Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 4930 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice (kostel)

Původně to byla kaple sv. Ondřeje. Kaple byla konsekrována biskupem Bohušem ze Zvole. V roce 1604 byla Bočkajovci zbořena, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl roku 1700 obnoven a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v roce 1875 rozšířen. Výška věže, včetně báně, činí 33,66 metru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov (kostel)

V obci Horní Štěpánov je barokní kostel sv. Vavřince z roku 1712. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
kostel - Bzenec
 kostel v okrese Hodonín
kostel - Bzenec (kostel)

HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Jiljí - Vinařice
 kostel v okrese Louny
bez fotografie

HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa - Karlík
 kostel v okrese Praha-západ
bez fotografie

Prvním kostelem křesťanským byl v Karlíku románská rotunda sv.Martina založená za času Přemysla Otakara I, pravděpodobně koncem 12. století. Některé prameny uvádějí rok 1180, ale není to doloženo , stejně jako zprávy, že kaple zde existovala u Dobřichova hradu již ve století XI. V roce 1767 dochází k podstatnému rozšíření karlického kostela ve stylu barokním. Byl rozšířen o věž související s rotundou a spolutvořící chrámovou loď. Okna měl copovitá, věž nízkou, cibulovitou, pokrytou prejzy. Na k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - Slavoňov (kostel)

Jméno Slavoňov dostala obec patrně po zakladateli prvního kostela a obce „arcijáhnu“ Slavoňovi který působil v Hradci Králové a okolí kolem roku 1167 (arcijáhen byl titul vysokého církevního představitele jako je v dnešní době např. biskup). Nejstarší dochovaný zápis, kterým lze doložit původ obce je však poněkud mladší. Pocház&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel)

Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděným kostelem. K tomuto účelu využil služeb Johanna Georga Michaela Aichbauera (1680–173...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Sádek
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši a pouť se tedy konala v prosinci. Původní kostel byl podle listiny nalezené v báni malé věže a nápisu na zvonu zřejmě z roku 1515 – 1516, ale je docela možné, že nějaký dřevěný kostelík zde stál již dříve. Dnešní podoba kostela je po barokních úpravách z let 1710 – 1713. Kostel byl vysvěcen 18.1.1714. Podle domněnek stál dříve kostel oddělen od zvonice, pravděpodobně směrem od jihu k severu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel Sv. Václava - Praha 5
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Václava - Praha 5 (kostel)

Postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí. Uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka. Mozaikami Josefa Trenkwalda a nástěnnými malbami Maxe Pirnera, Zikmunda Rudla a Františka Sequense, od něhož jsou i návrhy oken. Kostel je jedna z našich nejvýznačnějších architektur 2. pol. 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
89 %
velký nárůst
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh (kostel)

Stojí na místě kostela připomínaného již roku 1350. Až do roku 1740 není o něm dostupnějších zpráv. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, protože ten sterý byl již velmi zchátralý. Došlo k tomu však až roku 1750, kdy byl kostel uzavřen (mše se od té doby sloužily v poschodí radnice) a připravovány plány pro stavbu nového kostela. Plány vypracoval knížecí architekt Martinelli. Byl postaven zděný kostel v empírovém slohu a v roce 1771 bylo dokončeno vnitřní zařízení. Obrazy na hla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
střední pokles
Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - Pekařov (kaple)

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel po 2. světové válce, v roce 1946. Obec potkal osud společný mnoha vesnicím v českém pohraničí – opuštěná obydlí se nepodařilo dostatečně znovu osídlit (obyvatelé přišedší z naprosto odlišného kulturního prostředí nedokázali podhorskou oblast obývat a záhy, poté co většino...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
obrovský nárůst
Klášter františkánů - Hejnice
 klášter v okrese Liberec
Klášter františkánů - Hejnice (klášter)

Klášter františkánů s kostelem Navštívení Panny Marie. Podle legendy došlo v roce 1211 k zázračnému uzdravení těžce nemocné ženy i dítěte chudého síťaře z blízkého Lužce, když sem po snovém zjevení Panny Marie, ze Žitavy přenesl a na strom připevnil sošku bohorodičky. Se stavbou původní dřevěné kapličky v místech, kde se dnes rozprostírá nádherný barokní chrám Navštívení Panny Marie, je spojován vznik města Hejnic. Stavitelé, kteří kapličku přestavěli v kamenný kostel, vyznačili letopočet na k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
87 %
stgnace
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny (kostel)

Pozdný renesanční farní kostel sv. Jana Křtitele nechal postavit na místno dřevěného svatostánku v letech 1599 - 1603 pro luteránské bohoslužby majitel losinskÚho panství Jan starší ze Žerotína, který je zde s dalšími potomky pohřben. Dřevo z původího kostela bylo použito na stavbu tří menších kostelíků v okolí: Žárová, Maršíkov a Klepáčov. Stavbu, která je největší vesnickou kostelní architekturou na Moravě, navrhl a realizoval stavitel Antonio Thoma. Boční pohřební kapli sv. Kříž nechal přista...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
86 %
velký pokles
Kostel sv. Michala - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Michala - Praha 4 (kostel)

Kostel sv. Michala v Podolí, pozdně románská stavba z počátku 13. století, je jednolodní stavba s pseudorománskou fasádou z roku 1887. V objektu barokní oltář. Nad vchodem mozaika od Bohumila Jaroše. U kostela stojí dřevěná barokní zvonice. Podolí jako samostatná starobylá a dávno existující osada s kostelem sv. Michaela archanděla se uvádí v zakládací listině Vyšehradské kapituly roku 1222, kdy kapitula měla v Podolí dvůr. K němu patřily vinice na okolních stráních. Roku 1783 bylo v Podolí 50 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
obrovský nárůst
Českobratrská modlitebna - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Českobratrská modlitebna - Sudkov (kaple)

Postavena roku 1937. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora (kostel)

Výstavbu kostela inicioval opat cisteriánského kláštera ve Žďáru Václav Vejmluva. Chrám byl vybudován v letech 1720 - 1722 podle návrhu B. Santiniho, svatořečíní Jana Nepomuckého se uskutečnilo až v roce 1729. Je lemován dvoupatrovými prosvětlenými arkádami s balustrádami. Impozantní výška spolu s ostatními prvky vytváří prostor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel sv. Prokopa - Krupka
 kostel v okrese Teplice
bez fotografie

Nejstarší hornický kostel - kostel sv. Prokopa - byl založen v době prvotního osídlení v blízkosti havířské osady Kirchlice u Liščího potoka. Písemně je kostel zmiňován v roce 1331. Konečnou podobu získal v roce 1676, kdy byl kompletně přestavěn. Veřejnosti přestal kostel sloužit roku 1891. Z jeho vnitřního vybavení se po požáru v roce 1939 bohužel nic nedochovalo. Sochy sv. Petra a Pavla, které stály po obou stranách hřbitovní brány, byly přemístěny do kostela sv. Anny na Libušíně....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
obrovský nárůst
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová
 kostel v okrese Šumperk
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová (kostel)

Mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura – typologicky podobná s kostelem v Maršíkově. V areálu hřbitova samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbytářem. Sedlová a v z&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově - Praha 2 (kostel)

Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově byl založen roku 1350 jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého. Je to osmiboká stavba zaklenutá jediným klenebním útvarem na hvězdicovité žebrované osnově....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje - Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Novostavba pozdně gotického kostela měla sloužit jako chrám pro klášter řádu minoritů, který Vilém z Pernštejna před rokem 1514 v Pardubicích založil, a jako pohřebiště pro českou větev rodu pánů z Pernštejna. V roce 1532 převzal bartolomějský kostel definitivně roli hlavního farního kostela, zůstala zachována jeho pohřební funkce. Dominantu presbyteria chrámu dodnes tvoří mohutná p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký pokles


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 247,      předchozíPředchozí   Dalšídalší