Vyhledávání lokalit (cílů)
Plzeňský kraj » okres Klatovy » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel)

www.krasnecesko.cz/lokality/37778-kostel-sv-prokopa-beharov-kostel.html

Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel)

[ ID: 37778 ]     Kulturní památka (KP)     


HODNOCENÍ
0%
hodnotitelů: 0

  Turistické trasy a cyklotrasy v okolí:
značka značka žlutá cyklotrasa
2089 ,


Turistický cíl Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel)
Kostel sv. Prokopa (foto: Kvetka) ()

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Pův. gotická stavba, po požárech upravováno v letech 1616, 1777, 1789, 1911; věž zvýšena r.1693

Areál se rozprostírá při jižním okraji návsi. V rámci zástavby obce zaujímá kostel skoro nejvýše položené místo. Kostel se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech od SZ a Z; horní část věže patrná ale i z jiných stran. Stavba založená zhruba na vodorovné a zatravněné ploše, nepatrně vyvýšené nad úroveň návsi. Nevelké prostranství kolem kostela vymezuje na J straně ohradní zeď zámeckého parku, na V straně areál usedlosti a na zbývajících stranách komunikace. K severnímu portálu lodi provedený chodník ze žulových kostel; po délce má zakřivený průběh. Poblíž kostela několik různě starých listnatých stromů. Těsně před východní stěnou presbytáře leží 2 obdélné žulové náhrobní desky s reliéfními kříži (bez památkové ochrany), třetí je zazděn svisle při zdi presbytáře.

Severně od lodi kostela stojí železný pamětní kříž. Stavební vývoj První písemná zpráva o vesnici a kostelu pochází z roku 1352. Rámcově ze 2. poloviny 13. století se zachovalo obvodové zdivo pravoúhlé části presbytáře a lodi v celé dnešní délce. K původním konstrukcím lze zařadit křížovou klenbu presbytáře a vítězný oblouk; prvotní portál a okna zrušeny při pozdějších úpravách. Do období středověku hypoteticky patří štít nad vítězným obloukem. Výstavbu věže je problematické časově blíže zařadit. Můžeme se domnívat, že byla k presbytáři přistavěna dodatečně někdy ve 14. nebo 15. století. V jedné etapě bylo snad postaveno přízemí až 3. patro včetně; štěrbinová okénka asi soudobá; sakristie měla asi plnou valenou klenbu. Vzhledem k nemožnosti sledovat zdivo z vnitřní strany a absenci jakýchkoliv pro datování citlivějších prvků nelze vyloučit, že vývoj věže proběhl odlišně.

V literatuře se uvádí, že v roce 1616 a 1777 kostel vyhořel. Poslední patro věže má být v dnešní podobě z roku 1693; členění fasád a okna tohoto podlaží asi soudobé. Do období baroka spadají ještě další úpravy – presbytář rozšířený o trojboký závěr (klenba a okna asi původní), původní závěrová zeď presbytáře vylehčená arkádou, v lodi předělaná okna a zřízení 3 nové vstupy, prostor sakristie rozšířený východním směrem (vybouraná zeď podchycená pasem a nově vyzděná východní stěna doplněna vstupem), asi přistavěný opěrák u SV nároží věže a zřízena oratoř (v úrovni 1. patra částečně oslabena zeď presbytáře a postavený schodišťový přístavek). Popsané úpravy realizované nejspíše v několika dílčích fázích v průběhu 17. a 18. století. Sanktuář může být barokní ale i pozdější. Západní štít lodi v dnešní podobě asi také z období barokních úprav. V roce 1789 se kostel opravoval. Do 19. století nelze jednoznačně zařadit žádné konstrukce. Zřejmě rozsáhlý požár postihl kostel v roce 1911. Následná oprava dokončena v roce 1912.

Na všech částech stavby tehdy vztyčeny nové krovy, přezděny horní části štítů, znovu nejspíše vyzděny korunní římsy, v lodi a ve věži provedené nové stropy (dosavadní klenbu sakristie nahradil také plochý strop), postavena kruchta a zvonová stolice, upravena nadpraží špalet některých otvorů vložením železných nosníků, vnitřní prostory věže a plochy stěn v půdě omítnuté a vyměněna většina výplní oken a dveří. V roce 2005 proběhly dílčí úpravy bezprostředního okolí kostela – vyzděno nové schodiště u západního vstupu lodi a vydlážděná cesta k severnímu vstupu lodi. Někdy mezi rokem 1963 a 1978 byly opravené vnější omítky. Znovu se natíraly fasády v roce 1989.


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku


NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze