Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 4961 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel

Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husických válek došlo k jeho poškození. Další zkázu přineslo několik požárů, z nichž nejničivější objekt zasáhl v roce 1676. V letech 1725 až 1734 došlo k velké barokní přestavbě. Opravován byl ještě v roce 1938. Jedná se o podélnou trojlodní baziliku uz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Sádek
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši a pouť se tedy konala v prosinci. Původní kostel byl podle listiny nalezené v báni malé věže a nápisu na zvonu zřejmě z roku 1515 – 1516, ale je docela možné, že nějaký dřevěný kostelík zde stál již dříve. Dnešní podoba kostela je po barokních úpravách z let 1710 – 1713. Kostel byl vysvěcen 18.1.1714. Podle domněnek stál dříve kostel oddělen od zvonice, pravděpodobně směrem od jihu k severu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Hodov
 kaple v okrese Třebíč
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Hodov (kaple)

Drobná volně stojící sakrální stavba lidového charakteru kompozičně dotváří malebné prostranství návsi. Kaple byla postavena roku 1818. Uvnitř je socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla zřejmě postavena kolem této sochy. Kaple je z kamene. Střechu kryl šindel, na který byl později nabit plech, který byl v roce 1975 nahrazen novým. V roce 1999 kaple dostala novou fasá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
kostel sv. Petra a Pavla - Kružberk
 kostel v okrese Opava
kostel sv. Petra a Pavla - Kružberk (kostel)

První zmínka o vsi Kružberk pochází z roku 1377. Kostel sv. Petra a Pavla najdeme na jižním okraji obce, nedaleko od mostu přes řeku Moravici. Pochází z 1. pol. 14. století.  Později, není přesně známo kdy, byla přistavěna sakristie. Koncem 18. stol. při rekonstrukci kostela bylo zaklenuto kněžiště, na kostelní lodi vyzdvižena zvonice a prolomena současná okna. Kostel je státem chráněná kulturní památka a patří k nejstarším kostelům ve Slezsku. ostel sv. Petra a Pavla je jednolodní přibližně ori...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel)

Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděným kostelem. K tomuto účelu využil služeb Johanna Georga Michaela Aichbauera (1680–173...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Husův sbor - Brno-Královo Pole
 kostel v okrese Brno-město
Husův sbor - Brno-Královo Pole (kostel)

Husův sbor v Brně Králově Poli se nachází na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvátské. Je to první stavba chrámového charakteru, kterou Církev Husitská v Brně postavila. Architektonická soutěž pro tuto stavbu byla vypsána na podzim roku 1924. V lednu roku 1925 byl pro realizaci vybrán projekt architekta Josefa Nováka a stavba byla ihned zahájena. Byla stavěna velmi rychle, takže již 25. října 1925 byl kostel slavnostně vysvěcen. Sbor je postaven v konstruktivistickém stylu. Stavba má dva sály ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov (kostel)

V obci Horní Štěpánov je barokní kostel sv. Vavřince z roku 1712. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Hřbitovní kostel - Skramníky
 kostel v okrese Kolín
Hřbitovní kostel - Skramníky (kostel)

Kostel ve Skramníkách byl farní již ve 14. století. Několikrát byl vyloupen a vypálen. Protože však hrozilo zřícení, byl r. 1906 kompletně rozbořen. Nový kostel byl vystaven dle původní stavby. U jižního vchodu do kostela je náhrobek rytíře Vilíma Blanického z Blanice a na Cerhenkách - posledního potomka tohoto rodu, na malé vyvýšenině u vrat ke kos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Kostel sv. Josefa - Vaňov
 kostel v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Jiljí - Vinařice
 kostel v okrese Louny
bez fotografie

HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel Sv. Václava - Praha 5
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Václava - Praha 5 (kostel)

Postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí. Uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka. Mozaikami Josefa Trenkwalda a nástěnnými malbami Maxe Pirnera, Zikmunda Rudla a Františka Sequense, od něhož jsou i návrhy oken. Kostel je jedna z našich nejvýznačnějších architektur 2. pol. 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
89 %
mírný pokles
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh (kostel)

Stojí na místě kostela připomínaného již roku 1350. Až do roku 1740 není o něm dostupnějších zpráv. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, protože ten sterý byl již velmi zchátralý. Došlo k tomu však až roku 1750, kdy byl kostel uzavřen (mše se od té doby sloužily v poschodí radnice) a připravovány plány pro stavbu nového kostela. Plány vypracoval knížecí architekt Martinelli. Byl postaven zděný kostel v empírovém slohu a v roce 1771 bylo dokončeno vnitřní zařízení. Obrazy na hla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
mírný nárůst
Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - Pekařov (kaple)

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel po 2. světové válce, v roce 1946. Obec potkal osud společný mnoha vesnicím v českém pohraničí – opuštěná obydlí se nepodařilo dostatečně znovu osídlit (obyvatelé přišedší z naprosto odlišného kulturního prostředí nedokázali podhorskou oblast obývat a záhy, poté co většino...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
střední pokles
Klášter františkánů - Hejnice
 klášter v okrese Liberec
Klášter františkánů - Hejnice (klášter)

Klášter františkánů s kostelem Navštívení Panny Marie. Podle legendy došlo v roce 1211 k zázračnému uzdravení těžce nemocné ženy i dítěte chudého síťaře z blízkého Lužce, když sem po snovém zjevení Panny Marie, ze Žitavy přenesl a na strom připevnil sošku bohorodičky. Se stavbou původní dřevěné kapličky v místech, kde se dnes rozprostírá nádherný barokní chrám Navštívení Panny Marie, je spojován vznik města Hejnic. Stavitelé, kteří kapličku přestavěli v kamenný kostel, vyznačili letopočet na k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
87 %
mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Jana Křtitele - Velké Losiny (kostel)

Pozdný renesanční farní kostel sv. Jana Křtitele nechal postavit na místno dřevěného svatostánku v letech 1599 - 1603 pro luteránské bohoslužby majitel losinskÚho panství Jan starší ze Žerotína, který je zde s dalšími potomky pohřben. Dřevo z původího kostela bylo použito na stavbu tří menších kostelíků v okolí: Žárová, Maršíkov a Klepáčov. Stavbu, která je největší vesnickou kostelní architekturou na Moravě, navrhl a realizoval stavitel Antonio Thoma. Boční pohřební kapli sv. Kříž nechal přista...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
86 %
stgnace
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Zelená hora (kostel)

Výstavbu kostela inicioval opat cisteriánského kláštera ve Žďáru Václav Vejmluva. Chrám byl vybudován v letech 1720 - 1722 podle návrhu B. Santiniho, svatořečíní Jana Nepomuckého se uskutečnilo až v roce 1729. Je lemován dvoupatrovými prosvětlenými arkádami s balustrádami. Impozantní výška spolu s ostatními prvky vytváří prostor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice
 kostel v okrese Pardubice
Kostel sv.Bartoloměje - Pardubice (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje - Arciděkanský kostel sv. Bartoloměje dal postavit počátkem 16. století Vilém z Pernštejna. Novostavba pozdně gotického kostela měla sloužit jako chrám pro klášter řádu minoritů, který Vilém z Pernštejna před rokem 1514 v Pardubicích založil, a jako pohřebiště pro českou větev rodu pánů z Pernštejna. V roce 1532 převzal bartolomějský kostel definitivně roli hlavního farního kostela, zůstala zachována jeho pohřební funkce. Dominantu presbyteria chrámu dodnes tvoří mohutná p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
mírný pokles
Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově - Praha 2 (kostel)

Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově byl založen roku 1350 jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého. Je to osmiboká stavba zaklenutá jediným klenebním útvarem na hvězdicovité žebrované osnově....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
mírný nárůst
Kostel sv. Michala - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Michala - Praha 4 (kostel)

Kostel sv. Michala v Podolí, pozdně románská stavba z počátku 13. století, je jednolodní stavba s pseudorománskou fasádou z roku 1887. V objektu barokní oltář. Nad vchodem mozaika od Bohumila Jaroše. U kostela stojí dřevěná barokní zvonice. Podolí jako samostatná starobylá a dávno existující osada s kostelem sv. Michaela archanděla se uvádí v zakládací listině Vyšehradské kapituly roku 1222, kdy kapitula měla v Podolí dvůr. K němu patřily vinice na okolních stráních. Roku 1783 bylo v Podolí 50 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Českobratrská modlitebna - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Českobratrská modlitebna - Sudkov (kaple)

Postavena roku 1937. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký pokles


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze