Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 4990 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Panny Marie - Jevíčko
 kostel v okrese Svitavy
Kostel Panny Marie - Jevíčko (kostel)

Původní kostel v Jevíčku, zasvěcený Panně Marii, byl postaven v gotickém slohu a pocházel ze 14. stol. V 60. letech 18. st. byl starý kostel stržen a postaven nový, barokní. (Materiál ze starého kostela byl použit na stavbu synagogy v Jevíčku.) Velmi bohatá je výzdoba uvnitř kostela, zvláště cenná je soška Madony, práce ve stylu pozdní gotiky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký pokles
bez fotografie

Stavba velmi složitého vývoje, který dodnes můžeme sledovat zejména v podkroví. V rámci pozdně románské architektury u nás výjimečná stavba. Hodnotné i pozdější gotické a barokní úpravy. Z konstrukcí zaujme železný nýtovaný krov báně věže. Město poprvé doloženo k roku 1251 (někde uvádí nejistý rok 1219). Nejstar&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Kostelec u Holešova
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na místě nynějšího kostela stál již kostel v době raného středověku. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn roku 1735. V roce 1840 proběhla jeho rekonstrukce, kdy byl nově zaklenut, přistavěna hudební kruchta a sakristie. Poslední opravy kostela proběhly v prvním desetiletí 21. století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký pokles
Betlémská kaple - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Betlémská kaple - Praha 1 (kaple)

Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i část veřejného pozemku se studnou (zachována v kapli) a část hřbitova staršího farního kostela sv. Filipa a Jakuba. V I. 1402-1413 byla Betlémská kaple působištěm M. Jana Husa (1371-1415). Na Husova kázání, pronikavě kritizující společenské poměry, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
64 %
střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl založen knížetem Vratislavem II. kolem roku 1070. Přestavěn byl v roce 1369 z podnětu Karla IV.. Další přestavba ve slohu renesančním proběhla v letech 1575 až 1576. V dnešní době je kostel po pseudogotické přestavbě podle architekta Josefa Mockera z let 1885 až 1887. Průčelní věže byly postaveny v roce 1902 až 1903 podle projektu architekta Františka Mikše. Hlavní port...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
63 %
velký pokles
Břevnovský klášter - Praha 6
 klášter v okrese Praha hl.m.
Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter)

Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na jeho místě postaven gotický kostel. Břevnovský klášter utrpěl velké škody za husitských válek. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce a pak zvláště v první p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Kostel sv.Bartoloměje - Kunžak
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Nejstarší zmínky o Kostele sv. Bartoloměje v Kunžáku, jsou někdy z roku 1370. Na počátku 13. století to byl ale jen dřevěný kostelík, který byl později přebudován v románském slohu. Z této doby pochází i presbytář, sklenutý dvěma poli křížové klenby. Farnost je zde doložena z konce 14. století, kdy Kunžak držel Heřman z Jindřichova Hradce. Po požáru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
obrovský nárůst
Anežský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Anežský klášter - Praha 1 (klášter)

Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klášter minoritů, Čtvercový ambit, Velké klášterní křídlo, Klášterní kuchyně, Loď ženského kostela, kaple sv. Maří Magdalény, Kostel sv. Salvátora, Kaple sv. Barbory, Ohradní zeď, Dům abatyše....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný pokles
Kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov
 kostel v okrese Bruntál
Kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov (kostel)

Barokní poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie vystavěli krnovští minorité na kopci Cvilín u města Krnova v letech 1722-27. V duchu tehdejších reforem byl ovšem kostel v roce 1786 zrušen a hrozilo mu dokonce zboření, čemuž krnovští občané zabránili tím, že kostel vykoupili a založili u něj osadu Mariánské pole, které kostel sloužil jako farní. Přečkal tak nejen druhou světou válku, kdy byl těžce poškozen, ale i uzavření minoritského kláštera roku 1950. V současnosti se opět kostel skví v původn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Kácov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Narození Panny Marie - Kácov (kostel)

Stojí na náměstí.Jeho autory jsou sochaři O.Doubka a J.Hofer.Na výstavbě se podíleli také polír Bláha a kameník Baumgartner. Nejstarší zmínku o škole najdeme v matrice z r.1692 a farní kronice z r.1750. Obec Kácov převzala povinnost pečovat o školní budovu v r.1709.Posloupnost učitelů lze doložit od r.1692 (Jindřich Suchánek).Celých sto let(1734-1833) zde učil ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Stará židovská synagoga - Plzeň
 synagoga v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Ve středověku byly v Plzni doloženy dvě synagogy; stály na území ghetta, které se nacházelo v severozápadní části historického města, v blízkosti dnešní křižovatky Solní a Sedláčkovy ulice. Obě synagogy zanikly při přestavbě ghetta po vypovězení židů z města v r. 1504. V Plzni se mohli židé usazovat znovu až po r. 1848, kdy došlo k náboženskému, ekonomické...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
hřbitovní kaple - Rovensko
 kaple v okrese Šumperk
hřbitovní kaple - Rovensko (kaple)

HODNOCENÍ
60 %
mírný nárůst
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple)

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.       ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný nárůst
Kaple sv. Anny - Protivín
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Anny - Protivín (kaple)

Hřbitovní kaple sv. Anny, raně barokní z let 1690 - 1707, jednolodní, obdélníková, se třemi apsidami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 6 (kostel)

Kostel Panny Marie Vítězné - Již čtyři roky po bitvě vyrostla na Bílé hoře malá barokní kaplička. Právě k ní v den výročí bitvy v roce 1624 směřovalo děkovné procesí. Císař Ferdinand II. však chtěl místu připomínající jeho vítězství dát okázalejší svatostánek a tak několik set kroků východně od kapličky, za velké účasti lidu okázale položil roku 1628 základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné. Ke stavbě kostela však nedošlo, zůstala jen původní malá kaplička, kterou roku 1648 vyplenilo švédsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Španělská synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Španělská synagoga - Praha 1 (synagoga)

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Synagoga má centrální čtvercový půdorys s kopulí nad ústředním prostorem. Ze tří stran jsou vestavěny galerie na kovových konstrukcích otevřené...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Kostel svatého Víta - Český Krumlov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel svatého Víta - Český Krumlov (kostel)

Kostel sv. Víta je síňovým trojlodím s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, opatřená v přízemí hranolovými románskými okénky, v horních patrech osmiboká. Poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893 - 1894. V současné době slouží k církevním obřadům a koncertům vážné hudby. Českokrumlovská fara byla zřejmě zal...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký nárůst
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1 (kostel)

Kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí byl založen spolu s klášterem karmelitánů roku 1347 Karlem IV. Jedná se o největší kostel po chrámu sv. Víta. Dokončen byl pouze chór v roce 1397, který je i tak nejvyšší kostelní stavbou Prahy. Sehrál významnou úlohu v husitském revolučním hnutí, kdy zde kázal mluvčí chudiny Jan Želivský, který tu byl také v roce 1422 pohřben. V interiéru je největší sloupový oltář v Praze. Obrazy jsou od Václava Vavřince Reinera z roku 1724 a Jiřího Viléma Neunh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram (kostel)

  Kostel sv. Vojtěcha je nejvýznamnější stavbou na náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách. Byl vybudován v novorenesančním slohu v letech 1887 - 1889 podle plánů renomovaného architekta B. Münzbergera. Má pilířové stejnolodí, obdélníkový presbytář s apsidou a hranolovitou věž. Okna se vyznačují pseudorenesanční malbou od J. Z. Quasta, která představuje P. Marii Bolestnou. V průčelí se nachází polychromovaný reliéf znázorňující Ježíška držícího v rukou březovou větvičku - symbol Bř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
stgnace
Kostel sv. Václava - Skorotice
 kostel v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

HODNOCENÍ
55 %
stgnace


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, max - 250,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze