Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 721-740 z 4967 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel)

Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návrších lze získati zdravé, příjemné a účelné bydlení předstihující jiné výstavnější části Prahy. Malý počet příslušníků naší církve zvětšoval se stálým přibýváním pražských i jiných přistěhovalců, ale jednotlivci stále zůstávali členy sborů, ke kterým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Bývalá kaple je barokní centrální jednolodní stavba z let 1717 až 1719, která byla postavena na místě morového hřbitova. Hřbitov byl zrušen v roce 1842. Za francouzské okupace Prahy v letech 1741 až 1742 zde bylo pohřbeno několik tisíc francouzských vojáků. Dnes se zde nachází koncertní síň ATRIUM. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Sv. Václava na Zderaze - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Václava na Zderaze - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Václava na Zderaze je jednolodní gotická stavba, která vznikla přestavbou původního románského kostelíka z let 1170 až 1181 v polovině 14. století. Malby Josefa Hagera jsou z poloviny 18. století, zbytky gotické malby z doby kolem roku 1400 se uchovaly v kněžišti. V roce 1909 byl kostel přestavěn novogoticky a v roce 1926 upraven do dnešní podoby. V roce 1927 znovu vysvědcen a od té doby náleží československé církvi husitské. Kostel sv. Václava sloužil v letech 1420 až 1621 ultrakvis...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Pičín
 kostel v okrese Příbram
bez fotografie

Dominantou Pičína je v jádru raně gotický a barokně upravovaný kostel Narození Panny Marie stojící uprostřed obce, obklopený hřbitovem s barokní sloupovou branou (1691), přenesenou z nedalekého zrušeného kláštera. Z téhož objektu pochází také sochy sv.Jana Nepmuckého a sv.Antonína Paduánského z r. 1708....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Bohutín u Příbramě (kostel)

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci , návrší vysokém 567 m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Ivančice (kostel)

Pravděpodobně na stejném místě, kde stojí současný chrám, stál původní dřevěný přemyslovský kostel sv. Václava. Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě a již po svém založení musely mít faru a kostel, protože už v nejstarší písemné zmínce o Ivančicích z roku 1221 figuruje ivančický farář Matouš (Mathias de Ywansiz)....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Poutní kaple sv. Jakuba - Ivančice
 kostel v okrese Brno-venkov
Poutní kaple sv. Jakuba - Ivančice (kostel)

Pro středověkého křesťana bylo touhou putovat do Svaté země po stopách Ježíšových, do Říma ke hrobu sv. Petra a do Santiaga de Compostela ke hrobu apoštola Jakuba Většího, na samotný konec tehdy známého světa. Pro ivančické věřící to byly touhy nesplnitelné, a proto se zdejší občané později rozhodli postavit si kapli tohoto apoštola nad městem. Jasn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Co se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 1773, při přestavbě byl upraven i vnějšek kostela. Pseudogotická úprava západního průčelí pochází z let 1884-85. R. 2002 proběhla oprava fasády a věže kostela.  Nejstarší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple Panny Marie - Stožec
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Panny Marie - Stožec (kaple)

Kaple Panny Matie stojí v lese pod vrcholem Stožecké skály. Původní zděná kaple dnes tvoří presbytář. K němu přistavěna dřevěná loď s trojúhelným štítem v průčelí, zakončeným nakoso postavenou hranolovou zvonicí. Dnešní podoba kaple z 80. let 20. století. Vznik kaple úzce souvisí s existencí zázračného obrazu Panny Marie. První...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Havla - Ralsko-Kuřívody
 kostel v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Kostel byl vybudován kolem poloviny 13. století v raně gotickém slohu, později přestavován a také přistavěna kostelní věž. Při rekonstrukci byly odhaleny gotické nástěnné malby ze 13. a 14. stol.   Bohoslužby se konají: NE  15:00 mše sv. - v době letního času v 15:00 hodin, v době zimního času v 14:30 hodin   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Farní chrám sv. Vavřince je datován na 1. polovinu 14. století. Po svoji existenci prošel několika přestavbami až do dnešní podoby, ovšem je tu mnohé zachováno z původní stavby. Kostel je jednolodní. Věž je členěna na tři části – nejdříve kamenný trnoš, nad ním střední část o něco málo užší; vrchní třetina je roubena ze dřeva a pobita prkny. Střecha je stanová, jednou podebraná, vybíhající v osmiboký hrot; krytina šindel. Strop kostela je rovný, dřevěný, členěný lištami do úhlopříčného kříže. Vn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Kostel představuje jednu z dominantních budov města Hodkovice nad Mohelkou Na počátku křesťanství byla naše zem obehnána lesem. V Evropě bylo kolem roku 1000 mnoho pohanů. Do Čech, územím mezi Labem a Odrou, začalo přicházet mnoho mnichů z Německa. Jaroslav Vrchlický na tento stav z historie naší země reagoval v knize Legendy o sv. Prokopu. Připomínám: „Cizím hovořili hlasem, jemuž Prok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Husův sbor - Mirovice
 kostel v okrese Písek
Husův sbor - Mirovice (kostel)

obrovský nárůst
bez fotografie

V sousedství zámku na vynikajícím místě stojí kostel sv. Kateřiny s farou. Kdy a kým byl kostel zbudován neví se určitě, ale můžeme se domnívat že tak učinil rod Kolovratský, kterému náleželo panství mšecké a srbečské, a který patronátní právo těchto kostelů provozoval. Víme, že Albrecht z Kolovrat s manželskou svou Annou z Žeberka založil roku 1373 též klášter pod Ročovem a ze srbečského dvoru 100 strychů žita pro tento ročně odváděti poukázal. Fara ve Mšeci připomíná se již roku 1352, musel te...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel Povýšení sv. Kříže - Vtelno u Mostu (kostel)

Vtelenský barokní kostel je zdaleka viditelnou dominantou, neboť se tyčí na mírném návrší na jihovýchodním okraji obce. První písemná zmínka o farním kostele Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář zde je doložen k roku 1384. Původní kostel stál zřejmě ve farské zahradě, ale roku 1710 vyhořel i s faro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Děkanský Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Most (kostel)

Se stavbou kostela bylo započato na jaře roku 1517, na místě farního kostela, který lehl popelem při velkém požáru 11. března 1515 , kdy „ město Most z gruntu vyhořelo v den sv. Řehoře“ . Projekt, jehož autorem je Jakub Heilmann ze Schweinfurtu, se musel zčásti podřídit tomu, co zbylo ze starého kostela, ohořelé zdi trojlodní baziliky, podzemní krypta, sklenutá hvězdovou klenbou na střední sloup, ze statických důvodů se měla zachovat západní věž, a tak rozměry nového kostela neurčila šířka, ale ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Evangelický kostel - Hořejší Herlíkovice (kostel)

Tento evangelický kostelík byl postaven v secesním stylu v roce 1904. Projekt pravděpodobně vypracovali sasští architekti Schilling a Gräbner, kteří v té době v Krkonoších projektovali Evangelický kostel v Lánově a sborový dům ve Vrchlabí. Stavbu provedly sdružené firmy Hollmann a Krause z Vrchlabí. Kostel byl slavnostně vysvěcen 2. června 1904. Stavbou a vysvěcením tohoto koste...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí
 kostel v okrese Trutnov
Kostel sv. Vavřince - Vrchlabí (kostel)

Novogotický kostel postavený na místě staršího jednolodního kostela ze 14. st. Postaven podle projetu Stephana Tragla. Součástí interiéru je vzácná měděná křtitelnice.   Bohoslužby se konají: ST, ČT, PÁ  18:00 - zimní časSO  17:00   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Husův sbor Církve československé husitské - Havlíčkův Brod (kostel)

Kostel byl vystavěn v letech 1926-1927 podle návrhu Ing. Františka Lišky. Objekt vybudoval brodský stavitel Ing. arch. Prokop Šupich. Funkcionalistická stavba Husova sboru je nejmladší církevní stavba ve městě. Do modlitebny se vstupuje z horní části budovy, v přízemních prostorách býval sál, kde ochotnický kroužek husitské církve hrál divadeln&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze