Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel Narození Panny Marie - Miličín
 kostel v okrese Benešov
Miličín je poutní místo. Nad náměstím k západu, stojí chrám zasvěcený Narození Panny Marie, vystavěný v letech 1380-85 bratřími Petrem a Janem z Rožmberka. Původně byl slohu čistě gotického. Při opravách, hlavně po požáru  roku 1639 a 1644, pak i v XVIII. století, změněn tak, že z...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Kosova Hora
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Bartoloměje je zcela prvořadou kosohorskou památkou. Je jakousi „stavební“ kronikou, která předbíhá písemnou historii naší osady. My si nedovedeme představit panoráma Kosovy Hory bez jeho siluety a zdá se nám přinejmenším hezký. Historikové a architekti jej však ...

mírný nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice (kostel) Na místě dnešního kostela stál od 14. století gotický kostelík, jehož podobu neznáme. Základní kámen dnešního kostela byl položen 21. dubna 1744. Na stavbu nového kostela financemi přispěli zejména farář P. Jan Felix Procházka a Antonie Josefa, hraběnka Černínová z...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Police nad Metují (kostel) O tom, jak tento původní farní kostel ve skutečnosti vyhlížel, však žádné písemné doklady neexistují. Nedochovaly se ani žádné soudobé zprávy, zda byl tento kostel postižen pohromami husitských válek (jako nedaleký kostel klášterní) i za války třicetilet&eac...

mírný nárůst
Kaple sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kaple) V 11. století žil v poustevně pod vrcholem benediktýnský mnich Vintíř (Günter). Zemřel zde roku 1045, a je pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. U žulového skaliska stojí na jeho památku Kaple svatého Vintíře, obnovená roku 1992. Až ve 45. roce svého života - na tehdejší dobu t...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Lnáře
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Mikuláše - Lnáře (kostel) Původně farní kostel sv. Mikuláše byl postaven nejspíše v průběhu první poloviny 14. století. Podle vyobrazení šlo o prostou jednolodní stavbu s pravoúhlým kněžištěm, sanktusovou vížkou a samostatnou zvonicí. První písemná zmínka o kostele a farnosti pocház&...

obrovský nárůst
Starobylost vsi potvrzuje i zdejší kostel zasvěcený Stětí sv.Jana Křtitele, který je ve své nejstarší části románský. Stavebně-historický průzkum zařadil nejstarší část kostela, tj. věž a loď do let 1220 – 1230. Datovací pomůckou se stalo románské tvarosloví jižního portálu. Dodnes stojící kostel je svědkem historie obce, která je starší než dosud existující písemné prameny....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Bartoloměje - Žandov
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Bartoloměje Lze předpokládat, že byl založen společně s Žandovem a původní kostel ležel na místě dnešního. Pro období vrcholné kolonizace je typické i jeho zasvěcení sv. Bartoloměji. O jeho první podobě však nevíme zhola nic. Pravděpodobně se jednalo o prostý jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem. První písemná zmínka je však až z roku 1341, kdy zde Půta ze Žandova měl již pochovan...

mírný nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Vtelno u Mostu (kostel) Vtelenský barokní kostel je zdaleka viditelnou dominantou, neboť se tyčí na mírném návrší na jihovýchodním okraji obce. První písemná zmínka o farním kostele Povýšení svatého Kříže se vztahuje k roku 1377, první farář zde je doložen k roku 138...

mírný pokles
Kaple sv. Martina - Vejprty
 kaple v okrese Chomutov
Novogotická kaple u bývalého hřbitova. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Anny - Boží Dar
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Anny - Boží Dar (kostel) V roce 1593 byl na místě starého chátrajícího dřevěného kostela postaven kostel nový a v roce 1605–1607 mu přibyla ještě věž. Roku 1771 byl ale zbořen a podle luteránského vzoru postaven nový barokní kostel ve farní zahradě. Kostel zasvěcený Svaté Anně stojí na Božím Daru ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vojtěšice (kostel) Kaple sv. Jana Nepomuckého vystavěna v roce 1905. K vysvěcení došlo v roce 1906. V tomto roce byly také zakoupeny dva zvony a postaven hlavní oltář. R. 1906 zrekvírován větší zvon, nový pořízen r. 1926. V r. 1942 byly opět odebrány zvony pro válečné účely. Nové zvony byly posvěc...

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Velké Žernoseky
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel sv. Mikuláše - Velké Žernoseky (kostel) Kostel sv. Mikuláše byl postaven v roce 1516. Jeho věž je dokonce ze 14. stol. Jedná se o jednolodní kostel s trojboce uzavřeným kněžištěm a hranolovou věží. Při severní straně sakristie. Na západní straně pozdně gotický portál, na jižní straně boční portál....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Václava - Lovosice
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel sv. Václava - Lovosice (kostel) Barokní chrám sv. Václava byl postaven na místě, kde stával dřevěný kostelík, litoměřickým stavitelem Petrem Versou. Dokončen byl v r. 1745. Dnešní zachovalé fresky ze života sv. Václava jsou dílem litoměřického malíře Josefa Čecha. Oltářní obraz sv. Václava je od pražského malíře J. Heřmana z r. 1887. V interiéru zaujme rokoková kazatelna a kamenná křtitelnice z r. 1716. Za kostelem jsou barokní ...

velký nárůst
Hřbitovní kostel sv. Alžběty - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Hřbitovní kostel  sv. Alžběty - Třeboň (kostel) Kostel sv. Alžběty byl vystavěn z popudu rožmberského vladaře Viléma Voka z Rožmberka, jako renesanční stavba jednolodní, jakožto náhrada za starší zrušený gotický kostel stejného zasvěcení, který stál na nynějším ostrově v rybníce Svět, tehdy nově budovaném rybníc...

mírný pokles
Barokní areál Skalka - Mníšek pod Brdy
 kostel v okrese Praha-západ
Barokní areál Skalka  - Mníšek pod Brdy (kostel) Barokní areál Skalka sestává ze tří objektů – kostelíka sv. Máří Magdaleny, kláštera a poustevny. Servác Engel z Engelsflussu nechal v letech 1692 – 1693 vystavět kostelík sv. Máří Magdaleny podle návrhů Kryštofa Dienzenhofera. V následujících letech v...

obrovský nárůst
Odbočíme-li z náměstí směrem doleva, dojdeme na křižovatku, obklopenou hned třemi významnými historickými budovami. Před námi se tyčí římsko katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zpráva o tomto kostele pochází z roku 1350, kdy již byl farním kostelem  v benešovském děkanátu. Původně se jednalo o gotickou stavbu, obklopenou hřbitovem. Dnešní barokně-rokoková podoba je z přestavby v polovi...

obrovský nárůst
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice (kostel) Do r. 1413 byly Mikulovice přifařeny do Hlucholaz, potom k Ondřejovicím. V roce 1672 byla na prosby farníků ustavena samostatná farnost Mikulovice. První dřevěný kostel byl postaven na Kirchenbergu v roce 1550. Od r. 1582 byl postupně přestavován na kamenný. V roce 1582 byl přestavěn presbytář a opatřen kamenným klenutím. V l...

střední nárůst
Kaple Panny Marie - Maršov
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple Panny Marie - Maršov (kaple) Kaple Panny Marie z roku 1908. Práce započaty roku 1907, jak dokazují listiny nalezené při rekonstrukci v kopuli věžní střechy. V roce 2006 rekonstrukce krovu, střechy, fasády a hodin. Do kopule uloženy nové listiny v pouzdru pro potomky. V kapli se konají bohoslužby každý čtvrtek . ...

velký nárůst
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Brno-Bohunice
 kaple v okrese Brno-město
kaple sv. Cyrila a Metoděje - Brno-Bohunice (kaple) Kaple byla postavena v roce 1871. Obec v té době patřila k farnosti Starobrněnské a tak kaple sloužila jen k příležitostným pobožnostem. Slavnostní bohoslužby se zde konají každoročně vždy 5. července. Při dostavbě panelového sídliště měla být kaple jako nepotřebná zbourána. O její zachování se zasloužili historici a památkáři. (Pavel Hlaváček)...

střední nárůst
Kaple - Hrabenov
 kaple v okrese Šumperk
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Slatinice (kostel) Barokní kostel zbudovaný ve 2. polovině 18. stol. stavitelem Janem Freiwaldem z Prostějova. Nachází se na místě staršího svatostánku. V interiéru cenné nástropní fresky od Jana Pillze, varhany z r. 1773. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Krumvíř
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Bartoloměje - Krumvíř (kostel) Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje z roku 1870. Jedná se o jednolodní stavbu se segmentovanou klenbou kněžiště. Na věži jsou umístěny čtyři zvony, dva železné, jeden ze zvonoviny a umíráček, který pochází ze zrušené evangelické zvonice....

velký nárůst
Kostel - Pernarec
 kostel v okrese Plzeň-sever
Kostel sv. Kateřiny - Borová
 kostel v okrese Svitavy
Na místě dnešního kostela stával původně dřevěný kostelík ze 14. století, přestavěný v druhé polovině 17. století, avšak následně při požáru zcela zničený. Dnešní, v novogotickém slohu postavená budova kostela sv. Kateřiny pochází z konce l9. století ...

obrovský nárůst
Kaple svatého Martina - Mořice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple svatého Martina - Mořice (kaple) Kaple svatého Martina byla postavena v čistě barokním slohu v letech 1703-1709 podle návrhu Kiliána Ignáce Diesenhofera. Sochy pocházejí z dílen žáků Matyáše Brauna, v kapli jsou už delší dobu pořádány koncerty komorní hudby za účasti našich i zahraničních umělců....

velký nárůst
Šťáhlavice
 kaple v okrese Plzeň-jih
Šťáhlavice (kaple) Typická drobná barokní návesní kaplička se zajímavě řešenou cibulovou střechou nad obdélným půdorysem. Je to volně stojící zděná, omítaná, hloubkově obdélná stavba se šestibokou bání a lucernou, krytým plechem. Stěny jsou hladké, členěné hrubě ...

mírný nárůst
Kaple sv.Floriána - Bílovice
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Floriána - Bílovice (kaple) Kaple sv.Floriána z r.1782, stojící na návsi Bílovic. U kapličky stojí vzácná stvba - hanácký žudr....

střední nárůst
Kostel Všech svatých - Sedloňov
 kostel v okrese Rychnov nad Kněžnou
Kostel Všech svatých - Sedloňov (kostel) Na místě původního dřevěného kostela vystavěného roku 1578 byla v  roce 1711 dokončena stavba současného barokního kostela. Jedná se o jednolodní stavbu s vysokou hranolovou věží.   Bohoslužby se konají: NE  11:00 - 1x za měsíc, 4. týden v měsíci ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Diviše - Horní Lhota
 kostel v okrese Zlín
Kostel sv. Diviše - Horní Lhota (kostel) Jádro kostela pochází z r. 1700. R. 1746 byla přistavěna kostelní věž, ve které jsou instalovány dva zvony - velký s vyobrazením sv. Diviše z r. 1749 a menší z r. 1827. Později byl kostel několikrát přestavován a upravován. V interiéru oltářní obraz, jehož autorem je Joža Uprka....

střední nárůst
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice (kostel) Vystavěn v letech 1760-67. R. 1844 a r. 1939 prošel objekt kostela rozsáhlejšími opravami. Obdélníková loď má ve východní části výrazný centrální prostor, který je rozšířen bočními kaplemi a půlkruhovým presbytářem. Nad západním průčel&i...

velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Bobrová
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Petra a Pavla - Bobrová (kostel) Kostelní budova v barokním stylu a je orientovaná k západu, se skládá z obdélníkového presbytáře. K němuž přisedá na západě hranolová věž a na severu i jihu. pravoúhlé předsíně. Z krátké, přibližně dvojnásobně široké lodi se zaoblenými rohy a t...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kosov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kosov (kaple) Kaple byla postavena v letech 1868-1871. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Rudice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Barokní kostelík pochází z roku 1789. Zvon byl odlitý v dílně zvonaře Jana Antonína Bera. Kostelní varhany pocházejí z roku 1912. Bohoslužby se konají: NE  09:30ÚT, ČT  17:30 - letní časÚT, ČT  16:00 - zimní čas ...

velký nárůst
Nejdůležitější památkou Chotěborek je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je nejstarším svědkem minulosti, stojí na místě vyhořelého dřevěného kostelíka. Zpráva o kamenném kostele pochází od opata kláštera opatovského, přítele Karla IV. Jižní gotický portál pochází z 1.poloviny 14.století a je dosud zachovalý, prošel mnoha změnami, za husitských válek byl vyloupen a vypálen a znovu opravován. Nese vše...

mírný nárůst
Kostel sv. Prokopa - Černěves
 kostel v okrese Litoměřice
Kostel sv. Prokopa - obdelníková loď původně románská, čtyřboký presbytář s hranou v závěru a severní sakristie raně gotická z 13.stol. v ose západního průčelí novější čtyřboká věž. Zevně empírová s pásovou rustikou v omítce , půlkruhovými okny a pilastry na horním patru věže. V lodi plochý strop a v presbytáři křížová klenba se žebry dvakrát vyžlabenými z konce 15 stol.Zařízení: hlavní oltář pozd...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)