Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Veslařský a vodácký areál - Račice (sportovní areál)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Nanebevzetí Panny Marie - Hoštka (kaple) 2.43 km

Kaple Nanebevzetí Panny Marie - stojí na levém břehu Obrtky za můstkem spojující hošteckou a kochovickou část obce. V jeho těsné blízkosti vede silnice II.třídy. Kostel byl vystavěn na místě starší kaple z 15.století, která patřila k městskému špitál... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Šimona a Judy - Štětí (kostel) 2.5 km

Farní kostel, zasvěcený svatým apoštolům Šimonu a Judovi, byl pravděpodobně součástí nejstaršího osídlení ve Štětí. Podle spisovatele Friedricha Bernaua měla... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Otmara - Hoštka (kostel) 2.52 km

Kostel Svatého Otmara - chrám zasvěcený sv.Otmarovi, který je patronem města. Je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Kostel je dominantní stavbou v centru města. Jedná se o jednolodní barokní stavbu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Antonína Paduánského - Velešice (kostel) 2.93 km

Kostel Svatého Antonína Paduánského - malebný kostelík stojí v místní části Velešice. V roce 2002 proběhla oprava fasády a v roce 2004 obnova vnitřních omítek a malby.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Bechlín (kostel) 3.05 km

Za nejstarší stavby v obci jsou považovány kostel sv. Václava a zvonice, jejíž základy pocházejí z 12. století. Výstavba kostela začala v první polovině 14. století... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Polodřevěná zvonice - Bechlín (zvonice) 3.06 km

... pokračování

muzeum Rodný dům J. Hory - Dobříň (muzeum) 4 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Vrbice-Vetlá (kostel) 4.17 km

Uprostřed návsi na malé vyvýšenině stojí kostel sv. Jakuba Většího, který se připomíná již ve 13 st. (za vlády Přemysla Otakara I. a II.) jako kostel farní. Býval ohrazen zdí, za kterou byl cekem rozlehlý hřbitov. Není pamětníka , který by věděl, kdy... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Malešov u Hoštky (kostel) 4.4 km

Kostel Svatého Jiří - je kulturní památnou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Kostel je původně románskou sakrální stavbou. Patří mezi nejstarší a nejcenější stavby regionu. Kostel byl často slohově a stavebně upravován. Loď kotela je o... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Horní Počaply (kostel) 4.61 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Církve československé husitské - Vrbice (kostel) 4.73 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Libkovice pod Řípem (pomník) 4.91 km

Umístění: zatravěná plocha na návsi Nápis:OBĚTEM VÁLKY1914-1918KAPOUN Z. 25 r., BREJŠA F. 36 r., ČERNÝ V. 27 r., DVOŘÁK J. 21 r., FILLER V. 19 r., HLUŠIČKA V. 33 r., HOR&Aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Krabčice (kostel) 4.97 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve - Libkovice pod Řípem (kostel) 5 km

Kostel byl postaven v roce 1855 jako novostavba. Stavba bazilikálního typu s věží v průčelí je prvním evangelickým kostelem s věží a zvony v Čechách - jde o doklad eva... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Snědovice (kaple) 5.18 km

... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Libkovice pod Řípem (hřbitov) 5.21 km

Hřbitov se rozkládá na jihu katastru mimo obec. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Antonína Paduánského - Vrutice (kaple) 5.28 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Snědovice (zámek) 5.32 km

Původní tvrz ze 14. století přestavěli renesančně Vlkové z Kvítkova. Zámek vystavěl Baltazar von Clary po roce 1677. Počátkem 19. století přistavěny věže a po roce 1850 zámek upravil A. Müller.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Kostomlaty pod Řípem (kostel) 5.76 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Roudnice nad Labem (kostel) 6.44 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most - Roudnice nad Labem (most) 6.52 km

Ocelový most na kamených pilířích.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Roudnice nad Labem (hrad, zámek) 6.6 km

Původně stávala na místě zámku románská falc pražských biskupů z doby po roce 1190, zčásti zachovaná v suterénu sz. nároží dnešní stavby. Byla to podé... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

drobná památka Morový sloup - Roudnice nad Labem (drobná památka) 6.69 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu (rotunda) 6.71 km

Románská rotunda s polokruhovou apsidou a válcovou věží, obnovená roku 1126 knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským králem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kašna, fontána Kašna - Roudnice nad Labem (kašna) 6.72 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Hrušovany u Litoměřic (kostel) 6.73 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Matouše - Ctiněves (kaple) 6.73 km

Kostel sv. Matouše  je pozdně barokní kostel, který pochází z konce 18. století. Byl založen na základech původního románského kostela ze 13. století. Jedná se... pokračování

rozhledna Kratochvílova rozhledna - Roudnice nad Labem (rozhledna) 6.74 km

S nápadem zbudovat na okraji parku betonovou věž, která by sloužila k výhledu, přišla Rolnická záložna Podřipská v roce 1934, Na návrh pražského architekta O. Štěpánka sta... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Kamenná věž Hláska - Roudnice nad Labem (věž) 6.75 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Jana Husa - Roudnice nad Labem (pomník) 6.85 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Roudnice n. Labem (kostel 6.91 km

Dříve na tomto místě stával románský kostelík, který v roce 1333 nechal pražský biskup Jan IV. z Dražic přestavět na gotický chrám. Během několika let byl u této stavby vybudován augustiniánský klášter a celý komplex byl dokončen v roce 1360. Za husi... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zvonice - Roudnice nad Labem (zvonice) 6.93 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Josefa - Roudnice nad Labem (kaple) 6.93 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Polepy (kaple) 6.97 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Viléma Akvitánského - Roudnice nad Labem (kaple) 7.19 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratr. církve evang. - Roudnice n. Labem (kostel) 7.32 km

Kostel Českobratrské církve evangelické.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Horní Beřkovice (zámek) 7.57 km

Od r.1411 patřilo beškovské panství Jako nedílný celek bratrům Jenovi, Albertovi a Mikulášovi z Beškovic. Záhy si je však rozdělili a po polovině 15.stol. ztratili. Ve třetí čtvrtině 15.století držel Beškovice Jan ml. Čéček z Pakoměřic, který je r.14... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Černěves (kostel) 7.61 km

Kostel sv. Prokopa - obdelníková loď původně románská, čtyřboký presbytář s hranou v závěru a severní sakristie raně gotická z 13.stol. v ose západního průčelí novější čtyřboká věž. Zevně empírová s pásovou rustikou v omítce , půlkruhovými okny a pil... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Prachová (zřícenina kostela) 7.69 km

Zřícenina kostela sv. Václava vystavěný v bývalé vsi Prachová jsou vidět již ze silnice mezi Hrušovany a Encovany. Byl postaven z lomového kamene na místě zaniklé starší svatyně sv. Mikuláše okolo roku 1830. Šlo o klasickou jednolodní stavbu s čelní... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Cítov (zámek) 7.75 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Linharta - Cítov (kostel) 7.77 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Černouček (kostel) 7.78 km

Nad návsí v její východní části se na bývalém hřbitově tyčí pozdně barokní kostel svatého Bartoloměje. Neznáme důvody, které vedly patronátní &... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Lounky (kostel) 8.03 km

Zdejší kostel je vzácnou ukázkou venkovské gotiky . Také další dosud patrné stopy z jeho pozdějšího stavebního vývoje mohou být malou učebnicí stavebních stylů minulých věků. Existence kostela se datuje už do 12.století. Nejstarší zachovalé zdivo poc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Rozálie - Roudnice nad Labem (kaple) 8.11 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Vražkov (kaple) 8.54 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateřiny - Libotenice (kostel) 8.65 km

Kostel svaté Kateřiny stojí v Libotenicích přímo na břehu Labe. Tento původně farní a hřbitovní kostel dnes již zaniklé vesnice Chodžovice z roku 1273 byl už v 17. století často jednak demolován závaly bahna při jarních povodních, jednak již svou kap... pokračování

rozhledna Rozhledna na Hořidlech u Chotiněvse (rozhledna) 8.67 km

Celková výška rozhledny je 14 metrů, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 m a vede na ni 67 schodů. Z rozhledny lze vidět řadu vrcholů Českého středohoří, Sedl... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Liběchov (zámek) 8.89 km

Původní tvrz ze 14. století, v 2. polovině 16. století změněna v renesanční stavbu okrouhlého půdorysu, obklopenou širokým vodním příkopem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Liběchov (kostel) 9.04 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Chotiněves (kostel) 9.09 km

Postaven za 11 měsíců 10.12.1950 - 18.11.1951 slavnostní otevření/podle projektu Ing.arch.Bareše evangelickými farníky. Zdroj: Historie Českého Boratína.Autor Josef Vlk a kolektiv... pokračování

muzeum Náprstkovo muzeum - Liběchov (muzeum) 9.19 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Ducha a sv. Hrobu - Liběchov (kostel) 9.22 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevstoupení Panny Marie - Liběšice (kostel) 9.61 km

Kostel - první zmínka o kostele Nanebevzetí Panny Marie je z roku 1352 jako o farním kostele, byl cílem poutníků ze širého okolí. Za dob husitských byl podobojí, později luteránský, od roku 1622 katolický. V seznamu z roku 1629 se uvádí 247 katolíků,... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Liběšice (zámek) 9.69 km

Zámek - založen Karlem Dubanským z Duban po roce 1520 severně od pozdější jezuitské rezidence. Zámek byl čtyřkřídlý se čtveřicí nárožních věží a kaplí / dolo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Straškov-Vodochody (kostel) 9.82 km

Kostel svatého Václava stojí na severovýchodním okraji části Straškov. Původně gotický z poloviny 14. století, v 18. barokně upraven. Dominantním prvkem je rohová věžice g... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Ledčice (kostel) 9.85 km

Kostel svatého Václava naleznete v Ledčicích je chránená kulturní památka. První písemná zmínka o puvodním gotickém kostele sv. Václava, jak... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Židovská synagoga - Úštěk (synagoga) 9.91 km

Unikátní věžovitá stavba byla jádrem staré židovské čtvrti. Po náročných opravách započatých ve druhé polovině 90. let bude sloužit ke kulturním účelům.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Úštěk (hrad) 9.92 km

Malý hrad vybudovaný v městské zástavbě až na poč. 15. stol., poprvé se připomíná r. 1408. Po dobytí a vypálení katolickým vojskem r. 1428 obnoven, kolem r. 1520 přestavěn renesančně, později upraven na pivovar (po r. 1677, kdy jej koupili úštěčtí pr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Úštěk (kostel) 9.97 km

Kostel byl postaven v letech 1764 - 72 na místě staršího kostela svatého Michala ze 14. století. Kostel byl postaven ve slohu pozdního baroka. Na římse západního průčelí jsou po ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

boží muka, kříž, kaplička Litinový kříž - Dolní Beřkovice (kříž) 10.05 km

Kříž na křižovatce cest u jižního okraje zámeckého parku je z roku 1869. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Dolní Beřkovice (zámek) 10.09 km

Jednopatrový čtyřkřídlý zámek s šestibokými věžemi v nárožích, krytý valbovou střechou. Součástí areálu je hospodářská budova, park, ohradní ze... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Helfenburk (zřícenina hradu) 10.1 km

Zříceniny hradu na pískovcovém skalním ostrohu v lesích u Úštěku, v neobvyklé poloze uprostřed zalesněného údolí. Hrad založen jako skalní v 1. pol. 14. stol., r. 1375 jej koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimě a po r. 1380 přestavěl jeho nástu... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Zdeňka a sv. Josefa - Dolní Beřkovice (kaple) 10.15 km

Drobná zděná kaple čtvercového půdorysu stojí v J části návsi před zámkem. Spodní část umístěná přímo na terénu je klenuta jedním polem plackové... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Chudolazy (vodní mlýn) 10.31 km

vodní mlýnChudolazy, čp.36... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Vliněves (hřbitov) 10.4 km

Areál hřbitova, vymezený kamennou ohradní zdí, se rozkládá severně od obce Viněves, podél silnice vedoucí na Dolní Beřkovice. Uprostřed rozlehlého hřbitova (5701 m2) na pravideln...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Kalvárie - Ostré u Uštěka (kostel) 10.48 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Slavín (zámek) 10.53 km

Roku 1840 založil Antonín Veith dnešní Slavín jako pantheon české historie původně pro 24 soch významných českých osobností.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Křešice (kostel) 10.57 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Vliněves (kostel) 10.6 km

Novorománský kostel z let 1864 - 66 vznikl na místě pův. román. kostela. Areál kostela se nachází na návsi při V straně silnice. Areál s prostorem bývalého hřbitova lež&i... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Rohatce (kostel) 10.7 km

Okolo roku 1744 byl v Rohatcích postaven kostel Všech svatých, který nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Stavitelem byl významný barokní architekt, projektant a stavitel Oktavián Broggio z Litoměřic autor mnoha staveb nejen v severních Čech... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Matouše - Křešice (kostel) 10.87 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější trojice - Zahořany (kostel) 11.02 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Oleško (kaplička) 11.26 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 a 2. světové války - Račiněves (pomník) 11.39 km

Nápis: 1914-1918. TĚM, KTEŘÍ UMÍRAJÍCE, SVOBODU NÁM KŘÍSILI. ČERNÝ AL. 28R., ČERNÝ VÁCL. 34R., ČERNÝ VÁCL. 23R., ČERNÝ ANT. 28R., ČERNÝ BOHUM. 18R., ČERVEN&... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Zahořany (zámek) 11.4 km

Ve starší osadě za Radslava z Vchynic na konci 16. století vystavěn zámeček, v 2. polovině 17. století rozšířen a počátkem 18. století znovu přestavěn architektem O. Broggiem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Račiněves (kostel) 11.42 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Lužec nad Vltavou (kostel) 11.48 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Medonosy (vodní mlýn) 11.54 km

vodní mlýnMedonosy, čp.149... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Medonosy (kostel) 11.62 km

... pokračování

lidová architektura Roubená hospodářská usedlost - Soběnice (lidová architektura) 11.71 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Bartoloměje - Bukol (kaple) 11.72 km

Kaple je uzavřena pro veřejnost. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Tuhaň (kostel) 11.77 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Nová Ves-Vepřek (kostel) 11.79 km

Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku je národní kulturní památkou od 3. května 1958, číslo rejstříku ÚSKP 16612/2-1414. Umístění kostela v krajině poukazuje na složitější historický vývoj ve spojení se starším osídlením v památkově i archeologicky v... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vojtěcha - Počaply (kostel) 12.15 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Psovka (kostel) 12.16 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Třeboutice (zámek) 12.18 km

Vystavěn kolem roku 1780 v pozdně barokním slohu ve tvaru písmene E.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Travčice (kaple) 12.23 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Sazená (zámek) 12.27 km

V renesančním slohu začal tento zámek budovat nejspíše až v poslední čtvrtině 16. století Florián Gryspek z Gryspachu, ovšem k dokončení došlo teprve za jeho syna Blažeje, patrně v roce 1606. Je dvoukřídlý do podoby písmene L o jednom, dvou až třech ... pokračování

muzeum Pevnostní muzeum - Sazená (muzeum, pevnost) 12.3 km

Pevnůstku A1 24a ve mlýně pravděpodobně již nikdy nebude možné rekonstruovat, neboť objekt je v soukromém vlastnictví,... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Mlýn - Sazená (vodní mlýn) 12.3 km

Mlýn existoval v Sazené zřejmě daleko dříve než zámek. Za Gryspeků byl přestavěn v renesančním slohu a později došlo k jeho barokisaci. Renesanční ostění a barokní mansardová střecha jsou jeho nejvýraznějšími slohovými znaky. Nad vchodem je umístěn ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hřídelík (zřícenina) 12.35 km

Malý hrádek Hřídelík byl založen  v 2. polovině 13. stol. na jižním okraji obce Blíževedly. Poté co nedaleko vznikl Helfenburk sloužil Hřídelík jako vězení pro provinilé kněze. K zániku došlo za husitských válek. V současnosti je dochován pouze zbyt... pokračování

drobná památka Morový sloup Nejsvětější Trojice - Blíževedly (drobná památka) 12.57 km

Barokní morový sloup Nejsvětější Trojice se nachází v centru obce Vybudován byl v roce 1714 na památku obětem morové epidemie. Autorem je sochař F. Tollinger.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Červený mlýn (mlýn) 12.63 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hořín (zámek) 12.7 km

V místě, kde kdysi stával dvůr českých královen, připomínaný roku 1319, postavili Černínové v době kolem roku 1696 lovecký dům podle plánů G. B. Alliprandiho. Podoba zámečku se nezachovala.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Blíževedly (kostel) 12.74 km

Kostel sv. Václava je nejstarší stavbou obce Blíževedly. Stojí v cípu náměstí a na první pohled upoutá mohutnou vstupní věží. Okolo kostela je hřbitov, dnes však pustý a do nedávné doby zarostlý trním. Interier kostela v minulosti mnohé utrpěl a z pů... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Litýš (zřícenina hradu) 12.85 km

Zříceniny hradu na kopci mezi Třebušínem a Liběšicemi. Založen Zikmundem z Vartemberka po r. 1420 jako ochrana proti nedalekému Žižkovu Kalichu, poprvé se uvádí r. 1432; opuštěn v 1. po... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Levín (kostel) 12.87 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Levín u Úštěku (zřícenina hradu) 12.87 km

Skromné pozůstatky po hradu na vrchu nad stejnojmennou obcí, nedaleko Úštěku. Podle archeologických nálezů existoval již ve 2. pol. 13. stol., písemné zprávy o něm však mlčí; s hradem souvisí pouze záznam z r. 1538, kdy se prodával "kus lesu k vini... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova - Hořín (kaple) 12.87 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Čap (zřícenina hradu) 12.93 km

Zbytky skalního převážně dřevěného hradu na ostrohu, odděleném nepříliš mohutným příkopem od náhorní roviny, SZ od Dubé. Vznikl na konci 14. stol., připomíná se pouze r. 1402 v pozůstalosti jeho pravděpodobného zakladatele, Jindřicha Berky z Dubé, ... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz