roku 1553 kronikář Václav Hájek z Libočan....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 1 (kostel)

Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici patřil původně klášteru trinitářů. Byl postaven v roce 1713 architektem Octaviem Broggiem jako trojlodní halová stavba s kopulí. Vedle průčelí vpravo zdobí kostel socha od Josefa Michala Brokoffa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele  - Čechy pod Kosířem (kostel)

Barokní kostel sv. Jana Křtitele v Čechách pod Kosířem vznikl v letech 1781-94. V interiérech se nachází obraz od J. Winterhaldera ml....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nalezení sv. Kříže - Česká Lípa
 kostel v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Tento kostel je nejstarším v České Lípě. Zbudovala jej místní patricijská rodina Vajtmilů (Weitmilů) na konci 14. století. Ze zakládacích listin je doloženo, že patronát nad kostelem mělo měštanstvo. V roce 1426 kostel spolu s městem vyhořel a delší dobu si jej nikdo nevšímal. Renovace a přestavba proběhla později a kostel roku 1490 znovu vysvětil biskup města Kaminu v Pomořansku a s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Praha 3
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Prokopa - Praha 3 (kostel)

Kostel sv. Prokopa na Žižkově je novogotický síňový trojlodní chrám z let 1899 až 1903 od architekta Josefa Mockera. V ose hlavního průčelí je věž vysoká 70 m. Hlavní portál je zdoben reliéfem od sochaře Pekárka. Bohoslužby se konají: NE  09:30 mše sv.PO  18:00 mše sv. (latina) ST - PÁ 18:00 mše sv.SO  08:00 mše sv. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Havla - Vykáň
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Havla - Vykáň (kostel)

Kostela s gotickým jádrem ze 13.-14. století byl přestavěn barokně po roce 1769.  Areál kostela se nachází na mírném návrší v jižní části obce. Kolem kostela se rozkládá hřbitov s několika kvalitními náhrobky. Hřbitov je vymezen pískovcovou ohradní zdí, jejíž S část se otevírá pilířovou brankou s vraty z železn&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Petra a Pavla - Starý Plzenec
 rotunda v okrese Plzeň-město
Kaple sv. Petra a Pavla - Starý Plzenec (rotunda)

Tato románská stavba vznikla patrně ve druhé polovině 10. stol. za vlády jednoho ze tří císařů Svaté říše římské). Vystavěli ji z řádkovaného křemencového zdiva, spojeného vápennou maltou. Nikdy také nebyla zaklenuta. Valenou románskou klenbou byla zakončena pouze apsida. Rotunda měla patrně původně dřevěný trámový strop a &...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Anny - Kyselka
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Anny - Kyselka (kaple)

Na pravém břehu řeky Ohře v obci Kyselka u Karlových Varů, se nachází nad hlavní silnicí Pseudorománská kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1884. Tehdy byl pro stavbu zvolen odlesněný skalnatý ostroh, dnes je okolí kaple zarostlé a objekt není vidět, ani ho není jednoduché najít. Nevede k němu totiž značená cesta. Když jde člověk po silnici od Karlových V...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze