Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Zajímavosti v okresu Strakonice

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 12                Mapa
Hamr - Malenice
 hamr v okrese Strakonice
Areál hamru čp. 70 se nachází SV směrem od zástavby obce Malenice, na pravém břehu řeky Volyňky. Areál hamru je tvořen na JZ straně přestavěným patrovým obytným stavením, kolmo na něj navazuje na západě hamr – kovářská dílna se zachovalým technologickým vybavením (funkčn&i...

velký nárůst
Hradfiště - Libětice
 zajímavost v okrese Strakonice
Hradiště u Libětic je známé již od 19. století, kdy zde prováděl první výkopy J. N. Woldřich, na něhož v letech 1897 a 1901 navázal J. V. Želízko a v letech 1922 – 23 B. Dubský. Woldřichovy a Dubského průkopy valem prokázaly odlišnou konstrukci opevnění na akropoli a na předhradí, zat&i...

velký nárůst
Hradiště Zámek - Zadní Zborovice
 výšinné opevnění v okrese Strakonice
Hradiště se nachází ca 700 m Z od Zadních Zborovic, na vrcholu kopce Zámek. Ze tří stran je hradiště chráněno příkrými svahy, opevnění využívá přirozenou terénní hranu vymezující vrcholovou partii kopce. Dochoval se mohutný kamenný val. Hradiště se nach&aac...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
JZD Dobrá Voda-Hoštice
 památka v okrese Strakonice
JZD Dobrá Voda-Hoštice (památka) Autentické prostředí dějiště trilogie SLUNCE, SENO. Zázemí pro pořádání společenských akcí, lidových veselic, country zábav. Originální prostředí pro netradiční firemní akce a oslavy. Nedaleká zřícena hradu Helfenburg....

velký nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Machův včelín - Krušlov
 zajímavost v okrese Strakonice
Machův včelín v Krušlově na Strakonicku je svým jedinečným provedením unikátem nejen v České republice, ale také ve střední Evropě.  Jedná se o rozsáhlejší dřevěnou stavbu s vyřezávanými a malovanými prvky a s unikátní sbírkou zhruba 80 řezeb a výtvarn...

mírný pokles
Mohylník, archeologické stopy - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Lokalita se nachází v lese ca 1,2 km S od centra Sedlice. Pohřebiště tvoří 22 mohyl, z nichž většina je uspořádána do čtyř nepravidelných rovnoběžných řad. Mohylové násypy mají průměr od 3 do 10 m, jejich výška je 0,3 až 1,3 m. Pohřebiště leží na mírném Z svahu ná...

velký nárůst
Mohylník, archeologické stopy - Škvořetice
 zajímavost v okrese Strakonice
Lokalita se nachází ca 1 km JZ od obce Škvořetice. V 80. letech 19. století zde bylo prokopáno údajně až 500 žárových hrobů krytých plochými kameny. V Čechách jde o jedno z největších pohřebišť přelomu starší a mladší doby železné. Pohřebiště leží v ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pamětní zastavení - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Pamětní zastavení - Sedlice (zajímavost) Pamětní zastavení vzniklo s podporou Města Stakonice, v rámci ekologikého projektu "putování malovanou krajinou a za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash&Carry a lesů ČR, s.p. Na jaře 2016 zde bylo vysazeno 10 ovocných stromů odrůdy: Matčino, Boikovo, Baumannova reneta, Blenheimská reneta, Čistecké lahů...

střední pokles
Poustevna u kalvárie - Čestice
 zajímavost v okrese Strakonice
Poustevna u kalvárie - Čestice (zajímavost) Poustevna u kalvárie v Česticích je šindelem pokrytá chaloupka s malou věžičkou s freskou starého poustevníka (autor Antonín Velečin). Byla postavena roku 1821 pro dotvoření místa a zřejmě nikdy nebyla skutečně využívána. ...

velký nárůst
Pranýř - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Na náměstí, mezi kostelem a městským úřadem Katovice se nachází kamenný hranolový pranýř na travnatém prostranství. Kolem pranýře je prostor vysypán štěrkem a ohraničen kamenným obrubníkem. Pranýř se původně nacházel před jižním portálem kostela. Kamenn&yacu...

obrovský nárůst
Rýžoviště zlata - Laciná
 zajímavost v okrese Strakonice
Rýžoviště leží v úzké nivě Lomnice mezi úpatím svahu a řekou. Souvislé pole sejpů o výšce převážně mezi 1 až 2 m se dochovalo v délce asi 300 m na pravém břehu řeky, jeho šířka se pohybuje od 40 do 80 m. Na S straně sejpy dosahují téměř až k říčnímu korytu. V p&aac...

mírný pokles
Věž bývalé tvrze - Drahonice
 věž v okrese Strakonice
Pozdně gotická obranná věž drahonické tvrze ze 14. století představuje jeden z mála dochovaných dokladů existence bývalého panského sídla. Příznačná silueta věže cylindrové formy, zakončená šindelem pokrytou kuželovou stříškou, se výrazně uplatňuje v bezprostředně navazuj...

mírný pokles

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)