Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 1079 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
bez fotografie

Kaplička je umístěna na jižním konci cesty do polí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Původně barokní kaple, v 19. stol. upravována. Obdélná stavba zastřešená sedlovou střechou se sanktusníkem. Po 2. světové válce byla kaple devastována, teprve r. 2002 byla opravena a znovu vysvěcena. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kaple stojí před klášterem, je z roku 1719 a sloužila jako kaple hřbitovní. Do pozdně barokní podoby ji v letech 1772 - 1774 nechal přestavět arciděkan Karel Müller a v roce 1772 ji hornoslavkovský malíř a purkmistr Eliáš Dollhopff vyzdobil barokními freskami. Interiér zničil městský požár roku 1874, po kterém byla kaple v polovině 90. let 20. století naposledy rekonstruována....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Panny Marie - Podlesí
 kaple v okrese Cheb
bez fotografie

Kaple Panny Marie postavená v letech 1931–1932 na místě starší vyhořelé kaple připomínané roku 1690 a rozšířené v 18. století. Jedná se o významné poutní místo, na kterém byl dříve uctíván obraz Panny Marie zavěšený na velikém dubu. Kaple Panny Marie stojí v lese cca 1,5 km severovýchodně od Podlesí, při les...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Panny Marie Bolestné - Kojšovice
 kaple v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Obecní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena na počátku 19. století na návsi vesnice Kojšovice. Jedná se o drobnou sakrální stavbu oktogonálního půdorysu, krytou jehlancovou střechou se sloupkovou zvoničkou. Kaple je zděná, omítaná, na půdorysu nepravidelného oktogonu. Stěny člení lisenové rámy a profilovaná římsa. V širších stran&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple Panny Marie Bolestné - Třebouň
 kaple v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Pozdně barokní kapli postavil roku 1762 stavitel G. Vohla. Již roku 1777 však prošla přestavbou. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného půdorysu s obdélným presbytářem se zaoblenými nárožími, krytou šindelovou střechou s polygonální zvoničkou. Zděná, omítaná kaple, na obdélném půdorysu s okosenými nárožími. Průčel&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov (kaple)

Kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala postavit Franziska Sibylla Augusta, markraběnka Bádenská, po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedelnu. V roce 1708 v Einsiedelnu nabyl řeči její dosud nemluvící syn Ludwig Georg a později se uzdravil i z vážné horečky. Kaple Panny Marie Einsiedelnské v Ostrově tak měla vyjádřit markraběnčinu vděčnost. Stavba kaple byla realizována v letech 1709-...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Kaple sv. Anežky Přemyslovny - Hory
 kaplička v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kaple stojí na místě původní dřevěné kapličky ze 17. století. S přestavbou do novogotické podoby se započalo v roce 1900. V průběhu socialismu kaple postupně chátrala, než došlo na začátku demokracie k její opravě. Zasvěcena byla sv. Anežce Přemyslovně. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Anny - Jáchymov
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Anny - Jáchymov (kaple)

Zděná barokní kaple byla vystavěna v roce 1778 na místě původní dřevěné kaple z roku 1517. Kaple při požáru města v roce 1873 zcela vyhořela a následně byla obnovena. V roce 1993 prošla celkovou rekonstrukcí. Vnitřní zařízení pochází z doby obnovy kaple. Zajímavostí je, že tato kaple stojí v místě bývalého Chlebného trhu, v 16. století zde bylo centrum obchodu a veškerého dění ve měste. Opodál stávala i 1. jáchymovská hrázděná radnice. (text: Petra Javůrková)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Kyselka
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Anny - Kyselka (kaple)

Na pravém břehu řeky Ohře v obci Kyselka u Karlových Varů, se nachází nad hlavní silnicí Pseudorománská kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1884. Tehdy byl pro stavbu zvolen odlesněný skalnatý ostroh, dnes je okolí kaple zarostlé a objekt není vidět, ani ho není jednoduché najít. Nevede k němu totiž značená cesta. Když jde člověk po silnici od Karlových V...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Anny - Lachovice
 kaple v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Pseudoklasicistní kaple sv. Anny z roku 1908 byla zřízena nákladem dvorního rady Dr. Schindlera na místě starší kaple. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného půdorysu s rovným závěrem, krytou valbovou střechou s hranolovou zvoničkou. Jedná se o zděnou omítnutou stavbu na pravoúhlém půdoryse. Kolem budovy obíhá sokl, při nárožích liz&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Anny - Toužim
 kaple v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

mírný pokles
Kaple sv. Barbory - Jáchymov
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Barbory - Jáchymov (kaple)

Kaple svaté Barbory byla postavena z podnětu jáchymovských horníků v roce 1770. Stával dříve o něco níže, v místech nynějšího lázeňského domu Astoria. V souvislosti s bouřlivým rozvojem jáchymovských lázní byla v roce 1915 přemístěna na nové stanoviště, které je ve svahu nad kruhovou křižovatkou. Kaple je zasvěcena sv. Barboře, patronce horníků a má dvě zvoničky, které připomínají jáchymovské horníky a hutníky. Kaple má jednoduchou architekturu se zajímavým vstupním průčelím. Vnitřní bohaté zař...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Floriána - Komárov
 kaplička v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Empírová kaple sv. Floriána byla postavena ve 2. polovině 19. století. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a zvlněným štítem v průčelí.Kaplička je zděná, omítaná, na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem. Průčelí zpevňují nárožní pilastry nesoucí průběžné klad&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Floriána - Ostrov
 kaple v okrese Karlovy Vary
Kaple sv. Floriána - Ostrov (kaple)

V prosinci roku 1691 zachvátil ostrovský zámek požár, který se však jako zázrakem vyhnul přilehlým městským domům. Markraběnka Franziska Sibylla Augusta nechala z vděčnosti za odvrácení požáru města postavit kapli zasvěcenou právě ochránci před ohněm, svatému Floriánovi. Stavbu provedl dvorní stavitel J. M. Sockh v letech 1692–1693 a první pouť k&nb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1819 je drobnou sakrální orientovanou stavbou obdélného půdorysu s trojbokým závěrem, valbovou střechou a hranolovou zvoničkou. Před jejím průčelím byl roku 1844 postaven barokně pojatý Trojiční sloup. Kaple stojí v části zvané Nejda. Kaplička je stavbou, která dokládá, že úcta a zbožnost byla každodenní součástí ž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Josefa - Podlesí
 kaple v okrese Cheb
bez fotografie

Kaple sv. Josefa postavená v 19. století je drobnou sakrální stavbou obdélného půdorysu. Kaple je kryta sedlovou střechou, z níž vychází zvonička ukončena drobnou bání. Současná podoba kaple pochází z roku 1924. Jedná se o drobnou, jednoduše architektonicky řešenou, zděnou stavbu obdélného půdorysu o půdorysných rozměrech 4,95 × 6,96 m. Vý&sc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Kříže - Úbočí
 kaple v okrese Cheb
bez fotografie

Kaple sv. Kříže z počátku 19. století stojí na návsi v severovýchodní části osady Úbočí. Zděný omítaný poměrně široký objekt na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaným na severovýchod. Střecha sedlová, nad závěrem polygonální, původně krytá pálenou krytinou (tašky bobrovky), dnes aluk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Martina - Borek
 kaple v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Empírová kaplička pocházející z 1. poloviny 19. století. Jedná se o drobnou sakrální stavbu čtvercového půdorysu, krytou valbovou střechou s šestibokou zvoničkou, ve které ještě doznívá baroko. Volně stojící obdélná zděná omítaná stavbička o 1 x 1 ose s valbovou střechou krytou eternitem a šestibokou zvoničkou, s lucernou a cibulov&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Martina - Novosedly
 kaple v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Obecní kaple sv. Martina z druhé poloviny 19. století stojí ve středu obdélné návsi uprostřed obce Novosedly (Nebosedl). V roce 1922 byla kaple rozšířena a od té doby uváděna jako obecní kostelík. V minulých letech prošla tehdy již zchátralá kaple rekonstrukcí. Obdélná kaple s užší půlkruhovou apsidou krytá plechovou valbovou střechou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 54,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze