Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kaple, která stojí na návsi a dá se říci že i ve středu obce, byla stavěna v letech 1898 - 1902 za obnos 1868 K 44 h. V roce 1902 byli práce přerušeny. Dokončena byla až roku 1905 nákladem 1542 K 98 h a v tomto roce byla také vysvěcena. O rok později, tedy r. 1906 byly dokončeny vnitřní malby kaple. V roce 1942 bylo německou ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Máří Magdalény - Tachov
 kostel v okrese Tachov
Počátky františkánského kláštera v Tachově spadají do období české rekatolizační misie františkánského mnicha Jana Kapistrána, která za počala kolem roku 1450. Františkáni náleželi k žebravým řádům. V roce 1466 přišli františkáni do Tachova, kde získali špitál zničený při obléhání Tachova husity v roce 1421. Při špitále, který byl ve správě řádu křížovníků s červenou hvězdou, stál gotický kostel s...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození sv. Jana Křtitele je nejhodnotnější vranskou památkou. Nynější kostel byl Metropolitní kapitulou zcela nově vystavěn na místě původního románského a později gotického kostela (asi z XI.stol.) v letech 1751-1761. Autorství kostela zůstává otevřeno, snad jím mohl být „Dom Capitular Baumaister“ Otto Gabriel Juschka, k čemuž napovídá tehdejší situace a jeho pozdější projektování a sta...

mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Slaný
 kostel v okrese Kladno
Kostel Nejsvětější trojice - původně protestantský, postavený v letech 1581-1602 na místě jednoho z městských popravišť zvané Golgata, byl roku 1623 zpustošen. V letech 1655 - 1662 k němu byl přistaven klášter, kostel byl obnoven a roku 1657 byla uvnitř postavena Loretánská kaple. Dnes je sídlem řádu Bosých karmelitánů, kteří se po 200 letech vrátili zpět do naší země a sídlí mimo Slaného ještě v ...

obrovský nárůst
Kostel Archanděla Michaela - Skryje
 kostel v okrese Rakovník
Kostel Archanděla Michaela - Skryje (kostel) Barokní kostel, který stojí na bývalém hřbitově, pochází z roku 1712. Oltářní obraz sv. Michaela Archanděla je dílem Josefa Hellicha z let 1854-55. Věž je opatřena dvěma zvony. Zvon pocházející z r. 1598 je zdoben reliéfem Matky Boží a druhý s reliéfem sv. Jana Nepomuckéh...

obrovský nárůst
Evangelický kostel - Křižlice
 kostel v okrese Semily
Objekt byl původně vystavěn jako toleranční modlitebna. Vysvěcen r. 1786. R. 1878 byla přistavěna kostelní věž s příkrou špičatou střechou. Stručné seznámení s historií křížlického sboru Nejstarší zmínka:Nejstarší písemný záznam o obci Křížlice poch&aacut...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jakuba Většího - Poniklá
 kostel v okrese Semily
Jediný ponikelský kostel vystavěný roku 1682 na místě původního dřevěného. Ve věži přistavěné roku 1804 se nachází trojice zvonů, nejstarší z roku 1555. Chrám je zasvěcen svatému Jakubovi Většímu, který je mmj. patronem horníků....

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Libochovany
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel v Libochovanech - do současné podoby dotvořili místní obyvatelé a věřící z širšího okolí koncem minulého století, kdy byl stržen starý nevyhovující dřevěný svatostánek, mající kořeny již v roce 1460. Tehdy majitel Mathes von Fiala nechal na dolním konci vsi postavit kapličku Panny Marie s malým zvonečkem a ta byla později přestavěna na kostel Narození Panny Marie. V roce 1893 bylo rozhodnut...

střední nárůst
Kostelík sv. Jana Křtitele - Skupice
 kostel v okrese Louny
Jednolodní hřbitovní gotický kostel. V interiéru raně barokní portálový hlavní oltář z r. 1678, je zdoben boltcovým ornamentem, sochou svatého Jana Křtitele a oválným obrazem Vzkříšení Krista. Nachází se zde také šlechtický náhrobník ze ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Sýčina
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Občanské sdružení Kostel Sýčina založili v roce 2002 manželé Václava a Vlastislav Kopřivovi ze Sýčiny a Milan Matoušek z Mladé Boleslavi s cílem pomoci zachránit ohroženou kulturní památku kostel sv. Václava v Sýčině. Tento goticko-renesanční kostel z druhé poloviny 16.století p...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Nehvizdy
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Václava - Nehvizdy (kostel) Historie kostela a faryFarní chrám sv. Václava je jako farní připomínán již v první zmínce z roku 1361. Jedná se o drobnější gotickou budovu s charakteristickou věží a zvonicí stojící uprostřed městečka.První zdejší známý farář byl Jakeš, jehož...

mírný pokles
Kostel sv. Havla - Myšenec
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Havla pochází asi z konce 11. století. Na místě dnešní sakristie byl založen původně románský kostelík s apsidou. V roce 1270 k němu byl přistaven jednolodní gotický kostel s věží. Na stěnách a na klenbě sakristie jsou raně gotické fresky z let 1340 – 1350. Přes následn&eacut...

obrovský nárůst
Kostela sv. Jana Křtitele - Vodňany
 kostel v okrese Strakonice
Kostela sv. Jana Křtitele - Vodňany (kostel) Stísněný prostor u farního kostela Narození P. Marie nepostačoval potřebám pohřebiště rozvíjejícího se města. Pravděpodobně v 16. století byl proto snad u staršího kostelíka na východním obvodu hradeb založen nový městský hřbitov. Kostel stál v jeho středu do roku 1843, k...

mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní
 kostel v okrese Klatovy
Kostel Nejsvětější Trojice - Srní (kostel) V roce 1788 započala v katastru bývalé obce Stodůlky stavba dřevěného kostelíka, který byl o rok později, přesně 10. srpna, vysvěcen Prokopem Haurem ze Sušice. Dřevěná stavba však nebyla stavbou příliš dokonalou tak již v roce 1803 schvaluje císař František I. stavbu nového, tentokráte zděnéh...

mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Vavřince - Klatovy (kostel) Barokní kostel sv. Vavřince byl vybudován v letech 1694-1709 na místě starší svatyně ze 14. století. Stavbu vedl Marco Antonio Gilmetti a kostel byl pak několikrát upravován. Od roku 2000 slouží kostel kulturním účelům. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Stráž nad Nežárkou
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Petra a Pavla - Stráž nad Nežárkou (kostel) Původně gotický kostel s novogotickou hlavní lodí je poprvé připomínaný v roce 1361. První přestavba kostela se pak datuje do roku 1413, kdy byla zřejmě přistavěna "zámecká kaple" Archanděla Michala. Z původní gotické stavby se dochoval presbytář pětiboce uzavřený s křížovou žebrovou klenbou a kaple...

mírný pokles
Kostel Všech svatých - Lutová
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Farní kostel Všech svatých se připomíná poprvé v roce 1359, tedy za vlády Karla IV, Univerzitě Karlově je teprve deset let a Amerika ještě nebyla objevena. Okolní bažinatá krajina teprve čeká na pozdější díla slavných rybníkářů. Z gotické doby se zachovala žulová klenba sakristie s konzolami v podobě lidských obličejů. Svorník je tvořen pětilistou růží, což poukazuje k tehdy v kraji vládnoucímu m...

střední nárůst
Farní kostel sv. Václava - Mníšek pod Brdy
 kostel v okrese Praha-západ
Barokní kostel sv. Václava, završený v 19. století novorománskou věží, je kvalitní stavbou neznámého pražského architekta z let 1743 - 1756 (snad F. I. Preéa či A. Luraga) ovlivněná tvorbou K. I. Dientzenhofera a F. M. Kaňky. Velmi zajímavá je ucelená kompozice kostela a hřbitova vymez...

mírný pokles
Hřbitovní kostel sv. Víta - Týn nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Hřbitovní kostel sv. Víta - Týn nad Vltavou (kostel) Kostel sv. Víta vznikl zároveň s vltavotýnským hřbitovem v letech 1681 - 1682. Hřbitov byl založen při morové epidemii v letech 1680 - 1681. Do r. 1771 sloužil pouze zemřelým z okolních vsí, týnští měšťané byli pohřbíváni na náměstí u sv. Jakuba. Kostel  byl posta...

mírný pokles
Vznik této význačné barokní památky souvisí s příchodem piaristického řádu do města. O povolání piaristů usiloval již na sklonku 70.let 17.století Jiří Ludvík ze Sinzendorfu, avšak úspěch zaznamenal až jeho nástupce František Karel Leopold Přehořovský na počá...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Mladá Boleslav
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Postaven na místě původního kostela a kláštera, zničeného za husitských válek, a pozdějšího luteránského kostela v barokním slohu v roce 1727. Uvnitř cenný obraz sv. Jana Nepomuckého od V. V. Reinera z roku 1740....

střední pokles
Hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího - Zruč nad Sázavou (kaple) Při zrušení hřbitova kolem kostela, byl zakládán nový. Na něm nechal Jakub z Löwenthalu postavit tuto kapli v roce 1852. ...

střední nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Mnichovice
 kostel v okrese Praha-východ
V Kosmově kronice sázavský mnich, který po smrti Kosmově samostatně v kronice pokračoval, píše, že opat Silvestr "ve vsi zvané Mnichovice vybudoval baziliku ke cti svatého Michaela a všech ctností nebeských.“ To bylo v roce 1140. Mnichovice nabývaly na významu a románský kostel brzy svou velikostí nedostačoval, a tak byl kolem roku 1330 přestavěn na kostel gotický – zasvěcený Narození Panny Marie....

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Hýskov
 kostel v okrese Beroun
Kostel Narození Panny Marie je novorománská stavba, která pochází z roku 1850. Jednolodní obdélná stavba s polygonálně ukončenou sakristií na východní straně. V interiéru se nachází hlavní oltář z r. 1860 s obrazem Narozeni Panny Marie od Jana Kroupy, varhany z r. 1846. ...

mírný pokles
Zasvěcení kostela V letech 35-42 byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud v roce 42 odešel do Říma. Svátek Nastolení sv. Petra v Antiochii (na biskupský stolec) se slavil 22. února. Dějiny Kostel se připomíná roku 1343. Dřevěná zvonice stála zřejmě už při tomto středověkém kostele. Bezpečně je doložena při novém jednolodním barokním kostele jehož presbytář vznikl r. 1743 a loď r. 1762. Kostel by...

mírný pokles
Kostel Povýšení sv. Kříže - Ostružno (kostel) Pozdně barokní kostel je jedinný mimoměstský kostel na Jičínsku, který má dvě věže. Stavba kostela začala roku 1772 a dokončena byla roku 1780. Stavělo se podle plánů stavitele Františka Hegera. Kostel byl vysvěcen 17.7.1797 Stavba je trojúhleného půdorysu s klenutým stropem, který je zdoben freskami od J. Redel...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)