Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Plzeň-jih


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 121 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bezděkovec
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Ves ležící 5 km jihovýchodně od Nepomuka má průkazné záznamy z roku 1551, je však bezpochyby starší. Dějinami je spjata se Zelenohorským panstvím a statky někdejšího kláštera cisterciáků. V polovině 17. století zde je registrováno 8 sedláků. Tereziánský katastr uvádí 11 osedlých, kteř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bolkov
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Vesnička Bolkov leží v průměrné výšce 403 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1379. Celková katastrání plocha obce je 183 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetdevět procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Borovno
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Na okraji brdských lesů, asi 10 km východně od Spáleného Poříčí, 580 m n.m. narazíte na malou obec Borovno. Její jméno je ojedinělé, známe jen některá jména příbuzná. Místní jméno se odvozuje zřetelně od někdejšího porostu zdejších míst hlavně za časů původního osidlování, kdy tu rostl borový les nebo h&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Borovy
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Někdy též Borovnice,nesprávně však Borovy,ves při silnici plzeňsko-klatovské,jižně 5,6 km. od Přeštic,360 m.nad mořem.V roce 1900 57 čísel pop.,369 obyv.,v roce 1920 58 čísel pop. A 345 obyv.(od roku 1789 do 1900 počet čísel o více než třetinu vzrostl).Katastrálně obec Borové,fara a škola Vřeskovice,pošta Lužany.Ve vsi Kaple Narození P.Marie,r.1703 nákladem vikáře Jana Tiebla a mnohých dobrodinců vystavěna a znovu zřízena i zvětšena r. 1835,mešní licenci obdržela r.1847.Četná procesí scházejí se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Buková
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec Buková se nachází na území města Plzně, 13 km západně od obce Přeštic v nadmořské výšce 420 - 450 metrů. Obec je založena na vyvýšenině, jejíž dominantou je Srnčí vrch, tyčící se do nadmořské výšky 535 m. Okolí Bukové, tedy Merklínsko, bylo dle archeologických nálezů, osídleno již v pravěku, pravděpodobně díky zdejším přírodním podmínkám, jako je úrodná půda a bohaté vodní zdroje. Mezi nálezy patří četné mohyly z doby bronzové nacházející se především v lesích "Malá leč" a v "Chobotě", nebo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Chlum
 obec v okrese Plzeň-jih

Obec Chlum se nachází 15 km jihozápadně od Plzně. První písemná zpráva o existenci obce se datuje rokem 1379, údajně existovala již kolem roku 1100 ve spojení s tvrzí Vlčtejn. Název obce pochází od původního názvu pro zalesněný vrch s nadmořskou výškou 545m poblíž obce a nese název Pahorek. V roce 1789 měla obec 34 popisných čísel, k 31.12.20...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Chlumčany
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec Chlumčany není městem, ale brzy přestala být také typickou vesnicí a ve všech ohledech se jí neustále vzdaluje. Obec leží 15 km jjz. od města Plzně v nadmořské výšce 390 m, na okraji široké brány, která spojuje Plzeňskou a Přeštickou kotlinu. Dominantou a současně nejvýše položeným bodem této oblasti je východní cíp Vrchu ležící v lese Vysoká v nadmořské výšce 496 m. Území Chlumčan bylo v dřívějších časech, díky své poloze, hojně využíváno k zemědělské činnosti, moderní a radikální přestavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chlumy
 obec v okrese Plzeň-jih

Obec dříve nazývaná též Chlum leží 7 km jihovýchodně od Nepomuka. Poprvé jsou připomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s klášterem cisterciáků. Berní rula, sepsaná krátce po polovině 17.století pro potřeby zdanění, zachytila ve vsi 8 sedláků a 4 tzv. zahradníky. Tereziánský katastr uv&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Chocenice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Chocenice jsou obec v okrese Plzeň-jih na silnici spojující Plzeň a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Součástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zhůř. Obec je poprvé připomínána na zakládací listině kladrubského kláštera z roku 1115. Obcí protéká Chocenický potok, přítok Úslavy, na kterém jsou Mlýnský a Vejsovsk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Chotěšov
 obec v okrese Plzeň-jih

Starší osada se zapsala do dějin zásluhou blahoslaveného Hroznaty, který zde mezi lety 1202 až 1210 založil za pomoci své sestry Vojslavy kanonii premonstrátek. Chotěšov se tak stal střediskem postupně se rozrůstajícího klášterního panství. Mnohdy velmi bouřlivé osudy konventu ukončilo zrušení v roce 1782. Klášterní areál později patřil knížatům Thurn-Taxisům a řádu Navštívení Panny Marie (vizitantky, salesiánky), který v něm zřídil dívčí penzionát. Monumentální barokní objekt konventu s pozoruh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Chouzovy
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Historie obce Chouzovy je poměrně chudá. Prvé zprávy pocházejí z roku 1379, kdy byla obec součástí vlčtejnského panství. To zahrnovalo 12 vesnic a bylo majetkem mocenského rodu jihočeských Rožmberků. Chouzovy byly jednou z největších vsí tohoto statku, neboť zde bylo celkem osm dvorců. Své osudy prodělávaly Chouzovy s obcí Vlčtejn, kterou v roce 1421 dobyl Jan Žiška.V létech 1587 a 1589 prodal Kryštof z Roupova vlčtejnské panství Janu Hradišťskému z Hořovic, který je připojil k Hradišti u Blovi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chválenice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Historie obce První zmínka o obci Chválenice se objevuje dnem 19. března 1275. V této době obec patřila dobrodinci kladrubského kláštera Sěmislavovi z Chválenic. Toto majetnické právo je zaneseno v listině Přemysla Otakara II. Obec Chválenice byly v té době samostatným statkem a Sěmislav zde měl nejspíše svůj opevněný dvorec, jehož existence ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chynín
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Ves na vysoko položené planině u silnice z Nových Mitrovic na Lnáře je zmiňována ve zprávách z let 1349 a 1379 jako ves pánů z Rožmitálu. V 15.století patřil Chynín pod Rokycany, později pod Zelenou Horu, po konfiskaci v roce 1529 byl darován opět Rožmitálu. Po katastrofálním moru v roce 1531 zde zůstali pouze 3 lidé, roku 1565 zde bylo 5 usedlostí a větrný mlýn. Roku 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dnešice
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Obec se nachází 6 km severozápadně od Přeštic, na úpatí kopce Hůrka v nadmořské výšce 426 m. První písemná zpráva o obci Dnešice pochází z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem darována kladrubskému klášteru. V obci je kostel sv.Václava, připomínaný již r. 1352, který byl v rozbrojích husitských i s obc&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dobřany
 obec v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. Významné nálezy byly učiněny při stavbě psychiatrické léčebny. Pravěké výšinné sídliště je zjištěno i západně od Hůrky u Šlovic. Z období halštatského se zde našla bronzová nádoba zvaná situla. Z doby laténské byla v okolí města nalezena keramika a pod lesem Vysoká pohřebiště. Rozvoj slovanského osídlení je doložen nalezením pohřebiště využívaného v 10. a 11. stol. severovýchodně od města při cestě ke Šlovicům. Vlastn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dolce
 obec v okrese Plzeň-jih
Dolce (obec)

Obec leží v nadmořské výšce 452 metrů, v hlubokém údolí mezi kopci Hůrkou, Jindřínem a Doleckým lesem. Dolce byly nejspíše založeny jako silniční žebříčková ves s pravidelnou zástavbou, o čemž svědčí i fakt, že vsí stále prochází hlavní silnice od Přeštic do Nepomuka. Jméno získala obec pravděpodobně podle místa své...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední nárůst
Dolní Lukavice
 obec v okrese Plzeň-jih

Rozlehlá ves položená v údolí při řece Úhlavě asi 3 km severně od Přeštic. Lukavice je poprvé zmiňována k roku 1216, kdy se odtud píše Štěpán, roku 1243 a 1245 bratři Bohuchval a Vitla, jméno Vitla se vyskytuje v pramenech i ve 14. století. V Lukavici sídlil jeho bratr Wilman, jeho vdova Zdeňka ustanovila roku 1366 Vitlu jako nového faráře v Lukavici. Roku 1379 je vlastn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Dožice
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Ves Dožice je připomínána v písemných pramenech již roku 1318 jako sídlo vladyků Racka a Lva. Z toho někteří autoři soudí, že zde již stála tvrz. V 15. stol. patřila ves ke Lnářům a v polovině 16. stol. koupil Dožice od Martinkovských z Roseče, kteří zde seděli od počátku 16. stol. a v jejich majetku je zapsána i tvrz, Mauric (Mořic) Chanovský z Dlouhé Vsi a jeho rod zde sídlil až do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Drahkov
 obec v okrese Plzeň-jih

První zmínka o vsi Drahkov je z roku 1379, kdy se zde připomíná Oldřich z Drahkova. Koncem 14.,nebo počátkem 15.století tu v části,které se říkalo Na mokřišti,byla postavena tvrz.Poprvé se uvádí v roce 1415, kdy se podle ní psal Albert z Mokří.V roce 1581 byl celý Drahkov,jehož část předtím patřila k Řenčím,spojen v jeden celek.Tehdy byla tvrz opravena nebo zcela...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Číčov
 osada v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Číčov je vesnice, část města Spálené Poříčí, která se od něj nachází asi 6 km na východ. V roce 2009 zde bylo evidováno 97 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 182 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze