Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Prameny, studánky, vodopády a jezy v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 126                Mapa
Rešovské vodopády
 vodopád v okrese Bruntál
Rešovské vodopády (vodopád) Rešovské vodopády jsou největšími vodopády Nízkého Jeseníku. Nacházející se v roklinatém údolí říčky Huntavy a jsou chráněním přírodním výtvorem. Nejvyšší stupeň vodopádů je vysoký 10 m. Stezka údolím vede po několika můstcích přes Huntavu, ze kterých je možné plně vychutnat pohled na vodopády. Podrobné informace: Rešovské vodopády byly v r. 1989 vyhlášeny za národní přírodní památku. Cesta k vod...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Labský vodopád
 vodopád v okrese Trutnov
Labský vodopád (vodopád) Labský vodopád je jedním z několika vodopádů nacházejících se v Labském dole. Je vysoký 50 m a dalších zhruba 250 m spadá po kamenech na dno dolu. V minulosti býval vodopád mohutnější díky tomu, že nad vodopádem zřídil tehdejší majitel Labské boudy nádrž se stavidlem a skupinkám turistů pouštěl vodu větším proudem. Dnes má vodopád spíše kaskádovitý charakter. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Vřesová studánka
 pramen v okrese Šumperk
Vřesová studánka (pramen) Podle pověsti objevil Vřesovou studánku (1313 m.n.m) lovec, který v těchto místech pronásledoval zraněného jelena. Jelen, když se napil vody ze studánky se uzdravil a zmizel lovci z očí. Později prý se sám lovec vyléčil z těžké nemoci pomocí vody z pramene Vřesové studánky. Jako projev díků zde pak na sloup zavěsil obraz a Vřesová studánka se stala poutním místem....

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zázračná studánka - Křemešník
 studánka v okrese Pelhřimov
Zázračná studánka - Křemešník (studánka) V okolí Křemešína je hned několik studánek, které jsou opředeny řadou pověstí. Jedna z nich, Zázračná neboli Zlatá, začne pravidelně rok co rok vyvěrat okolo Vánoc. Později se proud vody zastaví. Obvykle v čase Křemešnické pouti, která je koncem května. Zajimavostí studánky je, že nere...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Prudký potok
 kaskády v okrese Šumperk
Prudký potok vytéká z mokřin pod horou Sušinou a ústí do Krupé. Na horním toku vytváří kaskády a peřeje. Tvoří překrásnou přírodní scenérii. Výchozí místo do kaňonu Prudkého potoky je z obce Vysoké Žibřidovice. Cesta však není doporučována za deštivého počasí....

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Polský pramen
 pramen v okrese Jeseník
Polský pramen (pramen) Pramen nalezneme nad chatou Senebojka (SE NE BOJ) u vodárenské jímky severozápadně od Priessnitzových léčebných lázní. Polští návštěvníci nechali tento pramen vystavět v roce 1869. Měl obdélníkový tvar a na mramorové desce oznamoval jeho jméno nápis: Polskie źródlo 1869. Přesně o devět let později nastal čas jeho první renovace. Mohylu pramene zpevnil beton, vrchol zkrášlil mramorový pomn...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Těšíkovská kyselka
 minerální pramen v okrese Olomouc
Těšíkovská kyselka (minerální pramen) Pramen Těšíkovské kyselky je zdrojem železité minerální vody, který je doložen již v roce 1669 jako přírodní kyselka. Těšíkovská kyselka je vyhledávaným přírodním pramenem pro obyvatele širokého okolního regionu. Vedle lékařského významu vody j...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hájenský pramen
 pramen v okrese Cheb
Pramen kyselky na dně sezónní vodoteče, v lese mezi železniční tratí a lesní silničkou vedoucí kolem Myšího pramene a Eviny studánky k aleji svobody. Silně zanesený.  ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Rudolfův pramen
 pramen v okrese Šumperk
Rudolfův pramen (pramen) Vyvěrá v oblasti Hrubého lesa,v blízkosti lesní kaple Nejsvětější Trojice.Mírně radioaktivní pramen je známý jako Rudolfův,lze se však též setkat s názvem Leopold Grabner.Koncem 19.stol. se tento správce lichtenštejnského polesí zasloužil o průzkum vody a úpravu prameniště (1897). autor: dod...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Holubí studánka - Vísky u Jevícka
 pramen v okrese Svitavy
Holubí studánka - Vísky u Jevícka (pramen) Pod vrcholem Hušák je tak zvaná holubí studánka s kapličkou a odpočívadlem.Voda zde vyvěrá pod kapličkou a traduje se,že její pravidelné pití je tedy léčivé!!. Podle pověsti chorníckého domkaře Antonína stíhlo kruté neštěstí. Pozbyl vlády v rukou a jen stěž...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Pramen Labe - Špindlerův Mlýn
 pramen v okrese Trutnov
Pramen Labe - Špindlerův Mlýn (pramen) Pramen naší nejvýznamnější české řeky Labe vyvěrá na Labské louce, sousedící v těsné blízkosti státní hranice s Polskem. Tento pramen v roce 1684 symbolicky vysvětil královéhradecký biskup Jan z Talemberka a tak se Labská louka stala definitivně českým územ&...

stgnace
HODNOCENÍ
80 %
Mumlavský vodopád - Harrachov
 vodopád v okrese Semily
Mumlavský vodopád - Harrachov (vodopád) Mumlavský vodopád na stejnojmenné říčce překonává až 12 m vysoké stupně tvořené skalními bloky v žulovém řečišti. Přímo pod vodopádem, ale i jinde v řečišti, lze nalézt tzv. Čertova oka o průměru až 6 m. Je to ukázka tzv. evorzních jevů – jedná se o prohlubně (tzv. obří hrnce) a ohlazy způsobené pohybem vody a kamínky. Nejmohutnější je vodopád při jarním tání. Naopak v zimě velmi často zamrzá a st...

mírný pokles
HODNOCENÍ
75 %
Pančavský vodopád
 vodopád v okrese Trutnov
Pančavský vodopád (vodopád) Pančavský vodopád na říčce Pančava svádějící vody z Pančavské louky do Labského dolu asi 100m jižně od Ambrožovy vyhlídky...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Smrkový a Vilémův pramen
 pramen v okrese Jeseník
Smrkový a Vilémův pramen (pramen) Objevíme na bývalém lázeňském okruhu, necelý půl kilometr nad Rumunským pramenem. Oba prameny nechal postavit již před rokem 1845 bohatý návštěvník lázní. Prameny s poměrně velkými mohylami z nasucho skládanýchkamenů byly označovány pouze jako jeden - Fichten-Quelle - a nap&aac...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
60 %
Studánka U Tetřeva
 studánka v okrese Blansko
Studánka U Tetřeva (studánka) Studánku U Tetřeva navrhl profesor Josef Opletal. Původně měla být umístěna v Beskydech u Lomné. V roce 1938 vyhotovil profesor Opletal plánek stavby a také zhotovil betonovou desku s vyobrazením tetřeva. Inspirací pro motiv tetřeva mu byly jeho vlastní lovecké zážitky z Beskyd. Zde během jedenácti let ulovil jedenáct tetřevů. Každý rok jednoho. Přišla však německá okupace a s plánované stavby se...

stgnace
HODNOCENÍ
55 %
Doudlebský vodopád
 vodopád v okrese České Budějovice
Vysoký vodopád
 vodopád v okrese Jeseník
Vysoký vodopád (vodopád) Vysoký vodopád je k vidění na Studeném potoce (který je přítokem říčky Bělé), 3 km severozápadně od vrcholu Pradědu, v nadmořské výšce 1007 m. Původně údajně souvislý 45 metrů vysoký stupeň byl za povodně v roce 1880 rozrušen na řadu kaskád a proudů. Přesto je tento soubor kask...

velký nárůst
Pramen a poutní místo Balda - Jedlová
 pramen v okrese Svitavy
Pramen a poutní místo Balda - Jedlová (pramen) Pramen se nachází v Baldě. Balda je v regionu známé poutní místo. O tomto pramenu se už od dávných dob říká, že voda odsud má léčivé účinky. Jezdí sem pro vodu lidé z širokého okolí. Naproti přístřešku, kde se můžete léčivou vodou osvěžit, je ...

velký nárůst
Praga - Břvany
 pramen v okrese Louny
 Nejstarším známým zdrojem minerální vody v Břvanech byla Stará obecní studna. Roku 1910 nechal G. Trautzel na protějším břehu potoka vyhloubit nový vrt. Zřídlo nazval Trautzelquelle a roku 1913 obdrželo od Místodržitelství Království Českého úřední statut l&e...

mírný pokles
Uživatelské recenze 1x
Stříbrná studánka - Křemešník
 studánka v okrese Pelhřimov
Stříbrná studánka - Křemešník (studánka) Stříbrná studánka se nachází pod Křemešníkem, nedaleko myslivny Korce. Zdejší voda je slabě radioaktivní, a jelikož protéká horninami obsahujícími stříbro, je také údajně léčivá. Samotná studánka a její nejbližší okolí je u...

stgnace
Pramen Jihlavy - Jihlávka
 pramen v okrese Jihlava
Pramen Jihlavy - Jihlávka (pramen) Řeka Jihlava pramení na Vysočině v katastru obce Jihlávka, na svahu kopce Lísek, v nadmořské výšce 660 m. Od pramene se reka vydává k severu a pres obce Horní Cerekev, Batelov, Dolní Cerekev a Kostelec vtéká do metropole Vysočiny - Jihlavy. Odtud se řeka pozvolna stáčí k jihovýchodu, protéká obcemi Luka nad Jihlavou, Trebíč, Ivančice a Pohořelice. Svou pout končí v Novomlýnských nádržích, kde pod ...

stgnace
Studánka sv. Floriána
 studánka v okrese nezařazeno
Zátorská kyselka
 minerální pramen v okrese Bruntál
Zátorská kyselka v obci Zátor je jímána z 15 m hlubohého vrtu svedeného do volně přístupné budovy. O vrt se stará obec Zátor. ...

obrovský nárůst
Ptačí svatyně - Adamov
 pramen v okrese Blansko
Ptačí svatyně - Adamov (pramen) Pramen Ptačí svatyně se nachází pod silnicí spojující Útěchov a Adamov a leží asi 0,5 km od Adamova. Ve svažitém terénu je vybudovaná plošina, která se kamennou zdí opírá o svah. Uprostřed zdi je betonová stavba vlastního pramene. V čele má osazenu bílou mramorovou desku s nápisem: PTAČÍ SVATYNĚ a pod ním slova A. Munthe z díla Kniha o životě a smrti: Vím jistě, že Všemohoucí Bůh ptáky miluje, jin...

obrovský nárůst
Nýznerovské vodopády
 vodopády v okrese Jeseník
Nýznerovské vodopády (vodopády) Kaňonovitá průrva s kaskádami a vodopády na soutoku Stříbrného a Bučínského potoka. Jsou chráněnou památkou. Vodopády najdete pod obcí Žulová, severozápadně od města Jeseník. Pro ty, kteří mají rádi vodu a všechny její podoby, bude návštěva tohoto místa jistě zajímavým zážitkem. Nejsou to sice vodopády Niagárské, ale každý přírodní úkaz má své vlastní kouzlo....

obrovský nárůst
Pramen se nachází v Lázeňském parku nedaleko lázeňského domu Prusík. Pramen přírodní železnaté hydrogenuhličitanové sodnohořečnaté hypotonické kyselky z hloubky 40 metrů má nejvyšší obsah oxidu uhličitého v celé České republice. ...

stgnace
Pramen Teplice v Malé skále
 pramen v okrese Jablonec nad Nisou
Pramen Teplice v Malé skále (pramen) Vydatný pramen pitné vody Teplice v obci Malá Skála vyvěrá na úpatí svahu na levém břehu Jizery přímo u červené a zelené turistické cesty nedaleko lávky přes řeku. Pramen nelze přehlédnout. Je krytý střechou a vyvěrá z trubky do tesaného kamenného koryta. ...

mírný pokles
Studánka U sluky
 pramen v okrese Blansko
Studánka U sluky (pramen) Studánka U sluky se nachází ve žlebu nedaleko Adamova. Cesta k ní je vyznačena tvarovou odbočkou z červeně vyznačené okružní turistické cesty kolem Adamova. Pramenitá voda vytéká z trubky do kamenné mušle. Nad výtokem je obraz sluky, podle níž je studánka pojmenována....

obrovský nárůst
Skalka
 lázeňská kolonáda v okrese Prostějov
Skalka (lázeňská kolonáda) Malá lázeňská kolonáda s léčivými prameny a pomníkem na 2.sv.válku v obci Skalka. Kolonáda a malý lázeňský park se rozprostírají na místě bývalého rybníka Bařisko....

velký nárůst
Helenčina studánka
 studánka v okrese Brno-město
Helenčina studánka (studánka) Studánka se nachází v lesích pod nejvyšším kopcem na území Brna - Kopečkem - asi 1 km od silnice Žebětín - Ostrovačice u Masarykova okruhu na katastrálním území Bystrc. Je pojmenovaná po Helence, románové postavě Mrštíkovy Pohádky máje. Jedná se o jednu ze dvou známých studánek v Podkomorských lesích. Je pramenem potoka Vrbovce. Studánka byla vždy místem osvěžení poutníků, lesních pracovníků i při...

střední nárůst
Ondrášovka
 pramen v okrese Olomouc
Minerální voda Ondrášovka je jednou z nejstarších přírodních minerálních vod v České republice. První písemné zmínky o prameni současné minerální vody Ondrášovky pocházejí z roku 1260, kdy byl tento unikátní pramen objeven Zdislav...

mírný pokles
Skalákova studánka
 pramen v okrese Náchod
Skalákova studánka (pramen) v Jestřebích horách, v lese Maternice u Zbečníka je upravená studánka s obrázky svatých na okolních stromech, známá z díla A. Jiráska jako Skalákova studánka. V okolí studánky se vyskytují pískovce ve tvaru bochníků, tzv. Zbečnické chleby....

stgnace
Mariin pramen
 pramen v okrese Jeseník
Mariin pramen (pramen) Mariin pramen objevíme padesát metrů před chatou Senebojkou (SE NE BOJ) severozápadně od Priessnitzových léčebných lázní. Z lesní cesty se k němu dostaneme po schodech. Marien-Quelle nechal postavit v roce 1862 porýnský aristokrat Augustin von Niemann na počest Marie Buschové - Nipschové, ctihodné choti pruského velvyslance v Římě, která ho na Gräfenberku léčila. Co jihoněmeckého šlechtic...

velký nárůst
Pramen sv. Vintíře - Dobrá Voda
 pramen v okrese Klatovy
Pramen sv. Vintíře - Dobrá Voda (pramen) Léčivý pramen sv. Vintíře objevili lidé již ve středověku, když zjistili, že místní voda má pravděpodobně léčivé účinky. Její zázračná moc, která uzdravovala nemocné, se začala spojovat s dávným působením sv. Vintíře. Proto od 18. století začaly do Dobr&eacu...

střední pokles
Studánka pod zámečkem - Nezvěstice
 studánka v okrese Plzeň-město
Studánka pod zámečkem - Nezvěstice (studánka) Pramen vycházející ze skály vytéká do kamenné studánky.V letním období je namontována malá pumpa pro rychlejší načerpání vody pro obyvatele chat v těsné blízkosti. Za studánkou jsou dveře, které vedou do prostoru ve skále.Říkalo se, že tam je ...

střední pokles
Pramen sv. Floriána - Brno
 pramen v okrese Brno-město
Pramen sv. Floriána - Brno (pramen) Minerální pramen Svatého Floriána se nachází v Brně - Černovicích na Mírové ulici v těsné blízkosti dětského hřiště. Pramen se čtyřmi vývody je umístěn v altánu vedle sloupu svatého Floriána. Voda vyvěrající z vrtu má teplotu asi 11 °C a její průtok je 40 až 60 l/min. Obsahuje železo, které způsobuje mírný zákal, sirníky, sírany, vápník a hořčík. Vodu lze využívat k pití....

mírný pokles
Sirková
 pramen v okrese Kroměříž
Studánka u modré turistické značky asi 400 metrů od zříceniny Křídlo....

obrovský nárůst
Jelení studánka
 pramen v okrese Šumperk
Jelení studánka (pramen) Pramen Stříbrného potoka, poblíž kamenného útulku pro turisty....

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)