Vyhledávání lokalit (cílů)
Plzeňský kraj » okres Rokycany » kostel, kaple, synagoga » Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)

www.krasnecesko.cz/lokality/11872-kostel-panny-marie-snezne-rokycany-kostel.html

Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)

[ ID: 11872 ]     Kulturní památka (KP)     


HODNOCENÍ
10%
hodnotitelů: 1

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
3 ,


Turistický cíl Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Kostel Panny Marie Sněžné - Rokycany (kostel)
Kostel (David Braunstein)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Kostel gotického původu ze 14. stol., doplněný r. 1506 pozdně gotickými předsíňkami; po požáru r. 1784 přestavěn klasicistně - Ignác Palliardi; empírová věž postavena v letech 1821-23 - Fr. Högr; v roce 1856 doplněna o nástavbu, ve druhé pol. 19. stol. opravy kostela, dílčí úpravy v r. 1931.

Je to zděná, omítaná, orientovaná stavba. Trojlodí bazilikálního typu s širší a vyšší hlavní lodí než boční lodi; presbytář stejně široký jako hlavní loď a trojboce zakončený; před Z průčelím hlavní lodi čtyřboká věž (svou hmotou cca z poloviny vtažena do lodi); po S boku presbytáře (na Z straně přiléhá k boční lodi) obdélná sakristie s oratoří a pokladnicí; cca uprostřed délky obou bočních lodí čtvercové předsíně; k Z části J fasády J boční lodi přisazen pravoúhlý schodišťový přístavek ke kruchtě; při SZ nároží S boční lodi válcovitý schodišťový přístavek do půdy; po S straně věže nepravidelný oblý přístavek schodiště (v rozsahu 2. patra). Veškeré střechy kromě věže jsou kryté taškami bobrovkami.

Hlavní loď má sedlovou střechu s vikýři tvaru volského oka. Na Z straně střechu ohraničuje věž a na V plynule navazuje střecha presbytáře, nad závěrem ukončená třemi valbami a doplněná osmibokým sanktusníkem (stříška cibulová, ukončená hrotnicí ). V podélných stěnách lodi, završených profilovanou římsou, 4 páry oválných oken s profilovanými šambránami (zasklení šestihrany do olova). Fasáda presbytáře je členěna předsazeným omítaným soklem (závěr ještě jednou odskočený), profilovanou římsou; před J stěnou dva opěráky, další pak v nárožích závěru (čela dvakrát odsazená, stříšky pultové).

Okna jsou uspořádána ve dvou úrovních. Ve spodní tři obdélná se stlačeným záklenkem v J stěně (lemovaná profilovanou šambránou, zasklení barevnými sklíčky do olova), v JV a SV zdi závěru naležato oválné okno (se šambránou, zasklení řešeno stejně). V horní úrovni shodná oválná okna (na J tři a po jednom ve stěnách závěru; zasklení ze šestihranů do olova). Jižní boční loď kryje pultová střecha s valbou na Z a V straně. Fasádu člení předsazený omítaný sokl a profilovaná římsa. V JV nároží opěrák, jeden ještě v Z části J stěny při schodišťovém přístavku (stříšky pultové).

Interiér od J osvětlen čtyřmi okny se stlačeným záklenkem a profilovanou šambránou (zasklení barevnými sklíčky do olova). Na J straně jedno obdélné okénko s plechovými dvířky. Severní boční loď řešena obdobně, v SZ nároží jeden opěrák (pultová stříška). Věž má vysokou střechu ve tvaru osmibokého jehlance, vyrůstající ze zvonocovitého podstavce ukončeného oblounovým prstencem; ve vrcholu hrotnice, krytina měděný plech. Fasáda věže členěna předsazeným omítnutým soklem a profilovanou korunní římsou (nad středy stěn trojúhelně zvednutou). Po výšce rozdělena uskočením na 4 etáže s rozlišným členěním fasády (horní římsa nahrazena kamennými konzolami, které podepírají ochoz v poslední etáži). Ve spodním dílu na Z straně při nárožích sdružené pilastry nesoucí kladí s tryglify ve vlysu; nad kladím trojúhelný tympanon lemovaný římsou; v patě druhé etáže odstupněný sokl a při nárožích široké kvádrované lisény; ve třetí etáži lisény z obdélných zdrcadel; ve čtvrtém dílu nevýrazné nárožní lisény. V Z straně pravoúhlý portál s pískovcovým profilovaným ostěním; na překladu chronogram (s datací 1822), přímá nadpražní římsa podepřena volutovými konzolami. V S stěně vstup s pískovcovým ostěním s lištou. V úrovni 1. patra na Z straně slepé okno s šambránou (parapetní římsa, klenák, prkenná okenice); ve 2. patře na Z a J straně slepé okno s téměř půlkruhovým záklenkem (šambrána s klenáky, v ploše zazdívky iluzivní okenice); 3. patro má v Z a J stěně kruhové okno se šambránou (žaluziová výplň); v úrovni 4. patra na každé straně čtvercový ciferník; 5. patro zaujímá ochoz se železným zábradlím, na každé straně tři obdélná okna, na Z vstup; v úrovni 6. patra kruhové pasparty.

Sakristie je kryta pultovou střechou ukončenou na V valbou (na Z straně navazuje na střechu boční lodi). Fasáda členěna omítnutým, v části předsazeným soklem a členitou římsou. Při SV nároží opěrák s šikmým čelem. V S stěně obdélný pískovcový portál (s lištou a uchy). Na V a S straně obdélné okno s lištovou šambránou (u V okna zasklení barevnými sklíčky do olova, proplétaná mříž); v úrovni 1. patra obdélné okno v S stěně a jedno ve V (výplň jako v přízemí). Předsíně (u J a S boční lodi) mají valbovou střechu. Fasády členěny fabionovou římsou. V J stěně J předsíně pravoúhlý žulový portál, v S stěně S předsíně obdélný pískovcový portál (v nadpraží chronogram a kruhový terčík s reliéfem lva). Schodišťový přístavek ke kruchtě kryje valbová střecha.

Fasáda členěna fabionovou korunní římsou; na Z straně obdélný pískovcový portál. Ve V zdi v přízemí kruhové okénko s členěnou šambránou, v patře dvě shodná okna. Schodišťový přístavek do půdy kryje kuželová stříška opatřená měděným plechem a ukončená hrotnicí. Fasádu člení předsazený sokl. Na V straně obdélný pískovcový portálek; na S straně po výšce 3 úzká obdélná okénka. Schodišťový přístavek u věže má pultovou stříšku s plechovou krytinou; na SV straně dvě úzká obdélná okénka. Interiér hlavní lodi je zaklenut čtyřmi poli křížové klenby s půlkruhovými pasy; ve vrcholu středního pole oválné zrcadlo. Dělící pasy podloženy pilastry.

Do bočních lodí půlkruhově zakončené vysoké arkády (pilíře čtvercového profilu) s bohatým členěním. V plochách mezi okny vykrajovaná zrcadla s kartušemi a andílčími hlavičkami. Kruchta podklenuta i zaklenuta plackovou klenbou; podkruchtí otevřeno do lodi stlačenou arkádou vyplněnou mříží. Kolmé průchody do bočních lodí ukončeny oblouky, dole vyplněnými svařovanými mřížemi a v patře dřevěnými dveřmi, nad kterými jsou slepá okna s cca půlkruhovým záklenkem. Poprsnice konvex-konkávně předsazená, mezi dřevěnými pilířky výplň ze železných prutů a terčíků. Kruchta do lodi otevřena půlkruhovým pasem, na čele zdobeným šambránou s listovými reliéfy a andílky; ve vrcholu pak bohatá kartuše, v bocích pilastry. Jižní boční loď je zaklenuta 5 poli plackových kleneb, nesených u obvodové zdi pilastry. Pole na Z straně zaujímá kruchta, podklenutá i zaklenutá plackovou klenbou (otvor pro vlez do půdy); poprsnice vysazená, její čelo omítnuté, s plastickými zrcadly.

Severní boční loď je řešena stejně jako jižní, včetně kruchty (bez výlezu do půdy). Presbytář zastropují dvě obdélná pole křížové klenby bez žeber, oddělené pasy a nad závěrem klášterní klenba s trojúhelnýmni výsečemi. Prostor předělen balustrádou, pasy a stěny členěny jako v lodi. Do sakristie pískovcový portál (s vykrajovaným nadpražím s klenákem a lištou s uchy; záclonovitá supraporta tvoří stříšku erbu). Výhledové okno z oratoře s půlkruhovým završením (profilovaná šambrána s klenákem, parapetní výplň se zrcadly). Přízemí věže rozděleno na plochostropou předsíň, z které do lodi vede vysoký lomený portál s pískovcovým(?) ostěním (profilace tvořena dvěma hruškovci, oblounem a výžlabky) a boční prostory po stranách, otevřené až k podlaze 3. patra. V úrovni 2. patra V části dispozice věže kruchta, . patro věže zvonové (4 zvony – 2 z roku 1612, třetí z roku 1669 a čtvrtý z roku 1614). Ve 4. patře věže otvory k ciferníkům; na S straně malovaný nápis se jménem a datací (1823). 5. patro je rozdělené na dvě místnosti a předsíňku. Sakristie je zaklenuta třemi poli plackové klenby oddělenými pasy. Při Z stěně schodiště k oratoři (dvouramenné, zaklenutí plackami a valenými klenbami, z mezipodesty odbočka ke kazatelně); v S straně mramorová výlevka.

V úrovni 1. patra přístup na oratoř a k pokladnici, kam je vstup s kamenným ostěním (dveře pobité plechem). Oratoř je zaklenuta dvěma plackami oddělenými pasem. Obě předsíně zastropují plackové klenby, do lodi ústí pískovcový(?) portál (vnější lišta s uchy a klenák). Schodišťový přístavek ke kruchtě prostoupen čtyřbokým vřetenovým pilířem; zastropení tvořeno neckovitou klenbou s koutovými výsečemi. Schodišťový přístavek do půdy má přibližně kruhový půdorys a je nahoře otevřený do krovu; schodiště s válcovým vřetenem. Schodišťový přístavek u věže je vestavěný do Z části půdy S boční lodi; cca kruhového obrysu, šnekové schodiště. Krov lodi a presbytáře hambalkový s ležatou stolicí; u bočních lodí krovy vaznicové se šikmou stolicí pod střední vaznicí a svislou stolicí pod vrcholovou vaznicí. Na sakristii přechází krov plynule z boční lodi.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze