Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Klatovy


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 498 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Martina na Hůrce - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel sv. Martina na Hůrce - Postaven na počátku 13. století na západním svahu kopce Hůrka jako farní kostel obce Beňovy. Obec Beňovy je jednou z nejstarších obcí na Klatovsku a byla založena dříve než Klatovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a příkopu jsou na západní a severní straně). V letech 1735 - 1748 byl přestavěn v jednoduchém barokním slohu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Maří Magdaleny - Malý Bor
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Maří Magdaleny - Malý Bor (kostel)

Na kraji obce na mírném návrší stojí na hřbitově původně romských kostel sv. Maří Magdaleny zbudovaný pravděpodobně v letech 1200 – 1225. Kostel je jednolodní, s hranolovitou věží v jihozápadním nároží. V posledním patře věže jsou podvojná románská okénka. Uvnitř věže v patře se dochovaly středověké figurální malby dvou lukostřel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Mikuláše je situovaném zhruba 1,5 km severozápadně od městečka v poměrně dominantní poloze viditelné při dálkových pohledech od severu a SV. Kostel je majetkem katolické církve. Kostel s dochovanými nástěnnými malbami. V lodi jedinečný dřevěný barokní strop s malbou květinových ornamentů. Cenný je i hřbitovní areál se hřbitovní kapl&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Luby
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel pochází z doby kolem poloviny 14. století. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. století došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovině 18. století byl upraven v barokním slohu. Oltářní obraz, zobrazuj&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Kostel sv. Mikuláše v Měčíně je gotická stavba ze14 století postavená z lomového kamene. Informace o tom, kdy a kým byl kostel sv. Mikuláše postaven, se nedochovaly. První zmínka o chrámu pochází z roku 1352, kdy je uváděn mezi katolickýmí farami. V letech 1776 – 1777 byl barokně upraven plzeňským stavitelem Antonínem Barthem. Chrámová loď měla původně obdélníkový tvar o rozměrech 11,70 m (délka) a 8,50 m (šířka). Při přestavbě v roce 1776 byla přepažena na předsíň s hudební emporou a na čtverc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel byl založen jako pozdněrománský kolem roku 1230. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1369. V 15. století byl kostel goticky přestavěn a rozšířen, další stavební úpravy probíhaly také ve druhé polovině 13. století a ve 14. století. V baroku byl kostel opět obnoven. Z té doby pochází též mobiliář. Určité stavební úpravy probíhaly též v 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolany
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Dolany. Byl vystavěn již v době gotiky v roce 1384. Roku 1796 byla provedena jeho celková rekonstrukce, kdy z původní gotické stavby byla ponechána pouze věž a zbytek kostela byl kompletně přestavěn do barokního slohu. Hlavní oltář je dřevěný, mramorovaný se zlatými ornamenty. Obrazy na něm umístěné sv. Petra a Pavla a Matky Boží Pomoc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Prokopa - Běhařov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel)

Pův. gotická stavba, po požárech upravováno v letech 1616, 1777, 1789, 1911; věž zvýšena r.1693 Areál se rozprostírá při jižním okraji návsi. V rámci zástavby obce zaujímá kostel skoro nejvýše položené místo. Kostel se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech od SZ a Z; horní část věže patrná ale i z jiných stran. Stavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko (kostel)

Nejstarší budovou města je nepochybně farní kostel sv. Tomáše apoštola, který své stáří potvrzuje obrannou povahou vlastní stavby spolu se starou částí hřbitova. první písemná zmínka je z roku 1352, kdy je uváděn odvod 18 grošů pololetního papežského desátku. Kostel je jednolodní, gotický, kněžiště má křížo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Václava - Čachrov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Václava - Čachrov (kostel)

Gotický kostel ze 14. století představuje kvalitní ukázku sakrální stavby v regionu; jsou v něm cenné historické konstrukce, dochované vnitřní dispozice a fragmenty figurálních maleb v presbytáři. Upravován v 18. století. Loď kostela je sklenuta v 16. století; další stavební úpravy v 18. století (věž přistavěna roku 1804); nástěnné mal...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Co se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 1773, při přestavbě byl upraven i vnějšek kostela. Pseudogotická úprava západního průčelí pochází z let 1884-85. R. 2002 proběhla oprava fasády a věže kostela.  Nejstarší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Václava - Švihov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Václava - Švihov (kostel)

velký nárůst
Kostel sv. Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Vavřince - Klatovy (kostel)

Barokní kostel sv. Vavřince byl vybudován v letech 1694-1709 na místě starší svatyně ze 14. století. Stavbu vedl Marco Antonio Gilmetti a kostel byl pak několikrát upravován. Od roku 2000 slouží kostel kulturním účelům. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Zdouň
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kostel)

Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, jediný tohoto zasvěcení na světě, je od poloviny devadesátých let opět živým duchovním střediskem celého kraje. Při obnovených poutních slavnostech se zde scházejí nejen Češi a Němci, ale i příslušníci jiných n&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv.Mikuláše - Dešenice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel sv. Mikuláše má obdélnou loď s předsíní na západě. K odsazenému pravoúhlému kněžišti na severu přiléhá zákristie. Východní stěna kněžiště byla odstraněna a prostor kostela rozšířen o osmiboké centrální barokní kněžiště. Průčelí kostela vrcholí štítem s vykrojenými křídly. Věž nad ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Horaždovice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel svatého Petra a Pavla byl založen současně s městem a vystavěn v letech 1260-73. Jedná se o trojlodní kostel s protáhlým, pětiboce uzavřeným kněžištěm a sakristií s klenotnicí v patře na jižní straně. V patře věže pak byla zbudována kaple. V interiéru můžete obdivovat nástěnnou malbu sv. Benedikta a klečící světice. Barokní polštář s obrazem sv. Petra a Pavla s d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv.Václava - Bukovník
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv.Václava - Bukovník (kostel)

velký pokles
Kostel svatého Vavřince - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel svatého Vavřince V těsné blízkosti kostela sv. Vavřince stával dominikánský klášter, který si ze své původní podoby nezachoval do dnešních dob zhola nic. Klášter s kostelem byly postaveny ve 14. století, ale vypleněny za husitských válek roku 1419. V pobořených budovách zřídila obec sýpky a klášter byl obnoven až po třicetileté válce. Znovu však vyhořel roku 1689 a až v létech 1694 - 1707 byl definitivně dokončen v barokním slohu M. A. Gilmettim....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 25,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze