Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Motel Arkus - Černožice (motel)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Křtitele - Holohlavy (kostel) 1.21 km

Kostel sv. Jana Křtitele je kulturně historickou památkou obce.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice (kaple) 1.79 km

Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Smiřice (zámek) 1.8 km

Na místě zámku stála původně tvrz s hospodářskými budovami, která se rozrostla v průběhu 16. století. Dnešní dispozice zámku – čtyřkřídlá budova kolem obdélného nádvoří s hranolovým přístavkem na východě – vznikla asi už po polovině 16. století. Pros... pokračování

lázně Lázně Velichovky (lázně) 3.11 km

Dříve než byl položen základní kámen k lázním ve Velichovkách, byl v obci velkostatek se zámečkem, který vlastnily dvě sestry baronky z rodu Höpflingen - Bergendorfu. Baronky Berta... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

pomník, památník Pomník železničářů - Jaroměř (pomník) 3.2 km

Pomník železničních zaměstnanců, kteří položili svůj život za fašistické okupace v letech 1939 – 1945. Pomník se nachází nedaleko Železničního muzea.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Číbúz (kostel) 3.23 km

... pokračování

muzeum Železniční muzeum výtopna - Jaroměř (muzeum) 3.24 km

Více než sto let stará výtopna parních lokomotiv připomíná pravou atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Mezi exponáty najdete osm parních lokomotiv, nejstarš&i... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Velichovky (zámek) 3.25 km

Postaven nejspíše po roce 1603 Hannibalem z Valdštejna, několikrát podstatně upraven. Dvoukřídlý, patrový, na hlavním průčelí trojúhelníkový štít s erbem.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Velichovky (kostel) 3.38 km

Hanibal dává ve Velichovkách postavit v roce 1616, ve slohu renesančním, kostel. Obnovený latinský název nad presbytářem vypovídá o jeho založení i majiteli. Český překlad: " Za nepřemožitelného Matyáše II vladaře německého, krále českého a uherského... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vražba (zaniklý hrad) 3.69 km

Na zasleněném ostrohu nad levým břehem říčky Hustířanky, necelý 1 km od středu dnešní obce Habřiny, stávala tvrz. Ostroh se nazývá Vražba, kdežto zbytky tvrziště nazávají místní obyvatelé Na zámečku. Písemné zprávy o tvrzi chybějí. V r. 1978 zde pro... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Zaloňov (kostel) 3.93 km

Nejstarší zpráva o farním kostelu sv. Petra a Pavla pochází z roku 1363. Za husitských  válek byl zcela zničen. Znovu byl vystavěn jezuity v r. 1725 a přifařen k Dubenci. V r. 1785 zde byla zřízena fara, do jejíhož obvodu náležely obce Horní Dolce, K... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Litíč (kostel) 4.1 km

Nepřehlédnutelnou dominantou vévodící okolí je kostel Nejsvětější Trojice. Kostel v současné podobě vyrostl na místě původního kostela zbudovaného Janem starším Litickým ze Šonova v roce 1586. V současné době je ve vlastnictví Obce Litíč a je prohláš... pokračování

muzeum Městské muzeum - Jaroměř (muzeum) 4.16 km

Budova městského muzea, dříve obchodního domu A. Wenke a syn, byla postavena v letech 1910 - 1911 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Je památkově chráněna, neboť patří k významným památkám moderní evropské architektury. Nevyhovující a stísněné p... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Smržov (kaplička) 4.27 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Tyršův most přes Labe - Jaroměř (most) 4.4 km

Tyršův most přes Labe se nachází v místě staršího řetězového mostu, který byl postaven v letech 1831 - 33, tehdy patřil mezi první řetězové mosty v Evropě. V roce 1884 byl řetězový most rozebrán a nahrazen příhradovou konstrukcí.... pokračování

muzeum Městské muzeum - Jaroměř (muzeum) 4.41 km

Městské muzeum bylo založeno v roce 1883, od roku 1947 sídlí ve Wenkeově domě. Jaroměřské muzeum založené v roce 1883 patří k nejstarším v Čechách. Jeho více než půlstoletá historie se ovšem odvíjela ve znamení častého stěhování muzejní expozice a s... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Josefov (vodní mlýn) 4.54 km

vodní mlýnJosefov, čp.30... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám sv.Mikuláše - Jaroměř (kostel) 4.77 km

Chrám sv. Mikuláše je nejstarší stavbou ve městě, je cennou památkou české lucemburské a vladislavské gotiky. Založen byl počátkem 14. století a stal se součástí městského opevnění, dostavěn byl v druhé polovině 15. století. Do dnešní podoby byl upra... pokračování

socha Socha sv.Jana Nepomuckého - Jaroměř (socha) 4.83 km

Cca 50 metrů východně od chrámu sv. Mikuláše se nalézá zajímavá socha sv. Jana Nepomuckého. Nejedná se však o původní dílo, které pocházelo zřejmě z dílny Jiřího Pacáka z období kolem roku 1740. Současná replika je prací Antonína Wagner ze Dvora Král... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Pevnost Josefov (pevnost) 4.85 km

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 až 1787 z podnětu císaře Josefa II. Měla sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dobývání pevností patřilo tehdy k vojenské... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

most, akvadukt, viadukt Most s kapličkou - Jaroměř (most) 4.95 km

Most s kapličkou, se nachází v Havlíčkově ulici, cca 200 metrů od chrámu sv. Mikuláše. Historie mostu sahá do 14, století, kdy zde byl postaven most kamenný. V původní gotické podobě most sloužil do 17. století, kdy byl rozšířen a barokně upraven. Mo... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Jaroměř (kostel) 5.18 km

Kostel sv. Jakuba je na předměstí byl založen ve 14. století, připomíná se roku 1374. V 16. století, zřejmě v roce 1530 byl pozdně goticky přestavěn. Roku 1670 kostel vyhořel a následně byl barokně upraven, pozdně gotické portály se však dochovaly. T... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Černilov (kostel) 5.46 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Lochenice (kostel) 5.49 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Stanislava - Sendražice (kostel) 5.52 km

Současný kostel, který byl původně gotický, je dominantou obce Sendražice. Počátkem 18. století došlo k barokním úpravám. Jedná se o jednolodní stavbu s čtvercovou lod&iac... pokračování

hřbitov, pohřebiště Židovský hřbitov - Jaroměř (hřbitov) 5.72 km

...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dubenec – Kozamberk (zaniklý hrad) 5.89 km

Terénní pozůstatky po hrádku nebo tvrzi na Zámeckém vrchu jižně od Dubence. Vznikl ve 14. stol., r. 1441 byl dobyt zemskou hotovostí a následně zanikl; jeho majitelé přenesli své sídlo do vsi. Dochovaly se reliéfní zbytky zástavby a opevnění (příkop,... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple blahoslavené Panny Marie - Hřibojedy (kaple) 5.92 km

Kaple blahoslavené Panny Marie je římskokatolická kaple. Patří do farnosti Dvůr Králové nad Labem. Majitelem kaple je obec Hřibojedy. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Josefa - Dubenec (kostel) 5.96 km

Založen byl roku 1343 Hynkem z Náchoda. Byl zasvěcen sv. Václavu, obsazen prvním farářem, který spadl pod arcijáhen Grätz / Hradec /.Rytíř Přibík byl v těchto letech majitelem Dubeneck&ea... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Bolestivé matky Boží - Dubenec (kaple) 5.96 km

Kaple je situována za obcí v severní části katastru. Tu nechal vybudovat farář Böhm v roce 1720. Na začátku 70. let 20. století byla kaplička vykradena a poničeny dveře. Roku 1978 byla kapl... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Dubenec (pomník) 5.97 km

Kamenicko sochařská práce připomínající události 1. světové války v obci. Dílo sochaře Emila Schwantnera z Trutnova z r. 1920. Umístění: u kostela sv.Josefa N&aacut... pokračování

historická budova Hospitál Kuks (historická budova) 6.01 km

Zakladatelem zámku a špitálu František Antonín Špork (1662-1738) náležel k nejvzdělanějším osobnostem barokní doby. Po dobrozdání o léčivosti pramenů vybudov... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.7500

historická budova Fara - Dubenec (fara) 6.01 km

Barokní obdélná jednopatrová budova s valbovou střechou. Postaveno v roce 1749. Původní venkovská barokní stavba se zachovalou dispozicí a hospodářskými budovami ve dvoře. ... pokračování

muzeum Farmaceutické muzeum - Kuks (muzeum) 6.03 km

ČFM vzniklo v roce 1994 jako středisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Převzalo historickou sbírku muzeálií, knihovnu a archiv z Oddělení dějin farmacie Katedry sociální a klinické farmacie s úkolem vybudovat ve s... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.158 - Dubenec (usedlost) 6.09 km

Roubený přízemní objekt na nízké kamenné podezdívce z pískovcových bloků je vystavěný nedaleko kostela u průjezdní komunikace uprostřed obce. Objekt na křížov&eacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Katolický kostel Nalezení sv. Štěpána - Černilov (kostel) 6.22 km

Černilovský katolický kostel je postaven podle plánů Donata Morazziho z Chrudimi v letech 1752 až 1756. Nese název podle svátku Nalezení (těla) svatého Štěpána, který se dříve slavil 3. srpna. Až do roku 1899 se totiž v Černilově pouť slavila v srpnu... pokračování

muzeum Rentzovo muzeum barokního tisku - Kuks (muzeum) 6.26 km

Provozujeme muzeum. K vidění jsou vydané knihy, grafické listy a knižní ilustrace Michaela Heinricha Rentze. ... pokračování

muzeum Historic Car Museum - Kuks (muzeum) 6.27 km

Rodinné muzeum veteránů se nachází v secesní továrně v samém středu malebné obce Kuks. Pro milovníky historie jsou zde k vidění historická vozidla různých značek, m... pokračování

socha Socha Salvátora - Kuks (socha) 6.28 km

V roce 1858 Emanuel Max vytesal pro Kuks tuto sochu Salvatora. Socha znázorňuje Krista kráčejícího cestou utrpení na horu Golgot, kde byl pak ukřižován. Socha je velice zdařilým dílem, když ob... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kuks (zámek) 6.29 km

Hospital na protějším břehu Labe, si mnozí návštěvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je už dávno zbořen. Ve své době to v&scar... pokračování

socha Socha Goliáše - Kuks (socha) 6.29 km

Socha od Matyáše Brauna pochází z r. 1720. Původně představovala Herkomanna, patrona nepoctivých právníků. V rukou držel meč a jablko s křížem, u nohou měl knihy a na sobě nápis "Jure e... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Stanovice (vodní mlýn) 6.38 km

Vodní mlýn s vodní elektrárnou... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Černilov (kostel) 6.58 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Chotěborky (kostel) 6.87 km

Nejdůležitější památkou Chotěborek je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je nejstarším svědkem minulosti, stojí na místě vyhořelého dřevěného kostelíka. Zpráva o kamenném kostele pochází od opata kláštera opatovského, přítele Karla IV. Jižní gotický por... pokračování

architektonická zajímavost Venkovská usedlost č.p.40 - Dubenec (usedlost) 7.2 km

Přízemní roubený dům podkrkonošského typu, část zděná. Roubená část omítnutá, "v kožichu". Situován užší stranou k hlavní komunikaci. Vyřez&aac... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Neděliště (zámek) 7.43 km

O nedělišťském zámku se v kronice z roku 1922 můžeme dočíst v novinových výstřižkách z časopisů „Kraje královéhradeckého“ v podání Ludvíka Domečky toto: Zámek v Horních Nedělištích byl vystaven na místě bývalé tvrze Karlem Ferdinandem Dobřenským pře... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Neděliště (kostel) 7.48 km

Doba první stavby kostela v Nedělištích se datuje buď na rok 1124 nebo na rok 1142. Pokud byl postaven v roce 1124 založil jej biskup Jan z Lochenic, který ten čas Neděliště držel, ale pokud byl postaven roku 1142, zasloužil se o to strahovský klášte... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela - Libřice (kostel) 7.82 km

Kostel byl poprvé zmiňován jako farní v roce 1356. V první polovině 18. století byl přestavěn v barokním stavebním slohu, ale gotické jádro zůstalo zachováno. Jedná se o j... pokračování

muzeum Památník Václava Hanky - Hoříněves (muzeum) 7.88 km

Hořiněves zřejmě nejvíce zviditelnil její rodák, spisovatel, bohemista, básník a velký vlastenec, Václav Hanka, „objevitel“ Rukopisu královédvorského. Rodný dům Václava Hanky je v Hořiněvsi dochován, jedná se o roubený lidový dům, který byl postaven ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Choustníkovo Hradiště (kostel) 7.9 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Vlčkovice v Podkrkonoší (kostel) 7.9 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hořiněves (zámek) 8.14 km

V roce 1661 připadlo panství  Františeku Ferdinandu Gallasovi. Zřejmě již v tomto roce započala přestavba sídla na barokní zámek, která souvisí s vytvořením nové... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Hořiněves (kostel) 8.14 km

Počátky se datují od roku 1384, původně gotický kostel, 1425 vypálen a zničen Husity. Nynější barokní kostel byl vystaven na původním místě hrabětem Ferdinandem Leopoldem Šporkem roku 1707. Okolo kostela byl původně hřbitov používaný až do roku 1836,... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Horní Vlčkovice (vodní mlýn) 8.18 km

vodní mlýnHorní Vlčkovice, čp.73... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Choustníkovo Hradiště (zřícenina hradu) 8.31 km

Nevelké pozůstatky po hradu, původně zvaném Hradiště Heřmanův Choustník, na návrší nad stejnojmennou obcí, blízko Kuksu. Založen byl před r. 1316 pravděpodobně na místě staršího hradiště, čemuž napovídá jméno hradu. Až na konci 14. stol. jej koupil H... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Dolany (kaple) 8.38 km

Filiální kostel byl postaven v roce 1901. Nad vstupem se nachází věžička se zvonkem. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ... pokračování

muzeum Muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky - Hradec Králové (muzeum) 8.6 km

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) představuje jedinečnou, i v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky z období počátků železnice až do konce 20. století. Exp... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Žíželeves (kostel) 8.78 km

... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Ravelin - Hradec králové (pozůstatky pevnosti) 8.82 km

Dochovaná část Ravelinu se nachází za lékařskou fakultou u Šimkových sadů. Při pohledu ze Šimkových sadů však Ravelin viditelný není, zde je nutno nastoupat na hliněný pevnostní val, ze kterého zbytek Ravelinu již můžeme spatřit. Tato část Ravelinu b... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Křtitele - Výrava (kaple) 8.86 km

Na místě staré kapličky na křižovatce silnic uprostřed obce byla postavena v letech 1906-1907 nynější kaple. V její věži byly v roce 1907 umístěny dva zvony. Za první světové války byl jeden zvon zrekvírován. Druhý zvon byl tajně sejmut občany Franti... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek Světí (zámek) 8.94 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Most přes Piletický potok - Hradec Králové (most) 8.97 km

Historicky cenný secesní most, postavený dle návrhu architekta Sandera v r. 1911, se nachází v blízkosti hradeckých lázní. Parapet mostu probíhá ve dvou křivkách ke středovému zvýšení v podobě elipsovitého okna, konce mostních parapetů jsou zdobeny v... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Hradec Králové (zbytky pevnostního opevnění) 9.02 km

Hradec Králové (zbytky pevnostního opevnění) - Rozhodnutím císaře Josefa II. (po roce 1765) bylo město po více jak 100 let mohutnou vojenskou pevností. Samo opevněné město však vojensky příliš neznamenalo. O tom svědčí porážka rakouských vojsk prusko... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pevnost, opevnění, hradby Pevnostní ženijní velitelství - Hradec Králové (pevnost) 9.04 km

Bývalá barokní budova ženijního ředitelství byla postavena v letech 1787 - 1797. Stavbu řídil ženijní podplukovník Kleindorf, který vedl i stavbu hradecké pevnosti. Jedná se o přízemní budovu s nádvorní chodbou při obvodu zdi uprostřed, kterou se cho... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Librantice (kříž) 9.04 km

Kamenný kříž obklopen plůtkem je umístěn v blízkosti OÚ. ... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Novákovy garáže - Hradec Králové (technická zajímavost) 9.07 km

Novákovy garáže - v Hradci Králové všeobecně známý pojem. Palác garáží pro Ing. Nováka byl postaven v roce 1932 dle projektu Josefa Fňouka. Centrem budovy je vedena spirálová nájezdní rampa o šířce 6 metrů, která je sjízdná v obou směrech. Střed budo... pokračování

hřbitov, pohřebiště Vojenský hřbitov - Máslojedy (vojenský hřbitov) 9.09 km

Vojenský hřbitov v Máslojedech - V katastru obce Máslojedy a nedalekého lesa Svíbu je pohřbeno přibližně 4.200 vojáků rakouské a pruské armády, které se u Hradce Králov&ea...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení sv. Kříže - Dvůr Králové n. Lab. (kostel) 9.15 km

Na Dolním předměstí se nachází kostel Povýšení sv. Kříže (Riegrova ulice), který byl původně dřevěný (kolem roku 1500). Roku 1752 byl na jeho místě postaven zděný barokní kostel, který byl o 30 let později doplněn věží.... pokračování

muzeum Muzeum východních Čech - Hradec Králové (muzeum) 9.16 km

Muzeum bylo v Hradci Králové založeno v roce 1880. Přímým podnětem k jeho zřízení se stala zdejší výstava starožitností a památností konaná v létě roku 1879. Mnoho předmětů vystavených při této příležitosti město postupně zakoupilo do sbírek nově bud... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Hradec Králové (kostel) 9.21 km

Jednolodní stavba jezuitského typu s čtvercovým presbytářem a postranními kaplemi, s dvojicí věží v hlavním průčelí. Kostel postavil architekt C. lurago v letech 1654 - 1666. Zaří... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Hradec Králové (sloup) 9.24 km

Barokní, téměř dvacet metrů vysoký pískovcový sloup, je situován v centrální části Velkého náměstí a tvoří jeden z jeho výrazných prvků. Souso... pokračování

historická budova Radnice - Hradec Králové (historická budova) 9.27 km

Bývalá radnice. Hlavní budova při náměstí je v pozdně barokním slohu. Postavena v roce 1742 nad gotickými sklepy. Přístavky s věžemi z let 1786 - 1787. Východní křídlo do ... pokračování

infocentrum Informační centrum Hradec Králové (infocentrum) 9.28 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Klimenta - Hradec Králové (kaple) 9.29 km

Kaple sv. Klimenta je některými kronikáři pokládána za jeden z nejstarších kostelů nejen v Hradci Králové, ale i v Čechách. Hradecký kronikář P. F. Švenda, kter&yac... pokračování

historická budova Biskupská rezidence - Hradec Králové (historická budova) 9.29 km

Biskupské rezidence byla vystavěna na místě tří měšťanských domů v letech 1709 - 1716 podle plánů Giovanni Santiniho nákladem biskupů královéhradecké diecéze Tobiá&... pokračování

historická budova Bílá věž - Hradec Králové (historická budova) 9.3 km

... pokračování

most, akvadukt, viadukt Pražský most - Hradec Králové (most) 9.31 km

Jednoobloukový železný most přes řeku Labe je nejstarším silničním mostem v Hradci Králové. Most byl postaven v roce 1910 s využitím krajních pilířů původního pevnostního mostu. Konečnou podobu mostu vtiskl architek Jan Kotěra. Most byl doplněn o obl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Chrám Sv. Ducha - Hradec Králové (kostel) 9.31 km

Gotická cihlová trojlodní stavba ze druhé třetiny 14. století. Dlouhý, pětiboce uzavřený presbytář s dvojicí věží po stranách se připojuje k stupňovitému trojlodí. Za vlády Jiřího z Poděbrad byl kostel obnoven a přestaven.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Sv. Jiří - Jasenná (kostel) 9.36 km

 Římskokatolický kostel je dominantou obce Jasenná.... pokračování

historická budova Základní škola č.p.119 - Librantice (budova) 9.36 km

Je to jednopatrová školní budova postavená v roce 1913 podle projektu královéhradeckého stavitele Václava Rejchla. Doklad školské architektury z počátku 20. století... pokračování

historická budova Kanovnické domy - Hradec Králové (historické budovy) 9.36 km

Kanovnické domy - jedná se o řadu původně renesančních domů pro členy kapituly při chrámu sv. Ducha v jehož blízkosti se nachází. Dnešní barokní podobu s bohatě zdobenými ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velký Vřešťov (zřícenina hradu) 9.37 km

Postaven asi koncem 13. století Mutinou Vřešťovským, roku 1467 dobyt Hradeckými na Janu Zajíci z Hazmburka, obnoven, opuštěn až v 1. polovině 17. století. Na vrcholu oválná plošina s nezřetelnými jámami po budovách, pod ní obíhá plošina bývalého p... pokračování

pevnost, opevnění, hradby Jezdecká kasárna - Hradec Králové (opevnění) 9.4 km

Jezdecká kasárna, která byla později spíše známa pod názvem Orlická kasárna, byla postavena v letech 1786-1787. Jedná se o čtyřkřídlou stavbu s dvěma nádvořími, která jsou, z venku, viditelná jen z Bílé věže. Fasáda budovy je členitá s profilovanými ... pokračování

infocentrum Městské informační centrum Dvůr Králové nad Labem (infocentrum) 9.54 km

Nabízené služby: turistické informace o městě Dvůr Králové nad Labem a jeho okolí možnosti ubytování, stravování, využití volného času zprostředkování ubytování informace o dopravních spojích (vlaky a autobusy po celé ČR) propagační a inform... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Velký Vřešťov (kostel) 9.64 km

... pokračování

muzeum Městské muzeum - Dvůr Kralove nad Labem (muzeum) 9.66 km

Stálá expozice dokumentující dějiny města. Druhá budova slouží jako galerie, kde je vystavena barokní křížová cesta J.V.Bergla a plastiky sochařů.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Děkanský kostel sv. Jana Křtitele - Dvůr Králové n. Lab. (kostel) 9.66 km

Děkanský kostel sv. Jana Křtitele (Palackého ulice) je jistě stavbou mimořádného významu, jeden z vrcholů české Václavovy gotiky (80. léta 14. století), jeho vývoj však sahá až k románské době (druhá čtvrtina 13. století), jak nás informují základy a... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1 světové války - Librantice (pomník) 9.68 km

Umístění: zatravěná plocha u křižovatky silnic na Hradec Králové, Jaroměř a Třebechovice pod Orebem Nápis: MY DALI ŽIVOTY VY DEJTE LÁSKU1914 - 1918CEJNAR JOSEF, ČERNÝ JOSEF, DIVECK... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kamenný kříž - Librantice (kříž) 9.77 km

Kamenný kříž s korpusem krista je umístěn na zatravěné ploše v blízkosti silnice na Třebechovice. Je obehnám litinovým plotem. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Lanžov (kostel) 9.79 km

 Na návsi stojí kostel sv. Bartoloměje, zaležený již na přelomu 12. a 13. století, se zachovalým románským portálem, ojedinělým v severovýchodních Čechách. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1268. Na konci 16. století byl kostel renesančně... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Všestary (kostel) 9.9 km

... pokračování

pomník, památník Památník bitvy 1866 - Všestary-Chlum (památník) 10.06 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Chlum (kostel) 10.15 km

... pokračování

muzeum Veterán Car - Dvůr Králové nad Labem (muzeum) 10.17 km

Šílenců, kteří dlouhá léta tahali domů "ojeté a nepotřebné" složité výtvory techniky, bylo ve Dvoře Králové n.L. vždycky dost. Bugatky, Jeepy, Tatry, Lancie, Alfy Romeo se však jen stěží dařilo spojízdnit, a tak je jejich "hrdí" majitelé hned prodali... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Kocbeře (kostel) 10.22 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Kohoutov (kostel) 10.32 km

... pokračování

pomník, památník Památník bitvy 1866 - Chlum (památník bitvy) 10.55 km

Památník bitvy - U osady Chlum, severozápadně od Hradce Králové byla 3. července 1866 svedena velká bitva mezi pruskou a rakouskou armádou. Velké ztráty byly impulsem k budován&i... pokračování

muzeum Muzeum Bojiště na Chlumu - Chlum (muzeum) 10.56 km

Zastavte se u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866 na Chlumu, doplněnou ukázkami výzbroje a výstroje rakousk&ea... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Zikmunda - Králova Lhota (kostel) 10.58 km

Kostel je výraznou dominantou okolní krajiny. Původně gotický kostel je připomínán r. 1344, r. 1641 vyhořel. Současná podoba kostela v barokním slohu pochází z r. 1771. Okolo kostela se... pokračování

rozhledna Chlum (rozhledna) 10.61 km

Rozhledna Chlum - Rozhledna se nachází u Památníku bitvy 1866 u Chlumu cca 10 km severozápadně od Hradce Králové. Výška rozhledny je 55,6 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 34,8 m. Výstup po 183 schodech je korunován pěknou vyhlídkou. Vyhlídko... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz