Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Klatovy

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 542                Mapa
Socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. stol. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Frymburk
 socha v okrese Klatovy
Socha sv. Jana Nepomuckého - Frymburk (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna v severní části obce Frymburk v blízkosti silnice 172 do Volenic a domu č.p. 13.  ...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrádek
 socha v okrese Klatovy
Příklad drobné litinové plastiky sv. Jana Nepomuckého z bývalého mostu, osazené na zděném podstavci a kamenném soklíku, datované do roku 1862. Most demolován v roce 1980. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrádek
 socha v okrese Klatovy
Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého stojí v dominantní poloze v sedle mezi Sušicí a Hrádkem, před památnou lípou velkolistou. Socha čelem obrácena k SZ. Kolem sochy kamenný obrubník. Socha je umístěna na žulové schodišťové desce, na které je osazen hranolový podstavec s ma...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Klenová
 socha v okrese Klatovy
Volně v prostoru před hradní pokladnou stojí barokní socha sv. Jan Nepomuckého.  ...

velký nárůst
Socha sv. Vincence Ferrerského - Hrádek (socha) Na hranolovém ořímsovaném a ze stran vykrojeném soklu stojící socha světce v podživotní velikosti, doplněná postavou andílka. Barokní dílo z 1. poloviny 18. století. Socha je umístěna před zámkem na vysokém podstavci. Podstavec má předstouplý sokl s oblounovou římsou. Ve...

velký nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého - Kašperské Hory (socha) Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1861 s replikou dobové závěsné lucerny  se nachází v severovýchodním koutě náměstí. Dílo zřejmě místních sochařů (kameníků) vycházejí i přes časový odstup z osvědčených barokních vzorů. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv.Jana Nepomuckého - Rejštejn
 socha v okrese Klatovy
Socha sv.Jana Nepomuckého - Rejštejn (socha) Rejštejn-náměstí Svobody-socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1883 ...

mírný pokles
Sokolovna - Chudenice
 budova v okrese Klatovy
Sokolovna z let 1921- 1923, projekt Josef Kubec, chudenický architekt a rodák Objekt leží na křižovatce cest Tyršovy ulice v Chudenicích a bezejmenné ulice (silnice) směřující do obce Býšov; vstupním průčelím se obrací pohledovou osou Tyršovou ulicí v Chudenicích směrem k návsi...

obrovský nárůst
Soubor 6 soch světců - Klenová
 sochy v okrese Klatovy
Soubor 6 soch světců - Klenová (sochy) Galerie šesti barokních plastik z 2. pol. 18. stol., sochy původně umístěny v Bystřici nad Úhlavou, poblíž zámku, na protilehlé straně silnice naproti bráně s věží. V současnosti dočasně umístěny na druhém nádvoří hradu Klenová. 1) socha sv. Anny, 2) socha sv. Walburgy, 3) socha sv. Josefa, 4) soch...

velký pokles
Soukromé muzeum šumavských minerálů - Velhartice (muzeum) V centru Velhartic v domě č. 59 u kostela najdete soukromou sbírku minerálů Libora Škubala s nálezy minerálů z lokalit Šumavy, ale i zajímavých exponátů z lokalit po celé ČR i zahraničí. Jedná se o jedinečnou expozici soukromé sbírky nadšeného sběratele minerálů. Sbírka p...

střední pokles
Špičák
 rozhledna v okrese Klatovy
Špičák (rozhledna) Rozhledna, o níž se mluvilo padesát let, byla k radosti šumavských turistů konečně vystavena. Slavnostně otevřena 26. července 2014. Původně navrhovanou celodřevěnou konstrukcí, kvůli nižším nákladům a snazší údržbě byla nakonec postavena na ocelové konstrukci s dřevěným opláštěním. Ro...

mírný pokles
Špičak
 vrchol v okrese Klatovy
Špičak (vrchol) Vrchol Špičák (1202 m) leží nad rekreační oblastí Špičák (součást Železné Rudy, od které je vzdálen 4 km). Na vrchol je možno se dopravit mimo turistické trasy i novou čtyřsedačkovou lanovkou. 27.7.2014 byla na jejím vrcholu otevřena nová rozhledna.    ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Špičák
 železniční stanice v okrese Klatovy
Špičák (železniční stanice)  Mezi stanicemi Hojsova Stráž-Brčálník (815 m) a Špičák se nachází Špičácký tunel, původně nejdelší železniční tunel v ČR s délkou 1 747 m. Stanice Špičák je zároveň nejvýše položeným nádražím na trati – 840 m. ...

velký pokles
Sport areál Špičák
 lyžařský areál v okrese Klatovy
Na jihovýchodním svahu Špičáku se v nadmořské výšce 865 až 1202 m rozprostírá lyžařský areál Ski areál Špičák, který je tvořen celkem 12 sjezdařskými tratěmi různé obtížnosti (nejdelší z nich je dlouhá 1,8 km) o celkové délce 8,4 km. Je ...

velký pokles
Sportbar Stará Rychta - Klatovy
 restaurace v okrese Klatovy
Dům, ve kterém se podnik nachází je velice starý. První zmínka o něm je z roku 1574, kdy byl přízemní a měl tu sídlo městský rychtář, od kterého pak vznikl dnešní název "Rychta". V roce 1601 byl dům v majetku Mgr. Lukáše Vodňanského, následně pak jeho syna. Hostins...

mírný pokles
Srní
 obec v okrese Klatovy
Srní (obec) Obec byla založena dřevaři počátkem 18. století, se kterými byla sepsána smlouva o odprodeji pozemků. Jméno Srní dostala obec údajně podle toho, že se zde zdržovalo velké množství srnčí zvěře. Typickou šumavskou architekturu zde představují dochované horské roubené chalupy postavené na...

mírný pokles
Srní
 vodní mlýn v okrese Klatovy
vodní mlýn MosteckýSrní, čp.34...

mírný pokles
Strašín
 obec v okrese Klatovy
Osídlení zdejší oblasti se datuje až do dob mladší doby železné, tehdy sem přišel kmen Keltů. Trvalé osídlení kraje pak začíná v 6. – 10. století, kdy se zde usazují slovanské kmeny. Strašínská obec původně vznikla ze samot, které se postupem času rozšiřovaly a sbližovaly se. První dochovaná písemná zmínka o vsi samotné pochází z roku 1254. Z dochované zprávy vyplývá, že zdejší faru spravovali str...

velký pokles
Strážov
 město v okrese Klatovy
Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. Na ostrohu nad Strážovským potokem byla vystavěna pomezní a strážní tvrz, od níž dostala obec svoje jméno. Strážní místo vzniklo k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Zwiesel železnorudským průsmykem ...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Sušice
 město v okrese Klatovy
Sušice (město) Území města Sušice bylo dle archeologických nálezů osídleno již ve starší době kamenné. Další archeologické nálezy se datují do pozdní doby bronzové, z tohoto období pochází bronzový hrot kopí nalezený na sušickém náměst&ia...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sušice
 železniční stanice v okrese Klatovy
Sušice III
 vodní mlýn v okrese Klatovy
vodní mlýn, z toho jen: bránaSušice III, čp.68...

mírný pokles
Švábí
 vrchol v okrese Klatovy
Zalesněný vrchol jihozápadně od osady Kokšín. Podél úpatí vede červeně značená turistická stezka...

velký nárůst
Svatobor
 vrchol v okrese Klatovy
Svatobor (vrchol) Svatobor je místem, které bylo zřejmě osídleno již v dávné historii. Na jeho úpatí byly objeveny stopy po primitivní polo zahloubené chatě ze střední doby kamenné (10.000 - 8.000 let před n.l.). Chata byla podle dostupných nálezů rekonstruována a je možno ji zhlédnout v sušickém...

obrovský nárůst
Svéradice
 obec v okrese Klatovy
Svéradice leží 7 km severně od Horažďovic, směrem na Blatnou. Původ obce je velmi starý. Slovanské osídlení je archeologicky prokázáno hradištní keramikou z 10. – 12. Století, nalezenou v západní části obce směrem k vrchu Kostelík. Územně největší obec Ho...

střední pokles
Svéradice
 vodní mlýn v okrese Klatovy
vodní mlýn U Chaloupků, areálSvéradice, čp.13...

mírný pokles
Švihov
 hrad v okrese Klatovy
Švihov (hrad) Pozdně gotický vodní hrad ve stejnojmenné obci. Původně tvrz z 1. pol. 14. stol., záhy však přeměněná na hrad, který se prvně připomíná r. 1375. Velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla v l. 1480-1510 a následovaly ji renesanční úpravy. Kvalitní zdvojené opevnění s baštami a vodními příkopy způsobilo, že se Švihov ocitl mezi hrady, jež měly být na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1655 zboře...

střední pokles
CENA OD
40
Švihov
 město v okrese Klatovy
Město Švihov se rozkládá v údolí řeky Úhlavy asi 10 km severně od Klatov. Dnešní švihovský mikroregion zahrnuje kromě vlastního Švihova obce Bezděkov, Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice, Těšnice, Třebýcinku a Vosí. Samotný Švihov má 1160 obyvatel. Význam sídla je posílen existencí řady památkově chráněných, kulturních a přírodních zajímavostí jak v sídle samotném tak v jeho okolí. Ne...

střední pokles
HODNOCENÍ
50 %
Švihov u Klatov
 železniční stanice v okrese Klatovy
Sýpka - Klenová
 budova v okrese Klatovy
Sýpka - Klenová (budova) Sýpka se nachází severně od hradu, při příjezdové komunikaci. Zděná omítaná třípodlažní budova o 5 x 2 okenních osách na půdorysu širokého písmene T se sedlovými střechami, krytými eternitovými šablonami. Čelní stěny na severní, západní ...

mírný pokles
Tetřevská slať - Horská Kvilda
 přírodní památka v okrese Klatovy
Tetřevská slať je přírodní památka ev. č. 1146 poblíž obce Horská Kvilda na pomezí okresů Klatovy a Prachatice. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. ...

stgnace
The Grillhouse Restaurant - Sušice
 restaurace v okrese Klatovy
The Grillhouse Restaurant - Sušice (restaurace) Specializací restaurace jsou pokrmy připravované na grilu. Dbáme na kvalitu používaných surovin a snažíme se je odebírat v maximální možné míře od lokálních dodavatelů, kteří upřednostňují kvalitu nad kvantitou. Restaurace je charakteristická příjemnou atmosférou, př&aacu...

mírný nárůst
Těchonice
 osada v okrese Klatovy
Těchonice je malá vesnice, část města Nalžovské Hory, od kterého se nachází cca 4 km na severovýchod. Je zde evidováno 49 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 42 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1331. ...

obrovský nárůst
Točník
 železniční stanice v okrese Klatovy
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Plzeň hl.n., Klatovy a Železná Ruda-Alžbětín. ...

střední nárůst
Tužice
 obec v okrese Klatovy
První písemná zpráva pochází z roku 1381. Na území žije 74 obyvatel. ...

mírný pokles
Tvrz - Čachrov
 tvrz v okrese Klatovy
Tvrz - Čachrov (tvrz) Tvrz je možno nalézt v obci Čachrov nad levým břehem říčky Ostružné asi 700m nad mořem a to při silnici z Klatov do Železné Rudy. Významná ukázka malého opevněného sídla s věžovitým gotickým palácem z poslední čtvrtiny 14. století a renesančním křídlem z počátku 16...

obrovský nárůst
Tvrz Bílenice
 tvrz v okrese Klatovy
Původní stavba vznikla již ve 14. století, v 16. století zřejmě renesančně přestavěna....

velký nárůst
Tvrz Želenov - Frymburk
 tvrz v okrese Klatovy
Původně renesanční tvrz, přestavěná v 19. století na panský dvůr. Dochována sgrafitová výzoba a hřebínkové klenby v interiérech. Areál se rozkládá ve střední části obce v nijak výrazné poloze. Terén je v rámci areálu mírně svažitý, pouze v sev...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, max - 14,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)