Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 381-400 z 1970 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Homberk
 zaniklý hrad v okrese Rokycany
Homberk (zaniklý hrad)

Hrad, původně zvaný Hohenberg, prvně doložen r. 1284, založen Heřmanem z rodu Buziců na dvou ze tří vrcholů nynější Vísecké skály, obytná budova na nejvyšším místě přístupná asi jen po žebříku. Protože se Heřmanovi potomci stali loupeživými rytíři, hrad r. 1406 král Václav IV. oblehl a patrně dobyl, po husitských válkách již opuštěn. N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horákovský hrad
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Horákovský hrad (zřícenina hradu)

Písemných zprávách je roku 1407 uváděn jako majitel Václav Herynek ze Slupna. V roce 1464 se již hrad připomíná jako pustý. Ostoh se strmým svahem na levém břehu Říčky byl osídlen již v době kamenné. Na místě pravěkého hradiska vyrostl ve středověku hrad. Účelem bylo strážit obchodní cestu vedoucí údolní nivou Říčky. Hradní sídlo bylo vybudováno na ploše cca 1,2 ha. Byl chráněn palisádovou hradbou při okraji svahů ostrožny. Vlastní sídlo mělo charakter opevněného dvorce, který byl obehnán ohrad...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horažďovice
 hrad, zámek v okrese Klatovy
Horažďovice (hrad, zámek)

Gotickou tvrz s okrouhlou baštou založili Bavorové ze Strakonic ve 13. stol. Rod Švihovských z Rýzmberka tvrz v průběhu 2. pol. 16. a začátku 17. stol. přestavěl na renesanční zámek s hranolovou věží a vnitřním dvorkem s arkádami zdobenými freskami. Za Půty Švihovského byl zřízen r. 1503 dřevěný vodovod z Práchně na náměstí a nádvoří zámku, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horky nad Jizerou
 zámek v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Budova zámku stojí na místě starodávné dřevěné tvrze, která střežila významný brod přes Jizeru. Kolem tvrze vznikla osada, která od roku 1346 nesla název Horka. Tvrz byla dominantou horeckého (dříve brodeckého) panství. Držitelů panství byla celá řada, nejvýznamnějším mezníkem byla doba pobělohorská, kdy bylo panství zkonfiskováno Kaplířům ze Sulevic pro jejich účast v protihasburské vzpouře. Prodáno bylo pánům z Klarsteina, šlechticům ze Saské Lužice, kteří zde vládli přes sto let. Poslední z n...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní Bludovice
 zámek v okrese Karviná
bez fotografie

Barokní zámek byl postaven v polovině 18. století za Rymultovských z Kornic. V roce 1926 za Grossů vyhořel a byl značně zmodernizován....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní Branná
 zámek v okrese Semily
Horní Branná (zámek)

Zámek založil Zdeněk z Valdštejna a stavbu dokončila v roce 1582 Marie z Martinic. Spíše než o zámek v pravém slova smyslu, jde o panský dům obdélného půdorysu. Zámek byl pravděpodobně vystavěn v prostoru bývalé tvrze či v její těsné blízkosti. Krom renesančního kamenného ostění oken je zajímavým výzdobným prvkem sgrafitová výzd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Horní Cerekev
 zámek v okrese Pelhřimov
Horní Cerekev (zámek)

Zámeček je dvoupatrová nepravidelně trojkřídlá budova se vstupním věžovitým rizalitem. V nádvoří se setkáme s barokními, z větší části zazděnými, arkádami a hlavním vstupním bosovaným portálem. Na kvádru v nároží východního průčelí je vytesán letopočet 1734, kdy byla dokončena přestavba zámku do dnešn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní Dunajovice
 tvrz, zámek v okrese Znojmo
bez fotografie

Původně gotická tvrz (zčásti zachována v západním křídle dnešního objektu) vybudoval ve 14. století místní vladycký rod (poprvé doložena roku 1386). V 16. století přebudovali Březničtí z Náchoda tvrz v renesančním zámek přístavbou nového severního křídla (letopočet 1536 na portálu renesančního vjezdu přistavěného k původnímu křídlu a letopočet 1586 na omítce nádvorní strany). V roce 1683 zámek získal Strahovský klášter, který jej nejprve změnil v sídlo hospodářského úředníka a později v sýpku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní hrad - Otaslavice
 zaniklý hrad v okrese Prostějov
bez fotografie

Horní hrad stával na ostrohu obtékaném Drahanským potokem - Otaslávkou v nejvýše položené části vsi. Zachován jen příkop a nepatrné zbytky základových zdí hradeb a snad paláce....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Horní Jelení
 zámek v okrese Pardubice
bez fotografie

Zámek byl postaven v letech 1864-1866 na místě původní tvrze hraběcím rodem Bubnů. Jde o jednoduchý jednopatrový objekt, který však od začátku sloužil jako sídlo správy panství. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Libchava
 zámek v okrese Česká Lípa
bez fotografie

Obec Horní Libchava se táhne podél potoka kdysi zvaného Libchava a pokračuje další obcí již od středověku odlišenou jako Dolní Libchava. Mezi oběma vesnicemi stojí na jihovýchodním okraji Horní Libchavy zámek, kdysi sídlo samostatného dominia. V nejstarších dobách, dříve než vzniklo hornolibchavské panství, tvořilo toto územ&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní Lohotice
 hr v okrese Třebíč
bez fotografie

střední pokles
Horní Moštěnice
 zámek v okrese Přerov
Horní Moštěnice (zámek)

Tvrz poprvé je uváděna r.1446. Po třicetileté válce pak byl postaven barokní zámek. Zámek je patrová trojkřídlá budova, západní část má hladké fasády, jižní křídlo má původní barokní fasádu. V posledních letech zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku. Nevelký barokní zámek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Horní Němčí
 hr v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

střední pokles
Horní Police
 zámek v okrese Česká Lípa
Horní Police (zámek)

Horní Police byla po jistý čas součástí zákupského panství, které patřilo rodině vévodů Sasko-Lauenburských. Vévodové byli příbuzní s rodem Habsburků. Dvoukřídlý zámek byl vybudován krátce před rokem 1689 Juliem Františkem Sasko-Lauenburským. Stavba byla později zvýšena Annou Marií Františkou, vévodkyní Sasko-Lauenburskou. Zámek je dvoukřídlá barokní stavba, na které se podílel Giulio Broggio, který rovněž přestavoval polický poutní kostel. Druhou etapu stavby vedl Giuliův syn Oktavián. Později ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Horní Rozsička
 zaniklá tvrz v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Místo tvrze v téměř zlikvidovaném dvoře zvaném Želecký. Tvrz v podobě dvoupatrového věžovitého paláce 11x15m stála na nevýrazném výběžku do roku 1842. Na začátku 20. století už byla značně pobořená a poválečné úpravy dvora ji srovnaly se zemí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Slatina
 tvrziště v okrese Jindřichův Hradec
bez fotografie

Náznaky tvrziště na ohybu přírodní terasy u dvora přímo ve vesnici. 130m severozápadně od kostela sv. Jiljí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Horní tvrz - Jinošov
 tvrz v okrese Třebíč
Horní tvrz - Jinošov (tvrz)

 První zmínka o tvrzi je z roku 1376, po střídání majitelů byla tvrz za Březnických z Náchoda přestavěna renesančně. Od roku 1615 v majetku Žerotínů a následně spojena s náměšťským panstvím. V 18. století upravena na faru, tomuto účelu slouží dodnes....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní tvrz Kestřany
 tvrz v okrese Písek
bez fotografie

Starší tzv. Horní tvrz je obklopena hlubokým vodním příkopem, přes který vede most do gotické brány, chráněné věží. Ves Kestřany bývala rozdělena mezi různé zemanské rody s manskými povinnosti ke hradu Zvíkovu. Původ horní tvrze se klade do druhé poloviny století. Jejím nejstarším známým držitelem byl Albert z Kestřan, připomínaný poprvé v r. 1315. V následujících stoletích změnila tvrz mnohokrát majitele, z nichž obecně nejznámější byli Švamberkové. Nejstarší částí tvrze je tzv. purkrabství v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Horní Újezd
 zniklá tvrz v okrese Přerov
bez fotografie

střední pokles


    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze