Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 161-180 z 45142 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Silniční most - Hořepník
 most v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Monumentální a současně elegantní stavba jednoho z nejstarších železobetonových mostů v českých zemích představuje hodnotný doklad mostního stavitelství počátku 20. století. Most z r. 1911 překonává tok řeky Trnavy. Mostovka je vynášena dvojicí oblouků. délka 2500 cm, šířka 550 cm ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hřbitov - Hořepník
 hřbitov v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Hřbitov je situován v západní části obce.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Hořepník
 boží muka v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Zděná boží muka přechodového typu představují zajímavou drobnou sakrální architekturu klasicistního vzhledu zušlechťující intravilán obce. Objekt obdélného půdorysu je prolomen velkou nikou zaklenutou konchou a členěn nárožními pilastry s čočkami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Židovský hřbitov - Hořepník
 hřbitov v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Hřbitov založen v roce 1636. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1649. Židovský hřbitov sloužil do 1. pol. 20. st. V jihozápadní části obce situovaný hřbitov nepravidelného půdorysu s řadou dochovaných hodnotných náhrobních stél je obehnaný zdí z lomového kamene s vloženou budovou márnice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Litinový kříž - Hořepník
 kříž v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše a Madonou stojí u osamocené sýpky za obcí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Zemědělský dvůr č.p.158- Hořepník
 usedlost v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Soubor staveb klasicistního hospodářského dvora s pozdně gotickou sýpkou je tvořen dvojicí štítově orientovaných budov spojených úsekem ohradní zdi s bránou a severním hospodářským stavením půdorysu L navazující na východní budovu. Sýpka stojí o samotě. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Měšťanský dům č.p.151 - Hořepník
 budova v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Klasicistní architektura poměrně velkého městského domu s náročněji zdobeným průčelím tvoří významnou komponentu zástavby obce. Kvůli svažitému terénu se dům směrem do ulice projevuje jako patrový a do dvora přízemní. Na osu je prolomen klenutý průjezd. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Fara - Hořepník
 fara v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Architektonicky hodnotná barokní budova fary situovaná v exponované poloze v sousedství kostela tvoří výraznou dominantu obce. Jednopatrová stavba obdélného půdorysu je zastřešena mansardovou střechou. Na dvorní průčelí kolmo navazuje hospodářské křídlo. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sousoší Nejsvětější Trojice - Hořepník
 sousoší v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Velice působivé kvalitní barokní sochařské dílo Trůnu milostí z r. 1708 umístěné na mohutném zděném soklu s obrazem sv. Jana Nepomuckého představuje vysoce hodnotnou památku zušlechťující prostranství před kostelem. Volutový podstavec je zdoben erby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Hořepník
 kostel v okrese Pelhřimov
bez fotografie

Jednolodní kostel s hranolovou věží v západním průčelí má odsazený presbytář uzavřený apsidou. Podélná stavba v současné pseudorománské úpravě z roku 1891 ukrývá ve hmotě východního chóru a apsidy románské kvádříkové zdivo z 2. čtvrtiny 13. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušov
 socha v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Barokní socha z roku 1751 umístěná J od vsi, při silnici na Horky. Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází přibližně půl kilometru za Hrušovem, po levé straně silnice vedoucí na Horky n. Jizerou, orientovaná čelem k Z. Socha je vymezena 4, do čtverce rozestavěnými pískovcovými patníčky (cca 0.8 m). - materiálem je kámen - pískovec - výška celého díla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hořepník
 obec v okrese Pelhřimov

Hořepník se nachází v severozápadním cípu Vysočiny, nedaleko města Pacov. Obcí protéká říčka Trnava, přes níž byl roku 1912 zbudován železobetonový most podle návrhu ing. Bechyně, jenž nahradil starý pilířový most stržený velkou povodní v květnu 1911. Most, který patří do dnešních dnů k chloubám Hořepníka, patří z&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kamenný kříž - Horky nad Jizerou
 kříž v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Kříž v západni části obce na zatravněné ploše před domem č.p. 43. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Litinový kříž - Horky nad Jizerou
 kříž v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Litinový kříž byl přemístěn po demolici fary před dům s pečovatelskou službou ve středu obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostnice - Horky nad Jizerou
 budova v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Barokní přízemní objekt na bývalém hřbitově při kostele sv. Mikuláše. Budova márnice se nachází západně od kostela. Jedná se o drobnou stavbu přibližně čtvercového půdorysu s nízkou stanovou střechou krytou bobrovkami. Fasáda je hladce omítaná, nároží zaoblená, rámovaná pilastry. Okna i vstup jsou zakončeny obloukem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Most - Horky nad Jizerou
 most v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Železobetonový silniční most přes Jizeru ze 30. let 20. století. Jednoobloukový železobetonový most s dolní mostovkou o délce 20 m spojuje Horky nad Jizerou a Brodce. Oblouk má šestimetrové vzepětí a patnáctimetrové rozpětí. Mostovka je nesena dvěma řadami vždy 11 svislic. Oblouky mají šikmé horní zavětrování. Za pozornost stojí kovové z&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hřbitov - Horky nad Jizerou
 hřbitov v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Hřbitov v severním konci obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
Kostel sv. Mikuláše - Horky nad Jizerou
 kostel v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

První zpráva o kostele nad brodem přes Jizeru pochází z roku 1357. Kostel však již tehdy stával na horeckém břehu Jizery a dá se předpokládat, že zprvu dřevěná stavba byla farním kostelem pro blízké okolí. Vyvýšené místo nad řekou skýtalo vhodnou polohu pro obě dominanty - tvrz a kostel, v jejichž blízkosti se postupně rozrůstala po obou stranách Ji...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Farní kaple Narození Páně - Horky nad Jizerou
 kaple v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Pozdně barokní kapli Narození Páně dal postavit v roce 1762 místní farář František Rüppel. Nachází se u paty schodiště vedoucího k zámku. Kaple byla opravena v roce 1991. Kaple Narození Panny Marie se nachází na severní straně návsi při úpatí vrchu s kostelem a v blízkosti zámeckého areálu. Přízemní zděná sta...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek - Horky nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Budova zámku stojí na místě starodávné dřevěné tvrze, která střežila významný brod přes Jizeru. Kolem tvrze vznikla osada, která od roku 1346 nesla název Horka. Tvrz byla dominantou horeckého (dříve brodeckého) panství. Držitelů panství byla celá řada, nejvýznamnějším mezníkem byla doba pobělohorská, kdy bylo panství zkonfisková...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, max - 2258,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze