Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Beroun

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 353                Mapa
Kaplička - Suchomasty
 kaplička v okrese Beroun
Zděná omítaná kaple se zvoničkou z počátku 19. století se nalézá na návsi obce jako volně stojící stavba na čtvercovém půdorysu se silně zkosenými rohy. Po obvodu všech stěn probíhá liséna. Vstupní průčelí na J, má nade dveřmi ukončenými snížený...

obrovský nárůst
Ančina chalupa -Suchomasty
 chalupa v okrese Beroun
Rodinný domek v oplocené zahradě se nachází na jižním okraji obce Suchomasty. Parkování je možné za branou na pozemku.V domě se nachází 1x ložnice,koupelna s teplou vodou a WC.V kuchyni, která je součástí prostoru obývacího pokoje, je k dispozici plynový sporák, chladnice, z&aac...

střední nárůst
Aquapark Beroun
 aquapark v okrese Beroun
Aquapark Beroun (aquapark) Aquapark Beroun svou celkovou vodní plochou přes 650 m2 nabízí sportovní vyžití plavcům v 25 m plaveckém bazénu s možností využití páry o teplotě 48oC. Aquapark Beroun nenabízí jen ryze sportovní vyžítí, ale i relaxaci v relaxačních bazénech s lehátky a sezónní opalovací terasou, či společensko-zábavné vyžití na skluzavkových atrakcích se 2 tobogány. Aquapark Beroun nabízí následující atrakce: to...

mírný pokles
Uživatelské recenze 2x
HODNOCENÍ
64 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Autokemp - Karlštejn
 camp v okrese Beroun
Barrandova jeskyně
 jeskyně v okrese Beroun
Barrandova jeskyně (jeskyně) BARRANDOVA JESKYNĚ - lokalita dvoupatrové jeskyně necelé 2 km severozápadně od obce Srbsko - nepřístupná. Při vchodu do jeskyně se našlo několik archeologických nálezů z doby kamenné. Je fakt, že zakázaný přístup ztěžuje ještě asi dvoumetrový balvan, který ucpává cestu. Pokud už...

střední pokles
Bavoryně
 obec v okrese Beroun
Zmínky o Bavoryni se datují ke konci 11. století (r. 1088), kdy obec patřila kapitule pražské, které jí věnoval Vratislav II. Tam zůstala až do r. 1294, kdy ji biskup Tobiáš směnil s králem Václavem II., který ji daroval r. 1302 městu Berounu (Zdice s okolím). R. 1456 byla Bavoryně v držení Jana Dobrouka z Litomyšle. Dalším majitelem byl Petr Vamberský, který ji r. 1533 prodal Karlovi ze Svárova. ...

velký nárůst
Benediktinský klášter - Svatý Jan pod Skalou (klášter) Z původních nejstarších staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věž kostela. Konvent kláštera začal stavět ihned po dostavbě kostela v roce 1661 opat Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka. Stavba byla velmi náročná a byla dokončena čtvrtou - západní stranou v roce 1726. Úplně byl klášter dostavěn roku 1731 opatem Koterovským vnějšími úpravami na přední straně kláštera. Významnými místnostmi...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Beroun
 město v okrese Beroun
Královské město Beroun ležící na soutoku řek Berounky a Litavky láká k návštěvě nejen svými historickými památkami a bohatou kulturní a sportovní nabídkou, nýbrž i svým překrásným okolím. Je východiskem do dvou chráněných krajinných oblastí - Českého krasu a Křivoklátska. V oblasti, která byla osídlena již od pravěku, vznikla ve třináctém století při brodu přes řeku Mži (Berounku) osada. Procházel...

velký pokles
HODNOCENÍ
95 %
Beroun
 železniční stanice v okrese Beroun
Beroun-Závodí
 železniční stanice v okrese Beroun
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Beroun, Rakovník a Praha-Smíchov. ...

střední pokles
Běleč
 železniční stanice v okrese Beroun
Běštín
 obec v okrese Beroun
První zmínka o obci pochází z roku 1380, kdy byl v Jincích  farářem Alexius Bezčín, který byl prvním známým členem svobodného rodu vladyků z Běchčína, kterým Běštín náležel. Rod z Bezčína se připomíná ještě roku 1443, kdy Havel Hovorka z Bezč&iac...

obrovský nárůst
Borek
 část obce v okrese Beroun
První písemná zmínka o obci Borek pochází z roku 1352. Je to vesnice v okrese Beroun, dnes součást obce Suchomasty ležící asi 1,6 km jihozápadně od Suchomast.  ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
BP - Hýskov
 restaurace v okrese Beroun
Brno
 vrchol v okrese Beroun
Brno (vrchol) Vrchol Brno je označením druhého nejvyššího vrcholu hřebene Radče Křivoklátské vrchoviny. Své jméno získal v době národního obrození podle největšího moravského města - Brna. Je zde umístěn zdaleka viditelný telekomunikační vysílač. V minulosti byla kó...

obrovský nárůst
Broumy
 obec v okrese Beroun
Archeologický průzkum prokázal na katastru obce sídlištní polohu z období Keltů (200-100 př.Kr.) a náznaky slovanského osídlení s malou slovanskou osadou z 11. až 13.stol. První písemná zpráva o Broumech se vztahuje k manskému dvoru se dvěma lány dědin, který se nalézal v obci. Manství bylo služební a vztahovalo se ke Křivoklátu. 10.března 1358 král Karel IV. Potvrzuje Lutoborovým synům právo tyto...

střední pokles
HODNOCENÍ
98 %
Bubovice
 obec v okrese Beroun
Obec Bubovice se nachází ve Středočeském kraji mezi Loděnicemi a Karlštejnem. Nachází se ve výšce 426 m nadmoř.výšky v CHKO. Název naší obce vznikl podle lidí bubových, snad nebojácných, kteří byli postrachem svého okolí, tak jako je či býval dětem bubák. Podle zachovalých historických zápisů došlo k osamostatnění naší vsi zakládající vysazovací listinou vladyky JIndřicha z Malovaru r. 1333 na sv....

mírný pokles
Bunkr na Houpáku
 opevnění v okrese Beroun
Bykoš
 obec v okrese Beroun
Máme-li hovořit o historii, lépe řečeno o počátcích osídlení katastrálního území dnešní obce, musíme se vrátit daleko zpět až do pravěku. V období nazývaném neolit (5 500 – 4 300 let př.n.l.) došlo k osídlení takzvané Hořovické brá...

velký pokles
Bývalá základní škola - Suchomasty
 škola v okrese Beroun
Patrová pozdně barokní budova školy je z roku 1817. Areál bývalé školy se skládá z budovy školy, zahrady, která je vymezené kamennou zdí. Budova bývalé školy stojí na pozemku jižně od návsi obce, v poloze protilehlé k zámku. ...

mírný pokles
Bývalý důl Gabriela - Hudlice
 technická zajímavost v okrese Beroun
Bývalý důl Gabriela - Hudlice (technická zajímavost) Krušná Hora (po roce 1945 největší hlubinný železnorudný důl v českých zemích), leží ve Středočeském kraji, 12 km na severozápad od města Berouna. Dolové pole se rozkládá na katastrálních územích obcí Hudlice, Otročiněves a Nový Jáchymov a dobý...

střední pokles
Bzová
 obec v okrese Beroun
V roce 1990 oslavila obec Bzová 600 let svého trvání, na které pozvala své rodáky. Rok 1390 byl údajne rokem první zmínky existence obce Tento údaj byl vzat z Retrospektivního lexikonu obcí tet 1850 až 1970, který byl vydán v r. 1978. Autori tohoto lexikonu vycetli tuto první zmí...

velký pokles
Březová
 obec v okrese Beroun
Obec leží poblíž západní hranice Středočeského kraje na vyvýšenině ohraničené údolím potoka Bzovského, Pařezového a Stroupinského, zhruba 2 km na sever od hradů Točník a Žebrák. V obci je k trvalému pobytu hlášeno 294 obyvatel. V katastru obce o rozloze 463 ha je 91 trvale obydlených rodinných domů, 20 chalup a 45 rekreačních chat. První písemná zmínka o Březové pochází z r. 1399, u...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Cerhovice
 městys v okrese Beroun
Cerhovice (městys) První písemná zpráva pochází z roku 1275. Obec se nachází v nadmořské výšce 411 metrů. Na území žije 1100 obyvatel. V obci je možnost prohlédnout si kostel Sv. Martina z 15. století. Zajímavostí je také již uzavřený lom v katastru Třenice.   Cerhovice byly z...

střední pokles
Cerhovice
 železniční stanice v okrese Beroun
Chaloupky
 obec v okrese Beroun
Vesnice Chaloupky leží v průměrné výšce 475 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1648. Celková katastrání plocha obce je 179 ha, z toho orná půda zabírá pouze dvacettři procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Menší č&aa...

střední pokles
Chlustina
 obec v okrese Beroun
První zmínka o jméně Chlustina se vyskytuje ve spisech Františka Palackého v jeho díle "Výbor listin starých", v němž uvádí k roku 1170 ves Chlustinu. Stával tam dvůr jménem Chlustina (snad po majiteli) a kolem vznikla koncem 12. století osada téhož jména. Dvůr stával tam, kde se dochoval také největší zemědělský statek -čp. 1. Zachovalo se i místní pojmenování částí chlustinského katastru: "Za dv...

střední pokles
Chodouň
 obec v okrese Beroun
První písemná zmínka o Chodouni pochází z roku 1271, kdy je připomínána jako součást žebráckého panství. Současně byl v obci také malý vladycký statek podle něhož se psali místní zemané. V 16. století však byla již celá obec i s vladyckým statkem součástí točnického královského panství. Králové dávali tento majetek do zástavy různým šlechtickým rodům. V roce 1552 král Maxmilián zastavil panství To...

mírný pokles
Chruč
 vrchol v okrese Beroun
Chrustenice
 obec v okrese Beroun
Prvý písemný záznam pochází z roku 1037, kdy kníže Břetislav po smrti poustevníka Ivana ustanovil lidi z Chrustenic a Nučic za hlídače kaple Sv. Jana pod Skálou. Kníže Břetislav (1037-1055) daroval kapli i hlídače klášteru ostrovskému u Davle. Na chrustenické tvrzi sídlili páni z Chrustenic a na Chrustenicích. Z nich je znám vladyka Přibík z Chrustenic, který podle listiny z 16. října 1320, sepsan...

obrovský nárůst
Chyňava
 obec v okrese Beroun
Nejstarší písemné zmínky o obci Chyňavě se váží k roku 1341, kdy za vlády Jana Lucemburského byly nově založeny obce Hudlice s Újezdem a Chyňava jako dar Peškovi z Bereškova. Zpočátku připadala Chyňava k majetku křivoklátskému, po dostavění hradu Karlštejna byla připojena k panství karlštejnskému, později pak zpět k panství křivoklátskému. Kostel sv. Prokopa a roubená chalupa čp. 85 jsou zapsány ...

střední pokles
Damil
 vrchol, lom v okrese Beroun
Damil (vrchol, lom) Damil (396 m) je vrchol, který se výší mezi Tetínem a Berounem.  Jeho jižní a východní strana sloužila v dřívějších letech jako vápencový lom, a proto jsou zde vidět početné skalní odkryvy. Těžba kamene zde probíhala už od středověku, a místn&...

velký nárůst
Děd u Berouna
 rozhledna v okrese Beroun
Děd u Berouna (rozhledna) Město Beroun se může pochlubit hned dvěmi rozhlednami. Kromě vyhlídkové věže na Městské hoře, lze navštívit i cihlovou rozhlednu na vrcholku Dědu 492 metrů nad mořem.Návrh na její stavbu padl na schůzi berounského Klubu Československých Turuistů v roce 1891 a tak díky spolupráci s místním okrašlovac...

střední pokles
Dětské hřiště - Koněprusy
 dětské hřiště v okrese Beroun
Dětské hřiště - Nižbor
 dětské hřiště v okrese Beroun
Dětské hřiště - Vižina
 dětské hřiště v okrese Beroun
Dětské hřiště - Žebrák
 dětské hřiště v okrese Beroun

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)