Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny (kostel)

Pozdný renesanční farní kostel sv. Jana Křtitele nechal postavit na místno dřevěného svatostánku v letech 1599 - 1603 pro luteránské bohoslužby majitel losinskÚho panství Jan starší ze Žerotína, který je zde s dalšími potomky pohřben. Dřevo z původího kostela bylo použito na stavbu tří menších kostelíků v okolí: Žárová, Mar&scar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
86 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora (kostel)

Výstavbu kostela inicioval opat cisteriánského kláštera ve Žďáru Václav Vejmluva. Chrám byl vybudován v letech 1720 - 1722 podle návrhu B. Santiniho, svatořečíní Jana Nepomuckého se uskutečnilo až v roce 1729. Je lemován dvoupatrovými prosvětlenými arkádami s balustrádami. Impozantní výška spolu s ostatními prvky vytváří prostor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
stgnace
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk (kostel)

Kostel byl postaven podle datace na hlavním portálu v roce 1688. V letech 1734 – 1738 (údaj převzatý z literatury) byla provedena rozsáhlá přestavba, s níž je více či méně hypoteticky spojovaná osobnost Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Do jaké míry však byl při ní raně barokní kostel zapojen lze těžko říci. Podle nálezů ve schodišťových prostore...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký nárůst
Českobratrská modlitebna - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Českobratrská modlitebna - Sudkov (kaple)

Postavena roku 1937. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově - Praha 2 (kostel)

Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově byl založen roku 1350 jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého. Je to osmiboká stavba zaklenutá jediným klenebním útvarem na hvězdicovité žebrované osnově....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel sv. Prokopa - Krupka
 kostel v okrese Teplice
bez fotografie

Nejstarší hornický kostel - kostel sv. Prokopa - byl založen v době prvotního osídlení v blízkosti havířské osady Kirchlice u Liščího potoka. Písemně je kostel zmiňován v roce 1331. Konečnou podobu získal v roce 1676, kdy byl kompletně přestavěn. Veřejnosti přestal kostel sloužit roku 1891. Z jeho vnitřního vybavení se po požáru v roce 1939 bohužel nic nedochovalo. Sochy sv. Petra a Pavla, které stály po obou stranách hřbitovní brány, byly přemístěny do kostela sv. Anny na Libušíně....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel sv. Michala - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Michala - Praha 4 (kostel)

Kostel sv. Michala v Podolí, pozdně románská stavba z počátku 13. století, je jednolodní stavba s pseudorománskou fasádou z roku 1887. V objektu barokní oltář. Nad vchodem mozaika od Bohumila Jaroše. U kostela stojí dřevěná barokní zvonice. Podolí jako samostatná starobylá a dávno existující osada s kostelem sv. Michaela archanděla se uvádí v zakládací listině Vyšehradské kapituly roku 1222, kdy kapitula měla v Podolí dvůr. K němu patřily vinice na okolních stráních. Roku 1783 bylo v Podolí 50 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje - Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Novostavba pozdně gotického kostela měla sloužit jako chrám pro klášter řádu minoritů, který Vilém z Pernštejna před rokem 1514 v Pardubicích založil, a jako pohřebiště pro českou větev rodu pánů z Pernštejna. V roce 1532 převzal bartolomějský kostel definitivně roli hlavního farního kostela, zůstala zachována jeho pohřební funkce. Dominantu presbyteria chrámu dodnes tvoří mohutná p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kaple sv. Prokopa - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Kaple sv. Prokopa - Sudkov (kaple)

Sudkov patří k postřelmovské římsko-katolické farnosti. Kaple byla postavena v roce 1795. Bohoslužby se konají v sobotu v 17.00 hodin. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední nárůst
Kostel sv. Václava - Horní Mokropsy
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

HODNOCENÍ
83 %
mírný pokles
bez fotografie

Jedná se o jednolodní novobarokní kostel, který byl postaven v letech 1901 - 1903. K jihozápadnímu rohu lodě příléhá věž. Kostel byl vybudován podle návrhu architekta Max von Loose z Teplic.   Bohoslužby se konají:  NE  08:00 mše sv.    NE  18:00 mše sv.    ST  17:00 mše sv.    PÁ  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů (kostel)

Vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé. Velmi cenný je oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
82 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Bonifáce - Liberec-Hanychov
 kostel v okrese Liberec
Kostel sv. Bonifáce - Liberec-Hanychov (kostel)

Stavbu tohoto kostela započal stavitel Stefan Arnold 24.5.1915, ale kvůli válce byl kostel dokončen až 4.9.1919. Stavba je jednoduchého obdélníkového půdorysu s věží vysokou 33,8 metru a prostým interiérem. Kostel zdobí oltář se sochou sv. Bonifáce. Spravuje jej církev římskokatolická....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
82 %
obrovský nárůst
Poutní kostel Jména Panny Marie - Křtiny (kostel)

Chrám Jména Panny Marie ve Křtinách byl vystavěn v letech 1718 až 1750. Architektem byl Jan Blažej Santini - Aichel. Stavbou monumentálního chrámu byly nahrazeny dva starší středověké kostely. Stavební práce byly započaty v roce 1718 stavbou kaple svaté Anny, ochránkyně rodiny. Řídil je František Benedikt Klíčník. Stavba kostela byla započata až v roce 1728. Mohutnou centr&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
81 %
obrovský nárůst
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Cyrila a Metoděje - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje na Novém Městě je významná barokní sálová stavba z let 1730 až 1740 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Dříve kostel sv. Karla Boromejského. V roce 1783 byl uzavřen a obnoven až v letech 1934 až 1935 jako svatyně československé církve pravoslavné. Krypta kostela se v roce 1942 stala posledním úkrytem parašutistů, kteří spáchali atentát n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
obrovský nárůst
Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh (kostel)

Za horní branou stával velmi starý kostelík sv. Kříže /toto zasvěcení dokládá, že se jednalo o kostel zřízený ve 14. století/, u kterého již Jan st. Tunkl zřídil nadaci " za sebe a svého bratra, otce i matku". Tento kostelík byl v průběhu času využíván jak katolíky, tak husity a českými bratry, takže v polovině 18. století byl již velmi zchátralý. Po Bílé hoře byl vrácen katolíkům, ale bohoslužby se v něm pro jeho zchátralost nekonaly, takže se v roce 1672 nacházel ve velmi špatném stavu. Proto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
bez fotografie

Obraz svěcení základního kamene sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně byl položen 10.června 1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti císařovny Alžběty. 18. července 1860 vložil sám arcibiskup kardinál Schwarzenberg svorník do dokončené klenby. V roce tisíciletého příchodu soluňských bratří do našich zemí byl chrám 18.října 1863 slavnostně posvěcen za mimořádné účasti obyvatelstva. Svěcení konal budovatel chrámu kardinál Schwarzenberg. Pomáhal mu světící biskup Jan Valerián Jirsík a pražs...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Prostějov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Povýšení sv. Kříže - Prostějov (kostel)

Kostel původně vznikl jako součást augustiniánského kláštera, který již roku 1391 založil Petr z Kravař. V průběhu staletí byl vnitřek i vnější podoba mnohokrát upravovány. Novou výzdobu interéru v letech 1903-4 pomáhalo vytvořit mnoho významných umělců, mezi jinými František Bílek a Jan Köhler....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles
Klášterní kostel Panny Marie Andělské - Praha 1 (kostel)

Kostel Panny Marie Andělské je součástí stavebního komplexu bývalého kapucinského kláštera. Byl zřízen jako prostá jednolodní stavba s pravoúhlým kněžištěm v roce 1600 na ploše bývalé Lobkovické zahrady. Zařízení kostela kapucinského typu je jednoduché z poloviny 17. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svébohov (kostel)

Ačkoliv je Svébohov poměrně starou obcí (zmínka z r. 1358) nejsou zprávy o přítomnosti svatostánku v této obci. Přitom už jméno obce poukazuje na zbožnost obyvatel. Název obce je ale spíš odvozen od vlastního jména Svojbog než od pověsti o nějakém uhlíři, který měl mít na rozdíl od okolních obyvatel „svého boha“. Nicméně je zajím...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
velký nárůst


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze