Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Lísek - Bukov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Lísek - Bukov (zřícenina hradu) Zřícenina jednoho z nejranějších šlechtických hradů (keramický materiál svědčí o vzniku před pol. 13. stol.) poblíž Rožné. Torzo válcové věže má průměr téměř 10 metrů a úzkou vnitřní dutinu; zajímavostí je instalace teplovzdušného vytápění místností v patře paláce. Hrad byl opuštěn zřejmě již na poč. 14. stol. z neznámých důvodů, v sídelní funkci jej nahradily Mitrov a Víckov. Při archeologickém v...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
75 %
Lišnice
 tvrz v okrese Most
V obci Lišnice se nachází bývalá raně gotická tvrz. Jedná se o celokamennou budovu se sedlovou střechou, která před dostavbou zámku sloužila jako hlavní sídlo v obci. Na budově spatříte erb rodu Raachentaux. Tvrz není přístupná, je využívána obecním úřadem. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Líšnice
 tvrz,zřícenina v okrese Šumperk
Líšnice (tvrz,zřícenina) Tvrz v Lišnici - byla vystavěna severozápadně od vsi nad údolím zvaným Vápeníky. Její zbytky stojí na skále nad cestou proti hřebenu směrem k Vyšehorkám. Měla sloužit k ochraně obchodní cesty, která vedla přes Líšnici z Olomouce do Moravské Třebové a Svitav. Toto opevněné sídlo však také bylo útočištěm výbojného líšnického pána Heralta při jeho loupeživých nájezdech do okolí a bylo proto roku 1436...

velký nárůst
Lišnice
 zámek v okrese Most
Jednopatrový zámek nechal vystavět na počátku 19. století rytíř Jan Beníško z Dobroslavi. Zámek byl několikrát upravován, po druhé světové válce znárodněn. ...

velký nárůst
Líšno
 hrad, zámek v okrese Benešov
Hrad přestavěný na zámek nedaleko Bystřice u Benešova. Založen po r. 1367, r. 1420 neúspěšně obléhán husity; r. 1467 po dvouměsíčním obležení dobyt vojsky Jiřího z Poděbrad. Po r. 1478 pozdně goticky přestavěn, renesanční přestavba následovala po r. 1536. Od poč. 17. stol. nebyl zámek obýván, některé stavby byly hospodářsky využívány. Na zříceninách vybudoval v letech 1873-84 své sídlo továrník ...

velký pokles
HODNOCENÍ
53 %
Litenčice
 tvrz, zámek v okrese Kroměříž
Litenčice (tvrz, zámek) Tvrz ze 14. století doložena rokem 1437, kdy ji získali Zástřizlové. V 16. století upravena renesančně. V polovině 17. století za Pazmányů začala stavba barokního zámku v místech tvrze, ukončená roku 1667. Od roku 1713 náležel Thonsernům, od roku 1778 spřízněnému rodu Podstatzkých z Prusinovic a Thonsernu (do roku 1948). Na konci 18. století pozdně barokní úpravy interiérů, na počátku 19. století ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Liteň
 zámek v okrese Beroun
Liteň (zámek) Původně tvrz, na jejím místě postaven v 18. století barokní zámek, který přestavěn v letech 1843 - 1846. Čtyřkřídlý patrový objekt okolo obdélného nádvoří s věžičkou nad vstupním křídlem. Okolo zámku park se zajímavou salou terrenou z 2. čtvrtiny 18. století (západ...

mírný pokles
Litice
 hrad v okrese Ústí nad Orlicí
Litice (hrad) Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. stol. za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem. Podhůří povodí obou Orlic osídlili členové rodu Drslaviců, kteří zakládali osady v jihozápadních Čechách a vybudovali nejstarší hrady na Plzeňsku - Litice a Potštejn. Jména svých původních rodových sídel ...

střední pokles
HODNOCENÍ
93 %
CENA OD
90
Litice
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-město
Patří k nejstarším šlechtickým sídlům v západních Čechách. Hrad založil rod Drslaviců, z nichž se již roku 1212 připomíná Oldřich z Litic. Roku 1318 hrad dobylo vojsko krále Jana Lucemburského. Chotěšovský klášter zakoupil hrad roku 1367, za 100 let poté uváděn jako pustý. ...

střední pokles
Litohoř
 zámek v okrese Třebíč
Litohoř (zámek) Zámek v Litohoři byl postaven na začátku 18. století jako letní sídlo. V roce 1789 zámek po zrušení kláštera v roce 1784 získali Wallisové a počátkem 19. století jej upravili pro hospodářské použití a kanceláře. ...

obrovský nárůst
Litoměřice
 hrad v okrese Litoměřice
Bývalý královský hrad vznikl zřejmě již ve 2. polovině 13. století, za Přemysla Otakara II. Přestavěn byl patrně na začátku vlády Karla IV. (před r.1359) a začleněn do nového pásu hradeb. Tato "novostavba" úzce souvisela s tehdejším podstatným rozšířením města i novým opevněn&ia...

mírný pokles
Litomyšl
 zámek v okrese Svitavy
Litomyšl (zámek) První zmínka o existenci hradu v Litomyšli nalézáme ve staré Kosmově kronice z 1.čtvrtiny 8.století. Kronikář tam zmínil existenci hradu roku 981. Dříve to byl dřevěný hrad. Teprve po husitských válkách byl postaven nový kamenný hrad.   V roce 1567 syn moravského hejtmana Vratislav z Pernštejna obdržel panství Litomyšl s hradem od císaře Ferdinanda jako léno. V následujících letech Vratislav z P...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Litovany
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Z roku 1353 pochází prví zmínka o tvrzi, která náležela Ctiborovi z Litovan. V roce 1385 předal Jan z Litovan tvrz Janu z Vejtmíle. V roce 1493 připadl statek i tvrz Hynku z Bačkovi. V roce 1555 připojil Jan Zelený z Říčan Litovany ke Krhovu a tvrz postupně zanikla. Uvedené GPS souřadnice neodpovídají skutečnému umístění tvrze....

střední pokles
Litultovice
 zámek v okrese Opava
Litultovice byly na začátku 14. století jedním z manských statků olomouckých biskupů na Opavsku. Držitelé statku se až do konce 18. století často střídali. V r. 1412 jej držel Zikmund z Litultovic, v letech 1436-1446 Václav Kosíř z Litultovic. To znamená, že na počátku 15. století, či snad již ve století 14., byla ve vsi vybudována tvrz. První zmínku o tvrzi (baště) máme z r. 1446. Tehdy šlo o tvr...

mírný pokles
Litvínov
 zámek v okrese Most
Jedná se o barokní zámek z 18. století, na jehož vzhledu se podílel architekt František Maxmilián Kaňka. Původně zde stála tvrz, kterou na zámek nechal přebudovat hrabě Jan Josef Valdštejn. Okolo zámku se rozprostírá park v anglickém stylu. Od 60. let minulého století na z&aa...

velký nárůst
Litýš
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Zříceniny hradu na kopci mezi Třebušínem a Liběšicemi. Založen Zikmundem z Vartemberka po r. 1420 jako ochrana proti nedalekému Žižkovu Kalichu, poprvé se uvádí r. 1432; opuštěn v 1. pol. 16. stol., r. 1544 se už připomíná jako pustý. Dochovány poměrně mohutné zbytky zdí a příkop. ...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Lobeč
 zámek v okrese Mělník
Zámek v horní části vsi, barokní z r. 1654, přestavěn r. 1724 a 1883. Po 2. světové válce rehabilitační odbočka pražské léčebny neuróz, po r. 1989 zámek vrácen původním majitelům (rodina Šimonkova)....

mírný pokles
Lochovice
 tvrz, zámek v okrese Beroun
Postaven na místě původní tvrze z konce 16. století, později přestavován, uvnitř upraven po roce 1945. ...

velký nárůst
Lojovice
 zámek v okrese Praha-východ
Postaven na místě, kde stávala tvrz koncem 17. století, přestavěn a rozšířen kolem roku 1750. Dnes je zámek soukromý a nepřístupný. ...

obrovský nárůst
Loket
 hrad v okrese Sokolov
Loket (hrad) Rozsáhlý areál na vysokém skalním hřebenu obtékaný ze tří stran řekou Ohře, na půdorysu protáhlé uzavřené dispozice, složitého vývoje. Vstup tvoří systém předbraní, vpravo, v prostoru mezi branami, je drobné patrové stavení vrátnice. Vlevo od bány bud...

velký nárůst
HODNOCENÍ
94 %
Lom u Tábora
 zaniklý hrad v okrese Tábor
Terénní pozůstatky po hrádku hejtmana Poberty z Lomu na nevýrazné ostrožně u stejnojmenné obce, jižně od Tábora. Zachován místy hluboký příkop, vlastní areál hradu je hustě zarostlý mladým listnatým lesem. ...

velký pokles
Lomec
 zámek v okrese Strakonice
Lomnice
 zámek v okrese Brno-venkov
Lomnice (zámek) Raně gotický hrad pravděpodobně bergfritového typu postavili v 2. poloviny 19. století páni z Lomnice (do roku 1558). Na přelomu 14. a 15. století přestavěn hradní palác ve vrcholné gotice. Na konci 16. století pravděpodobně za Karla staršího ze Žerotína přestavěn v renesanční zámek (úprava budov okolo západního nádvoří, výstavba přízemní renesanční arkády. V letech 1665 - 1945 náležel Serényiům. ...

velký nárůst
Lomnice nad Popelkou
 zámek v okrese Semily
Lomnickou gotickou tvrz zbudovali Košíkové na konci 13. století. V následujícím století patřila tvrz Valdštejnům a od roku 1397 až do husitských válek opět Košíkům. Jan Košík společně s pánem hradu Bradlece Vaňkem z Jenštejna , oba "krve nepokojné", zdvihli roku 1417 válku proti králi Václavu IV. Po té došlo k oblehnutí lomnické tvrze královskými vojsky pod vedením hejtmana Hynka Jablonského. Po d...

obrovský nárůst
Lopata
 zřícenina hradu v okrese Plzeň-jih
Lopata (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Lopata Hrad Lopata byl podle nejnovějších výzkumů postaven pravděpodobně někdy ve 40. letech 14.století a jeho stavebníky byli nejspíš páni z Litic, kteří měli v okolí drobná zboží. K roku 1350 víme o části Nezvěstic a Žákavy, patřící královskému podkomořímu Rausovi z Litic. Jméno hradu postaveného na buližníkovém suku vzniklo pravděpodobně podle tvaru hradní skály a p...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Lošany
 tvrz v okrese Kolín
Sídlem vladyků z Lošan byla tvrz, pravděpodobně pochází z 2. pol. 14. stol. Je to mohutná čtyřhranná věž o čtvercové základně 8.2 x 8.3 m, zbudovaná z domácího lámaného kamene. Nejníže je klenutý sklep se zdmi 1,82 m silnými. V horní místnosti se zdi zeslabují na 1,42 m. Celá věž je vysoká 16,5 m, před požárem r. 1867 byla o málo vyšší. Patrná je nástavba z jiného typu světlejšího kamene. Typologi...

obrovský nárůst
Loučeň
 tvrz, zámek v okrese Nymburk
Loučeň (tvrz, zámek) Zámek postavil roku 1704 zřejmě F. M. Kaňka na místě tvrze (původní připomínána rokem 1223, v 16. století byla znovu postavena). Upraven ve 2. čtvrtině 18. století F. I. Préem. Zámecký kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1710 - 1713 je rovněž dílem Kaňkovým. ...

velký nárůst
Loučka
 zámek v okrese Vsetín
Loučka
 zřícenina hradu v okrese Brno-venkov
Loučka (zřícenina hradu) Hrad na strmém ostrohu nad obcí Dolní Loučky připomínán snad již r. 1236, nepochybně stál v r. 1278. Byl vystavěn jako správní a vojenské centrum samostatného panství. Částečně pobořen byl za husitských válek a úplně zničen ve 2. pol. 15. stol., zřejmě za česko-uherských válek, jako pustý se uvádí poprvé v l. 1497 a 1502. V blízkosti se nachází mohutný železniční viadukt nad údolím Libochůvky, pos...

střední nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Loučná nad Desnou
 zámek v okrese Šumperk
Loučná nad Desnou (zámek) Zámek v Loučné nad Desnou se nachází ve středu obce. Renesanční sídlo dal vybudovat na místě původního dřevěného loveckého zámečku roku 1608 Přemek ze Žerotína. Ke konci 18. století byla k zámku přistavěna kaple, jež byla o deset let později rozšířena na farní kostel, zasvěcen&y...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
30 %
Louka
 zámek v okrese Hodonín
Zámek vznikl pravděpodobně v roce 1370. Původním majitelům tento zámek náležel až do roku 1621. Poté byl zámek zkonfiskován Bernartovi z Kunovic pro účast na protihabsburském odboji a roku 1625 byl prodán Lichntenštejnům, kteří ho proměnili v hospodářskou budovu a později v sýpku. ...

obrovský nárůst
Louka
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Zbytky hradu, poprvé připomínaného r. 1360, na osamělém vrchu Hradisko nad obcí Loukou poblíž Rozseče nad Kunštátem. Archeologické nálezy datují založení hradu již na konec 13. stol. Obydlen zůstal až do 16. stol., na jehož počátku zde probíhaly stavební úpravy. V r. 1560 se vša...

velký nárůst
Loukovec
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Budova zámku byla postavená kolem roku 1600 na místě, kde dříve stávala středověká tvrz. Budova byla přestavěná barokně koncem 17. století a dále upravená roku 1910. První zmínka o  Loukovci pochází z roku 1225, kdy byl zámek ve vlastnictví křižovníků sv. Jana v Praze, v jejichž majetku zůstal až do husitských válek. Dalšími majiteli byli Kryštof Šof z Helfenburka, Petr Zvířetický z Vartemberka, V...

velký nárůst
Loužek - Louzek
 zřícenina hradu v okrese Český Krumlov
Loužek - Louzek (zřícenina hradu) Zříceniny hradu nedaleko Kaplice. Založen byl pravděpodobně v první pol. 14. stol. na strmém ostrohu srázně spadajícím k řece Malši při zemské stezce z Čech do Rakous, poprvé se připomíná až r. 1382; v r. 1541 se uvádí jako pustý. Zachovány mohutné zbytky zdiva paláce. ...

střední pokles
Lovecký zámeček Černice - Sudoměřice u Bechyně  (zámeček) Zámek Černice se nachází při silnici vedoucí při jižním okraji Černické obory (lovecký zámek HVĚZDA, také zvaný černický zámeček). Již v roce 1880 byla v části obory zřízena jedna z nejstarších přírodních rezervací v Čechách. Lovecký zámek v k...

střední pokles
Lovecký zámek Ohrada - Hluboká nad Vltavou
 zámek v okrese České Budějovice
Lovecký zámek Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zámek) Podnětem k výstavbě zámku byla dobová záliba v lovu s možnostmi jeho několikadenního trvání, zajištění pohodlného ubytování přímo v oboře a touha bohatých Schwarzenberků po reprezentaci. Stavbou loveckého zámku byl pověřen knížecí stavitel P. I. Bayer, který zhotov...

střední pokles
Lovosice
 zámek v okrese Litoměřice
Renesanční zámek z 2. poloviny 16. století stojící na místě bývalé tvrze byl barokně přestavěn a upraven po požáru v r. 1809 knížetem Josefem Schwarzenbergem, již v prostší formě, odstraněny byly zvláště renesanční štíty a lunety. Nesloužil již jako šlechtické sídlo, v přízemí byl archiv a kanceláře, odtud se řídilo hospodářství Lovosické domény. V prvním a druhém patře byly služební byty. V souča...

mírný pokles
Luby
 tvrz v okrese Klatovy
Tvrz vznikla pravděpodobně v 15. století za Lubských z Lub, od roku 1544 ji drželo město Klatovy....

střední pokles

    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)