Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem - Vyšší Brod
 kostel v okrese Český Krumlov
Původem raně gotický kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí jak z 13. století – klenuté kněžiště, jižní portál a obvodové zdivo lodi, tak z období baroka – klenutá sakristie, jižní a západní předsíň. Samostatnou pozornost si zaslouží soubor několika kl...

mírný pokles
Kostel sv. Brikcí původně gotická stavba zkonce 14. století.  Kostel byl renovován v 18. století. Je to jeden z nejpozoruhodnějších středověkých venkovských kostelů v jižních Čechách....

velký nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Husinec
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Husinec (kostel) Hřbitovní kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn 1868 – 1870 za P. Jana Švéda a panování knížete Jana Adolfa ze Schwarzenberka, vysvěcen byl českobudějovickým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem dne 11.9.1870. Stavební plány (nedochovaly se) zhotovil knížecí stavitelský mistr ve Vimperku Jan...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Původně raně gotický kostel sv. Dominika s románskými prvky pocházející zřejmě již z r. 1359. V jeho oknech jsou gotické kružby, u vchodu do kaple je raně gotický portál. Kamenná gotická křtitelnice pochází z r. 1389 s reliéfními erby Jana z Rožmberku a Elišky Rožmberské z Halsu...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Katovice
 kostel v okrese Strakonice
Katovickou dominantou je původně raně gotický kostel z doby po polovině 13. století, přestaven ve 14. století (z té doby dochován jižní portál). Rozsáhlá přestavba v letech 1580 - 1582 stavitel Thomassio Rossi di Mendrisio. Roku 1761 zbarokoziván, roku 1847 zvýšena věž a kostel upraven pseudorománsky, z&aa...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Filipa a Jakuba stojí na vršku nad návsí a rybníkem a je obklopený malebným hřbitovem. Kostel byl vystaven jako raně gotická stavba v  polovině 13. století a přestavěn v osmdesátých letech století 14. Tehdy měl šest svěcenců na kněze a&...

velký pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Přední Výtoň
 kostel v okrese Český Krumlov
Pozdně gotický kostel pochází byl postaven na místě staršího chrámu v letech 1515 – 1523, opraven v roce 1607. Původně plochostropý kostel byl zaklenut v letech 1883 – 1886. Kostel prošel celkovou rekonstrukcí v roce 1993. Kostel se nalézá na břehu přehradní nádrže Lipno. Jednolodn&iacu...

mírný pokles
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Šumavské Hoštice (kostel) Nejvýznamnější památkou obce je kostel Sv. Filipa a Jakuba. Ten byl původně Gotický. Roku 1654 vyhořel. Později v roce 1672 byl opraven a postaven nový oltář. v roce 1748 byl F. Fortinem zcela přestavěn do barokní podoby. Zde byla vedena matrika s nejstarším zápisem z roku 1784. K památným budovám p...

velký nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Tábor (kostel) Kostel středověkého původu. Současný stav má charakter pozdně gotický. Předsíň přistavěna někdy v 17. století, patrně po třicetileté válce, klenba presbyteria snad z roku 1742. Není vyloučeno, že kostel náležel předhusitskému osídlení, které je možno předpokládat na ostrohu pod hradem, v bezp...

mírný pokles
V pondělí 13. listopadu 2000 v 16.30 hod se konalo za přítomnosti českobudějovického biskupa Mons. Antonína Lišky a starosty města Veselí nad Lužnicí Petra Hynka slavnostní otevření kostela sv. Floriána po generální opravě.Od poslední generální opravy uplynulo téměř 40 let a proto bylo skutečně na místě přistoupit k renovaci této krásné dominanty malého náměstí. Oprava byla započata 1. června leto...

velký pokles
Kostel sv. Františka Xaverského byl postaven v letech 1732 – 35, věž byla zbudována kol. r . 1748. Bezpochyby nejvýznamnější je bývalý klášterní, nyní farní kostel sv. Františka Xaverského, který je dílem významného architekta Kiliána Ignác...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Havla - Myšenec
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Havla pochází asi z konce 11. století. Na místě dnešní sakristie byl založen původně románský kostelík s apsidou. V roce 1270 k němu byl přistaven jednolodní gotický kostel s věží. Na stěnách a na klenbě sakristie jsou raně gotické fresky z let 1340 – 1350. Přes následn&eacut...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba - Čížová
 kostel v okrese Písek
Kostel sv. Jakuba Většího, apoštola, se objevuje v pramenech poměrně pozdě - teprve k 7.1.1407, kdy je společně s kostelem v Písku dán za 18 kop grošů na tři roky do podnájmu knězi Blažkovi z Pole. Lze předpokládat, že kostel vznikl jako farní nejpozději před polovinou 13. století. Nepřímým dokladem pro stá...

velký nárůst
Kostel sv. Jakuba - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel svatého Jakuba byl po dlouhou dobu dominantou návrší parku nad řekou nežárkou v severní části města. Po založení lespoarku se bohužel pomalu ztratil mezi vzrůstajícími stromy. Po konci osmnáctého století začala hradecká armádní posádka využívat původně gotický kostelík jako skladiště střelného prachu. Stavba byla v polovině devatenáctého století stržena a na jejím místě byl vystavěn kostel ...

střední pokles
Kostel sv. Jakuba - Týn nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv. Jakuba - Týn nad Vltavou (kostel) Kostel byl založen v druhé polovine 13. století biskupem Tobiášem z Bechyně. Puvodním patronem byl sv. Christofor , v roce 1569 byl kostel rozšíren a zasvecen sv. Jakubu Vetšímu. K dalším úpravám došlo r. 1702. Smerem k námestí byla pristavena kaple sv. Barbory a v jejím podzem&...

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba - Želnava
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Jakuba Většího je památkově cenný jednak z hlediska historického urbanismu, protože již od středověku je pohledově velmi akcentovanou dominantou Želnavy, ale i z hlediska svého kultovního významu. Dnešní budova kostela je téměř novostavbou z počátku 18. století, jež vyrostla na místě star...

mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Benešov nad Černou
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel je v jádru ještě středověká stavba – západní věž, obvodové zdivo lodi a kněžiště pocházející přinejmenším ze 14. století s možností pozůstatků starší stavby. Do období pozdní gotiky můžeme bezpečně vřadit pozdně gotickou klenutou kruchtu s přístavkem j...

střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Boršov nad Vltavou
 kostel v okrese České Budějovice
Jednolodní kostel s pravoúhlým kněžištěm sklenutým dvěma poli křížové žebrové klenby má po severní straně valeně klenutou sakristii, nad sakristií je přistavěna oratoř. Pozdně gotická věž s dlátkovou střechou je přistavěna v ose k západnímu průčelí. HISTORICKÝ VÝVOJ 14. s...

střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Malenice
 kostel v okrese Strakonice
Dominantním prvkem v obci Malenice je kostel sv. Jakuba, který se nachází na urbanisticky a historicky významném místě, na návrší, při jižním okraji obce. Kostel je architektonicky cennou stavbou s historicky cennými konstrukce a interiéry, která je datována do počátku 14. stolet&iacut...

mírný pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Prachatice
 kostel v okrese Prachatice
Kostel sv. Jakuba Většího - Prachatice (kostel) Pozdněgotický kostel sv. Jakuba Většího se nachází v Prachaticích na Kostelním náměstí, mezi Velkým náměstím a Dolní, tzv. Píseckou bránou. Patří mezi nejvýznamnější a nejstarší prachatické památky. Jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Prachatice. Zasvěcen je sv. Jakubovi Většímu, patronu kupců, obchodníků, poutníků, nosičů nákladů a sirotků. Volba patrona byla dána umístěním města na obcho...

velký pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel sv. Jakuba Většího - Sedlice (kostel) Na místě dnešního kostela stál od 14. století gotický kostelík, jehož podobu neznáme. Základní kámen dnešního kostela byl položen 21. dubna 1744. Na stavbu nového kostela financemi přispěli zejména farář P. Jan Felix Procházka a Antonie Josefa, hraběnka Černínová z...

velký nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Světlík
 kostel v okrese Český Krumlov
Původně založen kolem poloviny 13. století, poškozen roku 1423, rozšířen 1663, úplně zromanizován v letech 1872 až 1874. V letech 1991 - 1998 byla provedena úplná rekonstrukce. Dne 25.7.1999 byly vysvěceny 2 nové bronzové zvony o váze 200 a 400 kg ze zvonařství Rudolfa Pernera v Pasově. ...

velký nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Cep
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jana Křtitele - Cep (kostel) Cennou architektonickou památku a dominantu obce Cep představuje kostel sv. Jana Křtitele z let 1869-1871. Má spíše podobu malého kostelíka, který je tvořen čtvercovou lodí a předsazenou hranolovou vstupní věží. Věž s hodinami je kryta jehlancovou střechou na vrcholu s křížem. Na hlavním oltáři se nach&aa...

mírný pokles
Kostel pochází z 15. stol. V roce 1598 kostel přestavěl rytíř Bohuslav Kalenický z Kalenic, pán na Chřešťovicích a na Bzí a navíc zde nechal vystavět i faru. V letech 1640 – 1736 byla fara administrována ze Záhoří. V 17. století byla loď prodloužena a z této doby pochází i dřevěn...

mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Dešná
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jana Křtitele - Dešná (kostel) Gotický kostel, svěceno roku 1494; barokní úpravy z konce 18. století, částěčná renovace po požáru v roce 1844. Pozdně gotická stavba, předsíň upravovaná v renesanci, boční kaple z období baroka. Jednolodní obdélník, s pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky, št&...

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Dražice
 kostel v okrese Tábor
Na návrší, uprostřed hřbitova, stojí kostel sv. Jana Křtitele. Konkrétní rok výstavby kostela není znám. Presbytář postavili pravděpodobně páni z Ústí, soudě podle oken s trojlistou růží. Předpokládá se, že mohl vzniknout současně s hradem, který stával poblíž a že...

velký nárůst
Kostel sv. Jana Křtitele - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
  Kostel svatého Jana Křtitele s bývalým minoritským klášterem je nejstarším stojícím církevním objektem města Jindřichův Hradec. Byl postaven na základech starší románské stavby přibližně ve třetí čtvrtině třináctého století. Původně byl basilikou později redukovanou v asymetrické dvoulodí. Od počátku čtrnáctého století byl spravován řádem německých rytířů. Hlavní loď byla dokončena v první polo...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Kardašova Řečice
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jana Křtitele - Kardašova Řečice (kostel) Kostel pochází ze 13. století V roce 1380 byl rozšířen a později byla také renesančně upravena věž kostela. Roku 1814 prošel velkým požárem jehož pozůstatky lze najít v sakristii kostela, kde se dochovaly zbytky nástěnných maleb. Autorem zdejších hodin v kostelní věži je známý m...

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Lomnice nad Lužnicí
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel sv. Jana Křtitele - Lomnice nad Lužnicí (kostel) Kostel byl vybudovaný ve 2. polovině 14. stol. Sestává se z obdélné lodi, pětiboce uzavřeného presbytáře a severní sakristie. Patrně až na přelomu 15. a 16. stol. byla k jižní zdi lodi přistavěna mohutná věž. R. 1650 vyhořel. R. 1872 byla věž novogoticky upravena. Oltářní obraz sv. Jana Křtitele je dílem J...

střední pokles

    Strana: 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)