Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Kostel sv. Alžběty - Cvikov
 kostel v okrese Česká Lípa
Kostel sv. Alžběty, trojlodní, původně gotický ze 14. století (r. 1367 už uváděn jako farní), goticko-renesančně přestavěný v letech 1553 - 1558 italským stavitelem Benedettem Fervim. Věží byl opatřen r. 1580, znovu upraven a barokizován r. 1726 a restaurován r. 1868. Uvnitř je pozdně gotický Kristův hrob z r. 1567 zhotovený M. Heuffnerem, na svorníku žebrové klenby je Berkovský znak, oltář sv. Ja...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Michala - Blatno u Chomutova
 kostel v okrese Chomutov
...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Původně gotický kostel ze 14. stol. Na počátku 18. stol. upraven v barokním slohu. Věž byla přistavěna r. 1773. Jednolodní orientovaná stavba. Zařízení kostela je různorodé, pochází z 18. a 19. stol. Bohoslužby se konají: NE  11:00 mše sv. - jednou za tři týdny, pouze v letním obdob...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv.Jakuba - Jemnice
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv.Jakuba - Jemnice (kostel) Dominantu  nejstarší části Jemnice zvanou Podolí tvoří kostel sv. Jakuba, který dnes stojí na místě původního knížecího dvorce. Důkazy nám podal sondážní výzkum z roku 1974, který odhalil půdorys románské rotundy. Původní dvorec s rotundou byl vystav...

střední pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Markéty z roku 1792 se nachází uprostřed obce. Jedná se o hodnotnou jednolodní sakrální architekturu s jednou hlavní lodí s plochým stropem. Prostor presbytáře je zaklenut s lunetami nad okny v podélných fasádách a je od hlavní lodi oddělen triumfálním obloukem. Vstup do kostela je podvěžím do zaklenuté předsíně, nad hlavním vstupem je čtvercová věž se zvonicí. Při vstupu do kostela je ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Kroměříž
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel sv. Jana Křtitele - Kroměříž (kostel) Filiální kostel svatého Jana Křtitele se nachází v historickém jádru města Kroměříže na Masarykově náměstí. Původní románský kostel s prvky gotiky, založený johanity při špitále, byl v 17. století předán piaristickému řádu. Piaristé přistavěli ke kos...

obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Kosmonosy
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel Povýšení sv. Kříže - Kosmonosy (kostel) Raně barokní sakrální stavba zbudovaná v 70. letech 17. stol. Jednolodní stavba se dvěma páry postranních pravoúhlých kaplí, obdélníkovým presbytářem a oratořemi. Průčelí kostela zdobí plastický znak rodu Černínů. Hlavní oltář z umělého mramoru zhotov...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny - Třeboň (kostel) Původní kostel sv. Jiljí byl postaven ve druhé polovině 13. století. 22. května roku 1368 přišli do Třeboně na žádost Rožmberků Augustiniáni a začali stavět klášter a přestavovat kostel na kostel klášterní. Presbytář kostela byl dokončen asi v roce 1380 a dvoulodí sklenuto v následujíc...

obrovský nárůst
Kaple Nanebevzetí Panny Marie na Adamu - České Petrovice (kaple) O úmyslu a založení této kaple vypovídá pamětní destička v kapli, nápis na obrazovém sloupku i na samotném obrazu a obecní a farská kronika. Údaje jsou následující: Anton Bayer, místní obchodník z čp. 23 a člen hudební kapely onemocněl cestou z Brna těžk...

obrovský nárůst
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Antonína - Dolní Libina (kaple) Kaple pochází z 18. století. V interiéru kazatelna a kruchta s varhany. Bohoslužby se konají: ČT  18:00 - 1x za měsíc, 1. týden v měsíciSO  16:30 - 1x za 14 dní, sudý týden, (2. a 4. sobota v měsíci) ...

velký nárůst
Sbor Českobratrské církve evangelické - Praha 4-Bránik (kostel) Léta 1929-1941 Před rokem 1929, kdy byl stavební ruch v různých částech Prahy v největším rozkvětu, zůstával Braník v klidném, volném vývoji, a teprve v pozdějších letech uvědomili si mnozí, že Braník leží v půvabném údolí Vltavy a na vůkolních návrších lze získati zdravé, příjemné a účelné bydlení předstihující jiné výstavnější části Prahy. Malý počet příslušníků naší církve zvětšoval se stálým...

střední nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Brno-Starý Lískovec (kostel) Římskokatolický farní kostel svatého Jana Nepomuckého se nachází v městské části Brno - Starý Lískovec na ulici Elišky Přemyslovny. Byl postaven v letech 1923 až 1925. Architekt Vladimír Fischer ho navrhl v jednoduchém moderním stylu se štíhlou hranolovou věží. Stavitelem kostela by Leopold Čupr. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 1923. Kostel byl vysvěcen brněnským světícím biskupem Josefem Kup...

střední nárůst
Kaple sv. Václava - Modřice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Václava - Modřice (kaple) Kaple sv. Václava byla postavena v letech 1917-18 ve stylu italského novobaroka s kubistickými prvky. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
kostel Nejsvětější trojice - Karlov
 kostel v okrese Bruntál
kostel Nejsvětější trojice - Karlov (kostel) Kostel Nejsvětější trojice...

obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Příkazy
 kostel v okrese Olomouc
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Příkazy (kostel) Novodobá kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v letech 1924 až 1926 místním stavitelem Josefem Brachem podle projektu brněnského architekta Eduarda Gőttlichera. Kaple je zasvěcená slovanským věrozvěstům, ale současně je také památníkem 38 obětí obou světových válek, jejichž jména jsou uvedena na tab...

obrovský nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Znojmo
 kostel v okrese Znojmo
Kostel sv. Mikuláše - Znojmo (kostel) Kostel sv. Mikuláše tvoří významnou dominantu města Znojma. Původně románský kostel byl postavený na skalnatém ostrohu proti Znojemskému hradu a byl zasvěcen sv. Mikuláši, patronu kupců. Nejstarší zmínkou o kostelu je jeho vyobrazení na denárech, mincích ražených ve Z...

velký nárůst
Kostel Panny Marie Utěšitelky - Bruntál
 kostel v okrese Bruntál
Kostel Panny Marie Utěšitelky - Bruntál (kostel) Komplex kostela Panny Marie Utěšitelky a kláštera piaristů - Byl vybudován v letech 1731-1757 z popudu řádového velmistra Franze Ludwiga a stal se nejrozsáhlejší a největší stavbou v období barokní přestavby města. Výstavba piaristické koleje byla dokončena roku 1738. Vlastní kostel, p...

stgnace
Kostel sv. Vavřince - Horní Blatná
 kostel v okrese Karlovy Vary
Volně stojící zděná omítaná orientovaná jednolodní stavba, obdélná se dvěma věžičkami při západních nárožích, skosenými do oktogonu a s mohutnou věží na východě, osmibokou v horní části a čtyřbokou ve spodní části, k níž je připojen polygonální přístevk s valbovou střechou. Na severní lodi kaple s půlválcovým závěrem. Helmice věží zvonové, u velké věže s lucernou, nad lodí mansardová střecha s vik...

mírný pokles
Arciděkanský kostel sv. Markéty - Kašperské Hory (kostel) Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou nejen náměstí ale celého sídelního útvaru města Kašperských Hor. Původně byl zasvěcen sv. Linhartu. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století s původními klenbami v kněžišti a bočních lodích. Kostel...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kváskovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kváskovice (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého - pochází z první poloviny 19. století. ...

střední nárůst
Kostel Jména Panny Marie - Okříšky
 kostel v okrese Třebíč
Kostel Jména Panny Marie - Okříšky (kostel) Okříšský kostel Jména Panny Marie je nejvýznamnější památkou v obci. Přesná datace jeho původu není známá, stejně jako nevíme, kdo byl jeho budovatelem. Jisté je pouze to, že kostel s věží stál již před rokem 1500, neboť v pozdějších inventářích je doložen zvon s tímto datem. V církevním místopise Moravy z pera benediktýna Ř. T. Volného je uvedena zpráva heraltického faráře z roku 1657, že byl kos...

velký nárůst
Kostel sv. Jiljí - Chvalkovice
 kostel v okrese Náchod
Původně gotický kostel, založený Berkou z Dubé, byl přestavěn v letech 1690 -1694 nákladem Ferdinanda Rudolfa Dobřenského v barokním slohu. Znovu byl obnoven v letech 1706, 1874, 1906 a 1928-1936. Kostel je jednolodní, s pravoúhlým presbytářem, s lichoběžníkovou bývalou sakristií a s pozdější kaplí P. Marie na severní straně. Na západní straně kostela tvoří průčelí hranolovitá věž zakončená cibulo...

mírný pokles
Kostel svaté Kunhuty - Nové Město na Moravě
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel svaté Kunhuty - Nové Město na Moravě (kostel) Nejstarší památkou je katolický kostel sv. Kunhuty na Vratislavově náměstí. Jeho gotický presbytář pochází ze 14. století. Asi v polovině 15. století byla k němu přistavěna chrámová loď s vymalbou trámového stropu. V roce 1499 byl kostel doplněn o zvonici, která byla roku 1592 přestavěna na věž. Po velkém požáru města v roce 1723 vyhořel i kostel a proto byla v roce 1725 nově zaklenuta loď. V roc...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdaleny - Velká n. Veličkou (kostel)  Kostel svaté Máří Magdaleny s presbytářem byl postaven ve 14. století. V 18. století byla k němu přistavěna barokní chrámová loď. Kostel je obehnán hradební zdí, která připomíná zlé časy. v 17. století byla Velká nad Veličkou několikrát vypálena a vypleněna vpády Tatarů a vojsk uherských šlechticů, kteří povstali proti Habsburkům....

obrovský nárůst
Kostel svatého Jiljí - Moravské Budějovice (kostel) Dominantou vytvářející charakteristické panorama města, je farní kostel sv. Jiljí, trojlodní chrám s presbytářem. Původně románský kostel z 1. poloviny 13. století. Z období gotiky pochází kněžiště. Oltářní obraz sv. Jiljí namaloval vídeňský mal&iacut...

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Nová Paka
 kostel v okrese Jičín
Kostel sv. Mikuláše - Nová Paka (kostel)  Osídlení území Nové Paky se datuje někdy na přelomu 13. a 14. století. Nejstarší písemná zpráva o městě Nová Paka je z roku 1357 kde je zmínka i o „farním“ kostele sv. Mikuláše. Ten byl prostý, dřevěný (jako všechny stavby v městečku), bez věže. D...

střední nárůst
Kaple Navštívení Panny Marie - Černovír (kaple) Kaple na Černovírské ulici, pochází z roku 1842. ...

střední nárůst
Kostel sv. Havla - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Havla - Praha 1 (kostel) Původní románský farní kostel svatého Havla vznikl v rozmezí let 1232–63 současně s Havelským městem, německou čtvrtí, založenou králem Václavem I. krátce po jeho nástupu na trůn v roce 1230 a za spoluúčasti mincmistra Eberharda. Založení Havelské čtvrti připravilo podmínky pro z...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Doubravice nad Svitavou (kostel) Kostel sv. Jana Křtitele, v podobě křížové, stojí při jižní straně obce na místě vyvýšeném. Má 331 m délky, 11 m šířky, 14 m výšky. Původně románský kostel z první čtvrtiny 13. století, byl po požáru roku 1717 opraven a zcela přestavěn Karlem hr. Z Roggendorfa Jde...

stgnace
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - Brno (kostel) Kostel byl nově postaven na místě dřevěné kaple, která v 50. letech 20. století shořela. Vysvěcen byl v roce 1995 a od roku 2000 se stal kostelem farním pro brněnskou část Žabovřesky. Kostel spravují žabovřeští salesiáni....

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Václava - Praha 10-Vršovice (kostel) Kostel sv. Václava ve Vršovicích je monumentální funkcionalistická budova z let 1929 až 1930 od architekta Josefa Gočára. Sálový vnitřek, po obou stranách snížený, se uprostřed stupňovitě zvyšuje k půlkruhovitě zakončenému kněžišti se svislými pásy oken. Na hlavním oltáři kříž od Čeňka Vosmíka. V průčelí barevné okno podle návrhu Josefa Kaplického....

velký nárůst
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie - Tismice (bazilika) CHRÁM NANEBEVZETÍ P. MARIE, románská trojlodní basilika z 12. století. Kostel tismický náleží k nejkrásnějším stavitelským památkám románského slohu v Čechách. Jedná se o trojlodní basiliku, vystavěnou ve 12. století. Nalezneme zde tři apsidy a dvě průčelní věže. Lodi baziliky jsou od sebe odděleny střídavě pilíři a oblými sloupy. Zdivo kostela tvoří kvádry hnědého pískovce, jehož barva přechází d...

střední nárůst
Kaple Anděla Strážce - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
Kaple Anděla Strážce - Sušice (kostel) Krásnou dominantou Sušice je raně barokní kostelík sv. Andělů Strážných na vrchu Stráži, místními důvěrně nazývaný "Andělíček". Od kostelíka, obklopeného ambity, je nádherný výhled na město a pošumavskou krajinu, a tak ti, kteří se rozhodnou ke kostelíku na ...

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Benešov nad Ploučnicí (kostel) Trojlodní goticko renesanční chrám byl vystavěn v letech 1483 až 1557 na místě starší zástavby. Z té nejspíš pochází i věž v severozápadním rohu, která původně plnila snad i obranou úlohu. Později pak byla zvýšena. ...

obrovský nárůst
Kostel sv. Václava - Výsluní
 kostel v okrese Chomutov
Kostel sv. Václava - Výsluní (kostel) Dominantou Výsluní je kostel sv. Václava. Tento kostel přitahoval pozornost lidí svou výstavností a velikostí i svým nápadným umístěním přímo nad svahem Krušných hor, takže byl viditelný i z dalekého podhůří. Snad i proto vznikla pověst o tom, že kostel byl v obci posteve...

obrovský nárůst
Kostel sv. Ludmily - Tetín
 kostel v okrese Beroun
Kostel sv. Ludmily - Tetín (kostel) Dnešní kostel sv. Ludmily byl postaven v barokním slohu v 80. letech XVII. stol. Součástí kostela jsou varhany, postavené v r. 1771 Guthem z Čisté u Rakovníka.  Samotný kostel stojí na místě staršího gotického kostela ze 14.století. Ten současný...

stgnace
Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Újezd
 kostel v okrese Třebíč
Kostel sv. Petra a Pavla - Horní Újezd (kostel) V jádru románský kostel z 13. století byl goticky upraven a rozšířen o polygonální kněžiště se sakristií. K hlavní lodi s klasicistním průčelím se pojí mohutná věž s barokní nástavbou. Areál kostela se hřbitovem obklopuje ohradní zeď s barokní bránou....

mírný nárůst

    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)