Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Klatovy

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 542                Mapa
Kostel byl založen jako pozdněrománský kolem roku 1230. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1369. V 15. století byl kostel goticky přestavěn a rozšířen, další stavební úpravy probíhaly také ve druhé polovině 13. století a ve 14. století. V baroku byl kostel opět obnoven. Z té doby pochází též mobiliář. Určité stavební úpravy probíhaly též v 19. století....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolany
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Dolany. Byl vystavěn již v době gotiky v roce 1384. Roku 1796 byla provedena jeho celková rekonstrukce, kdy z původní gotické stavby byla ponechána pouze věž a zbytek kostela byl kompletně přestavěn do barokního slohu. Hlavní oltář je dřevěný, mramorovaný se zlat&y...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Prokopa - Běhařov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel) Pův. gotická stavba, po požárech upravováno v letech 1616, 1777, 1789, 1911; věž zvýšena r.1693 Areál se rozprostírá při jižním okraji návsi. V rámci zástavby obce zaujímá kostel skoro nejvýše položené místo. Kostel se výrazně uplatňuje při dálkových...

střední pokles
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko (kostel) Nejstarší budovou města je nepochybně farní kostel sv. Tomáše apoštola, který své stáří potvrzuje obrannou povahou vlastní stavby spolu se starou částí hřbitova. první písemná zmínka je z roku 1352, kdy je uváděn odvod 18 grošů pololetního papežského ...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Čachrov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Václava - Čachrov (kostel) Gotický kostel ze 14. století představuje kvalitní ukázku sakrální stavby v regionu; jsou v něm cenné historické konstrukce, dochované vnitřní dispozice a fragmenty figurálních maleb v presbytáři. Upravován v 18. století. Loď kostela je sklenuta v 16. století; další stave...

mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
Co se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 1773, při přestavbě byl upraven i vnějšek kostela. Pseudogotická úprava západního průčelí pochází...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Vavřince - Klatovy (kostel) Barokní kostel sv. Vavřince byl vybudován v letech 1694-1709 na místě starší svatyně ze 14. století. Stavbu vedl Marco Antonio Gilmetti a kostel byl pak několikrát upravován. Od roku 2000 slouží kostel kulturním účelům. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

střední pokles
Kostel sv. Vavřince - Zdouň
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Vavřince - Zdouň (kostel) Při kostele bývala osada, která je poprvé doložena k roku 1257. Kostel se připomíná k roku 1314. Názory na dobu výstavby kostela se v literatuře rozcházejí. Někteří kladou kostel do 1. poloviny 13. století, jiní do 3. čtvrtiny stejného století a někteří až do doby kolem roku 1300. Podle nejno...

mírný pokles
Kostel sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kostel) Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, jediný tohoto zasvěcení na světě, je od poloviny devadesátých let opět živým duchovním střediskem celého kraje. Při obnovených poutních slavnostech se zde sch&aacut...

mírný pokles
Kostel sv.Mikuláše - Dešenice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Mikuláše má obdélnou loď s předsíní na západě. K odsazenému pravoúhlému kněžišti na severu přiléhá zákristie. Východní stěna kněžiště byla odstraněna a prostor kostela rozšířen o osmiboké centrální barokní kněžiště. Prů...

mírný pokles
Kostel sv.Petra a Pavla - Horaždovice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel svatého Petra a Pavla byl založen současně s městem a vystavěn v letech 1260-73. Jedná se o trojlodní kostel s protáhlým, pětiboce uzavřeným kněžištěm a sakristií s klenotnicí v patře na jižní straně. V patře věže pak byla zbudována kaple. V interiéru můžete obdivovat nástěnnou malbu sv. Benedikta a...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel svatého Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
Kostel svatého Vavřince V těsné blízkosti kostela sv. Vavřince stával dominikánský klášter, který si ze své původní podoby nezachoval do dnešních dob zhola nic. Klášter s kostelem byly postaveny ve 14. století, ale vypleněny za husitských válek roku 1419. V pobořených budovách zřídila obec sýpky a klášter byl obnoven až po třicetileté válce. Znovu však vyhořel roku 1689 a až v létech 1694 - 1707 b...

mírný pokles
Koupaliště - Hartmanice
 koupaliště v okrese Klatovy
Koupaliště - Hory Matky Boží
 koupaliště v okrese Klatovy
Možnost občerstvení, travnatý břeh, betonové dno, volejbal, brouzdaliště. ...

obrovský nárůst
Koupaliště - Janovice nad Úhlavou
 koupaliště v okrese Klatovy
Provozujeme přírodní koupaliště ve sportovním areálu města, k dispozici jsou dva bazény, občerstvení, nohejbalové a volejbalové kurty, travnatá plocha pro slunění. ...

obrovský nárůst
Koupaliště - Křenice
 koupaliště v okrese Klatovy
...

velký pokles
HODNOCENÍ
80 %
Koupaliště - Měčín
 koupaliště v okrese Klatovy
Koupaliště - Nezdice na Šumavě
 koupaliště v okrese Klatovy
travnatý břeh, betonové i písčité dno, volejbal, brouzdaliště... ...

stgnace
Koupaliště - Nýrsko
 koupaliště v okrese Klatovy
V roce 2016 proběhla rekonstrukce koupaliště. Slavnostně otevřeno bylo 16.6.2017. Koupaliště nabízí: 2 bazény se slanou vodou velký bazén: skluzavka, chrlič malý bazén: vodní hříbek občerstvení soc. zázemí    ...

mírný nárůst
Koupaliště - Strážov
 koupaliště v okrese Klatovy
Provoz letního koupaliště s brouzdalištěm a skluzavkou pro děti. Možnost občerstvení v kempu. ...

velký pokles
Kovčín
 obec v okrese Klatovy
Vesnička Kovčín leží v průměrné výšce 532 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1551. Celková katastrání plocha obce je 482 ha, z toho orná půda zabírá pouze třicettři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Vzhledem k geografi...

mírný pokles
Kvášňovice
 obec v okrese Klatovy
Obec Kvášňovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom žádné písemné záznamy, ale můžeme to usuzovat podle kostela sv. Bartoloměje, který byl postaven v letech 1240-1260. Kostel je dominantou obce, je postaven v pozdně románském slohu, poté goticky přestavěn kolem roku 1400 a barokně upraven&ya...

obrovský nárůst
Křenice
 obec v okrese Klatovy
V obci Křenice (dříve Kšenice) stávala tvrz snad již ve 13. století. Do dnes zachovaná tvrz je pravděpodobně novější z poloviny 16. stol. Najdete ji v areálu dnešního zemědělského podniku při západním okraji obce.Dnešní tvrz si zachovala pouze obvodové zdivo na ploše přibližně 3...

střední pokles
Kříž - Břežany
 boží muka v okrese Klatovy
Kříž - Břežany (boží muka) Boží muka u kaple Sv.Anny...

stgnace
Letiště Klatovy
 letiště v okrese Klatovy
Historie letectví na Klatovsku sahá již do roku 1912, kdy se uskutečnil první vzlet aviatika Čiháka. Vzletu se zúčastnil také první český pilot ing. Kašpar. Letadlo tehdy vzlétlo do výšky 120 m a po 13 minutách okružního letu se vrátilo na místo startu. Myšlenka získat letiště pro Klatovy je již starého data. Veškeré kroky k získání letiště v Klatovech vyznívaly dlouhá léta na prázdno i přes ...

obrovský nárůst
Lípa u Svaté Anny - Břežany
 památný strom v okrese Klatovy
Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky. Obvod kmene 432 cm, výška stromu 25 m. ...

velký pokles
Litinový kříž - Biřkov
 kaple v okrese Klatovy
Litinový kříž  je zasazen do mohutného sloupového soklu. Kříž je situován na severozápadním konci obce Biřkov. ...

obrovský nárůst
Litinový kříž - Biřkov
 kříž v okrese Klatovy
Litinový kříž v mohutném kamenném soklu stoji na jihozápadním konci obce Biřkov. ...

mírný pokles
Litinový kříž - Hrádek
 kříž v okrese Klatovy
Kříž na rohu usedlosti č.p.4 v blízkosti zámku. ...

střední pokles
Litinový kříž - Hrádek
 kříž v okrese Klatovy
Litinový kříž - Hrádek (kříž) Kříž na rohu ZŠ Hrádek. ...

mírný nárůst
Litinový kříž - Hrádek
 kříž v okrese Klatovy
Litinový kříž u komunikace do obce Zbynice. ...

mírný pokles
Litinový kříž - Hrádek
 kříž v okrese Klatovy
Litinový kříž - Hrádek (kříž) Kříž východně za obcí u komunikace do obce Tedražice. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, max - 14,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)