Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Hájek (obec)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého a Trojiční sloup - Nová Víska (kaple) 2.01 km

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1819 je drobnou sakrální orientovanou stavbou obdélného půdorysu s trojbokým závěrem, valbovou střechou a hranolovou zvoničkou. Před jejím průčelím byl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov (kaple) 2.01 km

Kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala postavit Franziska Sibylla Augusta, markraběnka Bádenská, po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedelnu. V roce 1708 v Einsiedelnu nabyl řeči její dosud n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Floriána - Ostrov (kaple) 2.02 km

V prosinci roku 1691 zachvátil ostrovský zámek požár, který se však jako zázrakem vyhnul přilehlým městským domům. Markraběnka Franziska Sibylla Augusta nechala z vděčnosti za... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pohřební kaple sv. Anny - Ostrov (kaple) 2.03 km

Mauzoleum vévodů Sasko-Lauenburských a markrabat Bádenských navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu a patří k nejstarším raně barokním centr&aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - Ostrov (kostel) 2.04 km

Spolu s klášterem piaristů byl postaven také klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, vysvěcený v roce 1674. Stavbu provedl pražský stavitel Martin Reiner. Kostel je jednolodní stavbou se samostatnou zvonicí, která je s kostelem spojena sakristií. Ve... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Ostrov nad Ohří (kostel) 2.06 km

... pokračování

muzeum Galerie umění Letohrádek - Ostrov (galerie) 2.11 km

alerie umění v Karlových Varech má od roku 1967 pobočku – raně barokní letohrádek v zámeckém parku v Ostrově. V roce 1961 založená, původně městská galerie soustředila svou s... pokračování

historická budova Palác princů - Ostrov (historická budova) 2.18 km

Původní palácová budova byla spojena s budovou zámku. Po požáru roku 1795 bylo zbouráno západní křídlo a dostala svou současnou podobu. Interiér skrývá překrá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel) 2.23 km

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami... pokračování

infocentrum Městské informační centrum - Ostrov (infocentrum) 2.25 km

Poskytování informací o zajímavostech, možnostech ubytování, dopravy a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodej publikací, map, vstupenek na akce do kulturn&... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Ostrov nad Ohří (zámek) 2.25 km

Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, založená Hrabišicem Slavkem, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dalovice (tvrz, zámek) 3.51 km

Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 18... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mořičov (zřícenina loveckého zámečku) 3.52 km

Dvoupatrová stavba vybudovaná Lauenburgy v 2. polovině 17. století. na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu osta... pokračování

infocentrum Informační centrum Hroznětín (infocentrum) 4.11 km

... pokračování

rozhledna Göethova Vyhlídka v Karlových Varech (rozhledna) 4.76 km

Snad žádná z našich rozhleden si neužila tolik jmen jako Göethova vyhlídka v Karlových Varech. Ale vraťme se na úplný začátek, tedy do roku 1888, kdy stavbu na tomto překrásn&eacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

historická budova Vila Lützow - Karlovy Vary (historická budova) 5.3 km

Tzv. Lützowova vila se nachází na strmém skalnatém svahu vrchu U tří křížů, pod ulicí Na Vyhlídce v Karlových Varech. Nechal si ji postavit v letech 1853-1854 podle vlastního plánu baron August von Lützow (*13. prosince 1795- + srpen 1872), jenž poch... pokračování

muzeum Zlatý klíč - Karlovy Vary (muzeum) 5.34 km

Dům Zlatý klíč je jedním z nejstarších renesančních domů v Karlových Varech. Nachází se v něm stálá expozice secesních obrazů vídeňského dvorní... pokračování

lázně Karlovy Vary (lázně) 5.35 km

Město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody leží v údolí říčky Teplá, na jejím soutoku s Ohří. Město bylo založeno roku 1350 če... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny- Karlovy Vary-Sedlec (kostel) 5.38 km

Barokní kostel postavený stavitelem Janem Schmidem na místě původního gotického z r. 1290. Kostel je jednolodní s bohatou štukovou výzdobou. Na východní straně kostela se nach&aa... pokračování

hvězdárna, planetárium Hvězdárna Karlovy Vary (hvězdárna) 5.39 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámecká věž - Karlovy Vary (hrad) 5.4 km

Gotický hrad dosud nezjištěné podoby, založený Karlem IV., roku 1564 již zpustlý. Věž upravena po požáru roku 1604, interiér dotvořen v 2. polovině 18. století. Dnes dvoupatrová hranolovitá stavba s arkádovým ochozem a zvoničkou nad střechou.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary (kostel) 5.41 km

Původně na tomto místě stál gotický kostel ze 14. století. Barokní chrám sv. Máří Magdaleny je nejvýznamější karlovarskou sakrální památkou. Stojí na náměstí Svobody, přímo v centru Karlových Varů. V interiéru můžete spatřit dvě gotické madony, baro... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Lukáše - Karlovy Vary (kostel) 5.46 km

Kostel v novogotickém stylu, z neomítnutých červených cihel, byl dokončen v roce 1877 a je dnes kulturní památkou. V současnosti si zde můžete prohlédnout expozici voskových figurín. ... pokračování

muzeum Muzeum Karlovy Vary (muzeum) 5.57 km

Muzeum v Karlových Varech bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně poda... pokračování

zajímavost Zvonkohra - Karlovy Vary (zajímavost) 5.58 km

Taneční zvonkohra umožňuje tvorbu tónů pouhým pohybem, poskakováním nebo i tancem na bronzových destičkách. Devět tabulek je uspořádáno do tvaru čtverce a pod každou z nich je zvukový prvek. Máte tak možnost si zahrát vaše oblíbené písničky.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Sedlec (zámek) 5.68 km

Dvoupatrová obdélná budova barokního zámku pravděpodobně vznikla ve 2. polovině 17. století. Později byl zámek klasicistně upraven a rozšířen o nové východní kř&iac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla - Karlovy Vary (kostel) 5.69 km

Byzantující pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní v tehdy vznikající výstav... pokračování

muzeum Jan Becher muzeum - Karlovy Vary (muzeum) 5.75 km

Becherovka je zde už více než dvě století a přibližně dvě třetiny z této úctyhodné doby proudila do světa z továrny na Steinberkách, kterou dal roku 1867 vystavět Jan Becher (původně psáno Johann). Dnes je zde Jan Becher Muzeum a každoročně láká tisí... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

most, akvadukt, viadukt Dřevěný most - Radošov (most) 5.88 km

Radošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský v roce 1310 poprvé přijel do Čech. Most má pestrou historii, zažil mnohá vyhoření i následn&e... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Radošov (kostel) 5.92 km

Radošovský kostel je jedním z nejstarších v kraji. V minulosti byl mnohokrát přestavěn. Dnes je vnitřní zařízení kostela převážně barokní. Dřevěné oltáře z 1... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

infocentrum Infocentrum města Karlovy Vary (infocentrum) 5.93 km

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Infocentrum zajišťuje veškeré služby spojené s Vaším pobytem v Karlových Varech – informace o městě, informace o kulturních, sportovních akcích. Zajišťujeme ubytování, stravování, průvodcovské služby, výlety. Pr... pokračování

pomník, památník Pomník obětem 1. světové války - Radošov (pomník) 5.95 km

Patrně již ve dvacátých letech 20. století vytvořil sochař W. Wolf z Kyselky jednoduchý pamětní kámen s věnovacím nápisem obětem 1. světové války. Po roce 1933 byl nad kamenem vz... pokračování

rozhledna Vyhlídka Karla IV. (rozhledna) 6 km

Rozhledna je postavena asi 1 km J od centra města Karlovy Vary na ostrohu nad údolím říčky Teplé. Karlova vyhlídka je postavena v pseudogotickém stylu a je nejstarší rozhlednou v Karlov&y... pokračování

lázně Lázně Jáchymov (lázně) 6 km

Když r. 1864 dobývali horníci rudu v půlkilometrové hloubce, vytryskl na dole Svornost silný pramen vody, která postupně zatopila šachtu. Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, která po objevu manželů Curieových proslaví Jáchymov jako město ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Thebisberg - Velichov (hradiště) 6.17 km

Strážní hradiště kultury knovízské z poč.tisíciletí př.n.l. Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek... pokračování

rozhledna Rozhledna Diana - Karlovy Vary (rozhledna) 6.18 km

Nad Karlovými Vary na výšině přátelství najdeme rozhlednu Dianu. Ze čtyř Karlovarských vyhlídkových staveb je nejmladší, vznikla teprve z pobídky Karlovarských radn... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Barbory - Jáchymov (kaple) 6.19 km

Kaple svaté Barbory byla postavena z podnětu jáchymovských horníků v roce 1770. Stával dříve o něco níže, v místech nynějšího lázeňského domu Astoria. V souvislosti s bouřlivým rozvojem jáchymovských lázní byla v roce 1915 přemístěna na nové stanoviš... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Špitální kostel Všech svatých - Jáchymov (kostel) 6.22 km

Špitální kostelík je nejstarší jáchymovskou kulturní památkou, která si zachovala původní vzhled. Kostel již není využíván k náboženským obřadům, je odsvěcen a slouží jako muzeum. V jeho interiéru jsou umístěny vzácné náhrobní desky, oltář, pravděpod... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Jáchymov (kaple) 6.51 km

Zděná barokní kaple byla vystavěna v roce 1778 na místě původní dřevěné kaple z roku 1517. Kaple při požáru města v roce 1873 zcela vyhořela a následně byla obnovena. V roce 1993 prošla celkovou rekonstrukcí. Vnitřní zařízení pochází z doby obnovy ka... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Jáchymov (kostel) 6.54 km

Kostel postaven v roce 1904 zároveň se sborovým domem v secesním stylu. Na jeho zdech jsou plastiky s portréty M. Luthera a místního ev. faráře a kronikáře J. Mathesia. Uvnitř zajímavá Mathesiova pamětní síň. Možno navštívit. (text: Petra Javůrková)... pokračování

lázně Lázně Kyselka (lázně) 6.55 km

Historické lázně. V současnosti v havarijním stavu. Petice má nový web - http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Kyselka (kaple) 6.56 km

Na pravém břehu řeky Ohře v obci Kyselka u Karlových Varů, se nachází nad hlavní silnicí Pseudorománská kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1884. Tehdy byl pro stavbu zvolen odl... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina hradu Freudenstein (zřícenina) 6.7 km

Poměrně pozdě vybudovaný hrad; dohotoven kolem roku 1520 Štěpánem Šlikem. Vznikl snad mezi lety 1517 a 1520 vypleněn vzbouřivšími se horníky, poté opraven. Po konfiskaci a nucené v&yacu... pokračování

muzeum Královská mincovna - Jáchymov (muzeum) 6.82 km

Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města vystavená s okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem. Budova pochází z let 1534 – 36, v nynější po... pokračování

infocentrum Informační centrum Jáchymov (infocentrum) 6.83 km

Informační centrum v Jáchymově bylo založeno v květnu roku 1999 za podpory sdružení Krušné hory západ, města Jáchymov a projektu PHARE. Původně jsme sídlili v budově Královské mi... pokračování

rozhledna Rozhledna na Bučině - Kyselka (rozhledna) 6.91 km

Vrcholek Bučina se vypíná přímo nad obcí kyselka, do výšky 582m.n.m. Bukové lesy daly název tomuto vrchu již ve středověku. Tehdy se jmenoval "Buková Kyselka". Na jeho vrcholku stoj&iac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jáchyma - Jáchymov (kostel) 6.92 km

Kostel byl postaven jako protestanstký na počátku 16. století, jedná se o pozdně gotickou stavbu s řadou renesančních detailů. Velikost a zdobení kostela vypovídá o někdejším boh... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Andělská Hora (zřícenina hradu) 6.95 km

Hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš z Oseka. V dalších letech se majitelé často s... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Andělská Hora (kostel) 6.98 km

Původně gotický kostel, postavený v souvislosti se založením městečka kamenickým mistrem Eduardem Baurem z Chebu v letech 1487 - 1497, pravděpodobně na místě starší stavby. Po dvou požárech v ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velichov (zámek) 7.01 km

V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly předevš... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora (kostel) 7.1 km

Patrně již ve druhé polovině 14. století stávala v místech dnešního kostela při cestě v polích jihozápadně od hradu Engelsburg a obce Andělská Hora (Engelhaus) poustevna s dřevěnou kapl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velichov (kostel) 7.13 km

Jako v každé větší obci, představoval i ve Velichově kostel nejen výrazně umístěnou stavební dominantu, ale především duchovní a společenské centrum pro obyvatele. Původní velichovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je ve farní kronice zaznamená... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Suchá u Jáchymova (kostel) 7.35 km

Kostel byl vystavěn v letech 1927 - 1929 pro potřeby obyvatel obce Suchá u Jáchymova. Původně se mělo jednat o kapli, později se začalo mluvit o stavbě kostela. V čele výboru pro vybudování kaple Joh. Pepperle (tajemník) aj. Öhm (předseda). Město Jác... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevstoupení Páně - Karlovy Vary-Stará Role (kostel) 7.44 km

Pseudorománský kostel byl vystavěn podle návrhu architekta Hermanna Fiedlera v roce 1908. V roce 1909 bylo pořizováno vnitřní zařízení. K vysvěcení došlo 10. října 1909. Jedn&aac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

muzeum Sklářské muzeum Moser - Karlovy Vary (muzeum) 7.63 km

Navštivte muzeum sklárny Moser v Karlových Varech, jehož expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 155 let historie sklárny. Expozic... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Březová (kostel) 7.76 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní mlýn - Březová (vodní mlýn) 7.91 km

Vodní mlýn - Starý mlýn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Krásný Les (kostel) 8.03 km

... pokračování

rozhledna Pozorovatelna u Linharta - Karlovy Vary (rozhledna) 8.17 km

Pozorovatelna, ze které je možné pozorovat pasoucí se zvěř na přilehlém palouku. Vyhlídková plošina je ve výšce 4,3 m a je zastřešená. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Michalea - Děpoltovice (kostel) 8.3 km

Barokní kostel sv. Michaela z let 1786-1787. ... pokračování

rozhledna Doubská Hora v Karlových Varech (rozhledna) 8.33 km

Na Doubské hoře se postupně vystřídali tři vyhlídkové stavby. Jako první tu byla postavena dřevěná věž pravděpodobně okolo roku 1850. Podlehla však požáru. Proto v roce 1862 rozhodla městská rada o postavení kamené věže. K té potom v roce 1878 přibyl... pokračování

rozhledna Plešivec u Abertam (rozhledna) 8.34 km

Mezi rozhlednami Krušných hor je Plešivec unikátní stavbou. Celodřevěná rozhledna, na vrcholu stejnojmeného vrcholku 1028 m.n.m, byla postavena již v roce 1895. Zásluhu na tom má hlavně... pokračování

pomník, památník Pomník obětem I. světové války - Lučiny (pomník) 8.37 km

Umístění: Pomník obětem 1. světové války byl postaven roku 1927 pod skalnatým svahem údolíčka při průjezdní silnici uprostřed vsi Lučiny (Hartmannsgrün). Pomník vytvořil ka... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Pstruží (vodní mlýn) 9 km

vodní mlýnPstruží, čp.39... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Žalmanov (kostel) 9.14 km

Původně gotický kostel z poloviny 14. století. Kostel byl zřejmě pobořen během husitských válek. R. 1487 byl zachovaný presbytář přebudován na rodinnou hrobku. R. 1606 přistavěna raně barokní ... pokračování

muzeum Vánoční dům - Doubí (muzeum) 9.18 km

O nás Milujete tu příjemnou, ničím nenahraditelnou předvánoční atmosféru, vůni cukroví, svařeného vína, purpury a vonných františků, krásu třpytivých ozdo... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Doubí (zámek) 9.18 km

Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní ... pokračování

rozhledna Klínovec u Jáchymova (rozhledna) 9.5 km

Na nejvyšším vrcholku Krušných Hor, stojí dominantní, 24 metrů vysoká osmiboká věž, z roku 1884. Nutno ale poznamenat, že není první rozhlednou zřízenou právě zde. Na Klínovci je až čtvrtou vyhlídkou v pořadí. První byla obyčejná dřevěná pyramida z r... pokračování

zajímavost Ježíškova cesta - Boží Dar (zajímavost) 9.53 km

To, že na Božím Daru bydlí Ježíšek a že tu vyřizuje svou poštu možná mnoho dětí ani jejich rodičů neví. Nejlepší na tom je, že děti nemusí čekat na Vánoce a mohou se „setkat“ s Ježíškem hned na několika místech po celý rok. Mohou se vydat po stopách ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zjevení Páně - Stanovice (kostel) 9.78 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Boží Dar (kostel) 9.79 km

V roce 1593 byl na místě starého chátrajícího dřevěného kostela postaven kostel nový a v roce 1605–1607 mu přibyla ještě věž. Roku 1771 byl ale zbořen a podle luteránského ... pokračování

infocentrum Informační centrum Boží Dar (infocentrum) 9.87 km

Nabízené služby: informace o provozu skiareálů informace o aktuálním počasí, sjízdnosti silnic, stavu sněhové pokrývky informace o turistických možnostech prodej upom&iacut... pokračování

muzeum Muzeum obce Boží Dar (muzeum) 9.92 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga kostel - Nová Role (kostel) 9.97 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Stružná (zámek) 10.19 km

V roce 1598 nechal Linhart Colonna vystavět pozdně renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století byl upraven na trojkřídlý barokní objekt. Nynější pseudorenesanční podobu získal ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Čtrnácti svatých pomocníků - Abertamy (kostel) 10.21 km

Kostel Čtrnácti sv. pomocníků s unikátním hodinovým strojem.... pokračování

infocentrum Turistické informační centrum Nová Role (infocentrum) 10.58 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Himlštejn (zřícenina hradu) 10.97 km

Zřícenina hradu Himlštejn se nachází u obce Stráž nad Ohří na vrchu Nebesa 634 m n m. První zmínky o hradu jsou z roku 1434, kdy se písemné prameny zmiňují o majetku Vil&e... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Stráž nad Ohří (kostel) 11.03 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anežky Přemyslovny - Hory (kaplička) 11.32 km

Kaple stojí na místě původní dřevěné kapličky ze 17. století. S přestavbou do novogotické podoby se započalo v roce 1900. V průběhu socialismu kaple postupně chátrala, než došlo na začá... pokračování

pomník, památník Pomník obětem I. světové války - Hory (pomník) 11.32 km

Umístění: pod kaplí sv. Anežky Přemyslovny Nápis: Welt + Krieg 1914 - 1918 Russland Russ Alois L.IR.No6. Reiter Jos. IR.73. Russ Ed. dto. Zuleger Joh. Dto. Maier Fr. Lst.IRN6. Maier Wenzl Dr.R.2. Breitfelder Karl I.R.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Pernink (kostel) 12.23 km

Původní kostel ze 16. století byl zasvěcen svaté Anně. Na počátku 18. století byl už kostel, původně protestantský, v tak špatném stavu, že musel být stržen. V roce 1714&... pokračování

infocentrum Turistické informační centrum při OÚ Pernink (infocentrum) 12.38 km

prodej map, pohledů, propagačních materiálů, suvenýrů aj. prodej turistické známky č. 66 informace o jízdních řádech informace o ubytování, stravování v obci informace o lyžování, aktuální stav počasí informace o kulturních a společenskýc... pokračování

most, akvadukt, viadukt Viadukt - Pernik (viadukt) 12.85 km

Kamenný viadukt... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Vavřince - Chodov u Karlových Varů (kostel) 13.59 km

... pokračování

infocentrum Infocentrum Chodov (infocentrum) 13.63 km

Služby a novinky Infocentra města Chodova: Informace o možnostech ubytování, stravování, kulturních a sportovních akcích a památkách v Chodově a okolí aktualizované k datu 17. 2. 2011 Tipy na výlet v regionu i ČR Prodej jízdenek s místenkou na v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Českobratrský kostel - Chodov u Karlových Varů (kostel) 13.73 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hungerberg - Bochov (zaniklý hrad) 13.92 km

Zbytky hradu na Hladovém vrchu, dochováno pouze vrcholové hradiště s valem. Hrad byl založen Pány z Rýzmburka k ochraně městečka Bochova a jako středisko panství. Pro spory majitelů s králem dobyt v roce 1469 vojskem Jiřího z Poděbrad a vypálen. ... pokračování

rozhledna Blatenský Vrch u Horní Blatné (rozhledna) 13.97 km

Rozhledna která stojí na "Blatenském vrchu" (1043 m.n.m) v Krušných horách, pochází z roku 1913. O její výstavbu se zasloužil spolek pro zimní sporty z Horní Blatn&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov (kostel) 14.01 km

Kostelní věž prošla rekonstrukcí a byla nově doplněna o ochoz. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Evangelický kostel - Horní Blatná (kostel) 14.01 km

... pokračování

muzeum Muzeum - Horní Slavkov (muzeum) 14.08 km

Muzeum Horní Slavkov je umístěno v nově adaptovaném domě čp. 211, který je sousedním domem architektonicky nejcennějšího objektu v Horním Slavkově - Pluhova domu (čp. 497), se kterým je spjat i společným stavebně-historickým vývojem. Jedná se o jedno... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Boč (kostel) 14.08 km

Kostel sv. Václava a sv. Mikuláše stával na návrší v obci Boč již ve 2. polovině 13. století. Kolem kostela se již tehdy patrně rozkládal hřbitov. Po roce 1277 si založili postoloprt&sc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostelík sv. Anny - Horní Slavkov (kostel) 14.09 km

... pokračování

kašna, fontána Žulová kašna - Bochov (kašna) 14.18 km

Žulová kašna se čtvercovým půdorysem z 18. století. Uprostřed kašny se nachází sloupek se dvěma chrliči ve tvaru lví hlavy. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1997. ... pokračování

muzeum Muzeum těžby cínu - Horní Blatná (muzeum) 14.18 km

Stálá expozice je věnována dějinám těžby a zpracování cínové rudy v okolí krušnohorských městeček Horní Blatné a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, cínového nádobí a modelů důlní techniky, malá regionální galerie. Atrakcí je velkoplošný model... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Horní Blatná (kostel) 14.18 km

Volně stojící zděná omítaná orientovaná jednolodní stavba, obdélná se dvěma věžičkami při západních nárožích, skosenými do oktogonu a s mohutnou věží na východě, osmibokou v horní části a čtyřbokou ve spodní části, k níž je připojen polygonální příst... pokračování

zajímavost Věžovitá studna - Bochov (zajímavost) 14.19 km

Věžovitá studna, která byla postavena na náměstí Míru v polovině 18. století, byla hlavním zdrojem pitné vody. Voda byla čerpána ze studny z hloubky 8 metrů pumpou, u které se na... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kaple sv. Kříže - Horni Blatná (kaple) 14.23 km

... pokračování

infocentrum Infocentrum Bochov (infocentrum) 14.25 km

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí.... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz