Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v okresu Plzeň-jih

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 121                Mapa
Bezděkovec
 osada v okrese Plzeň-jih
Ves ležící 5 km jihovýchodně od Nepomuka má průkazné záznamy z roku 1551, je však bezpochyby starší. Dějinami je spjata se Zelenohorským panstvím a statky někdejšího kláštera cisterciáků. V polovině 17. století zde je registrováno 8 ...

obrovský nárůst
Bolkov
 obec v okrese Plzeň-jih
Vesnička Bolkov leží v průměrné výšce 403 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1379. Celková katastrání plocha obce je 183 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetdevět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem....

mírný pokles
Borovno
 obec v okrese Plzeň-jih
Na okraji brdských lesů, asi 10 km východně od Spáleného Poříčí, 580 m n.m. narazíte na malou obec Borovno. Její jméno je ojedinělé, známe jen některá jména příbuzná. Místní jméno se odvozuje zřetelně od někdejšího porostu zdejších míst ...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Borovy
 obec v okrese Plzeň-jih
Někdy též Borovnice,nesprávně však Borovy,ves při silnici plzeňsko-klatovské,jižně 5,6 km. od Přeštic,360 m.nad mořem.V roce 1900 57 čísel pop.,369 obyv.,v roce 1920 58 čísel pop. A 345 obyv.(od roku 1789 do 1900 počet čísel o více než třetinu vzrostl).Katastrálně obec Borové,fara a škola Vřeskovice,pošta Lužany.Ve vsi Kaple Narození P.Marie,r.1703 nákladem vikáře Jana Tiebla a mnohých dobrodinců ...

velký nárůst
Buková
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Buková se nachází na území města Plzně, 13 km západně od obce Přeštic v nadmořské výšce 420 - 450 metrů. Obec je založena na vyvýšenině, jejíž dominantou je Srnčí vrch, tyčící se do nadmořské výšky 535 m. Okolí Bukové, tedy Merklínsko, bylo dle archeologických nálezů, osídleno již v pravěku, pravděpodobně díky zdejším přírodním podmínkám, jako je úrodná půda a bohaté vodní zdroje. Mezi nálezy...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Chlum
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Chlum se nachází 15 km jihozápadně od Plzně. První písemná zpráva o existenci obce se datuje rokem 1379, údajně existovala již kolem roku 1100 ve spojení s tvrzí Vlčtejn. Název obce pochází od původního názvu pro zalesněný vrch s nadmořskou výškou 545m poblíž ...

mírný pokles
Chlumčany
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Chlumčany není městem, ale brzy přestala být také typickou vesnicí a ve všech ohledech se jí neustále vzdaluje. Obec leží 15 km jjz. od města Plzně v nadmořské výšce 390 m, na okraji široké brány, která spojuje Plzeňskou a Přeštickou kotlinu. Dominantou a současně nejvýše položeným bodem této oblasti je východní cíp Vrchu ležící v lese Vysoká v nadmořské výšce 496 m. Území Chlumčan bylo v dří...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chlumy
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec dříve nazývaná též Chlum leží 7 km jihovýchodně od Nepomuka. Poprvé jsou připomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s klášterem cisterciáků. Berní rula, sepsaná krátce po polovině 17.století pro potřeby zdanění,...

mírný nárůst
Chocenice
 obec v okrese Plzeň-jih
Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih na silnici spojující Plzeň a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Součástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obec je poprvé připomínána na zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Obcí protéká Chocenick...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Chotěšov
 obec v okrese Plzeň-jih
Starší osada se zapsala do dějin zásluhou blahoslaveného Hroznaty, který zde mezi lety 1202 až 1210 založil za pomoci své sestry Vojslavy kanonii premonstrátek. Chotěšov se tak stal střediskem postupně se rozrůstajícího klášterního panství. Mnohdy velmi bouřlivé osudy konventu ukončilo zrušení v roce 1782. Klášterní areál později patřil knížatům Thurn-Taxisům a řádu Navštívení Panny Marie (vizitan...

mírný nárůst
Chouzovy
 osada v okrese Plzeň-jih
Historie obce Chouzovy je poměrně chudá. Prvé zprávy pocházejí z roku 1379, kdy byla obec součástí vlčtejnského panství. To zahrnovalo 12 vesnic a bylo majetkem mocenského rodu jihočeských Rožmberků. Chouzovy byly jednou z největších vsí tohoto statku, neboť zde bylo celkem osm dvorců. Své osudy prodělávaly Chouzovy s obcí Vlčtejn, kterou v roce 1421 dobyl Jan Žiška.V létech 1587 a 1589 prodal Kr...

střední pokles
Chválenice
 obec v okrese Plzeň-jih
Historie obce První zmínka o obci Chválenice se objevuje dnem 19. března 1275. V této době obec patřila dobrodinci kladrubského kláštera Sěmislavovi z Chválenic. Toto majetnické právo je zaneseno v listině Přemysla Otakara II. Obec Chválenice byly v té době samostatným ...

mírný pokles
Chynín
 osada v okrese Plzeň-jih
Ves na vysoko položené planině u silnice z Nových Mitrovic na Lnáře je zmiňována ve zprávách z let 1349 a 1379 jako ves pánů z Rožmitálu. V 15.století patřil Chynín pod Rokycany, později pod Zelenou Horu, po konfiskaci v roce 1529 byl darován opět Rožmitálu. Po katastrofálním moru v roce 1531 zde zů...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dnešice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec se nachází 6 km severozápadně od Přeštic, na úpatí kopce Hůrka v nadmořské výšce 426 m. První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována kladrubskému klášteru. V obci je kostel sv.Václava, při...

obrovský nárůst
Dobřany
 obec v okrese Plzeň-jih
Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. Významné nálezy byly učiněny při stavbě psychiatrické léčebny. Pravěké výšinné sídliště je zjištěno i západně od Hůrky u Šlovic. Z období halštatského se zde našla bronzová nádoba zvaná situla. Z doby laténské byla v okolí města nalezena keramika a pod lesem Vysoká pohřebiště. Rozvoj slovanského osídlení je doložen nale...

střední pokles
Dolce
 obec v okrese Plzeň-jih
Dolce (obec) Obec leží v nadmořské výšce 452 metrů, v hlubokém údolí mezi kopci Hůrkou, Jindřínem a Doleckým lesem. Dolce byly nejspíše založeny jako silniční žebříčková ves s pravidelnou zástavbou, o čemž svědčí i fakt, že vsí stále prochází hlavní silnice od Pře...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Dolní Lukavice
 obec v okrese Plzeň-jih
Rozlehlá ves položená v údolí při řece Úhlavě asi 3 km severně od Přeštic. Lukavice je poprvé zmiňována k roku 1216, kdy se odtud píše Štěpán, roku 1243 a 1245 bratři Bohuchval a Vitla, jméno Vitla se vyskytuje v pramenech i ve 14. století. V Lukavici sídlil jeho bratr Wilman, jeho vdova Zdeň...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Dožice
 osada v okrese Plzeň-jih
Ves Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318 jako sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři soudí, že zde již stála tvrz. V 15. stol. patřila ves ke Lnářům a v polovině 16. stol. koupil Dožice od Martinkovských z Roseče, kteří zde seděli od počátku 16. stol. a v jejich majetku je zaps&aacu...

střední pokles
Drahkov
 obec v okrese Plzeň-jih
První zmínka o vsi Drahkov je z roku 1379, kdy se zde připomíná Oldřich z Drahkova. Koncem 14.,nebo počátkem 15.století tu v části,které se říkalo Na mokřišti,byla postavena tvrz.Poprvé se uvádí v roce 1415, kdy se podle ní psal Albert z Mokří.V roce 1581 byl celý Drahkov,jehož č&aacut...

mírný pokles
Číčov
 osada v okrese Plzeň-jih
Číčov je vesnice, část města Spálené Poříčí, která se od něj nachází asi 6 km na východ. V roce 2009 zde bylo evidováno 97 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 182 obyvatel. ...

mírný pokles
Čižice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec leží východně od polesí Vysoká na takzvaném žulovém ostrovu mezi Tlustou horou ( 476 m n. m ) nad Předenicemi, Jelením vrchem ( 519 m n. m.) nad Čižicemi, Malincem ( 452 m n. m. ) a západně od lesního porostu Zbytky.Žulové podloží dalo po otevření kamenolomů obživu i mnohým z&...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Čížkov
 obec v okrese Plzeň-jih
První historická zmínka o obci pochází z roku 1237, kdy ves byla kladrubským klášterem směněna s Havlem Markvarticem. Roku 1310 byla v držení Budislava, syna Protivy z Rožmitálu. Roku 1347 se Čížkov dostal spolu s polovinou Rožmitálu do majetku pražského arcibiskupství. Pak byla ves majetkově rozděl...

mírný pokles
Čmelíny
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Čmelíny je stavena ve stylu původní staročeské okrouhlice, kde je uprostřed návsi kaplička a vedle rybník. Dějiny obce sahají do XIV. století. První písemná zpráva je z roku 1384, kdy v knihách erkčních ("Erektion libri") o založení chrámů, farních obročí a špit&aacu...

střední pokles
Honezovice
 obec v okrese Plzeň-jih
Jméno Honezovice = ves lidí Honezových. Toto osobní jméno souvisí s výrazy "uzdraviti se, vysvoboditi, vykoupiti, spasiti". Jméno Honezovice nemělo v českém slovníku oporu a proto snadno podléhalo četným změnám, / např. Honcovice, Honosice, Honositz/. K těmto změnám také přispělo poněmčení krajiny. Osídlení v katastru Honezovice je doloženo již z mladší doby bronzové. Byla nalezena sekera s lalok...

mírný pokles
Horní Lukavice
 obec v okrese Plzeň-jih
První zmínky o obci Horní Lukavici pocházejí již z roku 1216. Obec leží v nadmořské výšce 370 metrů nad mořem, severně od Přeštic. V této oblasti měla obec vždy významné postavení, neboť středem obce vede důležitá komunikace od Plzně do Klatov a dále na Železnou Rudu. Od roku 1379 pak většinou patřila k Dolní Lukavici, ale byly zde dva zemanské statky, k jejichž rozdělení došlo až později. Prvním ...

mírný pokles
Horšice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec je historicky doložena již v období okolo poloviny 13. století. Podle první zprávy z roku 1245 byly Horšice sídlem Adama z Horšic. Vznik vsi samotné se však pravděpodobně datuje ještě dále do minulosti, Adam byl totiž pokračovatelem rodu Horšických, z jeho předků známe např. otce Hořeslava, kořeny tohoto rodu však sahají ještě dál… V těchto dobách stávala v místech dnešní obce tvrz s vodním p...

obrovský nárůst
Hořehledy
 osada v okrese Plzeň-jih
Osada leží na západním úpatí vrchu Kokšína (684 m), 3 km východně od Spáleného Poříčí, nad údolím Bradavy. Název vznikl podle Davídka jako přízvisko osadníků, kteří "hoře hledí"; znamenalo to lidi shora hledící, to znamená z vyšších poloh Kokšína hledící do nížiny u Poříčí. Ves byla založena patrně poříčským osazovacím dílem pánů ze Švamberka po polovině 14. stol. "Jedná se zřejmě o koloniz...

mírný pokles
Hoříkovice
 osada v okrese Plzeň-jih
Obec leží severně od Chotěšova. První zmínka je z roku 1236 v souvislosti s majetkem chotěšovského kláštera. Jednalo se vždy o typicky zemědělskou obec, kde se dosud dochovalo několik větších selských usedlostí. V obci nalezneme fotbalové hřiště využívané především Sokolem Záluží, ve kterém působí i fotbalisté z Hoříkovic. Společně s fotbalisty se na kulturním a sportovním vyžití v obci aktivně po...

velký pokles
Hradec u Stoda
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec se rozkládá na levém břehu řeky Radbuzy 350 m nad mořem. Na jihozápadním okraji se nachází prastaré hradiště. Historie Hradce sahá více než 1 000 let do minulosti, patří k důležitým centrům slovanského osídlení. K roku 1186 patřil Hradec kladrubsk&eac...

velký nárůst
Hradiště
 obec v okrese Plzeň-jih
Hradiště, jedna z nejstarších vsí na Blatensku, je připomínána prvně k r.1228 jako majetek kláštera sv.Jiří na Pražském hradě. Koncem 16.stol. zde vznikla tvrz, kterou postavil buď Zikmund Chrt ze Rtína /1579 – 1583/ nebo jeho nástupce Jan nejst. Chanovský z Dlouhé Vsi. Kol.r. 1655 získ...

mírný pokles
Hradišťský Újezd
 osada v okrese Plzeň-jih
Hradišťský Újezd je malá vesnice, která patří pod město Blovice, od kterého se nachází cca 3,5 km na jihovýchod. V roce 2009 zde bylo evidováno 29 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 43 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pocház&ia...

obrovský nárůst
Jarov
 obec v okrese Plzeň-jih
Vesnice Jarov leží v průměrné výšce 525 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1558. Celková katastrání plocha obce je 537 ha, z toho orná půda zabírá padesátšest procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem. Menší...

mírný pokles
Kasejovice
 obec v okrese Plzeň-jih
V latinských textech o Kasejovicích jsou názvy obce Kaseowicz,Kassieyouicz, Cassiehouicz, Kassiegiowicz, v německých Kafsegowitz, Kasejowitz Obec Kasejovice se nachází v oblasti mezi brdským pohořím a Šumavou na poloviční cestě mezi Nepomukem a Blatnou v nadmořské výšce 548 m. Kasejovice patřily odpradávna k zlatonosné oblasti. Zlato se zde získávalo dolováním a rýžováním., z něhož se zachovaly ...

velký pokles
Kbel
 obec v okrese Plzeň-jih
Kbel se nachází 10 km od Přeštic v táhlém mělkém údolí Kbelského potoka . Nálezy z mohylových pohřebišť v okolí dokládají osídlení zdejší zdejší krajiny západočeskou skupinou lidu mohylové kultury doby bronzové. První písemná zmínka pochází z roku 1355. V 15.-17. století byla ves rozdělena na dva díly, které postupně patřily různým majitelům okolních panství a statků. Na počátku 18. století byly o...

mírný pokles
Klášter
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován již od 12. století, kdy zde byl založen mnichy z Erbrachu cisterciácký klášter. Jeho zbytky, které se zachovaly po vypálení husity v 15.století, tvoří jednu z dominant obce - řada mohutn&y...

obrovský nárůst
Kotouň
 osada v okrese Plzeň-jih
Je zde evidováno 113 adres. Trvale zde žije 126 obyvatel. ...

střední pokles
Kotousov
 osada v okrese Plzeň-jih
Kotovice
 obec v okrese Plzeň-jih
Obec Kotovice leží na západním okraji Plzeňské kotliny, 17km jihozápadně od Plzně, v nadmořské výšce zhruba 365 – 385 m.n.m. Do administrativního území o rozloze 977 ha patří ještě obce Nový a Záluží. Žije zde celkem 270 obyvatel. Historie Prv...

mírný pokles
Kozlovice
 obec v okrese Plzeň-jih
První písemná zpráva pochází z roku 1551. Na území žije 81 obyvatel. ...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)