Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v okresu Klatovy


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 522 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Jan Křtitele - Chudenice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Jan Křtitele - Chudenice (kostel)

Dominantní památkou Chudenic, úzce spojenou s Czerninským rodem, je gotický farní kostel svatého Jana Křtitele. Zakladatelem jmenují tradice Drslava, bratra Czernina a Břetislava z Chudenic – podle nápisu na stěně kostela v r. 1200. vzhledem k tomu, že první dochovalá písemná zpráva o Chudenicích pochází z roku 1291, lze se domnívat, že počátky vlastn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Sv. Jana Křtitele - Janovice nad Úhlavou (kostel)

Původně raně gotická stavba ze 13. stol. Ve 2. polovině 18. stol. zbarokizován a přistavěna věž. Jednolodní stavba s věží v západním průčelí a čtvercovým kněžištěm. Na zdech presbytáře byly objeveny malby z první třetiny 14. stol.   Bohoslužby se konají: NE  11:30 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Jiljí - Švihov
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

mírný pokles
Kostel sv. Jiří - Strážov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Jiří - Strážov (kostel)

Existence kostela doložena k roku 1384 a 1405. V poslední čtvrtině 13.stol. postaven presbytář s klenbou a loď s vítězným obloukem, jižní portál lodi a zrušené okno ve východní stěně presbytáře. Dodatečně, ale snad ještě ve středověku, přistavěna sakristie. Rámcově do období gotiky lze zařadit ještě štít nad vítězným obloukem, okna ve východní č&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Kateřiny - Hartmanice (kostel)

První doklady o existenci vesnice pochází z roku 1315. Jako městečko se poprvé uvádí v roce 1579. Kostel se tu poprvé připomíná v roce 1603. Z nejstarší stavební etapy se dochovalo obvodové zdivo lodi s vítězným obloukem. K bližšímu časovému zařazení schází architektonické detaily. Tvar vítězného oblouku připouští ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Martina na Hůrce - Klatovy
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel sv. Martina na Hůrce - Postaven na počátku 13. století na západním svahu kopce Hůrka jako farní kostel obce Beňovy. Obec Beňovy je jednou z nejstarších obcí na Klatovsku a byla založena dříve než Klatovy. Tehdy byl gotický a hrazený (zbytky hrazení a příkopu jsou na západní a severní straně). V letech 1735 - 1748 byl přestavěn v jednoduchém barokním slohu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Maří Magdaleny - Malý Bor
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Maří Magdaleny - Malý Bor (kostel)

Na kraji obce na mírném návrší stojí na hřbitově původně romských kostel sv. Maří Magdaleny zbudovaný pravděpodobně v letech 1200 – 1225. Kostel je jednolodní, s hranolovitou věží v jihozápadním nároží. V posledním patře věže jsou podvojná románská okénka. Uvnitř věže v patře se dochovaly středověké figurální malby dvou lukostřel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kostel sv. Mikuláše je situovaném zhruba 1,5 km severozápadně od městečka v poměrně dominantní poloze viditelné při dálkových pohledech od severu a SV. Kostel je majetkem katolické církve. Kostel s dochovanými nástěnnými malbami. V lodi jedinečný dřevěný barokní strop s malbou květinových ornamentů. Cenný je i hřbitovní areál se hřbitovní kapl&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Luby
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel pochází z doby kolem poloviny 14. století. Původně byl vystavěn jako jednoduchá gotická stavba bez věže, obehnaná příkopem a valem. Koncem 15. století došlo k rozšíření kostelní lodi, vznikla také nová klenba presbytáře a gotické nástěnné malby. Ve 2. polovině 18. století byl upraven v barokním slohu. Oltářní obraz, zobrazuj&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Kostel sv. Mikuláše v Měčíně je gotická stavba ze14 století postavená z lomového kamene. Informace o tom, kdy a kým byl kostel sv. Mikuláše postaven, se nedochovaly. První zmínka o chrámu pochází z roku 1352, kdy je uváděn mezi katolickýmí farami. V letech 1776 – 1777 byl barokně upraven plzeňským stavitelem Antonínem Barthem. Chrámová loď měla původně obdélníkový tvar o rozměrech 11,70 m (délka) a 8,50 m (šířka). Při přestavbě v roce 1776 byla přepažena na předsíň s hudební emporou a na čtverc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Kostel byl založen jako pozdněrománský kolem roku 1230. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1369. V 15. století byl kostel goticky přestavěn a rozšířen, další stavební úpravy probíhaly také ve druhé polovině 13. století a ve 14. století. V baroku byl kostel opět obnoven. Z té doby pochází též mobiliář. Určité stavební úpravy probíhaly též v 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolany
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce Dolany. Byl vystavěn již v době gotiky v roce 1384. Roku 1796 byla provedena jeho celková rekonstrukce, kdy z původní gotické stavby byla ponechána pouze věž a zbytek kostela byl kompletně přestavěn do barokního slohu. Hlavní oltář je dřevěný, mramorovaný se zlatými ornamenty. Obrazy na něm umístěné sv. Petra a Pavla a Matky Boží Pomoc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Běhařov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Prokopa - Běhařov (kostel)

Pův. gotická stavba, po požárech upravováno v letech 1616, 1777, 1789, 1911; věž zvýšena r.1693 Areál se rozprostírá při jižním okraji návsi. V rámci zástavby obce zaujímá kostel skoro nejvýše položené místo. Kostel se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech od SZ a Z; horní část věže patrná ale i z jiných stran. Stavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Tomáše apoštola - Nýrsko (kostel)

Nejstarší budovou města je nepochybně farní kostel sv. Tomáše apoštola, který své stáří potvrzuje obrannou povahou vlastní stavby spolu se starou částí hřbitova. první písemná zmínka je z roku 1352, kdy je uváděn odvod 18 grošů pololetního papežského desátku. Kostel je jednolodní, gotický, kněžiště má křížo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Václava - Čachrov
 kostel v okrese Klatovy
Kostel sv. Václava - Čachrov (kostel)

Gotický kostel ze 14. století představuje kvalitní ukázku sakrální stavby v regionu; jsou v něm cenné historické konstrukce, dochované vnitřní dispozice a fragmenty figurálních maleb v presbytáři. Upravován v 18. století. Loď kostela je sklenuta v 16. století; další stavební úpravy v 18. století (věž přistavěna roku 1804); nástěnné mal...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Sušice
 kostel v okrese Klatovy
bez fotografie

Co se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 1773, při přestavbě byl upraven i vnějšek kostela. Pseudogotická úprava západního průčelí pochází z let 1884-85. R. 2002 proběhla oprava fasády a věže kostela.  Nejstarší...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 27,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze