Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 801-820 z 4980 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hřbitovní kaple sv. Jiljí - Žirovnice
 kaple v okrese Pelhřimov
Hřbitovní kaple sv. Jiljí - Žirovnice (kaple)

Byla postavena jako pohřební stánek rodu Vencelíků z Vrchovišť. V 18. století byla kaple přestavěna hrabaty ze Šternberka a kolem pak zřízen hřbitov. Uvnitř se nachází 9 renezančních náhrobních kamenů. Jedná se o jednoduchý barokní hřbitovní kostel z roku 1700 s pozdně gotickými pozůstatky staršího kostela je situován za městem v ohrazeném hřbitovn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Kiliána - Davle
 kostel v okrese Praha-západ
Kostel sv. Kiliána - Davle (kostel)

Kostel sv. Kiliána. Podle nejstarší dochované zmínky z r. 1352 dlouho považován za gotický. Při opravách na konci 80. let 20. století bylo náhodně odkryto románské zdivo lodi s okénky a torzem portálu, které jej datuje do poloviny 12. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Kostel postaven v roce 1904 zároveň se sborovým domem v secesním stylu. Na jeho zdech jsou plastiky s portréty M. Luthera a místního ev. faráře a kronikáře J. Mathesia. Uvnitř zajímavá Mathesiova pamětní síň. Možno navštívit. (text: Petra Javůrková)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Drahobudice (kostel)

Dominantou obce je bezesporu kostel. Nevíme, kdy byl poprvé kostel na hradišti postavený.K dispozici nejsou archeologické nálezy ani písemné prameny. První údaj o kostelu je až z r. 1352 kdy platil 21 grošů povinného desátku papežského. Duchovní správu zde obstarával farář, patronkou byla paní Klára Frenglová. Fara...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Bedřichovice
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

mírný pokles
Kaple sv. Máří Magdalény - Louňovic pod Blaníkem
 zřícenina kaple v okrese Benešov
Kaple sv. Máří Magdalény - Louňovic pod Blaníkem (zřícenina kaple)

Pod vrcholem Malého Blaníku se nachází zřícenina barokní kaple Marie Magdalény z r. 1753, postavené na místě starší stavby. O 30 let po jejím vzniku však byla zrušena nařízením císaře Josefa II. Dále se o kapli nikdo nestaral, takže chátrala až do dnešní podoby zříceniny. Uprostřed zříceniny dnes roste obrovský smrk (o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Letiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Prokopa - Letiny (kostel)

Kostel svatého Prokopa, dnes hřbitovní kostel, je připomínán již ve 13. století. Roku 1230, za vlády Václava I., koupil opat Kladrubský Přeštice a k nim náležejících 10 far včetně kostela sv. Prokopa v Letinech. Sídlo duchovního zde bylo již roku 1358. V Husitském období byl kostel silně poničen. V prví polovině 17. století byla přistavena sakristie a port&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv. Václava - Ochoz u Brna
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel sv. Václava - Ochoz u Brna (kostel)

Na místě současného kostela stávala již od doby založení obce malá kaplička. Ta byla v letech 1315-16 přestavěna na gotickou kapli. V roce 1608 byl na jijích základech postaven nynější kostel, jehož patronem je svatý Václav....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice (kostel)

Kostel sv. Václava ve Vršovicích je monumentální funkcionalistická budova z let 1929 až 1930 od architekta Josefa Gočára. Sálový vnitřek, po obou stranách snížený, se uprostřed stupňovitě zvyšuje k půlkruhovitě zakončenému kněžišti se svislými pásy oken. Na hlavním oltáři kříž od Čeňka Vosmíka. V průčelí barevné okno podle návrhu Josefa Kaplického....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Benedikta - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

V jihozápadním rohu Hradčanského náměstí u horní části Radnických schodů stojí možná méně známý kostel, zasvěcený sv. Benediktu. Na svoji existenci však důrazně upozorňuje svojí nevelkou věží, vyrůstající z hřebene střechy. Ta je však vzhledem k poloze tohoto sakrálního objektu výraznou dominantou. Kostel je nedílnou součástí kláštera karmelitánek. Tento ženský řád přišel do Prahy v roce 1655 a usadil se u kostela sv. Josefa na Malé Straně. Když císař Josef II. klášter, spolu s mnoha dalšími, v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Prokopa - Praha 4 (kostel)

Kostel sv. Prokopa v Braníku je jednolodní stavba s věží na čtvercovém půdorysu postavená v novorománském slohu podle projektu Rudolfa Vomáčky v roce 1900. Před kostelem je umístěna barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století. Kostel založen 1.7.1900 a posvěcen 22.9.1901...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Svatého Lazara - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Lazara se nachází na Břevnovském hřbitově. Jedná se o rokokovou svatyni z 18. století, která byla vysvěcena v roce 1762. Přestavba a rozšíření kostela proběhlo v roce 1778....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Krahulčí (kostel)

Poblíž silnice mezi Krahulčím a Telčí byl v letech 1726 až 1728 postaven poutní barokní kostel. Poprvé v českých zemích byl zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. 10. června 1830 byl zapálen bleskem. Při rekonstrukci byla částečně pozměněna jeho původní podoba. V roce 1934 byl opětovně zapálen bleskem. Generální oprava kostela byla prováděna v letech 1990 až 1991. Nad hlavním vchodem do kostela je kamenný erb hraběte Františka Antonína z Lichtenštejna-Kastelkornu a jeho manželky Marie Anny z Hallwei...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Výpis z kronikyKostel založen ke cti a chvále Boží sv.Jana – Evangelisty ( sv.Jan ve vařícím oleji) pochází ze 14.století. Původní jeho sloh byl gotický, čehož důkazem jest zazděná konsola v levém koutě za oltářem, vchod ze zákristie do kostela a na jižní straně odkrytý vchod a okno.Původní jsou pouze zdi hlavně...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kostel sv. Františka Xaverského byl postaven v letech 1732 – 35, věž byla zbudována kol. r . 1748. Bezpochyby nejvýznamnější je bývalý klášterní, nyní farní kostel sv. Františka Xaverského, který je dílem významného architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera a zároveň příkladem vrcholné barokní architektury doplně...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel církve čs husitské - Police nad Metují (kostel)

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. Kostel sboru apoštola Pavla byl z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Police nad Metují (kostel)

O tom, jak tento původní farní kostel ve skutečnosti vyhlížel, však žádné písemné doklady neexistují. Nedochovaly se ani žádné soudobé zprávy, zda byl tento kostel postižen pohromami husitských válek (jako nedaleký kostel klášterní) i za války třicetileté a zda musel být tedy obnovován, nebo zůstal i ve století šestn&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Původně románská stavba z první poloviny 13. století, gotickou úpravou prošla asi roku 1443, s výjimkou věže byl kompletně přestavěn v letech 1736-39, asi na původních bazilikálních základech. Orientovaná trojlodní stavba bazilikálního typu pod sedlovou střechou a dvěma pultovými střechami nad bočními loďmi. Západní průčelí tvoří mohutná třípatrová věž v šíři hlavní lodi, dole v rozích silně zbytnělá, nahoru se zužující, s bosovaným nárožím. V přízemí v ose segmentově rámovaný pravoúhlý portál, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze