Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Penzion U Johanky - Kadaň (penzion)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


muzeum Muzeum Čarodejnic - Kadaň (muzeum) 0.13 km

S nápadem na vytvoření Muzea čarodějnic přišel Jaroslav Stejný, sochař, řezbář a výtvarník, působící před lety jako kastelán na zámcích Jezeří a Červen&... pokračování

historická budova Radnice - Kadaň (historická budova) 0.15 km

Původní gotická městská radnice pocházela z 1. poloviny 14. století. Z této doby se zachovala svérázná radniční věž. Vrchol věže je korunován ochozem s osmibokou do vrchol... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kadaň (hrad) 0.19 km

Kadaňský hrad patří k charakteristickým stavbám tohoto města. Kvůli jeho poloze na pevné skále nad Ohří němečtí obyvatelé města pyšně říkali, že v Kadani stojí "Schloss ohne Grund" neboli hrad bez základů. Kdyby věděli, že se tento hrad stane v posle... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Kadaň (kostel) 0.23 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Kadaň (kostel) 0.25 km

Kostel stojí v místě původního gotického kostela z 13. století. Z pozdější stavby z r.1458 se zachovala předsíň s krouženou klenbou a spodní partie věže. Po požáru v roce 1635 proběhla barokní přestavba (D.Rossi a D.Orsi) a v dalších letech 1746 - 17... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Kadaň (městské hradby) 0.29 km

Městské hradby a opevnění - Z městského opevnění ze 14. století se dochovala Mikulovská (Svatá) brána, barbakán z roku 1458, gotická fortna (Katovská branka) a zbytky hradeb. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Kadaň (kostel) 0.3 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Kadaň (kostel) 0.46 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty - Kadaň (kostel) 0.52 km

... pokračování

muzeum Městské muzeum - Kadaň (muzeum) 0.81 km

Historie muzea v Kadani je zahalena velmi silnou mlhou zapomnění. Shromážděné informace jsou pouze určitými konturami, které stav věcí spíše naznačují, než aby jej plně popisovaly. Materiály, jež by mohly vypovídat o příběhu kadaňského muzea, se patr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Panny Marie a Čtrnácti sv. pomocníků - Kadaň (kostel) 0.84 km

  První ověřitelné zmínky o klášteře, které souvisí s epochou Jana Hasištejnského z Lobkowicz, se datují počátkem 70. let 15. století. Během několika let byl dokončen prostorný kostel s jedním hlavním a čtyřmi bočními oltáři. Pod patronací rodu Hasi... pokračování

rozhledna Rozhledna Svatý vrch - Kadaň (rozhledna) 1 km

Objekt rozhledny se nachází na vrcholu Svatého kopce nad městem Kadaní v nadmořské výšce 390 m.n.m. Původní rozhledna byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století a v šedesá... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Želina (kostel) 1.48 km

Původně pozdně románský kostel z první třetiny 13. stol. zasvěcený sv. Gothardu. V 15. stol. přestavěn ve stylu pozdní gotiky a zasvěcen sv. Vavřinci. R. 1961 kostel vyhořel, závěrem 70. let 20. stol. obnov... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Rokle (zámek) 3.04 km

Budova zámku byla postavena koncem 18. století. Zhruba o půl století později byla klasicistně upravena do dnešní podoby. Po roce 1948 se zámek stal majetkem státu, pro své potřeby jej vyu... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Felixburk (zřícenina zámku) 5.25 km

Vznikl roku 1576, definitivně dokončen roku 1588 na podnět Bohuslava Felixe z Lobkovic. Rozsáhlá čtyřkřídlá stavba se štíhlou čtyřpatrovou věží na jížním nároží. Fasáda zdobena sgrafitovou rustikou. Malířská výzdoba Paula Heidenreicha. Výjevy lidskýc... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Ahníkov (zaniklý zámek) 5.35 km

Zakladatelem Ahníkova byl s velkou pravděpodobností syn Milhosta Mašťovského Ahník nebo též Ahně, který je doložen v l. 1196 – 1239. Kdy a kým byla postavena zdejší tvrz, není známo, ale je pravděpodobné, že již od 14. století zde sídlili manové hrad... pokračování

muzeum Památná lípa a lapidárium soch - Místo (muzeum) 5.36 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hasištejn (zřícenina hradu) 5.36 km

Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn z německého Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale za to ji... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Trojice - Místo (kostel) 5.37 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Vintířov (zámek) 5.49 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Egerberk – Lestkov (zřícenina hradu) 6.55 km

Na prostředním ze tří vrchů nad vsí Lestkov u Klášterce nad Ohří zříceniny gotického hradu, postaveného zřejmě na konci 13. stol. nebo pravděpodobněji na počátku 14. stol.; poprvé se připomíná r. 1317. Razantně přestavěn byl na konci 14. stol., opušt... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vilémov (zámek) 6.87 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Vilémov (kostel) 6.97 km

... pokračování

rozhledna Rozhledna na Skřivánčím vrchu - Málkov (rozhledna) 7.17 km

S nápadem postavit v blízkosti obce Málkov nedaleko Chomutova vyhlídkovou věž přišel v roce 2005 tehdejší starosta Bursa. O dva roky později se konkrétněji o rozhledně hovoří ve Strateg... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Výsluní (kostel) 7.2 km

Dominantou Výsluní je kostel sv. Václava. Tento kostel přitahoval pozornost lidí svou výstavností a velikostí i svým nápadným umístěním přímo nad svahem Kru&... pokračování

muzeum Muzeum porcelánu - Klášterec nad Ohří (muzeum) 7.35 km

V novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří je instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek Umělecko - průmyslového muzea v Praze. Expozice v přízemních sálech jižního křídla, pocházejících z původní renesanční stavby z roku 1600, zahrnuje ve 4 sále... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Klášterec nad Ohří (zámek) 7.42 km

Původně renesanční zámek ležící na levém břehu řeky Ohře, romanticky upravený ve stylu anglické pseudogotiky, obklopený rozsáhlým anglickým parkem, na který navazuj... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina Pětipsy (zřícenina zámku) 7.5 km

Původní tvrz byla založena ve 14. století za Bedřicha z Egrberku. Kolem roku 1560 za Hrobčických byla renesančně rozšířena a nakonec v 17. století za Thunů zcela přestavěna v barokní záme... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Klašterec nad Ohří (obec) 7.51 km

... pokračování

historická budova Klášterec nad Ohří (radnice) 7.55 km

... pokračování

lázně Lázně Evženie - Klášterec nad Ohří (lázně) 7.63 km

Lázně byly v Klášterci v provozu už od konce 19. století, minerální pramen Evženie byl nalezen roku 1883 a o několik let později byl vyhlášen léčivým pramenem. V první pol... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie Utěšitelky - Klášterec nad Ohří (kostel) 7.79 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Hradiště Burgberk - Černovice (opevnění) 8.45 km

Plocha hradiště byla obývaná již eneolitu. Kamenné opevnění hradiště bylo vybudováno v období knovízské kultury v mladší době bronzové (cca 1300 – 1050... pokračování

hřbitov, pohřebiště Židovský hřbitov - Mašťov (hřbitov) 8.51 km

Zbytky hřbitova pravděpodobně z 15. století, zdevastovaného nacisty. Dnes se zde nachází kolem 170 náhrobních kamenů. Asi 50 náhrobků v roce 1982 odvlekli filmaři, dnes se nachází na ži...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

historická budova Usedlost č.p.5 - Černovice (budova) 8.74 km

Hospodářský dvůr má čtyřstrannou dispozici. V přední části se nachází obytný dům, při kterém je ohradní zeď s branou. Směrem do zadní části parcely jsou po stran&aa... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Černovice (sloup) 8.75 km

Mariánský sloup se sochou Panny Marie se nachází před domem č. p. 5. Sloup se sochou stojí na hranolovém soklu zakončeném profilovanou římsou. Panna Marie drží Jezulátko ve sv&ea... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mašťov (zámek) 8.75 km

Barokní zámek Mašťov je patrová čtyřkřídlá budova s nádvořím s arkádami a dvěma bastiony na západní straně. Jižní křídlo má střechu zakončenou barokn&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Křimov (kostel) 8.83 km

... pokračování

historická budova Měšťanský dům č.p. 80 - Černovice (budova) 8.88 km

Patrový barokní dům s výklenkovou kapličkou při východním nároží. V kapličce je na volutovém soklu socha odpočívajícího Krista. Nápis na kapličce nese dataci k roku... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Marie Pomocné - Mašťov (kostel) 8.9 km

... pokračování

pomník, památník Pomník vojákům Rudé armády - Černovice (pomník) 8.94 km

Umístění: zatravěná plocha u křižovatky na příjezdu od Chomutova  Nápis:PAMÁTCE PADLÝCH RUDOARMĚJCŮ1945 ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Barbory - Mašťov (kostel) 9.01 km

... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem válek - Račetice (pomník) 9.24 km

Umístění: kamenný monolit ohraničen zábradlím stojí na náměstí Nápis: OBĚTEM VÁLEK A NÁSILÍ ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv.Vojtěcha - Račetice (kostel) 9.3 km

Rokokový kostelík pocházející z r. 1770. V interiéru výklenkový oltář se sochou svatého Vojtěcha. Sochy Panny Marie a Ecce homo ze 2. poloviny 18. stol. ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Račetice (kaplička) 9.31 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Šumburk - Šumná, Nový Šumburk (zřícenina hradu) 9.44 km

Zřícenina hradu založeného koncem husitských válek v l. 1431-35, přestavěného na přelomu 15. a 16. stol. a pustého zřejmě od požáru r. 1560 nebo nejpozději na poč. 17. stol., na zalesněném vrc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.3333

zajímavost Hornická oka - Hora Svatého Šebestiána (vodní jezírka) 9.94 km

Vodní jezírka leží na místě vertikálních šachet. Šachty se provalily a sesunuly dolů a v jámách se stále drží voda, i když jsou poměrně vysoko nad terénem.&n... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Povýšení sv. Kříže - Domina (kaple) 10.01 km

... pokračování

historická budova Radnice - Libědice (budova) 10.03 km

Areál patrové budovy radnice s přilehlým dvorem ohraničeným ohradní zdí s vjezdovou branou a brankou pochází z 1. poloviny 19. století, avšak nejen na počát... pokračování

drobná památka Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Libědice (sloup) 10.14 km

Plastika Nejsvětější Trojice v podobě Krista a Boha na obláčcích, Otce nesoucího zeměkouli, umístěna na vysokém sloupu s korintskou hlavicí situovaném na hranolovém sok... pokračování

socha Sousoší kalvárie - Libědice (sousoší) 10.15 km

Pískovcová plastika kříže s korpusem a u jeho paty klečící Máří Magdalenou, situovaná na podstavci se sochami Panny Marie a sv. Jana a s figurálními reliéfy na s... pokračování

historická budova Venkovská usedlost s kovárnou - Libědice (budova) 10.16 km

Areál usedlosti tvořený patrovým obytným domem, za nímž je situován dvůr obestavěný hospodářskými objekty a kovárnou pochází z přelomu 18. a 19. století... pokračování

socha Socha Panny Marie - Libědice (socha ) 10.18 km

Plastika Madony v životní velikosti, oděné ve splývajícím zřaseném rouchu, s korunou na hlavě, v kontrapostu s tělem šroubovitě stočeným, drží v náruči J... pokračování

historická budova Fara - Libědice (fara) 10.23 km

Areál patrové farní budovy s mansardovou střechou stojící na obdélném půdorysu a drobné výklenkové kapličky umístěné v ohybu ohradní zdi s pod... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Víta - Libědice (kostel) 10.25 km

Kostel byl vybudovaný v letech 1682–1694. Jedná se o jednolodní stavbu s polygonálním kněžištěm, ke kterému je na severní straně přiložena sakristie. Na západní straně stoj... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Libědice (zámek) 10.28 km

Areál patrového zámku stojícího na obdélném půdorysu, s mírně předstupujícími nárožními rizality a s valbovou střechou pochází z první... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Libědice (socha) 10.37 km

Barokní pískovcová plastika světce zobrazeného v tradičním šatu, v kontrapostu levé nohy a s hlavou nachýlenou ke krucifixu v levé paži pochází z ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Spořice (kostel) 10.75 km

Kostel sv. Bartoloměje se nachází na ostrůvku obehnaném vodním příkopem, uprostřed návsi obce Spořice. Dříve na ostrůvku býval hřbitov. Ostrůvek s Návsí spojují dva betono... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple zmrtvýchvstání Ježíše Krista - Černýš-Lužný (kostel) 11.17 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Široké Třebčice (bývalý zámek) 11.61 km

Založen roku 1722 za Schönkirchenů. Dále zámek drželi Schreiterové, Salmové - Reifferscheid atd. Roku 1945 byl zabaven. Pak zámek fungoval jako nápravné zařízení pro d&ia... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Široké Třebčice (kostel) 11.61 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Veliká Ves (zámek) 11.62 km

Své letní sídlo zde nechali vybudovat po roce 1660 augustiánští kanovníci z pražského Karlova. Než však byl barokní zámek dokončen, císař Josef II. řád zru&s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Apoštola - Veliká Ves (kostel) 11.67 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Březno (kostel) 11.89 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vendelína - Perštejn (kostel) 12.19 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Krásný Dvůr (kostel) 12.25 km

... pokračování

infocentrum Infocentrum - Měděnec (infocentrum) 12.36 km

Poskytujeme informace o cestách nejen po Krušných horách. K dispozici Wi-Fi připojení a prodejní výstava minerálů. Zajišťujeme prohlídky štoly Země zaslíbená... pokračování

rozhledna Krásný Dvůr u Podbořan (rozhledna) 12.39 km

Severně od Podbořan stojí jedna z našich nejstarších rozhleden. Její počátky spadají až do 17. stol, kdy přilehlý zámeček Krásný dvůr koupil rod Černínů. Ti vložili nemalé peníze do přestavby zámečku a úpravy se dotkli také přilehlého parku. A tak ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Měděnec (kostel) 12.4 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Perštejn (zřícenina) 12.46 km

Z hradu se zachovaly zbytky hradního paláce, okrouhlá věž a zbytky hospodářských objektů. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Krásný Dvůr (zámek) 12.47 km

Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova a další). Největší měrou se však do historie Krásnéh... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Huberta - Krásný Dvůr (kaple) 12.5 km

Kostel se nachází v zámeckém areálu.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Blatno (zámek) 12.56 km

V současné době v zámeckém objektu sídlí obecní úřad. ... pokračování

muzeum Historické rudné doly Mědník - Měděnec (muzeum) 12.57 km

Pokus o dataci ražby této jedné z nejznámějších štol ve vrchu Mědníku je problematická. Mapa dokumentující těžbu na Mědníku ,která vznikla kolem roku 1800,lokalizuj... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Okounov (tvrz) 12.68 km

Tvrz v Okounově patřila ve své době k nejvýznamnějším šlechtickým sídlům Doupovských hor. Tvrziště se nachází východně od dnešního pseudogotického kostela se hřbitovem. Lze ho identifikovat jen na základě pozůstatků příkopu. Ten byl ve své době patr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Blatno u Chomutova (kostel) 12.7 km

... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - Měděnec (kaple) 12.7 km

Na vrchu Mědník naleznete rotundovou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou tu nechal vystavět František Julius roku 1674. Tato kaple byla vyjádřením jeho poděkování za výnosy ... pokračování

historická budova Venkovská usedlost č.p.21 - Čejkovice (usedlost) 12.74 km

Zemědělská usedlost je tvořena obytným patrovým domem obdélné dispozice a hospodářskými budovami s chlévy a sušárnami, pochází z přelomu 18. a 19. stolet&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Šebestiána - Čejkovice (kaple) 12.76 km

Barokní orientovaná kaple podélné dispozice, s půlkruhovým uzávěrem, nízkou sakristií a polygonální věžičkou s cibulovou stříškou pochází z&... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Nepomyšl (zámek) 12.77 km

Uprostřed městyse Nepomyšl, ve vidlici dálkových cest, stojí na mírném návrší jednopatrová budova zámku. Hlavní cesta, přicházející do měs... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Nepomyšl (kostel) 12.82 km

Kostel v centru panství dostal varhany již v 17. století. Nejprve to byl regál. Nový šestirejstříkový nástroj s pedálem byl postaven kolem r. 1679. Podle současných poznatků soud... pokračování

drobná památka Sloup se sochou Panny Marie - Čejkovice (sloup) 12.88 km

Pískovcová plastika Madony v podživotní velikosti pochází z r. 1704 a je umístěna na hladkém vysokém sloupu s kompozitní hlavicí situovaném na hranolov&eacu... pokračování

historická budova Venkovská usedlost č.p.30 - Čejkovice (usedlost) 12.97 km

Areál zemědělské usedlosti pochází z konce 18. a 1. poloviny 19. století a je tvořený patrovým domem obdélné dispozice, se sedlovou střechou s volskými oky a pří... pokračování

socha Socha sv. Jana Nepomuckého - Čejkovice (socha) 13.11 km

Pískovcová barokní plastika světce v životní velikosti pocházející z roku 1733 je situována na dvojitě odstupňovaném hranolovém soklu. Světec je znázorněn v ... pokračování

infocentrum Městské informační centrum Chomutov (infocentrum) 13.19 km

Poskytujeme informace o: adresách a telefonech firem, institucí a úřadů v chomutovském regionu hotelích a stravovacích kapacitách informace pro občany k vyřizování záležitostí na Magistrátě města Chomutova jízdních řádech MHD, ČD, ČSAD činno... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Droužkovice (kostel) 13.19 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Chomutov (zámek) 13.19 km

Město vzniklo v 1. polovině 13. století, roku 1252 přešlo do majetku řádu německých rytířů, kteří tu založili velkou komendu na způsob hradu. Roku 1411 opět v majetku panovníka, který město dával do zástavy. Roku 1421 město a komenda dobyty husity a ... pokračování

muzeum Oblastní muzeum - Chomutov (muzeum) 13.21 km

První zmínka o chomutovském muzeu se datuje k roku 1851, kdy „...vrchní učitel Anton Hübel věnoval obci svou sbírku mincí pro podporu vzdělání na gymnáziu a jako příspěvek k založení muzea a zdejší občan pan Johann Schiefer cennou sbírku minerálů ke ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michala - Zlovědice (zřícenina kostelu) 13.27 km

Zřícenina původně gotického kostela přestavěného barokně v roce 1750. Byl opuštěn při odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Zachováno je obvodové zdivo a věž. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Vysoké Třebušice (kostel) 13.71 km

... pokračování

rozhledna Strážiště u Chomutova (rozhledna) 13.81 km

Rozhlednu Strážiště najdeme na severovýchodním ohraji Chomutova nejčastěji pod názvem "horský hotel Partyzán". Vrcholek Strážiště patřil již v 19 století k oblíbený... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Kryštofa - Kryštofovy Hamry (kostel) 14.22 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Kněžice (kostel) 14.41 km

V meziválečném období se na místě duchovního správce v Kněžicích a ve farnosti vystřídalo několik kněží. Po Františku Hálovi, jenž odešel v r. 1921 do Kobeřic u Slavkova, přišel z Měřína František Šváb, rodák z Bořitova. Předním ještě působil krátc... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Boč (kostel) 14.44 km

Kostel sv. Václava a sv. Mikuláše stával na návrší v obci Boč již ve 2. polovině 13. století. Kolem kostela se již tehdy patrně rozkládal hřbitov. Po roce 1277 si založili postoloprt&sc... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hřbitov, pohřebiště Hrobka Zedtwitzů - Hradiště (hrobka) 14.54 km

Šestiboká pseudogotická kamenná kaple byla vybudovaná během 2. poloviny 19. století. Dal jí zde vystavět hrabě Kurt Karl Zedwitz. Začátkem 21. století byla hrobka ve velmi špatn&...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Terezy - Horní Halže (kaple) 14.55 km

Kostelík svaté Terezie z konce minulého století.... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Větrný mlýn - Chomutov (replika větrného mlýnu) 14.8 km

Plně funkční replika větrného mlýna holandského typu. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Tvrz Hlubany (tvrz) 15.06 km

Poprvé zmíněna roku 1321, dobyta husity v roce 1422, obnovena již roku 1433. Později přestavěna na sýpku.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Údlice (zámek) 15.47 km

Na tomto místě, kde dnes stojí zámek, stávala v 14. až 15. století tvrz, která byla po roce 1562 obnovená, a to za Jindřicha Mikuláše Hasištejnského z Lobkovic. Přestavba byla uskutečněna  za Arnošta Karla Hrzána z Harasova koncem 17. století.... pokračování

infocentrum Infocentrum Podbořanska (infocentrum) 15.85 km

... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz