Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Kaple sv. Jana Křtitele - Babice
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Jana Křtitele - Babice (kaple) Kaple sv. Jana Křtitele je situována ve středu obce. Před kaplí stojí kamenný kříž. ...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Albrechtice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple s 2. polovina 19. století je situována na jižním okraji vsi u rybníka. Jedná se o zděnou stavbu čtvercového půdorysu, střecha nízká valbová, z ní vyrůstá hranol zvonice zakončený jehlancovou střechou. Obě střechy jsou kryté bobrovkami na korunu. Lidová stavba s barokizujícími prv...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Bechyňská Smoleč (kaple) Na návsi v Bechyňské Smoleči stojí kaple sv. Jana Nepomuckého. Má nad vchodem uvedenou dataci 1863. Kaple byla v roce 2003 celkově opravena a v roce 2017 se zde konala poutní mše, při které byl posvěcen i nový zvon. ...

střední nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého, datovaná do 18 století, je situována při jihozápadním okraji obce Bernartice u komunikace vedoucí do Týna nad Vltavou a u mostu přes místní potok – Jalový potok (směr Bojnice). Kaple je orientována k severu, je pohledově exponovaná a je významným prvkem urban...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Besednice
 kaple v okrese Český Krumlov
Výklenková kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému se nachází v centru městyse Besednice, několik metrů jihozápadně od budovy úřadu. Kaple stojí na vyzděném náspu z kamenů a je přístupná po sedmistupňovém kamenném schodišti. Po krajích podstavce rozmístěny kamenné sl...

střední pokles
Kaple Sv. Jana Nepomuckého - Chlum
 kaple v okrese Strakonice
Původně bývala na návsi zvonice na dřevěném sloupku zvon krytý stříškou. V roce 1768 byl pořízen nový zvon, protože původní praskl, za 32 zlatých a 17 krejcarů. Už v roce 1781 však byla vystavěna zděná kaple, zasvěcená pak sv. Janu Nepomuckému. Vrchnost tehdy na jeho stavbu přispěla prejzy (pá...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dasný
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dasný (kaple) Kapli se zvonicí, která je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, najdete přímo na návsi v Dasném. Byla zde vystavěna v novorománském slohu v letech 1869 až 1870. Stavbu si financovali sami obyvatelé obce a ke slavnostnímu vysvěcení svatostánku došlo 6. 6. 1870. Ve štítu pod zvonic&iacut...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dívčice
 kaple v okrese České Budějovice
V  roce  1906  byla  místo staré sloupové zvoničky na návsi v Dívčicích postavena kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.  Výstavbu  na  náklady  obce  zajistil Pruner z Hluboké. Nedaleko, na  jižním  okraji  návsi, stávala kdysi, dnes už  neexistující,  tvrz  postavená  v  roce 1528 pánem Ctiborem   z   Dívčic  a  Sudoměře.  Její   zbytky   byly zlikvidovány  počástkem  20.  století. Nejstarší dí...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepom. se nachází asi 1 km SZ směrem od obce Svatkovice u arcibiskupského dvora Leveč. Kaple je situována při komunikaci a je orientována k západu. Památková ochrana se vztahuje na kapli bez pozemku. Zděná stavba ze smíšeného zdiva postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná ...

obrovský pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Čejkovice
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Čejkovice (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého je umístěna ve středu obce v blízkosti návesního rybníka. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kuřimany
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého s barokním štítem a zvoničkou, obklopená lípami, stojí uprostřed obce. Před ní je umístěn i kamenný kříž. ...

velký nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kváskovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Kváskovice (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého - pochází z první poloviny 19. století. ...

střední nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lužnice
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Lužnice (kaple) První nejstarší kaplička v Lužnici byla dřevěná a stála v místech, kde je nyní hasičská budova. Po jejím zániku postavena zcela malá kaplička zděná, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jehož socha, v životní velikosti, byla umístěna na oltáři. Stála uprostřed návsi. R....

velký pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Mačkov
 kaplička v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Mačkov (kaplička) V centru obce na návsi můžeme vidět kapli se zvoničkou. Podle kroniky byla kaple založena v roce 1809 a zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Před ní byl zřejmě na tomto místě jen zvonek, který se připomíná již v roce 1760. Roku 1885 byla pro kapli zřízena nová korouhev, socha Panny Marie a socha sv. Jana Nepomuckého (zakoupeny na ...

mírný nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Mahouš
 kaple v okrese Prachatice
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí u cesty z Němčic na Mahouš, asi 1 km od vsi. Zděná stavba postavená na netradičním lichoběžníkovém půdorysu, orientovaná k severu. V ose hlavního jižního průčelí je otevřen velký hluboký valený výklenek se zkosenou a mí...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Malá Turná
 kaple v okrese Strakonice
Ve středu obce Malá Turná je situována návesní kaple datovaná do první poloviny 19. století. Zděná stavba na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k západu. Obdélný vstup zaklenutý stlačeným segmentovým obloukem. Rustikový pilastr na n&aa...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Marčovice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple v západním okraji obce byla vystavěna roku 1887. U kaple dřevěný kříž. ...

velký nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Milčice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Milčice (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého ve středu obce byla vystavěna v roce 1846. ...

střední nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Orlík nad Vltavou (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází v obci Orlík nad Vltavou, v blízkosti komunikace, před domem čp. 125. Kaple je situována na travnatém prostranství a je orientována k SV. Kaple je pohledově exponovaná a tvoří významný urbanistický prvek v obci. Památková ochrana se vztahuje na kap...

střední nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Osek
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Osek (kaple) Kaple svatého Jana Nepomuckého na jih ze zámku z první poloviny 18. století. Poblíž této kaple je chráněna dvojice památných stromů – Osecké duby. Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Oseku je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Významná lid...

velký nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Radhostice
 kaple v okrese Prachatice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Radhostice (kaple) Jde o hodnotnou kapli ve stylu selského baroka, poměrně jednoduchou v porovnáním s jinými stavbami Jakuba Bursy z tohoto období. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k západu. V ose vstupního průčelí je prolomen prostý obdélný vstup př...

velký nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Srlín
 kaple v okrese Písek
Kaple sv. Jana Nepom. se nachází při jižním okraji vsi Srlín, před bývalým zámkem. Barokní kaple je cenným dokladem drobné lidové architektury. Drobná kaple je orientována k východu. Kaplička je pohledově exponovaná a tvoří významný urbanistický prvek v obci. Pam&a...

obrovský pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Štěchovice
 kaple v okrese Strakonice
Na návsi je kaplička z roku 1861, je opařená zvonem. Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Lidová architektura 19. století selskobarokního typu s výraznou urbanistickou funkcí určující charakter návsi. Památkově cenn&...

obrovský nárůst
Návesní kaple je zasvětcena sv. Janu Nepomuckému. ...

obrovský pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Týn nad Vltavou
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Týn nad Vltavou (kaple) Kaple sv. Jana Nepomuckého stojí v ulici Děkanské mezi kruhovým objezdem a náměstím. Postavena byla roku 1849 spolu s druhou obdobnou výklenkovou kaplí sv. Petra. Obě kaple původně stály asi 100 m jižněji, u ústí Hlineckého potoka do Vltavy. V roce 1968 byla kaple při stavbě nového mostu přenesena na nyněj...

obrovský nárůst
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Třebohostice
 kaplička v okrese Strakonice
Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého barokního typu na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem byla postavena v roce 1795, upravena v 19. století. V plochostropém interiéru torza cenných nástěnných maleb. Před kaplí je kříž, na který se rovněž vztahuje památková o...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Třeboň
 kaple v okrese Jindřichův Hradec
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Třeboň (kaple) Barokní kaple. ...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Velká Turná
 kaple v okrese Strakonice
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Velká Turná (kaple) Kaple zasvěcená sv.Janu Nepomuckému, stojí ve středu obce Velká Turná. ...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vitín
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1815. Drobná zděná návesní kaple s půlkruhovým závěrem a zvoničkou ve štítu. Průčelí jsou členěna lizénovými rámy a segmentově zaklenutými otvory oken a dveří. Interiér je zaklenutý jedním polem hřebínkov&eac...

střední pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Zálezly
 kaple v okrese Prachatice
Kaple Svatého Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1852. Mešní svatyně s věžičkou nad průčelím prošla v roce 1913 celkovou rekonstrukcí. Oltář pochází z poloviny 19. století. ...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Zálší
 kaple v okrese Tábor
Kaple byla vybudována v druhé polovině 19. století. Jedná se o pseudoslohovou obdélnou stavbu, kde jsou stěny členěny lizenami propojenými obloučkovým vlysem. Nad vstupem se nachází otevřená polygonální zvonička se zvonovitou střechou. ...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Zlukov
 kaple v okrese Tábor
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Zlukov (kaple) Na návsi u rybníka stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, původně dřevěná a r. 1875 přestavěná na zděnou. Roku 1935 byla opravena nákladem 13 000 korun. ...

mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého s křížem - Holašovice
 kaple v okrese České Budějovice
Kaple, která stojí na návsi, je zasvěcená Svatému Janu Nepomuckému a byla zde vystavěna v roce 1744 místními rodáky, bratry Pimiskornovými, kteří ji poté věnovali obci za příslib, že o ni budou pečovat. Kaple je významná také architektonicky, protože spojuje prvky staré i nov&ea...

mírný pokles

    Strana: 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)