Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Kostel Povýšení sv. Kříže - Mečeříž
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Dominantou každé obce nebo městečka je a byl kostel. Původní stavba kostela v Mečeříži je tedy známa ze 14. století a ten byl renovován po bělohorské bitvě roku 1620. Původně byl postaven v gotickém slohu, k němuž byla později přistavěna na západní straně malá barokní předsíňka. Na severní straně st...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Povýšení Svatého Kříže - Starý Rožmitál (kostel) Farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je nejstarší památkou města Rožmitála pod Třemšínem, dominantou Starého Rožmitála a spolu s bránou, farou a kaplankou také chráněnou kulturní památkou. Gotické portály, objevené při opr...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Koncem 17. století koupili Hospozín Clary Aldringenové. Prvním majitelem byl zřejmě František Karel a jeho nástupcem syn Filip, majitel teplického panství. Jeho manželka Anna Polyxena roku 1706 nově zřídila interiér hospozínského kostela Stětí sv. Jana Křtitele a nechala ho celý opravit. Tento kostel se uvádí již v roce 1362, kdy měl svého faráře. Na místě starého kostelíka byl v roce 1595 Janem H...

střední pokles
V Hořelici a v širokém okolí je nejkrásnější barokní stavbou Římsko-katolický kostel Stětí sv. Jana Křtitele. První zmínka o kostele je z roku 1356. Pravděpodobně byl znovu postaven v roce 1605, ale ve třicetileté válcebylznačně poškozen. Rodina Karvinských pak dala v roce 1697 kostel opravit a hořelické fařepřidělila pozemky. Majitelka tachlovického panství velkovévodkyně Anna Marie Toskánská dal...

střední pokles
Novorománský kostel z let 1864 - 66 vznikl na místě pův. román. kostela. Areál kostela se nachází na návsi při V straně silnice. Areál s prostorem bývalého hřbitova leží na terénním stupni nad tokem Labe obehnaném terasovou zdí. Kostel je jednolodní orientovaný stavba s ...

střední pokles
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele - Ořech
 kostel v okrese Praha-západ
...

velký nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Kostel sv. Aloise - Uhlířské Janovice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel je umístěn na náměstí. Jde o pozdně barokní chrám z let 1767- 1795 (s přerušením) nákladem Aloise z Lichtenštejna. Renovace r. 1860. Zděný (z lomového kamene) omítnutý kostel sv. Aloise s obdélnou trojdílnou lodí, pravoúhlým presbytářem s přilehlou sakristi...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Alžběty - Čáslav
 kostel v okrese Kutná Hora
Původně renesanční svatyně vystavěná po roce 1553. V letech 1718–1728 byl kostel přestavěn barokně,v letech 1876-1879 upraven novorománsky a v roce 1935 rebarokizován. Jedná se o jednolodní obdélnou stavbu s pravoúhlým presbytářem s apsidou. Na hlavním oltáři se nachází barokní souso&sc...

střední pokles
Kostel sv. Anny - Husí Lhota
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Anny - Škvorec
 kostel v okrese Praha-východ
Barokní kostel svaté Anny....

střední pokles
Kostel sv. Anny - Sudějov
 kostel v okrese Kutná Hora
Milovníci historie nemohou minout barokní poutní kostel sv. Anny, který je v současné době s přispěním obce velkými náklady opravován....

obrovský nárůst
Kostel sv. Anny - Zdebuzeves
 kostel v okrese Kutná Hora
Původně gotický kostel sv. Šimona a Judy, zmiňovaný r. 1391. Přestavěn r. 1836 a patrocinium změněno na kostel sv. Anny.   Bohoslužby se konají: SO  15:00 mše sv. - 2. a 4. sobota v měsíci v období zimního času. Konání bohoslužby může být z řady důvodů zrušeno; doporučuje se předem si ...

mírný pokles
Kostel sv. Anny na Týnci - Dobrovice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Jeho historie je stejně zajímavá a bohatá jako historie obce Týnec. Osada s tvrzí byla pojmenována podle své polohy na vrcholu Chlumu. Písemné záznamy o Týnci a kostelu jsou známy ze 13. století. Podle nich ves s kostelem a farou vlastnil řád Johanitů, kterému přešla darem od vdovy po Markvartu Březenském. Podmínkou bylo, že z výtěžku správy osady a kostela budou odvádět každý rok lot stříbra a př...

velký nárůst
Kostel sv. Apolináře - Sadská
 kostel v okrese Nymburk
Kostel sv. Apolináře - Sadská (kostel) Kostel postavený na místě původní kaple sv. Klimenta, která byla založená již v 9. století. Po roce 1362 byl Karlem IV. kostel goticky přestavěn a v letech 1737-1739 byla provedena barokní přestavba podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Oltář zdobí obraz sv. Apolináře od J. Hellicha z r. 1848. Pravid...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Původně gotický kostel z doby kolem poloviny 14. stol. Během třicetileté války vypálen švédskými vojsky. R. 1661 obnoven v barokním slohu. V letech 1756–67 rozšířen o sakristii na severní straně a o půlkruhové a přístavky po stranách. V 90. letech 19. stol. upraven v novorománské...

mírný pokles
Kostel sv. Archanděla Michaela  ve Vtelně je doložen již od r. 1260, ve 14. století byl kostele farním. Kostel byl podzemní chodbou spojen s tvrzí na místě dnešních domů č. 6, 9, 8 a 78.Před třicetiletou válkou měla vtelenská farnost nekatolickou správu. Již v té době byl kostel vybaven zvony. Největší zvon z r. 1483 byl zhotoven Hanuszem Konvarzem v Mladé Boleslavi na náklad vtelenských osadníků....

mírný pokles
Kostel sv. Barbory - Pročevily
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Barbory - Pročevily (kostel) Původně zde kolem roku 1660 stála malá poutní kaple. Jezuité z Březnice k ní roku 1730 přistavili ambity (ochoz), čímž byla kapli dána podoba chrámku. Architektem by měl být Carlo Lurago, který pracoval pro Jezuity (kostel v Březnici, Svatá Hora). Stavbu tvoří dva soustředné pravidelné osmiúh...

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Bakov nad Jizerou
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Bartoloměje - Bakov nad Jizerou (kostel) První zmínky o kostelu pochází ze 14. století. Původní gotický kostel byl po roce 1654 barokně opraven a následně několikrát přestavěn.   Bohoslužby se konají: NE  09:00 mše sv.    ÚT  16:00 mše sv.    ST  18:00 mše sv. ...

střední nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Býchory
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Bartoloměje - Býchory (kostel) Každá významnější ves mívala svůj kostel. V Býchorách býval původně farní kostel,k němuž měli podací právo držitelé býchorských dvorů. Bohatá fara to nebyla, neboť platila jenom 12 grošů papežského desátku v roce 1367. Víme také, že ...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Březí u Říčan
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel pochází z počátku 14. století. V roce 1732 byl upraven v barokním stylu. Prostá jednolodní obdélníková stavba se čtvercovým presbytářem. Vnitřní zařízení, včetně hlavního oltáře, je rokokové.   Bohoslužby se konají: SO  16:00 mše sv....

velký pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Divišov
 kostel v okrese Benešov
Kostel sv. Batoloměje byl postaven kolem roku 1350 v gotickém stylu, v roce 1742 celý vyhořel a znovuvstavěn v barokním stylu byl v roce 1793. Sloupový oltář barokního stylu v nástavku s kopií Madony Ara coeli z roku 1760 a sloupový pozlacený oltář sv. Kříže z roku 1687 a dále sloupový oltář sv. Václava sem byly dovezeny z jiných kostelů....

střední pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Dobrovice
 kostel v okrese Mladá Boleslav
Kostel sv. Bartoloměje - postaven znovu v letech 1559-71 nákladem Jindřicha z Valdštejna jako renesančně-gotická stavba, obnoven roku 1732. Věž byla přistavěna roku 1755 (F. I. Prée, polír J. Kytlice), do té doby zde zřejmě stála dřevěná zvonice; kostel opraven v letech 1813-14. Barokní fara z roku 1709. Kazatelská stanic...

obrovský nárůst
Původně gotický kostel ze 14. stol. Na počátku 18. stol. upraven v barokním slohu. Věž byla přistavěna r. 1773. Jednolodní orientovaná stavba. Zařízení kostela je různorodé, pochází z 18. a 19. stol. Bohoslužby se konají: NE  11:00 mše sv. - jednou za tři týdny, pouze v letním obdob...

velký pokles
HODNOCENÍ
10 %
Kostel sv. Bartoloměje - Kolín
 kostel v okrese Kolín
Kostel sv. Bartoloměje - Kolín (kostel) Chrám svatého Bartoloměje v Kolíně je významnou gotickou sakrální stavbou. Vybudován byl ve druhé polovině třináctého století ve formách rané gotiky. Z této stavební fáze se dochovalo trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. Ve čtrnáctém století byl pak Petrem Parléřem vybudován zcela nový, vysoký, „katedrální“ chór s věncem kaplí. Na začátku 16. století byla přistavěna zvonice. Kostel je na ...

střední pokles
HODNOCENÍ
65 %
Kostel sv. Bartoloměje - Kosova Hora
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Bartoloměje je zcela prvořadou kosohorskou památkou. Je jakousi „stavební“ kronikou, která předbíhá písemnou historii naší osady. My si nedovedeme představit panoráma Kosovy Hory bez jeho siluety a zdá se nám přinejmenším hezký. Historikové a architekti jej však ...

mírný nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Kostomlaty nad Labem (kostel) Výraznou dominantou Kostomlat je chrám sv. Bartoloměje, postavený v roce 1778. V roce 1813 byl vybudován na východní straně kostela hřbitov. V roce 1889 byl ke dvěma zvonům pověšen nový malý zvon s obrazem sv. Antonína. Ovšem kostel a farář se připomínají již v druhé polovině 14. století. Za třicetileté války byla kostomlatská fara prázdná. Obsazena byla znovu až v roce 1738 zásluhou Anny Kateřiny...

střední pokles

    Strana: 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)