Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Barbory - Pyšel
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Barbory - Pyšel (kostel)

Kostel svaté Barbory – Kostel ve slohu klasicistním pochází z roku 1788, byl posvěcen 1. července 1788 brněnským biskupem Janem křtitelem Lachenbauerem. V roce 2008 proběhla generální oprava venkovní fasády a kostel dostal svoji původní tvář. Pouť se zde slaví na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna. Zdejší fara&n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Kostelec u Holešova
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Na místě nynějšího kostela stál již kostel v době raného středověku. Nynější kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn roku 1735. V roce 1840 proběhla jeho rekonstrukce, kdy byl nově zaklenut, přistavěna hudební kruchta a sakristie. Poslední opravy kostela proběhly v prvním desetiletí 21. století...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
střední nárůst
bez fotografie

Stavba velmi složitého vývoje, který dodnes můžeme sledovat zejména v podkroví. V rámci pozdně románské architektury u nás výjimečná stavba. Hodnotné i pozdější gotické a barokní úpravy. Z konstrukcí zaujme železný nýtovaný krov báně věže. Město poprvé doloženo k roku 1251 (někde uvádí nejistý rok 1219). Nejstar&s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
velký nárůst
Kostel Panny Marie - Jevíčko
 kostel v okrese Svitavy
Kostel Panny Marie - Jevíčko (kostel)

Původní kostel v Jevíčku, zasvěcený Panně Marii, byl postaven v gotickém slohu a pocházel ze 14. stol. V 60. letech 18. st. byl starý kostel stržen a postaven nový, barokní. (Materiál ze starého kostela byl použit na stavbu synagogy v Jevíčku.) Velmi bohatá je výzdoba uvnitř kostela, zvláště cenná je soška Madony, práce ve stylu pozdní gotiky....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Liblín
 kostel v okrese Rokycany
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Liblín (kostel)

Původně byl tento kostel postaven jako kaple. Iniciátorem této stavby byl tehdejší majitel panství Liblín pan Jan Alexandr Ledebur. Základní kámen byl položen dne 31. 3. 1751. Dokončen a vysvěcen byl dne 30. 7. 1752. V roce 1754 byla potom kaple povýšena na kostel. Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zbiroh. Nyní probíhá veřejná sbírka na jeho rekon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
65 %
mírný pokles
Betlémská kaple - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Betlémská kaple - Praha 1 (kaple)

Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i část veřejného pozemku se studnou (zachována v kapli) a část hřbitova staršího farního kostela sv. Filipa a Jakuba. V I. 1402-1413 byla Betlémská kaple působištěm M. Jana Husa (1371-1415). Na Husova kázání, pronikavě kritizující společenské poměry, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
64 %
velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl založen knížetem Vratislavem II. kolem roku 1070. Přestavěn byl v roce 1369 z podnětu Karla IV.. Další přestavba ve slohu renesančním proběhla v letech 1575 až 1576. V dnešní době je kostel po pseudogotické přestavbě podle architekta Josefa Mockera z let 1885 až 1887. Průčelní věže byly postaveny v roce 1902 až 1903 podle projektu architekta Františka Mikše. Hlavní port...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
63 %
stgnace
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 6 (kostel)

Kostel Panny Marie Vítězné - Již čtyři roky po bitvě vyrostla na Bílé hoře malá barokní kaplička. Právě k ní v den výročí bitvy v roce 1624 směřovalo děkovné procesí. Císař Ferdinand II. však chtěl místu připomínající jeho vítězství dát okázalejší svatostánek a tak několik set kroků východně od kapličky, za velké účasti lidu okázale položil roku 1628 základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné. Ke stavbě kostela však nedošlo, zůstala jen původní malá kaplička, kterou roku 1648 vyplenilo švédsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
obrovský nárůst
Břevnovský klášter - Praha 6
 klášter v okrese Praha hl.m.
Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter)

Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na jeho místě postaven gotický kostel. Břevnovský klášter utrpěl velké škody za husitských válek. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce a pak zvláště v první p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Anežský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Anežský klášter - Praha 1 (klášter)

Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klášter minoritů, Čtvercový ambit, Velké klášterní křídlo, Klášterní kuchyně, Loď ženského kostela, kaple sv. Maří Magdalény, Kostel sv. Salvátora, Kaple sv. Barbory, Ohradní zeď, Dům abatyše....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
stgnace
Stará židovská synagoga - Plzeň
 synagoga v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Ve středověku byly v Plzni doloženy dvě synagogy; stály na území ghetta, které se nacházelo v severozápadní části historického města, v blízkosti dnešní křižovatky Solní a Sedláčkovy ulice. Obě synagogy zanikly při přestavbě ghetta po vypovězení židů z města v r. 1504. V Plzni se mohli židé usazovat znovu až po r. 1848, kdy došlo k náboženskému, ekonomické...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Kácov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Narození Panny Marie - Kácov (kostel)

Stojí na náměstí.Jeho autory jsou sochaři O.Doubka a J.Hofer.Na výstavbě se podíleli také polír Bláha a kameník Baumgartner. Nejstarší zmínku o škole najdeme v matrice z r.1692 a farní kronice z r.1750. Obec Kácov převzala povinnost pečovat o školní budovu v r.1709.Posloupnost učitelů lze doložit od r.1692 (Jindřich Suchánek).Celých sto let(1734-1833) zde učil ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov
 kostel v okrese Bruntál
Kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov (kostel)

Barokní poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie vystavěli krnovští minorité na kopci Cvilín u města Krnova v letech 1722-27. V duchu tehdejších reforem byl ovšem kostel v roce 1786 zrušen a hrozilo mu dokonce zboření, čemuž krnovští občané zabránili tím, že kostel vykoupili a založili u něj osadu Mariánské pole, které kostel sloužil jako farní. Přečkal tak nejen druhou světou válku, kdy byl těžce poškozen, ale i uzavření minoritského kláštera roku 1950. V současnosti se opět kostel skví v původn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
stgnace
Kostel sv.Bartoloměje - Kunžak
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Nejstarší zmínky o Kostele sv. Bartoloměje v Kunžáku, jsou někdy z roku 1370. Na počátku 13. století to byl ale jen dřevěný kostelík, který byl později přebudován v románském slohu. Z této doby pochází i presbytář, sklenutý dvěma poli křížové klenby. Farnost je zde doložena z konce 14. století, kdy Kunžak držel Heřman z Jindřichova Hradce. Po požáru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
hřbitovní kaple - Rovensko
 kaple v okrese Šumperk
hřbitovní kaple - Rovensko (kaple)

HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple)

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.       ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný pokles
Španělská synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Španělská synagoga - Praha 1 (synagoga)

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Synagoga má centrální čtvercový půdorys s kopulí nad ústředním prostorem. Ze tří stran jsou vestavěny galerie na kovových konstrukcích otevřené...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Kaple sv. Anny - Protivín
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Anny - Protivín (kaple)

Hřbitovní kaple sv. Anny, raně barokní z let 1690 - 1707, jednolodní, obdélníková, se třemi apsidami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný pokles
Kaple svatého Jakuba - Postřekov
 kaple v okrese Domažlice
Kaple svatého Jakuba - Postřekov (kaple)

Historickou dominantou obce Postřekov, je římskokatolický kaple svatého Jakuba staršího. Jeho výstavba proběhla kolem roku 1890 svépomocí z darů místních obyvatel, spolků, významných rodáků a z prostředků obce. Kaple byla vystavena podle plánů architekta Ing.dr.techn.Aloise Čenského (1868–1954), mimo jiné autora plzeňské Měšťanské besedy. Ke 100 výro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký pokles
Kostel svatého Víta - Český Krumlov
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel svatého Víta - Český Krumlov (kostel)

Kostel sv. Víta je síňovým trojlodím s protáhlým, pětiboce uzavřeným presbytářem, obdélnými patrovými sakristiemi po obou stranách, s kaplemi Vzkříšení a sv. Jana Nepomuckého a předsíní na severní straně. V západním průčelí kostela je vystavěna věž, opatřená v přízemí hranolovými románskými okénky, v horních patrech osmiboká. Poslední patro věže je pseudogotické a pochází z let 1893 - 1894. V současné době slouží k církevním obřadům a koncertům vážné hudby. Českokrumlovská fara byla zřejmě zal...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný nárůst


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze