Vyhledávání lokalit (cílů)


Horské vrcholy, kopce, kupy v okresu Česká Lípa


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 43 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bezděz
 vrchol v okrese Česká Lípa
Bezděz (vrchol)

Vrchol se zříceninou stejnojmenného hradu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bohatický vršek
 vrchol v okrese Česká Lípa
bez fotografie

střední pokles
Borný
 vrchol v okrese Česká Lípa
Borný (vrchol)

Zalesněný vrchol severně od Máchova jezera s výhledem na jezero. Na vrcholku se nachází radiokomunikační stožár...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brnišťský vrch
 kopec v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Brnišťský vrch (491 m) je výrazný zalesněný čedičový kopec, osaměle vyčnívající ze zvlněné krajiny asi 2 km západně od Brniště a 1,5 km severovýchodně od Velenic. Kopec není příliš zajímavý. Je zarostlý převážně smíšenými nebo listnatými lesy a jeho vrchol je zcela bez výhledu. Pouze z odlesněného okraje starého lomu na severním svahu je pěkný pohled na krajinu kolem Lindavy, Cvikova a Kunratic, kterou na obzoru obepíná pás kopců od Tisového vrchu přes Ortel, Klíč, Jedlovou a Zelený vrch k Luži....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dutý kámen
 hřbet v okrese Česká Lípa
Dutý kámen (hřbet)

Dutý kámen (379 m) je přibližně 600 m dlouhý zalesněný hřbítek, vybíhající jižním směrem od silnice ze Cvikova do Kunratic asi 0,5 km od Drnovce. Hřbet vystupuje asi 20-30 m nad okolní terén a je tvořen lokálně zpevněným křídovým pískovcem, proťatým po celé délce asi 3-4 m mocnou žílou třetihorní vyvřelé horniny, zvané polzenit. Tato žíla ale nikde nevystupuje až na povrch, takže její existence byla potvrzena teprve při hloubení silničního zářezu v 70. letech 20. století. Dutý kámen je pozoruhod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Černý vrch
 vrchol v okrese Česká Lípa
bez fotografie

střední pokles
Janské kameny
 skály v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Janské kameny - Skupina čedičových skal (604 m) těsně u státní hranice severovýchodně od Krompachu byla údajně pojmenována podle bývalé sochy sv. Jana Křtitele. Skály jsou částí čedičové žíly, která v třetihorách vyplnila rozsáhlou puklinu v měkčích křídových usazeninách. Pozvolným působením povětrnostních vlivů byly okolní pískovce erodovány a čedičová žíla byla vypreparována do podoby několika skalních zdí vystupujících nad okolní terén. Vodorovným uspořádáním čtyř až šestibokých čedičových sl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Jelení
 vrchol v okrese Česká Lípa
bez fotografie

mírný pokles
Klíč
 kopec v okrese Česká Lípa
Klíč (kopec)

Klíč je jednou z nejznámějších krajinných dominant Lužických hor. Strmý znělcový kužel (760 m) nedaleko Svoru výrazně převyšuje okolní kopce a skalnatá plošina na jeho vrcholu umožňuje vynikající panoramatický rozhled na Lužické hory, Ještěd, Ralskou pahorkatinu, České středohoří a vzdálené kopce v Německu. Za jasného počasí je vidět i Jizerské hory a Krkonoše. Jihozápadní úbočí hory je přerušeno až 60 m vysokou, místy převislou skalní stěnou, na níž se v zimě vytvářejí mohutné ledové záclony, r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst
Klučky
 vrch v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Vrcholek Klučky (642 m) Mezi Práchní a Polevskem se táhne asi 3 km dlouhý zalesněný čedičový hřbet s několika nevýraznými vrcholky, z nichž nejvyšší je přibližně uprostřed a nazývá se Klučky. Na jeho severním svahu je pozoruhodný opuštěný čedičový lom, jehož stěny jsou tvořeny pěknými, pravidelně vyvinutými svisle stojícími kamennými sloupy. Z travnaté terasy horního patra lomu a z vrcholku lomové stěny se otevírá pěkný výhled na zalesněné kopce mezi Studencem a Jedlovou.Po temeni hřbetu vede ce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Korecký vrch
 vrchol v okrese Česká Lípa
Korecký vrch (vrchol)

střední pokles
Kozel
 vrchol v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Zalesněný vrchol severně od obce Kozly. Geomorfologicky spadá pod České Středohoří náležící do Krušnohorské oblasti....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kunratický vrch
 kopec v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Kunratický vrch (505 m), dříve nazývaný také Eliášův, je zalesněný čedičový kopec, ležící nad jihovýchodním okrajem Kunratic, asi 1,5 km severně od České Kamenice. Z jeho protáhlého vrcholu je výhled k jihu na Zámecký vrch se zříceninou Kamenického hradu a k severozápadu na panoráma Českosaského Švýcarska, jemuž dominuje Růžovský vrch, vzdálenější Grosser Winterberg, Grosser Zschirnstein a další stolové hory v Německu. Na západní straně vrcholu je mělké sedlo, ve kterém kdysi stála dřevěná letní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Křížová věž
 skála v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Křížová věž je štíhlá pískovcová skála, vyčnívající ze zalesněného severovýchodního výběžku Trávnického vrchu přímo nad jižním okrajem osady Naděje. Podle původního německého jména Rabenstein se někdy označuje jako Krkavčí nebo Havraní skála, ale nejčastěji se užívá názvu Křížová věž, podle kříže na jejím vrcholku. Železný kříž na vrcholu skály dali v roce 1833 údajně postavit pánové Schicht a Wiesner, majitelé továrny v Antonínově Údolí. Koncem 19. století odtud svítila lidem do údolí lucerna,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Luž
 hora v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Luž - Výrazná znělcová hora (793 m), ležící asi 1,5 km severně od Horní Světlé, je nejvyšší horou Lužických hor. Poprvé je uváděna v roce 1538 jako Spitzberg (Špičák), místními lidmi z německé strany hor byla také nazývána Mittagsberg (Polední hora), protože ve Waltersdorfu stojí slunce nad vrcholem právě v poledne. Německé jméno Lausche je prý doloženo od roku 1631, český název Luž byl poprvé použit v Kafkově průvodci z roku 1909. Horským hřebenem přes vrchol Luže vedla odedávna zemská hranice...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Lysá skála
 vrchol v okrese Česká Lípa
Lysá skála (vrchol)

Kopec je vytvořený dávnou sopečnou činností a nachází se v území chráněném pro vzácnou květenu a sídlo ohrožených druhů ptáků. Skála je známá i pod názvem "Spící panna", což vám napoví pohled směrem od Zákup, kde lze vidět siluetu spící panny. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Milštejn
 skalní masiv v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Skalní masiv Milštejn - Skalní masiv (562 m) s nepatrnými zbytky středověkého hradu Milštejna leží v lesích mezi Trávnickým a Suchým vrchem, asi 4 km severně od Cvikova a 1 km západně od Naděje. Zhruba 120 m dlouhý skalnatý hřbítek je tvořen křemenným pískovcem, který se pro svou velkou tvrdost a odolnost odedávna používal k výrobě mlýnských kamenů a brusných kotoučů. Na severním konci hřbetu je asi 3,5 m vysoká a 7 m široká skalní brána, která patrně vznikla zvětráváním masivu podle množství pu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Na stráži
 ostroh v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Na Stráži (354 m) Jménem Na Stráži se označuje vysoký skalnatý ostroh, strmě spadající do údolí Dobranovského potoka asi 0,5 km jižně od Sloupu. Původně se nazýval Široký kámen (Breiter Stein) a jeho dnešní jméno bylo odvozeno od strážního stanoviště, které si zde v roce 1634 zřídili Švédové. Ostroh souvisí s rozsáhlejší pískovcovou plošinou, vybíhající od Slavíčku směrem k západu, a byl odedávna pěkným vyhlídkovým místem. Jeho atraktivita ještě vzrostla v roce 1933, kdy zde byla postavena dřevě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Obrázek
 ostroh v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Ostroh Obrázek (631 m) Mezi Práchní a Polevskem se táhne asi 3 km dlouhý zalesněný čedičový hřbet s několika nevýraznými vrcholky. Na západním konci hřbetu poblíž Práchně je ploché travnaté návrší , na němž od roku 1997 stojí ocelový radiokomunikační stožár. Asi 200 m jihovýchodně od něj je v lese ukrytý nevelký skalní ostroh Obrázek (něm. Bildstein), nazvaný podle obrazu Nejsvětější Trojice, který zde byl kdysi umístěn. Čedičová skála se strmě spadající východní stěnou byla v minulosti oblíbený...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Ortel
 vrchol v okrese Česká Lípa
Ortel (vrchol)

Ortel (554 m) je výrazný zalesněný vrch pravidelného kupovitého tvaru, ležící asi 3 km jižně od Cvikova a 1,5 km severozápadně od Lindavy. Kopec vznikl vypreparováním znělcového lakolitu z okolních křídových pískovců. Z jeho protáhlého temene vystupuje několik menších skalek s vyvinutou deskovitou odlučností a strmé svahy místy pokrývá znělcová suť. Na jižním úbočí jsou mohutné skalní stěny, nad nimiž vyčnívá několik vysokých skalních ostrohů. Na úpatí pod nimi jsou staré znělcové lomy. Svahy ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze