Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5216                Mapa
Dobrovítov
 obec v okrese Kutná Hora
Obec je velmi stará. Jejím zakladatelem je Dobrovít (Dobrý Vít), jehož jméno se v Dobrovítově objevuje kolem roku 1355. Po celé XV. stol. uvádějí se vladykové z Dobrovítova.později koncem století Dobrovítovští z Újezda. Stávala tu tvrz, která byla označována panským sídlem a pravděpodobně stávala poblíž kostela. tvrdí se, že podzemní chodba ji spojovala s blízkým hradem Chlum.V dobách 30tileté vál...

střední pokles
Dobrovíz
 obec v okrese Praha-západ
Archeologické nálezy v katastru obce prokázaly přítomnost keltského obyvatelstva v období již kolem 5. století př.n.l. a také nálezy z dob slovanského osídlení v 9. století n.l. Lze se tedy domnívat, že ves byla založena již mnohem dříve, než se dá předpokládat dle data prvn&iac...

mírný nárůst
Dobrovíz
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobšice
 obec v okrese Nymburk
Obec Dobšice,  stejně jako ostatní malé vesnice v ČR, se potýká především s problémem vylidňování a stárnutí obyvatelstva ( za posledních 100 let klesl počet obyvatel na polovinu, naopak průměrný věk vzrostl na 44,7 let). Tento problém řeší zastupitelstvo nabíd...

mírný pokles
Dobšice nad Cidlinou
 železniční stanice v okrese Nymburk
Dobšín
 obec v okrese Mladá Boleslav
Na samé hranici Českého ráje leží obec Dobšín, sestávající z místních částí Dobšína a Kamenice. Územně je začleněna do okresu Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj. První písemná zpráva pocház&ia...

střední pokles
Dobřejovice
 obec v okrese Praha-východ
Některé archeologické nálezy z katastru obce svědčí o osídlení již v době bronzové. Nálezy však byly ztraceny a není možno přesněji určit období, kdy došlo k prvotnímu osídlení obce. Při datu první zmínky a tedy i v roce 1309 patřila ves vladykům z Dobřejovic, ale již ke konci t...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobřejovice
 zámek v okrese Praha-východ
Koncem 17. století byla původní tvrz přestavěna na zámek, současná podoba však pochází až z 18. století. Je to barokní čtyřkřídlý objket s malým dvorem uprostřed. Střechu zdobí hranolová věžička. Zámek není veřejnosti přístupný. ...

obrovský nárůst
Dobřeň
 obec v okrese Mělník
Dobřeň
 osada v okrese Kutná Hora
Dobřeň (osada) Dobřeň je malá vesnice, která patří pod obec Suchdol, od které se nachází asi 2 km na jihozápad. V roce 2009 zde bylo evidováno 85 domů. V roce 2001 zde žilo 190 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Dobřichov
 obec v okrese Kolín
Dobřichov (obec) První písemná zmínka o obci z roku 1354 je spojena s farním kostelem Nejsvětější Trojice, ale ves je mnohem starší a patří k významné archeologické lokalitě pocházející z římských dob. Dobřichov-Pičhora je celoevropsky významná lokalita ze starš&iacu...

velký pokles
Dobřichovice
 město v okrese Praha-západ
Obec po celou dobu své historie (s velmi krátkými přestávkami během husitské doby a bělohorského povstání českých stavů) patřila Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Proto se také symbol řádu (kříž a šesticípá hvězda červené barvy) objevuje ve znak...

střední nárůst
Dobřichovice
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobříč
 obec v okrese Praha-západ
První písemná zmínka o obci je z roku 1205. Svědectví o existenci Dobříče obsahuje zápis o situaci v tehdejším ostrovském klášteře, kde se píše, že vladyka Nostislav daroval dvorec Dobříč, který představoval čtyři lány spolu se štěpnicí (sadem) a přilehlým l...

střední pokles
Dobříčkov
 železniční stanice v okrese Benešov
Dobříš
 hrad, zámek v okrese Příbram
Dobříš (hrad, zámek) Zámek:  Současná podoba zámku v Dobříši pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mannsfeld (projekt vypracoval architekt Jules Robert de Cotte) . Jeho dcera Marie Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který...

velký pokles
HODNOCENÍ
95 %
Dobříš
 město v okrese Příbram
Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. V dobříšském muzeu je uložen pozůstatek kamenné sekery z období přibližně 3500 let př.n.l. nalezený u Dobříše. Dalším nálezem je část hradiště na vrchu Hradec u Dobříše, které mělo ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
78 %
Dobříš
 železniční stanice v okrese Příbram
Doksy
 obec v okrese Kladno
Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno, protíná ji stará karlovarská silnice, dnes již dopravně přeložená do rychlostní komunikace Praha - Karlovy Vary, která je mimo zastavěnou část obce. Obcí protéká Lodenický potok, nazývaný Kačák, a...

mírný pokles
Dolany
 obec v okrese Kladno
Zeměpisná a historická data: Dolany se nacházejí v jihovýchodní části okresu Kladno a první zmínky pocházejí z roku 1354. Obec byla vždy zemědělská. Hospodařilo v ní 16 rolníků na 450 ha půdy. Založením JZD a rozvojem průmyslu se začala měnit i její struktura. V obci začalo v důsledku růstu průmyslu ubývat obyvatel. Vzácnou památkou je kaplička z 15 století, která sloužila jako poutní místo při pr...

střední pokles
Dolany
 obec v okrese Mělník
Obec Dolany se v pramenech poprvé objevuje v roce 1318 v přídomku Přibyslava z Dolan. Jeho potomci vladykové z Dolan se stali předky českého panského rodu Mladotů ze Solopysk. Ješek Prosinka z Dolan prodal v roce 1337 Dolany pražskému konventu křížovníků s červenou hvězdou, držitelům sousedních Kralup (nad Vltavou). Dolanská tvrz se poprvé připomíná v roce 1406 a předpokládá se, že byla postavena ...

střední pokles
Dolany
 železniční stanice v okrese Mělník
Dolín
 osada v okrese Kladno
Dolní Beřkovice
 obec v okrese Mělník
Obec zde stávala dávno v době pohanské, jak o tom svědčí bohaté archeologické nálezy, zvláště pak z poslední doby na místě rozšiřující se pískovny ve Vlíněvsi. Poprvé se toto jméno připomíná v literatuře r. 1318, kdy zdejší stat...

velký nárůst
Dolní Beřkovice
 železniční stanice v okrese Mělník
Dolní Bousov
 město v okrese Mladá Boleslav
Město Dolní Bousov leží na jižním okraji Českého ráje v půvabné krajině, rozkládající se v mělkém úvalu říčky Klenice. Historie Dolního Bousova je archeologicky doložena od mladší a pozdní doby kamenné (6000 - 3000 př.n.l.) i z doby bronzové. V době železné zd...

velký pokles
Dolní Bousov
 železniční stanice v okrese Mladá Boleslav
Dolní Bučice
 vodní mlýn v okrese Kutná Hora
vodní mlýnDolní Bučice, čp.30...

obrovský nárůst
Dolní Břežany
 obec v okrese Praha-západ
K prvotnímu osídlení katastru však došlo patrně již v 5. století př.n.l. Kelty. Tuto domněnku vyslovuje několik pramenů a vzhledem k blízké lokalitě Lhota u Dolních Břežan a Závist je i pravděpodobná. Archeologické sondy však dokládají osídlení až ve století jedená...

střední pokles
Dolní Břežany
 zámek v okrese Praha-západ
Zámek v Dolních Břežanech – původně renesanční (z doby okolo roku 1600) čtyřkřídlý, dvoupatrový, kolem čtvercového dvora, v západním průčelí s hranolovou věží s lucernou, okna renesanční, sdružená. V letech 1885 - 87 přistavěna pseudorománská kaple sv. Máří Magdaleny (pseu...

velký nárůst
Dolní Chvatliny
 obec v okrese Kolín
Dolní Chvatliny (obec) Starší osada v kouřimské provincii je zmiňována od poloviny třináctého století jako majetek členů místního vladyckého rodu. Již v čtrnáctém století se rozlišují Hořejší Chvatliny a Dolejší Chvatliny, v nichž stála tvrz a kostel. V roce 1544 prodala paní Kunka ze Sedčic chvatlinskou tvrz s poplužním dvorem, s polovicí kostelního patronátu a veškerým příslušenstvím panu Adamovi z Říčan, majiteli pan...

obrovský nárůst
Dolní Hbity
 obec v okrese Příbram
Dolní Hbity (obec) Počátky Dolních Hbit sahají do daleké minulosti. Přestože je to obec malá a nenápadná, její historie je velmi bohatá. Vznikla přesně v nezjištěné době, pravděpodobně ve 12. století na tzv. solné stezce, která vedla z dnešních Solenic, přes Kamýcký hrad – Vrš,...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Dolní Kralovice
 obec v okrese Benešov
Historie „starých“ Dolních Kralovic Název obce je zřejmě odvozen z toho, že byla založena na královském zboží. Břehy rybnaté řeky Želivky byly příhodným místem pro rybářskou osadu. To se odráží i v městském znaku, ve kterém je na modrém štítu pod zlatou pětil...

velký pokles
Dolní Krupá
 obec v okrese Mladá Boleslav
První písemná zpráva pochází z roku 1229. Na území žije 211 obyvatel....

mírný pokles
Dolní Kruty
 osada v okrese Kolín
Ves Dolní Kruty vznikla v první polovině 13.stol. na potůčku,který protéká od Kachních Louží k Přestavlkům bezprostředně pod krutským kopcem,v nadmořské výšce 361 m.  Souvislé historické zprávy začínají od doby,kdy se tato i okolní vesnice dostaly pod správu S&aacut...

velký nárůst
Dolní měšický rybník
 rybník v okrese Praha-východ
Dolní Podhájí
 osada v okrese Benešov
Dolní Pohleď
 obec v okrese Kutná Hora
Nejstarší zmínka z roku 1543, původně selská vesnice se sedmi staveními se nachází asi 2 km východně od Zruče nad Sázavou, nad údolím řeky Sázavy. Nyní má obec 32 domů a 102 obyvatel. Na návsi obce stojí udržovaná kaplička, poblíž ní se nalézá požární nádrž. K obci bezprostředně přiléhá tzv. měchonický dvůr, jehož vlastníkem byl kdysi šlechtický rod Schebků, který žil na zručském zámku. Pod sil...

obrovský nárůst
Dolní rybník
 rybník v okrese Benešov

    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, max - 131,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)