Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 721-740 z 4945 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Mikuláše - Luby
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel pochází z doby kolem poloviny 14. století. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. století došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovině 18. století byl upraven v barokním slohu. Oltářní obraz, zobrazuj&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Markéty - Strakonice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Markéty - Strakonice (kostel)

Sálový orientovaný kostel bez rozlišení presbytáře s hranolovou věží v západním průčelí byl postaven v letech 1580-1583 ve stylu pozdní gotiky s četnými renesančními prvky. V roce 1777 byl kostel barokně upraven, zejména východní průčelí. Cenné interiéry Kostel sv. Markéty se nikdy nestal kostelem farním, ačkoli o to měšťané vždy v mi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Martina - Břvany
 kostel v okrese Louny
bez fotografie

Kostel byl vybudován v roce 1501 v pozdně gotickém slohu. V roce 1720 došlo ke zboření horní části věže, která byla znovu postavena podle návrhu architekta P. I. Bayera. Kostel je jednolodní obdélný, se sedmi opěrnými sloupy. Má jehlancovitou střechu s lucernou a cibulkou s křížem a s neodsazeným presbytářem. K severní straně přiléhá čtverhranná věž, na j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Ledce
 kostel v okrese Benešov
bez fotografie

Kostelní stavba ze druhé poloviny 13. stol. V roce 1736 byl kostel upravován barokně. Jednáse o jednolodní obdélnou stavbu se zaobleným presbytářem, po jehož severní straně se nachází sakristie, s hranolovou západní věží otevřenou v přízemí. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vojtěšice (kostel)

Kaple sv. Jana Nepomuckého vystavěna v roce 1905. K vysvěcení došlo v roce 1906. V tomto roce byly také zakoupeny dva zvony a postaven hlavní oltář. R. 1906 zrekvírován větší zvon, nový pořízen r. 1926. V r. 1942 byly opět odebrány zvony pro válečné účely. Nové zvony byly posvěceny a umístěny r. 1948. V letech 1973–1974 byla místními občany provedena...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Diviše - Chomutice
 kostel v okrese Jičín
bez fotografie

Dominantou obce Chomutice je kostel sv. Dionýsia, který byl postaven v letech 1780-83 jako náhrada za kostel dřevěný, jež na chomutické návsi stával již ve 14. století. Zajímavostí kostela je neorganické spojení oválné, pozdně barokní hmoty s přísně klasicistním průčelím s věží. Vnitřní zařízení kostela pochází z druhé po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Klášterní kostel sv. Rodiny - Havlíčkův Brod
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Klášterní kostel byl vybudován v letech 1679-1696. Roku 1725 byla při severní straně klášterního kostela přistavěna kaple Božího hrobu. Vnitřní barokní jednolodní interiér kostela pochází z první poloviny 18. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Michala - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel sv. Michala na Novém Městě je původní románský farní kostel osady Opatovice, v roce 1348 začleněné do Nového Města. V roce 1717 byla v průčelí postavena věž. Roku 1787 kostel zrušen, ale záhy přešel do vlastnictví německých luteránů až do roku 1945. Poté patřil slovenským evangelíkům. Stavební úpravy kostela byly provedeny počátkem 20 století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaplička sv. Jana Nepomuckého - Záluží (kaplička)

Kaple se nachází na návsi a tvoří dominantní urbanistický prvek obce Záluží. Jde o návesní kapli typu zvonice stojící na čtvercovém půdorysu a zakončená cibulovou zvoničkou. Fasády člení lizénový rám. Kaple byla postavena patrně na konci 18. století. Kaple je důležitou součástí urbanistické struktury návsi. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hřbitovní kostel Zvěstování P. Marie - Plaňany (kostel)

Kostel Zvěstování Panny Marie, do roku 1620 sv. Petra – Románský kostel postavený kolem roku 1168 se poprvé písemně vzpomíná až v roce 1352. V roce 1359 jsou jako patroni zdejšího kostela doloženi Čeněk z Lípy a Hron z Kostelce, po nich pak Pavel z Jenštejna, otec pozdějšího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Do jenštejnského období (70. - 80. l...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Markéty - Horní Planá
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Markéty - Horní Planá (kostel)

Původně raně gotický kostel byl v polovině 16. století přestavěn. Nachází se na severním konci náměstí a pohledově ho uzavírá. Kostel je dvoulodní stavba s odsazeným presbytářem zakončeným polygonálně. Při západním průčelí je přisazena hranolová věž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Marka - Benetice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Marka - Benetice (kostel)

Původní kostelík stával ve středu osady, byl z části dřevěný, i ostatní stavení v té době kryly došky a šindel a dost často padala za oběť požárům. Při jednom takovém ohni (r. 1774) shořel i tento kostel. Brzy bylo vše opraveno, ale jen nouzově. V roce 1785 byla náboženskou Maticí při kostelíku zřízena lokální kurácie a r.1859 povýšena na far...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Pany Marie Sněžné - Olomouc
 kostel v okrese Olomouc

Barokní kostel Panny Marie Sněžné je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov. Stavba vychází z prototypu jezuitského kostela s věncem kaplí kolem hlavní lodi. Přímým inspiračním zdrojem architekta chrámu byl kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, dokončený těsně před započetím olomoucké stavby. Základní kámen ke stavbě kostela Panny Marie Sněžné byl položen v roce 1712....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Nejsvětější Trojice - Klimkovice
 kostel v okrese Ostrava-město
bez fotografie

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Horní Branná
 kostel v okrese Semily
bez fotografie

Kostel postavený v 16. st. na místě původního dřevěného. Interiér zahrnuje cínovou křtitelnici. V r. 1740 přistavěna barokní kaple svaté Trojice, ve které se nachází cenný kříž vykládaný perletí. Bohoslužby se konají ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 10.30 hodin. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Jiljí - Jaroslavice
 kostel v okrese Znojmo
bez fotografie

Farní kostel stojí v obci Jaroslavice na svahu pod zámkem. Je zasvěcen svatému Jiljí. Vystavěn byl v letech 1788-91 v klasicistním stylu, slavnostně pak vysvěcen a zpřístupněn byl 9. prosince 1792. Má tři oltáře a také tři zvony. Jeho velkou chloubou jsou vyřezávané lavice a malovaná okna. Oltářní obrazy jsou dílem J. Hofflera a plastickou výzdobu provedl O. Schweigel.&nb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Matouše - Hať
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Původní dřevěný kostel včetně zvonice z počátku 16 století stál pravděpodobně na stejném místě jako nynější. Jeho oltář byl zasvěcen Panně Marii. Velkou událostí pro Hať bylo vybudování nového farního kostela. Postavila jej opavská jezuitská kolej, jíž šilheřovické panství a tedy i Hať v té době náležely. Kostel byl postaven v b...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Píšť
 kostel v okrese Opava
bez fotografie

Historickou dominantou obce je kostel sv. Vavřince, který byl postaven v roce 1743, dnes Mariánské poutní místo. Dochovaly se zde barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. Do kostela byl darován obraz Matky Boží jako díkůvzdání za záchranu života. Obraz je starý asi 280 let a v roce 2001 proběhla jeho korunovace papežskými korunkami posvěcenými v Římě za účasti farníků, kněze P. M. Sienkowského a starosty obce Mgr. Františka Jaroše. Naše obec...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - Krásné Česko