Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kostel sv. Petra a Pavla - Nákří
 kostel v okrese České Budějovice
Kdy a kým byl kostel založen, není možno až dosud zjistiti. Snad někdy v pozdější době se nám podaří najíti nějaký záznam o jeho vzniku. Nejstarší záznamy, které známe, jsou z poloviny 14.století. V pamětní knize fary Nakří máme zápis, jímž se potvrzuje r.1345 příjem desátku z Radomilic pro zdejšího faráře. V té době se již kostel uvádí mezi farami děkanátu Bechyňského. Gotická, orientovaná v do...

střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Paračov
 kostel v okrese Strakonice
První domy stály v Paračově již ve 13 století. Tehdy byla postavena farnost (1316) nacházející se podle pověsti Na Oltářích. Tato farnost byla ale v době husitských bojů zničena. V roce 1704 byla postavena stará farní budova, která se nacházela již přímo v centru obce. Zajímavým p...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Popelín
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v roce 1788. Na kostele můžete vidět sluneční hodiny....

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Prachatice
 kostel v okrese Prachatice
Založením románský, v současné podobě však raně gotický kostel sv. ap. Petra a Pavla z druhé poloviny 13. století s barokními úpravami, se nachází na městském hřbitově, mezi Prachaticemi a Starými Prachaticemi. Z Prachatic sem lze dojít Svatopetrskou cestou, lemovanou Božími mukami a výklenkovými kapličkami, která je součástí značené naučné stezky okolo města. Jeho vlastníkem je Město Prachatice. ...

velký nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Petra a Pavla - Soběslav (kostel) Kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován v letech 1380 - 1390 na místě původního raně gotického kostela z období kolem roku 1280, z něhož se zachovala sakristie na severní straně presbytáře. Roku 1444 byla zbourána původní věž a po vypálení roku 1485 byl kostel opraven a nově zaklenut. Nad presbytářem by...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Petra a Pavla - Stráž nad Nežárkou
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Petra a Pavla - Stráž nad Nežárkou (kostel) Původně gotický kostel s novogotickou hlavní lodí je poprvé připomínaný v roce 1361. První přestavba kostela se pak datuje do roku 1413, kdy byla zřejmě přistavěna "zámecká kaple" Archanděla Michala. Z původní gotické stavby se dochoval presbytář pětiboce uzavřený s křížovou žebrovou klenbou a kaple...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Strýčice
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Petra a Pavla - Strýčice (kostel) Dvoulodní orientovaná stavba s pravoúhlým presbytářem a západní hranolovou věží stojí v centru obce na hřbitově obepnutém ohradní omítanou zdí. V objektu se dochovala řada hodnotných konstrukcí z období středověku. Románský původ a pozdější přestavby. Koste...

velký pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Svéráz
 kostel v okrese Český Krumlov
Původně raně gotický kostel, prvně zmiňován roku 1357, upravován v l. 1661, kdy P. Spineta přistavěl věž. V letech 1774 – 1775 nahrazen barokní novostavbou od stavitele J. Jobsta na místě staršího kostela, který dokazuje úroveň soudobého stavitelství v regionu. Kostel je významným příkladem po...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Volenice
 kostel v okrese Strakonice
Ve středu obce, na vyvýšeném tarasu, se nachází kostel sv. Petra a Pavla. Kostel je obklopen nepoužívaným hřbitovem na kamenném tarasu, který je ohraničen zábradlím, na které se nevztahuje památková ochrana. Dvoulodní kostel s pětiboce ukončeným závěrem, s věží na z&aacut...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Záboří
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Petra a Pavla se nachází nad obcí a byl postaven kolem roku 1240 jako pozdně románský tribunový kostel. Kostel je orientovaný, trojlodní s trojboce uzavřeným presbytářem, sakristií v prodloužení presbytáře a s jižní předsazenou předsíní. Areál kostela je tvořen vlastn...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Zdíkovec
 kostel v okrese Prachatice
Původně raně gotický kostel z konce 13. století byl roku 1896 rozšířen o novogotickou přístavbu na severní straně lodi, r. 1899 byl zbořen původní pravoúhlý presbytář a postaven nový presbytář s příčnou lodí. Areál kostela sv. Petra a Pavla se nachází v jihozápadní...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Prokopa - Besednice
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel sv. Prokopa se nachází v severní části obce Besednice, na vyvýšeném místě. Kostel je situovaný na dominantním místě, je pohledově velmi exponovaný a tvoří významný urbanistický i krajinotvorný prvek v struktuře sídla. Památková ochrana se vztahuje na ...

mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Chyšky
 kostel v okrese Písek
O starobylosti obce svědčí existence farního kostela Sv. Prokopa. Dle stavebně-historického průzkumu je původně románský, i když se v historických pramenech zmiňuje až od roku 1384. V roce 1420 je kostel vypálen a poté znovu postaven. Ve 14. století byla ves součástí panství příslušného k hradu Příběnice, který patřil pánům z Rožmberka erbu červené růže ve stříbrném štítu. Rožmberské panství skonč...

velký pokles
Kostel sv. Prokopa - Jarošov nad Nežárkou
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Prokopa - Jarošov nad Nežárkou (kostel) Farní kostel sv. Prokopa v Jarošově nad Nežárkou je orientovaný, jednolodní kostel s polygonálním presbytářem a věží. Jádro kostela pochízí z konce 14. století, věž byla postavena r. 1720, úprava vnitřku a fasád proběhla v roce1754 a 1833 (kruchta). Stojí uprostřed hřbitova. Fara stoj&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Křtěnov
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Prokopa - Křtěnov (kostel) Křtěnov patří k nejstarším sídlům v okolí Týna nad Vltavou, nalezlo se zde pohřebiště z doby bronzové. Kostel sv. Prokopa je původně gotický z doby kolem roku 1300, případně na počátku 14. století. Již roku 1261 se tu však připomíná plebán Matyáš. V 16. století byl...

velký pokles
Kostel Sv. Prokopa - Orlík nad Vltavou
 kostel v okrese Písek
Kostel Sv. Prokopa - Orlík nad Vltavou (kostel) Původně gotický kostel sv. Prokopa postavený ve 14. století, byl dvakrát přestavován. Jde o památkově cenný areál s kostelem sv. Prokopa, který je obklopen hřbitovem a má vysokou urbanistickou funkci v obci Staré Sedlo. Kostel je pohledově exponovaný a uplatňuje se v dálkových pohledech. Kostel je a...

velký pokles
Kostel sv. Prokopa - Pohnání
 kostel v okrese Tábor
Farní kostel Sv. Prokopa v Pohnání je připomínán už roku 1360 jako farní. Roku 1714 byl zbarokozován, z původní románské stavby se zachovala mohutná hranolová věž s osmi (částečně zazděnými) podvojnými okénky. Kostel stojí na vyvýšenině uprostřed obce, na místě bývalého hřbitova, obehnaný zídkou, ve které je výklenková kaple sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Kostel je jednolodní s pravoúhlým pres...

mírný pokles
Kostel sv. Rodiny - České Budějovice
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel byl vystavěn v letech 1886 až 1888 pro místní sirotčinec. V sedmdesátých letech minulého století jej zkonfiskoval komunistický režim, prostor pak řadu let sloužil jako sklad státního archivu. Po rekonstrukci v roce 2013 byl převeden zpět na Děkanství sv. Mikuláše. Současnou podobu mu vtiskl architekt Josef...

mírný pokles
Kostel sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuka - Horní Vltavice (kostel) Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel. Základní kámen položil P. Matthies Schlapach, děkan z Prachatic, a 9. ...

střední pokles
Kostel sv. Rosalie - Bernartice
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Rosalie - Bernartice (kostel) Kaple se nachází asi 1,5 km jižně od Bernartic. Kaple byla postavena v roce 1681 a byla zasvěcena sv. Rozálii, patronce proti moru. Kaple sv. Rozálie je mimojiné viditelným dokladem umístění zaniklého hřbitova, barokního sakrálního stavitelství na venkově a úcty k tehdy oblíbené proti...

střední pokles
Kostel sv. Šimona a Judy - Brloh
 kostel v okrese Český Krumlov
Původní brložský kostel vznikl poč. 14. stol. nákladem Petra I. z Rožmberka. Kostel byl zasvěcen svaté Maří Magdaléně a vznikl mezi lety 1310–47. Z této stavby se zachovala věž a části obvodových zdí. V letech 1697–1704 je využil J. Canevalle při budování nového kostela, který využil pův...

mírný pokles
Kostel sv. Šimona a Judy - Roseč
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Šimona a Judy z r. 1551 byla postavený v renesančním slohu. ...

střední pokles
Kostel sv. Štěpána - Bílá Hůrka
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Štěpána - Bílá Hůrka (kostel) Kostel svatého Štěpána je farní kostel, který leží v obci Dříteň, administrativně v části obce Malešice a konkrétně pak v osadě Bílá Hůrka. O kostele sv. Štěpána ve vesnici Větší Hůrka jsou záznamy už z roku 1352, i když presbytář pravděpodobně pochází ze 1...

stgnace
HODNOCENÍ
70 %
Kostel sv. Štěpána - Horní Bukovsko
 kostel v okrese České Budějovice
Původně gotický ze 14. stol. V r. 1670 a v 18. stol. přestavován a obnovován, upraven barokně. V podvěží hranolové barokní věže vznikla kaple. Hlavní oltář je doplněn obrazem kamenování sv. Štěpána. Na vítězném oblouku se zachovaly nástěnné malby ze 2. poloviny 14. stol. se čtyřmi v&ya...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Kostel sv. Štěpána - Kvilda
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Štěpána - Kvilda (kostel) V roce 1765 vyhověla pražská arcibiskupská konsistoř žádosti kvildských věřících a poskytla svolení ke stavbě kostela včetně hřbitova. Dřevěný kostel, jehož stěny byly pokryty šindelem, byl zasvěcen památce Nalezení těla sv. Štěpána. V roce 1889 vypukl ve středu obce velký požár, zachv&aacut...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Václava - Dráchov
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Václava - Dráchov (kostel) Kostel vystavěn na téměř nejvyšší ploše obce, na náhorní rovině v sousedství středověkého hradiště, z něhož zachována hranolová tvrz. Původně raně gotický kostel ze 14. st., přestavěn v 16. a dále v 19. st. Jde o jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, sakristi&iacu...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Číčenice
 kaple v okrese Strakonice
Novogotický kostel pochází z r. 1888. Obraz svatého Václava na oltáři je malovaný píseckým akademickým malířem a asistentem reálky Václavem Šebelem. Obraz darovala kněžna Ida Schwarzenbergová. ...

velký nárůst
Kostel sv. Václava - Hodušín
 kostel v okrese Tábor
Kostel vybudován na SZ okraji obce, na dohled od hlavní silnice Písek –Tábor. Je obklopen hřbitovem, na JV stavba farní budovy se zahradou. Na malé travnaté ploše SV od kostela mimo plochu hřbitova vystavěna kaplička sv. Jana Nep. Budova kostela je orientována, presbytář s pětibokým závěrem, loď na obd&eacu...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Původně jednolodní gotický kostelík na předměstí je připomínán r.1399. Dnešní podoba je z r.1816. Zachován je gotický presbytář a náhrobní kameny z 16.století....

mírný pokles
HODNOCENÍ
95 %
Kostel sv. Václava - Kadov
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Václava - Kadov (kostel) Ve středu obce se nachází původně gotický kostel sv. Václava, který byl v roce 1765 přestavěn na prostornější barokní stavbu. Kostel tvoří spolu se sousední goticko – renesanční tvrzí, pozdně barokní farou, špitálem a neogotickou hrobkou Linckerů a Lilgenauů zajímavou pamá...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Krč u Protivína
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Václava - Krč u Protivína (kostel) Původně se jednalo o jednolodní kostel s gotickým presbytářem ze 14. století, který byl v roce 1913 přestavěn do dnešní podoby. Kostel byl původně zasvěcen sv. Mikuláši. Byl vystavěn na počátku 14. století a před rokem 1360 byl farním. Fara tu zanikla roku 1623 a Krč byla přifařena nejdřív k Myšenc...

střední pokles
Kostel sv. Václava - Lišov
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Václava - Netolice
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Václava - Netolice (kostel) Kostel sv. Václava, původně gotická stavba s románskými prvky. Jeho vznik je datován do druhé poloviny 13. století, zástavba je ale patrně starší. Byl vystavěn v podhradí sv. Jána a kolem něj se soustředila trhová osada. S novým založením města Přemyslem Otakarem II. a jeho donací kl&a...

střední pokles

    Strana: 1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)