Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Štěpánovice
 kostel v okrese České Budějovice
Dominantou obce Štěpánovice je gotický kostel Nanebevzetí P.Marie (z r.1356), v kostele je kamenná křtitelnice z r.1515 a umělecky velmi vzácná dřevěná socha P.Marie....

střední pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Tábor-Klokoty (kostel) Barokní poutní areál byl založen kolem r. 1700 v místě bývalého gotického kostelíka a byl budován bezmála 30 let.  Poutní místo Klokoty se nachází nad městem Tábor nad řekou Lužnicí. Původně se jednalo o samostatnou obec, která byla později sloučena s městem Táb...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Dolní Bukovsko
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Narození Panny Marie - Dolní Bukovsko (kostel) Farní kostel narození Panny Marie se nachází uprostřed dolnobukovského náměstí a jeho okolí tvoří parkově upravený bývalý hřbitov. Jednolodní raně gotický kostel, z období po roce 1600, je zakončen na východě pětibokým presbytářem s opěráky a k jeho severní ...

střední pokles
Kostel Narození Panny Marie - Hoštice
 kostel v okrese Strakonice
Kostel Narození Panny Marie pochází z roku 1593. V 18. století byl celkově adaptován, vybavení v něm je pseudorenesanční a barokní z roku 1742. Na počátku 21. století byly rekonstruovány fasády kostela a byla nově položena bobrovková krytina. Areál kostela Narození P. Marie se nacház&...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Narození Panny Marie - Písek
 kostel v okrese Písek
Kostel Narození Panny Marie - Písek (kostel) Výstavba kostela započala zřejmě v první polovině 13. století, krátce po založení města. Pro stavbu bylo vybráno místo u městských hradeb, v prostoru dnes lidově nazývaném Na bakalářích (tento název je odvozen od píseckých škol, které zde byly od 16. do 19. století, a od ...

mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie - Tábor
 kostel v okrese Tábor
Kostel Narození Panny Marie - Tábor (kostel) Klášterní kostel Narození Panny Marie je raně barokní stavba ze 17. století postavená pro podporu protireformace, řád bosých Augustiniánů. Bohatě členité průčelí ve stylu klasického baroka je osazeno sochami sv. Augustina a jeho matky sv. Moniky. Cenné barokní zařízení int...

velký nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Kostel Narození Panny Marie - Vodňany
 kostel v okrese Strakonice
V severozápadním rohu náměstí stojí nejvýznamnější památka Vodňan, děkanský kostel Narození Panny Marie, o němž písemné zprávy hovoří od roku 1317. Současnou podobu vytvořila důsledná regotizace z let 1894 - 1897. V době těchto úprav byly interiéry a renesanční štíty na západním průčelí vyzdobeny podle návrhů Mikoláše Alše....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Raně gotický kostel Navštívení Panny Marie pochází z let 1260 - 1270 a od roku 1365 je uváděn jako kostel farní....

velký pokles
Kostel Navštívení P. Marie - Vojnice
 kostel v okrese Strakonice
Kostelík Navštívení P. Marie stojí severně od Vojnic na úbočí hory Klokotín. Jednolodní kostel s trojbokým presbytářem a s kolmo připojenou rodinnou hrobkou (kaplí) sv. Martina na severní straně. Na jihu předsíň, na východní straně sakristie. Raně barokní kostelík s přil...

střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Borovany
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel Navštívení Panny Marie  - Borovany (kostel) Přibližně na místě staršího farního kostela nechal Petr z Lindy mezi lety 1455-1464 v pozdně gotickém slohu postavit nový svatostánek, spojený s klášterem. Svým architektonickým vyjádřením i zasvěcením se vrací k tradicím doby předhusitské. V roce 1748 byla zřízena...

mírný pokles
HODNOCENÍ
95 %
Kostel Navštívení Panny Marie je gotický kostel a najdeme ho severozápadně od náměstí. Původně byl tento gotický kostel ze 14. stol. zasvěcený sv. Václavu, ale na začátku 15. stol. byl zničen za husitských válek. Poté byl v letech 1673-1687 obnoven v barokním slohu a znovu zasvěcen, tentokráte Navštívení Panny Marie....

střední pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Skočice
 kostel v okrese Strakonice
Poutní kostel Navštívení P. Marie je dominantním prvkem v obci Skočice, v její SZ části. Kostel spolu s farou a špitálem tvoří významný urbanistický a architektonický prvek v obci. Raně barokní kostel postavený v letech 1677-1678 je osmibokou centrální stavbou s klá...

mírný pokles
Kostel Navštívení Panny Marie - Vimperk I
 kostel v okrese Prachatice
Kostel Navštívení Panny Marie je součástí městské památkové zóny Vimperk. Farní kostel Navštívení Panny Marie tvoří pohledovou dominantu a je tak významným urbanistickým prvkem, který dotváří charakter sídliště při pohledech na historické...

mírný pokles
Kostel Nejsvětejšího Srdce Ježíšova - Nové Hutě (kostel) Kostel zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu pochází z 2. poloviny 19. století....

střední pokles
Podle nejstarších zmínek v Kosmově Kronice České z roku 981, byl hrad Chýnov pomezním hradiskem kmene Slavníkovců z Libice. Na návrší, kde dnes stojí kostel a fara, bývalo staroslovanské obětiště boha Triglava a pohřebiště - při přestavbě budov se zde našly popelnicové hroby, br...

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Černívsko
 kostel v okrese Strakonice
Dominantním prvkem obce Černívsko je kostel Nejsvětější Trojice, který se nachází na architektonicky a urbanisticky cenném místě. Kostel je architektonicky cennou stavbou postavenou v gotice, ve 14. století, s barokní přestavbou v roce 1722, která má cenné exteriéry a zejména interi&ea...

velký nárůst
Historický přehled: Plebanie r. 1356 (tehdy název Rakovice), později obec přifařena k Miroticům, r. 1629 povýšena na městečko, r. 1738 obnovena farnost. Matriky od r. 1695. Kostel pův. gotický (sakristie z 2. pol. 15. stol.), přestavěn v 1. pol. 17.stol. Název obce německy: Tschimelitz Název obce latinsky: Czimelicium Evidenční čí...

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Jindřichův Hradec
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel nejsvětější trojice je renesančním kostelem vybudovaným hradeckými utrakvisty na konci šestnáctého století na novém hřbitově na kraji města. K jižní straně kostela byla v pozdější době přistavena Pirchanská kaple, což je asi nejvzácnější součást kostela s výzdobou a hrobkou rodiny Šimona Pirchana. Věž kostela získala svou současnou podobu v devatenáctém století. Hřbitov byl roku 1961 zrušen...

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Klášter
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nejsvětější Trojice - Klášter (kostel) Kostel samotný byl postaven na místě starého, vypáleného novokřtěnci po vyvraždění 40 řeholníků a pobití katolických věřících při mši svaté dne 22.7.1533....

velký nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Libníč
 kostel v okrese České Budějovice
V jádru osmiboká barokní kaple, která pochází z let 1714-1715, byla vystavěna podle plánů Pavla Ignáce Bayera. Ve 2. polovině 18. stol. stavba rozšířena o trojboký presbytář a věž. Později prošel objekt několika opravami.   Bohoslužby se konají: ČT  16:00 - 1x za měsíc, 3. t...

mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Malšice u Tábora (kostel) Většího rozkvětu doznaly Malšice zvláště v době, kdy ujali se panství Rožmberského: Petr, Vedřich, Jan a Jošt. Tito založili ve vsi Malšicích roku 1373 na místě starého kostela (asi ohněm zničeného) nový kostel ke cti svaté Trojice a prodali zdejšímu faráři Václavo...

střední pokles
Barokní kostel Nejsvětější Trojice byl na místě kaple sv. Anny vystavěn v letech 1616 - 1628. Stavbu započal Oldřich Doudlebský z Doudleb, dokončil jeho syn Adam Fridrich s manželkou Dorotou, rozenou Vratislavovou z Mitrovic. Na vítězném oblouku, polokruhově sklenutém na straně k lodi je znak z kamene vytesaný (v pravém poli půlměsíc, v levém tři hvězdy vertikálně nad sebou) s letopočtem 1695,...

střední nárůst
Jednolodní kostel s pětibokým presbytářem se prvně připomíná v první polovině 13. století, později goticky upraven v 15. století (presbytář), v polovině 17. století barokně upraven (zejména loď) a v roce 1839 byla přistavěna věž. ...

obrovský nárůst
Jednoduchý jednolodní kostel s trojboce ukončeným presbytářem a sakristií a oratoří na severní straně. Nad západním průčelím se ze střechy zvedá dřevěná vížka. Interiér plochostropý. Klasicistní novostavba z let 1798-99. Kostela Jména Ježíš se nachází...

střední pokles
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie - Černá v Pošumaví (kostel) Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce1799 –1800 na místě někdejší dřevěné kaple z r. 1787. Svou konečnou pseudorománskou podobu získal přestavbou v letech 1901-1904. Tehdy také přibyla věž. Vnitřní zařízení kostela, tj. hlavní oltář, oba postranní oltá...

mírný pokles

    Strana: 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)