Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 301-320 z 4961 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Betlémská kaple - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Betlémská kaple - Praha 1 (kaple)

Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i část veřejného pozemku se studnou (zachována v kapli) a část hřbitova staršího farního kostela sv. Filipa a Jakuba. V I. 1402-1413 byla Betlémská kaple působištěm M. Jana Husa (1371-1415). Na Husova kázání, pronikavě kritizující společenské poměry, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
64 %
střední nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Petra a Pavla - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl založen knížetem Vratislavem II. kolem roku 1070. Přestavěn byl v roce 1369 z podnětu Karla IV.. Další přestavba ve slohu renesančním proběhla v letech 1575 až 1576. V dnešní době je kostel po pseudogotické přestavbě podle architekta Josefa Mockera z let 1885 až 1887. Průčelní věže byly postaveny v roce 1902 až 1903 podle projektu architekta Františka Mikše. Hlavní port...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
63 %
velký pokles
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple)

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.       ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední nárůst
Břevnovský klášter - Praha 6
 klášter v okrese Praha hl.m.
Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter)

Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na jeho místě postaven gotický kostel. Břevnovský klášter utrpěl velké škody za husitských válek. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce a pak zvláště v první p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední nárůst
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Vítězné - Praha 6 (kostel)

Kostel Panny Marie Vítězné - Již čtyři roky po bitvě vyrostla na Bílé hoře malá barokní kaplička. Právě k ní v den výročí bitvy v roce 1624 směřovalo děkovné procesí. Císař Ferdinand II. však chtěl místu připomínající jeho vítězství dát okázalejší svatostánek a tak několik set kroků východně od kapličky, za velké účasti lidu okázale položil roku 1628 základní kámen ke kostelu Panny Marie Vítězné. Ke stavbě kostela však nedošlo, zůstala jen původní malá kaplička, kterou roku 1648 vyplenilo švédsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný nárůst
Anežský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Anežský klášter - Praha 1 (klášter)

Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klášter minoritů, Čtvercový ambit, Velké klášterní křídlo, Klášterní kuchyně, Loď ženského kostela, kaple sv. Maří Magdalény, Kostel sv. Salvátora, Kaple sv. Barbory, Ohradní zeď, Dům abatyše....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Španělská synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Španělská synagoga - Praha 1 (synagoga)

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané "Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Synagoga má centrální čtvercový půdorys s kopulí nad ústředním prostorem. Ze tří stran jsou vestavěny galerie na kovových konstrukcích otevřené...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Kaple sv. Anny - Protivín
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Anny - Protivín (kaple)

Hřbitovní kaple sv. Anny, raně barokní z let 1690 - 1707, jednolodní, obdélníková, se třemi apsidami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
stgnace
Kostel Narození Panny Marie - Kácov
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel Narození Panny Marie - Kácov (kostel)

Stojí na náměstí.Jeho autory jsou sochaři O.Doubka a J.Hofer.Na výstavbě se podíleli také polír Bláha a kameník Baumgartner. Nejstarší zmínku o škole najdeme v matrice z r.1692 a farní kronice z r.1750. Obec Kácov převzala povinnost pečovat o školní budovu v r.1709.Posloupnost učitelů lze doložit od r.1692 (Jindřich Suchánek).Celých sto let(1734-1833) zde učil ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Kunžak
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Nejstarší zmínky o Kostele sv. Bartoloměje v Kunžáku, jsou někdy z roku 1370. Na počátku 13. století to byl ale jen dřevěný kostelík, který byl později přebudován v románském slohu. Z této doby pochází i presbytář, sklenutý dvěma poli křížové klenby. Farnost je zde doložena z konce 14. století, kdy Kunžak držel Heřman z Jindřichova Hradce. Po požáru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
obrovský nárůst
hřbitovní kaple - Rovensko
 kaple v okrese Šumperk
hřbitovní kaple - Rovensko (kaple)

HODNOCENÍ
60 %
velký nárůst
Stará židovská synagoga - Plzeň
 synagoga v okrese Plzeň-město
bez fotografie

Ve středověku byly v Plzni doloženy dvě synagogy; stály na území ghetta, které se nacházelo v severozápadní části historického města, v blízkosti dnešní křižovatky Solní a Sedláčkovy ulice. Obě synagogy zanikly při přestavbě ghetta po vypovězení židů z města v r. 1504. V Plzni se mohli židé usazovat znovu až po r. 1848, kdy došlo k náboženskému, ekonomické...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov
 kostel v okrese Bruntál
Kostel Sedmibolestné Panny Marie - Krnov (kostel)

Barokní poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie vystavěli krnovští minorité na kopci Cvilín u města Krnova v letech 1722-27. V duchu tehdejších reforem byl ovšem kostel v roce 1786 zrušen a hrozilo mu dokonce zboření, čemuž krnovští občané zabránili tím, že kostel vykoupili a založili u něj osadu Mariánské pole, které kostel sloužil jako farní. Přečkal tak nejen druhou světou válku, kdy byl těžce poškozen, ale i uzavření minoritského kláštera roku 1950. V současnosti se opět kostel skví v původn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný pokles
Kostel sv. Štěpána - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Štěpána - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Štěpána na Novém Městě je původní farní chrám horního Nového Města z let 1351 až 1400. Některé přístavby, sakristie, kaple a novogotická předsíň jsou pozdější. V roce 1879 ukončena gotická přestavba vedená Josefem Mockerem. Interiér kostela je gotický, zařízení většinou ranně barokní ze 17. století. V kostele byl pohřben v r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary (kostel)

Původně na tomto místě stál gotický kostel ze 14. století. Barokní chrám sv. Máří Magdaleny je nejvýznamější karlovarskou sakrální památkou. Stojí na náměstí Svobody, přímo v centru Karlových Varů. V interiéru můžete spatřit dvě gotické madony, barokní oltářní plastiky (J. Eberl), oltářní obraz (E. Dollhopf) a postranní oltářní obraz sv. Máří Magdalény (J. Kramolín). Stavba je dílem známého architekta K. I. Dienzenhofera a pochází z let 1732-1736....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný nárůst
Kostel sv. Anny - Hoštejn
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Anny - Hoštejn (kostel)

V roce 1769 zde byla postavena kaplička a v roce 1815 byla přestavěna na malý kostelík. V obci v údolí Moravské Sázavy byla postavena roku 1769 kaple (o čtyři roky později vysvěcena sv. Anně), v roce 1815 byla přestavěna na malý kostelík. Kostel postavený na příkrém návrší nad obcí je zdaleka viditelnou dominantou, která upoutává i dvoubarevnou fasádou . Je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Chrám Nanebevzetí Pany Marie - Chrudim (kostel)

Chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední nárůst
Kaple sv.Michala - Ladná
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv.Michala - Ladná (kaple)

Obdélná stavba se čtyřbokou zvonicí v závěru. Antikizující průčelí se vyznačujeme charakteristickými znaky klasicistní architektury Trojúhelníkový ořímsovaný štít s dvouramenným křížem završuje průčelí. V jeho tympanonu se uplatňuje bohatý štukový dekor s motivy ovoce, rokajů a akantů. Do kapličky se vchází půlkruhově zaklenutým vchodem s dvěma schůdky. Ještě v roce 1663 v obci údajně stál filiální kostel, ale není o něm nic bližšího známo. Snad jedinou připomínkou je zvon datovaný rokem 1678, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Kostel sv. Štěpána - Horní Bukovsko
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Původně gotický ze 14. stol. V r. 1670 a v 18. stol. přestavován a obnovován, upraven barokně. V podvěží hranolové barokní věže vznikla kaple. Hlavní oltář je doplněn obrazem kamenování sv. Štěpána. Na vítězném oblouku se zachovaly nástěnné malby ze 2. poloviny 14. stol. se čtyřmi výjevy - Veraikon, tj. rouška sv. Veroniky, dále Ukřižování s Pannou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram (kostel)

  Kostel sv. Vojtěcha je nejvýznamnější stavbou na náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách. Byl vybudován v novorenesančním slohu v letech 1887 - 1889 podle plánů renomovaného architekta B. Münzbergera. Má pilířové stejnolodí, obdélníkový presbytář s apsidou a hranolovitou věž. Okna se vyznačují pseudorenesanční malbou od J. Z. Quasta, která představuje P. Marii Bolestnou. V průčelí se nachází polychromovaný reliéf znázorňující Ježíška držícího v rukou březovou větvičku - symbol Bř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles


    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze