Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 201-220 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Jana Křtitele - Rakvice (kostel)

Původně to byla kaple sv. Ondřeje. Kaple byla konsekrována biskupem Bohušem ze Zvole. V roce 1604 byla Bočkajovci zbořena, zůstala jen věž a holé zdi. Kostel byl roku 1700 obnoven a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Pro malou kapacitu byl kostel v roce 1875 rozšířen. Výška věže, včetně báně, činí 33,66 metru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová
 kostel v okrese Šumperk
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová (kostel)

Mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura – typologicky podobná s kostelem v Maršíkově. V areálu hřbitova samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbytářem. Sedlová a v z&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel sv. Bartoloměje - Mochov (kostel)

Kostel sv. Bartoloměje - od roku 1352 jako kostel farní. K severnímu boku presbytáře přiléhá gotická kaplička, která na počátku 20.století sloužila jako sakristie (prostor k úschově bohoslužebných knih, rouch apod.) Hlavní oltář pochází z roku 1695 a jeho čelní stěna je zdobena vyřezávanými ornamenty. V kobce pod věží se nachází jemně tesaný náhrobní kámen z pískovce staršího sládka přerovského pivovaru, Václava Přerosta Klatovského, z roku 1603....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
bez fotografie

HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Husův sbor - Brno-Královo Pole
 kostel v okrese Brno-město
Husův sbor - Brno-Královo Pole (kostel)

Husův sbor v Brně Králově Poli se nachází na nároží ulic Svatopluka Čecha a Charvátské. Je to první stavba chrámového charakteru, kterou Církev Husitská v Brně postavila. Architektonická soutěž pro tuto stavbu byla vypsána na podzim roku 1924. V lednu roku 1925 byl pro realizaci vybrán projekt architekta Josefa Nováka a stavba byla ihned zahájena. Byla stavěna velmi rychle, takže již 25. října 1925 byl kostel slavnostně vysvěcen. Sbor je postaven v konstruktivistickém stylu. Stavba má dva sály ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička
 kostel v okrese Svitavy
Kostel sv. Jakuba staršího - Polička (kostel)

První písemná zmínka o poličském kostele se objevuje v listině z 25. června 1321, v níž král Jan Lucemburský dává královně Alžbětě (známější spíše pod jménem Eliška Rejčka), vdově po králi Václavu II., patronátní právo k farnímu kostelu v Poličce. Na místě tohoto původně raně gotického kostela, založeného pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Budišov nad Budišovkou (kostel)

Základní kámen byl položen 9.6. 1745 prelátem ze Šternberka. První přípravy ke stavbě byly vedeny děkanem Josefem Baptistem, který přišel do Budišova 30.4. 1746. Stavba byla realizována pod zvláštní patronací a finanční pomoci kardinála Ferdinanda Julia, hraběte Troyer. Stavba trvala do roku 1755. Dokončena byla během působení děkana Johanna Franze Neumanna, kter&yacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Josefa - Vaňov
 kostel v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel

Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husických válek došlo k jeho poškození. Další zkázu přineslo několik požárů, z nichž nejničivější objekt zasáhl v roce 1676. V letech 1725 až 1734 došlo k velké barokní přestavbě. Opravován byl ještě v roce 1938. Jedná se o podélnou trojlodní baziliku uz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
kostel sv. Petra a Pavla - Kružberk
 kostel v okrese Opava
kostel sv. Petra a Pavla - Kružberk (kostel)

První zmínka o vsi Kružberk pochází z roku 1377. Kostel sv. Petra a Pavla najdeme na jižním okraji obce, nedaleko od mostu přes řeku Moravici. Pochází z 1. pol. 14. století.  Později, není přesně známo kdy, byla přistavěna sakristie. Koncem 18. stol. při rekonstrukci kostela bylo zaklenuto kněžiště, na kostelní lodi vyzdvižena zvonice a prolomena současná okna. Kostel je státem chráněná kulturní památka a patří k nejstarším kostelům ve Slezsku. ostel sv. Petra a Pavla je jednolodní přibližně ori...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný nárůst
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel sv. Vavřince - Horní Štěpánov (kostel)

V obci Horní Štěpánov je barokní kostel sv. Vavřince z roku 1712. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel)

Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděným kostelem. K tomuto účelu využil služeb Johanna Georga Michaela Aichbauera (1680–173...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Sádek
 kostel v okrese Svitavy
bez fotografie

Kostel je zasvěcen Nejsvětější Trojici, ale nebylo tomu tak vždy. Původní kostel byl zasvěcen sv. Mikuláši a pouť se tedy konala v prosinci. Původní kostel byl podle listiny nalezené v báni malé věže a nápisu na zvonu zřejmě z roku 1515 – 1516, ale je docela možné, že nějaký dřevěný kostelík zde stál již dříve. Dnešní podoba kostela je po barokních úpravách z let 1710 – 1713. Kostel byl vysvěcen 18.1.1714. Podle domněnek stál dříve kostel oddělen od zvonice, pravděpodobně směrem od jihu k severu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
kostel - Bzenec
 kostel v okrese Hodonín
kostel - Bzenec (kostel)

HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Hřbitovní kostel - Skramníky
 kostel v okrese Kolín
Hřbitovní kostel - Skramníky (kostel)

Kostel ve Skramníkách byl farní již ve 14. století. Několikrát byl vyloupen a vypálen. Protože však hrozilo zřícení, byl r. 1906 kompletně rozbořen. Nový kostel byl vystaven dle původní stavby. U jižního vchodu do kostela je náhrobek rytíře Vilíma Blanického z Blanice a na Cerhenkách - posledního potomka tohoto rodu, na malé vyvýšenině u vrat ke kos...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel sv. Jiljí - Vinařice
 kostel v okrese Louny
bez fotografie

HODNOCENÍ
90 %
mírný pokles
Kostel Sv. Václava - Praha 5
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Václava - Praha 5 (kostel)

Postaven podle projektu Antonína Barvitia v letech 1881-1885. Zevně inspirován vrcholnou středoitalskou renesancí. Uvnitř řešen jako starokřesťanská sloupová basilika. Vyzdoben plastikami Ludvíka Šimka a Čeňka Vosmíka. Mozaikami Josefa Trenkwalda a nástěnnými malbami Maxe Pirnera, Zikmunda Rudla a Františka Sequense, od něhož jsou i návrhy oken. Kostel je jedna z našich nejvýznačnějších architektur 2. pol. 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
89 %
střední nárůst
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh (kostel)

Stojí na místě kostela připomínaného již roku 1350. Až do roku 1740 není o něm dostupnějších zpráv. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, protože ten sterý byl již velmi zchátralý. Došlo k tomu však až roku 1750, kdy byl kostel uzavřen (mše se od té doby sloužily v poschodí radnice) a připravovány plány pro stavbu nového kostela. Plány vypracoval knížecí architekt Martinelli. Byl postaven zděný kostel v empírovém slohu a v roce 1771 bylo dokončeno vnitřní zařízení. Obrazy na hla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
mírný pokles
Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie - Pekařov (kaple)

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie byla postavena obyvateli Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu německých obyvatel po 2. světové válce, v roce 1946. Obec potkal osud společný mnoha vesnicím v českém pohraničí – opuštěná obydlí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
střední nárůst
Klášter františkánů - Hejnice
 klášter v okrese Liberec
Klášter františkánů - Hejnice (klášter)

Klášter františkánů s kostelem Navštívení Panny Marie. Podle legendy došlo v roce 1211 k zázračnému uzdravení těžce nemocné ženy i dítěte chudého síťaře z blízkého Lužce, když sem po snovém zjevení Panny Marie, ze Žitavy přenesl a na strom připevnil sošku bohorodičky. Se stavbou původní dřevěné kapličky v místech, kde se dnes rozprostírá nádherný barokní chrám Navštívení Panny Marie, je spojován vznik města Hejnic. Stavitelé, kteří kapličku přestavěli v kamenný kostel, vyznačili letopočet na k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
87 %
velký nárůst


    Strana: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze