Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46645                Mapa
Chromeč
 obec v okrese Šumperk
Chromeč (obec) Chromeč je jednou z nejstarších českých vesnic na Šumpersku. Ve středověku byla rozdělena na několik částí. V písemných pramenech je poprvé zmíněna k roku 1353, kdy její část s polovinou mlýna prodal Kolda z Postřelmova Svatoborovi ze Závořic. Po roce 1848 byla obec připojena k politickému a soudnímu okresu Šumperk. Ani Chromeč se nevyhnula integracím nedávných let, v roce 1976 byla administrativn...

obrovský nárůst
Chropyně
 město v okrese Kroměříž
„Krystalisačním jádrem osady byla Chropova tvrz. Název je od obecného jména Chrop (Chrapoun, jehož význam je lenoch či darebák) s ženskou staročeskou příponou –ynja či –ynje, jako bůh – bohyně (kuchyně, Čekyně, Choryně, Hrabyně…). U tvrze vznikla záhy osada, na niž přešlo jméno tvrze, pozd...

mírný nárůst
Chropyně
 zámek v okrese Kroměříž
Zámek v Chropyni je další stavbou spravovanou Muzeem Kroměřížska. Dnešní zámek stojí v místech středověké rovinné tvrze vodního typu, která ovšem nebyla vhodná k obývání již ke konci 16. století. Počátkem století následujícího se díky Františku kardinálovi z Dietrichštejna stává chropyňský statek majetkem olomouckého biskupství. Tehdy byla po roce 1615 postavena patrová manýristická stavba s kaplí...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chropyně
 železniční stanice v okrese Kroměříž
Chroustov
 obec v okrese Nymburk
Dějiny obce spadají až do 12. století. Roku 1436 zastavil císař Zikmund Chroustov Havlovi z Dřevěnic. Roku 1453 se stal držitelem vsi Jetřich z Miletínka. Od roku 1553 vlastnil ves Trčkův rod, ale od roku 1587 je Chroustov a okolí již ve správě Valdštejnova dymokurského velkostatku. Pověst o vzniku vsi Stará pověst vypráv&ia...

mírný pokles
Chroustov
 vrchol v okrese nezařazeno
Chroustov
 železniční stanice v okrese Kolín
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chroustovice
 městys v okrese Chrudim
1349 - první historická zmínka o existenci Chroustovic. Stál zde již farní kostel, náležející k biskupství litomyšlskému. 1372 - prvním doloženým majitelem vsi byl Hereš, hofmistr královny Žofie, manželky Václava IV., používající v letech ...

střední pokles
Chroustovice
 zámek v okrese Chrudim
Jedná se o renesanční trojkřídlou budovu s dvorem, arkádami a rokokovým průčelím do zahrady, která byla zbudována na místě zpustlé tvrze. Nechal jej postavit Zachariáš Slavata z Chlumu. Zámek posléze nechal František Karel Libštejnský z Kolovrat v roce 1663 barokně přestavě...

velký nárůst
Chrtníč
 obec v okrese Havlíčkův Brod
První písemná zpráva pochází z roku 1391. Na území žije 126 obyvatel....

velký nárůst
Chrtníky
 obec v okrese Pardubice
Připomínkou dávné minulosti, kdy na území obce bylo křídové moře, je množství nalezených fosilií a žraločích zubů. Na katastru obce bylo prokázáno tábořiště lovců mamutů. Název obce pochází z 10.-12. století, kdy se na panovníkův př...

obrovský nárůst
Chrudichromy
 obec v okrese Blansko
Nejstarší historická zpráva o obci pochází z roku 1349, nebylo ale jasné jak se obec bude nazývat. Rozhodovalo se mezi dvěma názvy Chuděchromy a Chrudichromy, jenž se ujal druhý, název obce. Cenný je popis obecního razítka: Na starém razítku jest znakem radlice, přes níž jest po...

velký pokles
Chrudim
 město v okrese Chrudim
Město Chrudim - Dominantu města, kterou uvidíte již z dálky, když přijíždíte k městu, tvoří chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze. Uprostřed Resselova náměstí lemovaného řadou starobylých měšťanských domů stojí barokní sochařsky bohatě zdobený sloup Proměnění Páně. Barokní průčelí ...

střední pokles
HODNOCENÍ
93 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chrudim
 vrchol v okrese nezařazeno
Chrudim město
 železniční stanice v okrese Chrudim
Chrudim, Nerudova 343...

mírný pokles
Chrudim zastávka
 železniční stanice v okrese Chrudim
Chruč
 vrchol v okrese Beroun
Chrustenice
 obec v okrese Beroun
Prvý písemný záznam pochází z roku 1037, kdy kníže Břetislav po smrti poustevníka Ivana ustanovil lidi z Chrustenic a Nučic za hlídače kaple Sv. Jana pod Skálou. Kníže Břetislav (1037-1055) daroval kapli i hlídače klášteru ostrovskému u Davle. Na chrustenické tvrzi sídlili páni z Chrustenic a na Chrustenicích. Z nich je znám vladyka Přibík z Chrustenic, který podle listiny z 16. října 1320, sepsan...

obrovský nárůst
Chrutisko
 vrchol v okrese nezařazeno
Chržín
 obec v okrese Kladno
Chržín je malebná vesnička rozkládající se na vršku na dohled od hory Říp, v úrodném a mírném středočeském kraji. Na vrcholku nad vsí stojí kostel sv. Klimenta se svou elegantní a široko daleko viditelnou věží. Obec se také nachází v blízkosti starobylých obcí jako jsou Velvary, Veltrusy, Nelahozeves, Slaný, Mělník či Roudnice. První písemná zpráva o obci Chržín pochází z roku 1292, o obci Budiho...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
10 %
Chržínský rybník
 rybník v okrese Kladno
Rybník se nachází na jihozápadním okraji obce Chržín.  Jeho plocha je 10 ha.  Rybník je průtočný na Bakovském potoce; rybochovný, závlahový. ...

stgnace
Chuchelná
 obec v okrese Opava
Počátky osídlení Chuchelné jsou utopeny v dávnověku a stěží z něho někdy vybleskne světlo poznání. Jelikož území dnešní obce mělo z celého Hlučínska relativně nejméně příznivé podmínky (husté lesy, nedostatek vody), jakož jím neprocházela žádná obchodní cesta, nezasáhla toto území rozsáhlá vlna církevní a světské kolonizace, která zalidnila Opavsko ve 12. a 13. století, takže je pravděpodobné, že ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Chuchelná
 zámek v okrese Opava
Tak, jak je v dávné minulosti málo zpráv o obci samotné, tak máme ještě méně zpráv o chuchelnickém šlechtickém sídle. Dochované písemné památky nám o něm úplně mlčí, nanejvýš se k roku 1607 zmiňují o folvarku panském, čili panském statku. Ani v jiné listině vydané roku 1650, listině již kupuje Zikmund Jaroslav Skrbenský Chuchelnou nevyplývá, že by zde stála nějaká tvrz. Hovoří se opět jen o panské...

velký pokles
Chuchelná
 železniční stanice v okrese Opava
Chuchelska hora
 vrchol v okrese nezařazeno
Chudčice
 obec v okrese Brno-venkov
Chudčice (obec) Chudčice jsou středně velkou částečně rekreační obcí v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji a leží v průměrné výšce 247 metrů nad mořem. Jsou položeny  zhruba 20 km severozápadně od Brna v Boskovické brázdě v turistické oblasti Brněnské přehrady.  Chudčice sousedí na severovýchodě s Moravskými Knínicemi, na jihozápadě s Veverskou Bítýškou a na severozápadě se Senticemi a Čebínem. Na východě se...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Chudčická lípa - Chudčice
 památný strom v okrese Brno-venkov
Chudčická lípa - Chudčice (památný strom) Chudčická lípa se nachází při silnici na Veverskou Bítýšku. Nedaleko od křížení náspu bývalé železniční trati Kuřim – Vev. Bítýška se silnicí stojí za dřevěným plotem zahrady zhruba 250 let stará památná Chudčická lípa. ...

velký nárůst
Chudejovsky vrch
 vrchol v okrese nezařazeno
Chudenice
 obec v okrese Klatovy
Chudenice (obec) Chudenice - městečko (městys) 11 km severozápadně od Klatov, v krásné kopcovité krajině na hranicích klatovského a domažlického okresu. Chudenice jsou poprvé připomínány roku 1200, v době, kdy je prvně zmiňován kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích a jejich historie je velmi úzce spjata se šlechti...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Chudenicka hurka
 vrchol v okrese nezařazeno
Chudenín
 obec v okrese Klatovy
Původně chodská ves vznikla na místě pomezní strážky zemské cesty česko-bavorské. Mnoho kaplí a kostelů v této oblasti bylo zničeno po druhé světové válce. Původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto a území bylo začleněno do hraničního pásma. Po roce 1990 dochází k...

mírný pokles
Chuderov
 obec v okrese Ústí nad Labem
Obec Chuderov leží v malebném kraji Českého středohoří, asi 5 km od centra krajského města Ústí nad Labem.     V současné době zde probíhá nová výstavba rodinných domů a tak se počítá, že současný počet 913 obyvatel - počítaje všechny místní části: Chuderovec, Libov, Lipová, Radešín, Žěžice a osady Mlýniště, Neznabohy a Sovolusky se v brzské době bude nadále zvyšovat.    Celá oblast je považována ...

obrovský nárůst
Chudeřice
 obec v okrese Hradec Králové
První písemné záznamy o Chudeřicích jsou z roku 1318. Jedná se o zápis do Zemských desek, který provedl Všeslav příjmením z Chudeřic. Název obce vznikl z čeledního jména lidí Chuderových. Chuderové obývali tvrz, o které jsou další záznamy z roku 1386. Záznam je i z období husitských válek z roku 1430. V 16. století opuštěná tvrz  a okolní dvory přešly k pernštejnskému panství chlumeckému, kde Chu...

střední pokles
Chudíř
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Chudíř je začleněna územně pod okres Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Mladá Boleslav. Obec Chudíř se rozkládá asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Úřed...

velký pokles
Chudobín
 osada v okrese Olomouc
cca 220 obyvatel předseda osadního výboru: Ing. Romana Ambrožová, Chudobín asi 5 km odsud se nacházejí mladečské krápníkové jeskyně - naleziště kosterních pozůstatků pravěkých obyvatel. Jeskyně jsou využívány i k léčbě onemocnění dýchacích cest. hotel Zámek*** (původně panské sídlo) s restaurací, rehabilitačním centrem a veklým parkem - momentálně mimo provoz tři kostely - pravoslavný, ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
95 %
Chudobín
 tvrz, zámek v okrese Olomouc
Chudobín (tvrz, zámek) Tvrz z přelomu 14. a 15. století náležela v 16. století Zoubkům ze Zdětína, na konci 16. století ji získali Hájovští z Háje a rozšířili ji v dvoukřídlý renesanční zámek. Další úpravy prováděli na konci 17. století Volčínští z Volč...

velký pokles
Chudobinec - Třebíč, Zámostí
 dům v okrese Třebíč
Chudobinec - Třebíč, Zámostí (dům) V jádru barokní stavební soubor bývalého chudobince představuje jeden z nejsložitějších architektonických útvarů židovského ghetta. Komunikačně propojené objekty situované v prudkém svahu si zachovaly své původní dispoziční schéma s cennými konstrukcemi. ...

střední pokles
Chudolazy
 vodní mlýn v okrese Mělník
vodní mlýnChudolazy, čp.36...

mírný pokles
Chudoslavice
 obec v okrese Litoměřice
Chudoslavice se nacházejí na úpatí Trojhory v chráněné krajinné oblasti České středohoří, která je turisticky velmi atraktivní. V blízkém okolí se nacházejí významné historické i přírodních zajímavosti. Celá oblast je vý...

mírný pokles

    Strana: 1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)