Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Osmiboká centrální budova se dvěma řadami oken s jehlancovou střechou a sloupkovou lucernou byla postavena na místě špitálníhokostela v letech 1692-1699 Kryštofem Dienzenhoferem. Vysvěcena 11. června 1699. Původní barokní zařízení z roku 1722 se nedochovalo. Kaple byla opravována v roce 1929, poslední opravy proběhly na začátku 90. let 20. století. Dnes kaple slouží jak obřadní síň města a jako ví...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jáchyma - Jáchymov
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Jáchyma - Jáchymov (kostel) Kostel byl postaven jako protestanstký na počátku 16. století, jedná se o pozdně gotickou stavbu s řadou renesančních detailů. Velikost a zdobení kostela vypovídá o někdejším bohatství města. Původně byl kostel jednolodní, ovšem při Mockerově přestavbě byl prostor změněn do trojlodního půdorysu. Ote...

velký nárůst
Evangelický kostel - Hořejší Herlíkovice (kostel) Tento evangelický kostelík byl postaven v secesním stylu v roce 1904. Projekt pravděpodobně vypracovali sasští architekti Schilling a Gräbner, kteří v té době v Krkonoších projektovali Evangelický kostel v Lánově a sborový dům ve Vrchlabí. Stavbu provedly sdružené firmy Hollmann a Krause z Vrch...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice (kostel) Empírový kostel pochází z r. 1814. V interiéru jednomanuálové varhany mající 6 rejstříků, křtitelnice od Antonína Suchardy.   ...

střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Povrly
 kostel v okrese Ústí nad Labem
Povrly náležely do obvodu farnosti v nedalekých Roztokách. Vzhledem k rozvoji obce, založeném na vývozu ovoce po Labi do Saska, byla roku 1808 postavena poměrně velká pozdně barokní podélná kaple. Ta zasahovala svou jihovýchodní částí do průjezdné silnice Ústí nad Labem - Děčín. Od konce 19. století, kdy začala v obci fungovat Bondyho měďárna, přestávala kaple postačovat. Její poloha navíc stále v...

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra - Křivoklát-Amalin
 kostel v okrese Rakovník
Kostel sv. Petra - Křivoklát-Amalin (kostel) V jádru pozdně gotický kostel z první poloviny 16. stol., později rozšířen v barokním slohu. Novogotická přestavba z konce 19. stol. od významného českého architekta Josefa Mockera. Nad hlavním vchodem znak knížat Fürstenberků, donátorů stavby. Jednolodní kostel s hranolovou věží m&aacut...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Husův sbor Církve československé husitské - Havlíčkův Brod (kostel) Kostel byl vystavěn v letech 1926-1927 podle návrhu Ing. Františka Lišky. Objekt vybudoval brodský stavitel Ing. arch. Prokop Šupich. Funkcionalistická stavba Husova sboru je nejmladší církevní stavba ve městě. Do modlitebny se vstupuje z horní části budovy, v přízemních prostorách býv...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Dobrovice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Bartoloměje - postaven znovu v letech 1559-71 nákladem Jindřicha z Valdštejna jako renesančně-gotická stavba, obnoven roku 1732. Věž byla přistavěna roku 1755 (F. I. Prée, polír J. Kytlice), do té doby zde zřejmě stála dřevěná zvonice; kostel opraven v letech 1813-14. Barokní fara z roku 1709. Kazatelská stanic...

obrovský nárůst
Kaple Svatého Kříže - Příbram
 kaple v okrese Příbram
Základní kámen hřbitovní kaple Svatého Kříže byl slavnostně položen na pondělí velikonoční 22.4.1878, v době rozšiřování hřbitova na Panské louce. Původně nebyla kaple postavena jako "hřbitovní", ale bylo jí potřeba proto, že kostel sv. Jakuba nedostačoval (hlavně při školních bohoslužbách). Ještě po šedesáti letech v ní byly slouženy o nedělích a svátcích mše sv. pro hochy a až v této době se odt...

střední pokles
Kaple Narození Panny Marie - Borovy
 kaple v okrese Plzeň-jih
Klasicistní kaple byla vystavěna v roce 1834. Nachází se v místě původní kaple Panny Marie z roku 1703. K vysvěcení došlo v roce 1835. Stavba má obdélný půdorys, s portykem na čtyřech toskánských sloupech, je ukončena trojúhelníkovým štítem, na nějž navazuje střecha s viký...

obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Malšice u Tábora (kostel) Většího rozkvětu doznaly Malšice zvláště v době, kdy ujali se panství Rožmberského: Petr, Vedřich, Jan a Jošt. Tito založili ve vsi Malšicích roku 1373 na místě starého kostela (asi ohněm zničeného) nový kostel ke cti svaté Trojice a prodali zdejšímu faráři Václavo...

střední pokles
Kostel Svatého Mikuláše je raně gotický kostel ze 13. století, který však nebyl dokončený podle původních plánů. Po požárech v letech 1420 a 1648 byl opakovaně přestavován. U kostela je dosud používaný městský hřbitov. V interiéru kostela se dochovala cenná barokní ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Josefa - Rybniště
 kostel v okrese Děčín
Secesní kostel z počátku 20. století. Postavil jej významný varnsdorfský stavitel Anton Möller. R. 1989 byla provedena generální rekonstrukce objektu. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

střední nárůst
Kostel Sv. Petra a Pavla - Žlutice
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel Sv.Petra a Pavla je nejstarší architektonická památka ve Žluticích, která patří na Karlovarsku k nejcennějším. Tato trojlodní bazilika, budovaná od poloviny čtrnáctého století, je zaklenuta gotickými křížovými žebrovými klenbami. V interiéru se dochovaly fragmenty gotických maleb z r. 1435, renesanční figurální náhrobníky, hrobka Kokořovců, renesanční kamenná křtitelnice z r. 1603 a chórové...

obrovský nárůst
kostel - Česká Třebová
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
kostel - Česká Třebová (kostel) Klasicistní děkanský kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové stojí nedaleko náměstí. Byl postaven v letech 1794-1801 na půdorysu rovnoramenného kříže dle plánů Josefa Hardmutha, který je mimo jiné podepsán i pod několika stavbami v Lednicko-valtickém areálu. Estetickou hodnotu kostela zvyšuje jednak soubor křížů, sloupů a pomníků v jeho bezprostřední blízkosti, jednak také to, že kostel je post...

velký nárůst
Kostel svatého Prokopa - Dlouhá Třebová
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel svatého Prokopa - Dlouhá Třebová (kostel) Chrám Páně sv. Prokopa - dominanta obce s interesantním interiérem i exteriérem, kterou naleznete v centru Dlouhé Třebové. Dobudován v roce 1906, několikrát byl od té doby rekonstruován, naposledy v roce 2002. Navštívit ho můžete např. u příležitosti každoročních Adventních koncertů, které v jeho zdech pořádá Schola od sv. Prokopa. Myšlenka - postavit si v obci svůj vlastní kostelík, se začala obj...

střední nárůst
Kostel Sv. Jana Křtitele - Janovice nad Úhlavou (kostel) Původně raně gotická stavba ze 13. stol. Ve 2. polovině 18. stol. zbarokizován a přistavěna věž. Jednolodní stavba s věží v západním průčelí a čtvercovým kněžištěm. Na zdech presbytáře byly objeveny malby z první třetiny 14. stol.   Bohoslužby se konají: NE  11:30 ...

obrovský nárůst
Kaple - Šumperk
 kaple v okrese Šumperk
Kostel svatého Jana Křtitele - Bystré
 kostel v okrese Svitavy
Kostel svatého Jana Křtitele - Bystré (kostel) Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské se nachází v centru města, na náměstí " Na podkově " a jeho mohutná stavba je krásnou, nepřehlédnutelnou bysterskou dominantou....

mírný pokles
Farní kostel sv. Kateřiny - Mutěnice
 kostel v okrese Hodonín
Farní kostel sv. Kateřiny - Mutěnice (kostel) Farní kostel svaté Kateřiny dala postavit císařovna Marie Terezie v roce 1769, a to na místě zchátralé kaple. Třebaže hrubá stavba vyrostla rychle, všechny vnější a vnitřní úpravy se protáhly, takže chrám byl požehnán milotickým děkanem Bartolomějem Goltmanem až na den sv. Kateřiny 25. 11. 1775. O tom vypovídá žulová deska zazděná v tzv. žebráčce, čili v předsíni v podvěží. K vysvěcení došlo dokon...

stgnace
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv. Martina - Starý Poddvorov (kostel)  Mít vlastní kostel bylo dlouhodobé přání obyvatel Starého Poddvorova. Splnilo se jim až po roce 1989. V červnu 1994 posvětil základní kámen pro stavbu nového kostela při své návštěvě České republiky papež bl. Jan Pavel II. Poté se hned začalo stavět a v roce 1994 byl kostel dokončen a 31. července slavnostně zasvěcen patrunu obce sv. Martinu....

velký nárůst
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice
 kostel v okrese Třebíč
Farní kostel sv. Martina - Čáslavice (kostel) Kostel stojí na mírném návrší při východním okraji obce uprostřed hřbitova. Jde o jednolodní podélnou stavbu, orientovanou východ - západ, s hranolovou věží v ose západního průčelí.  V době kolem roku 1200 byl v prostoru ohraničeném částečně doch...

obrovský nárůst
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Antonína Paduánského - Praha 7 (kostel) Jedná se o novogotickou síňovou stavbu, která pochází z let 1908-1911. Návrh je dílem architekta Františka Mikše ve stylu pseudogotiky. Průčelí dominuje dvojice věží podle vzoru Týnského chrámu. Uvnitř budete obdivovat křížovou klenbu, nesenou dvěma řadami pískovcových vá...

střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Teplice nad Metují (kostel) Barokní kostel sv. Vavřince - nechal jej postavit v roce 1724 Jan Straka z Nedabylic - s původními nástropními malbami a bohatě vyřezávaným zařízením. Areál kostela sestává z barokní stavby sv. Vavřince, postaveného na místě staršího dřevěného kostela a kamenného sloupu ...

obrovský nárůst
Kostel - Velichovky
 kostel v okrese Náchod
Kostel - Velichovky (kostel) Hanibal dává ve Velichovkách postavit v roce 1616, ve slohu renesančním, kostel. Obnovený latinský název nad presbytářem vypovídá o jeho založení i majiteli. Český překlad: " Za nepřemožitelného Matyáše II vladaře německého, krále českého a uherského, vysoce urozený a slavný pán, pan Hanibal baron z Valdštejna, pán v Hostinném, Heřmanových Seifech, Heřmanicích, Velichovkách atd. v roce 1616 tuto s...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Ševětín
 kostel v okrese České Budějovice
Nejvýznamnější památkou obce je raně gotický kostel sv. Mikuláše s třípatrovou barokní věží. V roce 1993 byly při opravě kostela odhaleny gotické malby z poloviny 14. století....

obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Starovice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jiří - Starovice (kostel) Starovický kostel je nejvýraznější dominantou obce. První písemná zmínka pochází již z roku 1476. Uvádí se v ní: „kaple hrubých rozměrů 12 x 5 sáhů“ (1 sáh je 180 cm). Druhý záznam je z roku 1494, kde lze již vyčíst komu byl kostel zasvěcen. Je zde uvedeno: „Kaple sv. Jiří se zvonem sv. Jiří“. Rok 1592 znamenal pro kostel výraznou optickou změnu. Ke kapli byla přistavěna hranolovitá věž, čímž se ...

střední nárůst
Kaple - Zámlyní
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Floriána - Čelčice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv. Floriána - Čelčice (kaple) Objekt "staré" kaple sv. Floriana na návsi pochází pravděpodobně z konce 17.století. Původně stavba byla bez věže a zvonku.Na podzim 1920 přistavěl František Pěchota (zedník ze Skalky) podle návrhu Antonína Lukavského věžičku. ...

obrovský nárůst
Kostel Všech svatých - Dobromilice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Všech svatých - Dobromilice (kostel) Farní kostel všech Svatých - stojí na vyvýšeném místě původně nad obci. Je to skvost barokního umění na Moravě. Jeho vznik se datuje kolem roku 1350. Vnitřní výzdoba není přepychová ovšem jsou zde některé vzácné památky. Tři oltáře Nejsvětější trojice, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Obraz všech Svatých od prostějovského malíře A. Sebastiniho asi z roku 1767, kamenná kazatelna z konce 16. stol...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Liberk
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel sv. Petra a Pavla - Liberk (kostel) Dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Liberku je jedinečným dokladem lidové tvorby. Původně středověký kostel zbořený spolu s hradem byl nahrazen v letech 1691 - 1692 roubenou stavbou. Technicky a umělecky vzácnou p amátku doplňuje dřevěná stupňovitá zvonice a roubená fara. Takových kostelíků je v Čechách jen...

střední nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Karle
 kostel v okrese Svitavy
V centrální části obce na návrší původně gotický kostel sv. Bartoloměje, barokně přestavěn roku 1814, postaven za Jiřího z Valdštejna. Roku 1819 zvýšena věž, 1942 opraven. Zařízení barokní....

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Břežany
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Anny - Břežany (kaple) Na samotě stojící barokní kaple na obdélném půdorysu s odsazeným presbytářem a trojúhelným štítem s vykrojenými křídly a obloukovým nástavcem. Na kamenném portálu s uchy a kapkami je datace 1760. Před kaplí umístěn pamětní kříž z 19. století. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Letohrad
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel sv. Václava - Letohrad (kostel) Nachází se na letohradském náměstí vedle zámku. Postaven v l. 1680-85 Hynkem Vítanovským z Vlčkovic, štuková výzdoba je od Giovaniho Maderny (ojedinělý strop). Hlavní oltář se sochami sv. Vojtěcha a Prokopa s obrazem smrti sv. Václava od Christiana Sambacha (ředitel vídeňské akademie , 1785). V hlavní lodi postraní oltáře Panny Marie Bolestné a Ecce Homo. Varhany z r. 1774 od J. I. Strejsla z Král...

velký nárůst

    Strana: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)