Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Andělská Hora (zřícenina hradu)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


hrad, zámek, tvrz, hradiště Andělská Hora (zřícenina hradu) 0 km

Hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš z Oseka. V dalších letech se majitelé často s... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Andělská Hora (kostel) 0.1 km

Původně gotický kostel, postavený v souvislosti se založením městečka kamenickým mistrem Eduardem Baurem z Chebu v letech 1487 - 1497, pravděpodobně na místě starší stavby. Po dvou požárech v ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora (kostel) 0.62 km

Patrně již ve druhé polovině 14. století stávala v místech dnešního kostela při cestě v polích jihozápadně od hradu Engelsburg a obce Andělská Hora (Engelhaus) poustevna s dřevěnou kapl... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Žalmanov (kostel) 2.28 km

Původně gotický kostel z poloviny 14. století. Kostel byl zřejmě pobořen během husitských válek. R. 1487 byl zachovaný presbytář přebudován na rodinnou hrobku. R. 1606 přistavěna raně barokní ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Stružná (zámek) 3.58 km

V roce 1598 nechal Linhart Colonna vystavět pozdně renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století byl upraven na trojkřídlý barokní objekt. Nynější pseudorenesanční podobu získal ... pokračování

pomník, památník Pomník obětem I. světové války - Lučiny (pomník) 4.4 km

Umístění: Pomník obětem 1. světové války byl postaven roku 1927 pod skalnatým svahem údolíčka při průjezdní silnici uprostřed vsi Lučiny (Hartmannsgrün). Pomník vytvořil ka... pokračování

hvězdárna, planetárium Hvězdárna Karlovy Vary (hvězdárna) 4.61 km

... pokračování

rozhledna Göethova Vyhlídka v Karlových Varech (rozhledna) 4.92 km

Snad žádná z našich rozhleden si neužila tolik jmen jako Göethova vyhlídka v Karlových Varech. Ale vraťme se na úplný začátek, tedy do roku 1888, kdy stavbu na tomto překrásn&eacut... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

rozhledna Rozhledna na Bučině - Kyselka (rozhledna) 4.94 km

Vrcholek Bučina se vypíná přímo nad obcí kyselka, do výšky 582m.n.m. Bukové lesy daly název tomuto vrchu již ve středověku. Tehdy se jmenoval "Buková Kyselka". Na jeho vrcholku stoj&iac... pokračování

lázně Lázně Kyselka (lázně) 5.03 km

Historické lázně. V současnosti v havarijním stavu. Petice má nový web - http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Kyselka (kaple) 5.23 km

Na pravém břehu řeky Ohře v obci Kyselka u Karlových Varů, se nachází nad hlavní silnicí Pseudorománská kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1884. Tehdy byl pro stavbu zvolen odl... pokračování

most, akvadukt, viadukt Dřevěný most - Radošov (most) 5.91 km

Radošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský v roce 1310 poprvé přijel do Čech. Most má pestrou historii, zažil mnohá vyhoření i následn&e... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Radošov (kostel) 5.98 km

Radošovský kostel je jedním z nejstarších v kraji. V minulosti byl mnohokrát přestavěn. Dnes je vnitřní zařízení kostela převážně barokní. Dřevěné oltáře z 1... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

pomník, památník Pomník obětem 1. světové války - Radošov (pomník) 5.98 km

Patrně již ve dvacátých letech 20. století vytvořil sochař W. Wolf z Kyselky jednoduchý pamětní kámen s věnovacím nápisem obětem 1. světové války. Po roce 1933 byl nad kamenem vz... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého a Trojiční sloup - Nová Víska (kaple) 6.01 km

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1819 je drobnou sakrální orientovanou stavbou obdélného půdorysu s trojbokým závěrem, valbovou střechou a hranolovou zvoničkou. Před jejím průčelím byl... pokračování

historická budova Vila Lützow - Karlovy Vary (historická budova) 6.27 km

Tzv. Lützowova vila se nachází na strmém skalnatém svahu vrchu U tří křížů, pod ulicí Na Vyhlídce v Karlových Varech. Nechal si ji postavit v letech 1853-1854 podle vlastního plánu baron August von Lützow (*13. prosince 1795- + srpen 1872), jenž poch... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary (kostel) 6.32 km

Původně na tomto místě stál gotický kostel ze 14. století. Barokní chrám sv. Máří Magdaleny je nejvýznamější karlovarskou sakrální památkou. Stojí na náměstí Svobody, přímo v centru Karlových Varů. V interiéru můžete spatřit dvě gotické madony, baro... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.5000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Dalovice (tvrz, zámek) 6.4 km

Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 18... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 5.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámecká věž - Karlovy Vary (hrad) 6.42 km

Gotický hrad dosud nezjištěné podoby, založený Karlem IV., roku 1564 již zpustlý. Věž upravena po požáru roku 1604, interiér dotvořen v 2. polovině 18. století. Dnes dvoupatrová hranolovitá stavba s arkádovým ochozem a zvoničkou nad střechou.... pokračování

muzeum Zlatý klíč - Karlovy Vary (muzeum) 6.45 km

Dům Zlatý klíč je jedním z nejstarších renesančních domů v Karlových Varech. Nachází se v něm stálá expozice secesních obrazů vídeňského dvorní... pokračování

rozhledna Vyhlídka Karla IV. (rozhledna) 6.52 km

Rozhledna je postavena asi 1 km J od centra města Karlovy Vary na ostrohu nad údolím říčky Teplé. Karlova vyhlídka je postavena v pseudogotickém stylu a je nejstarší rozhlednou v Karlov&y... pokračování

zajímavost Zvonkohra - Karlovy Vary (zajímavost) 6.52 km

Taneční zvonkohra umožňuje tvorbu tónů pouhým pohybem, poskakováním nebo i tancem na bronzových destičkách. Devět tabulek je uspořádáno do tvaru čtverce a pod každou z nich je zvukový prvek. Máte tak možnost si zahrát vaše oblíbené písničky.... pokračování

muzeum Muzeum Karlovy Vary (muzeum) 6.53 km

Muzeum v Karlových Varech bylo založeno krátce po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr. Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky karlovarským patriotům a sběratelům se postupně poda... pokračování

lázně Karlovy Vary (lázně) 6.54 km

Město léčivých pramenů, bohaté historie, překrásné architektury a přírody leží v údolí říčky Teplá, na jejím soutoku s Ohří. Město bylo založeno roku 1350 če... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Thebisberg - Velichov (hradiště) 6.64 km

Strážní hradiště kultury knovízské z poč.tisíciletí př.n.l. Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Mořičov (zřícenina loveckého zámečku) 6.64 km

Dvoupatrová stavba vybudovaná Lauenburgy v 2. polovině 17. století. na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu osta... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Lukáše - Karlovy Vary (kostel) 6.71 km

Kostel v novogotickém stylu, z neomítnutých červených cihel, byl dokončen v roce 1877 a je dnes kulturní památkou. V současnosti si zde můžete prohlédnout expozici voskových figurín. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Velichov (zámek) 7.02 km

V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly předevš... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla - Karlovy Vary (kostel) 7.06 km

Byzantující pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla byl vystavěn v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní v tehdy vznikající výstav... pokračování

rozhledna Rozhledna Diana - Karlovy Vary (rozhledna) 7.19 km

Nad Karlovými Vary na výšině přátelství najdeme rozhlednu Dianu. Ze čtyř Karlovarských vyhlídkových staveb je nejmladší, vznikla teprve z pobídky Karlovarských radn... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velichov (kostel) 7.21 km

Jako v každé větší obci, představoval i ve Velichově kostel nejen výrazně umístěnou stavební dominantu, ale především duchovní a společenské centrum pro obyvatele. Původní velichovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je ve farní kronice zaznamená... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hungerberg - Bochov (zaniklý hrad) 7.31 km

Zbytky hradu na Hladovém vrchu, dochováno pouze vrcholové hradiště s valem. Hrad byl založen Pány z Rýzmburka k ochraně městečka Bochova a jako středisko panství. Pro spory majitelů s králem dobyt v roce 1469 vojskem Jiřího z Poděbrad a vypálen. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Panny Marie - Březová (kostel) 7.32 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Hartenštejn - Bochov (zřícenina hradu) 7.49 km

Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je u... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Ostrov nad Ohří (kostel) 7.52 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Vodní mlýn - Březová (vodní mlýn) 7.57 km

Vodní mlýn - Starý mlýn... pokračování

kašna, fontána Žulová kašna - Bochov (kašna) 7.59 km

Žulová kašna se čtvercovým půdorysem z 18. století. Uprostřed kašny se nachází sloupek se dvěma chrliči ve tvaru lví hlavy. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1997. ... pokračování

zajímavost Věžovitá studna - Bochov (zajímavost) 7.6 km

Věžovitá studna, která byla postavena na náměstí Míru v polovině 18. století, byla hlavním zdrojem pitné vody. Voda byla čerpána ze studny z hloubky 8 metrů pumpou, u které se na... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Zjevení Páně - Stanovice (kostel) 7.63 km

... pokračování

infocentrum Infocentrum Bochov (infocentrum) 7.66 km

Poskytování informací o zajímavostech, ubytování a kulturním a sportovním vyžití ve městě a okolí.... pokračování

historická budova Palác princů - Ostrov (historická budova) 7.68 km

Původní palácová budova byla spojena s budovou zámku. Po požáru roku 1795 bylo zbouráno západní křídlo a dostala svou současnou podobu. Interiér skrývá překrá... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Ostrov nad Ohří (zámek) 7.72 km

Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, založená Hrabišicem Slavkem, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Archanděla Michaela - Bochov (kostel) 7.73 km

Kostel byl postaven v 15. století v pozdně gotickém slohu. Po požáru v roce 1666 byl barokně přestavěn. Jednolodní kostel krytý valbovou střechou s trojboce uzavřeným obd&... pokračování

muzeum Jan Becher muzeum - Karlovy Vary (muzeum) 7.74 km

Becherovka je zde už více než dvě století a přibližně dvě třetiny z této úctyhodné doby proudila do světa z továrny na Steinberkách, kterou dal roku 1867 vystavět Jan Becher (původně psáno Johann). Dnes je zde Jan Becher Muzeum a každoročně láká tisí... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

infocentrum Městské informační centrum - Ostrov (infocentrum) 7.76 km

Poskytování informací o zajímavostech, možnostech ubytování, dopravy a kulturním i sportovním vyžití ve městě a okolí. Prodej publikací, map, vstupenek na akce do kulturn&... pokračování

muzeum Galerie umění Letohrádek - Ostrov (galerie) 7.8 km

alerie umění v Karlových Varech má od roku 1967 pobočku – raně barokní letohrádek v zámeckém parku v Ostrově. V roce 1961 založená, původně městská galerie soustředila svou s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Ostrov (kostel) 7.92 km

Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově - jednolodní stavba z let 1224-6 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami... pokračování

infocentrum Infocentrum města Karlovy Vary (infocentrum) 7.95 km

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Infocentrum zajišťuje veškeré služby spojené s Vaším pobytem v Karlových Varech – informace o městě, informace o kulturních, sportovních akcích. Zajišťujeme ubytování, stravování, průvodcovské služby, výlety. Pr... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Floriána - Ostrov (kaple) 7.95 km

V prosinci roku 1691 zachvátil ostrovský zámek požár, který se však jako zázrakem vyhnul přilehlým městským domům. Markraběnka Franziska Sibylla Augusta nechala z vděčnosti za... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Einsiedelnské - Ostrov (kaple) 7.96 km

Kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala postavit Franziska Sibylla Augusta, markraběnka Bádenská, po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedelnu. V roce 1708 v Einsiedelnu nabyl řeči její dosud n... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Pohřební kaple sv. Anny - Ostrov (kaple) 7.99 km

Mauzoleum vévodů Sasko-Lauenburských a markrabat Bádenských navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu a patří k nejstarším raně barokním centr&aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie - Ostrov (kostel) 7.99 km

Spolu s klášterem piaristů byl postaven také klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, vysvěcený v roce 1674. Stavbu provedl pražský stavitel Martin Reiner. Kostel je jednolodní stavbou se samostatnou zvonicí, která je s kostelem spojena sakristií. Ve... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny- Karlovy Vary-Sedlec (kostel) 8.58 km

Barokní kostel postavený stavitelem Janem Schmidem na místě původního gotického z r. 1290. Kostel je jednolodní s bohatou štukovou výzdobou. Na východní straně kostela se nach&aa... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kozlov (kostel) 8.96 km

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v 60. letech 14. století na výrazné vyvýšenině na západním okraji obce Kozlov (Kosslau). První písemná zmínka o vsi spolu s kostelem pochází z roku 1365, kdy podávali ke kostelu držitelé kozlovského... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Sedlec (zámek) 9 km

Dvoupatrová obdélná budova barokního zámku pravděpodobně vznikla ve 2. polovině 17. století. Později byl zámek klasicistně upraven a rozšířen o nové východní kř&iac... pokračování

rozhledna Doubská Hora v Karlových Varech (rozhledna) 9.1 km

Na Doubské hoře se postupně vystřídali tři vyhlídkové stavby. Jako první tu byla postavena dřevěná věž pravděpodobně okolo roku 1850. Podlehla však požáru. Proto v roce 1862 rozhodla městská rada o postavení kamené věže. K té potom v roce 1878 přibyl... pokračování

rozhledna Pozorovatelna u Linharta - Karlovy Vary (rozhledna) 9.29 km

Pozorovatelna, ze které je možné pozorovat pasoucí se zvěř na přilehlém palouku. Vyhlídková plošina je ve výšce 4,3 m a je zastřešená. ... pokračování

muzeum Sklářské muzeum Moser - Karlovy Vary (muzeum) 9.95 km

Navštivte muzeum sklárny Moser v Karlových Varech, jehož expozice v moderním interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 155 let historie sklárny. Expozic... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Panny Marie Bolestné - Kojšovice (kaple) 10.11 km

Obecní kaple Panny Marie Bolestné byla postavena na počátku 19. století na návsi vesnice Kojšovice. Jedná se o drobnou sakrální stavbu oktogonálního půdorysu, krytou jehla... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Víta - Útvina (kostel) 10.4 km

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1354, kdy je připomínán jako filiální k faře a kostelu sv. Bartoloměje v Přílezích.Jedn&aacut... pokračování

infocentrum Informační centrum Hroznětín (infocentrum) 10.69 km

... pokračování

muzeum Vánoční dům - Doubí (muzeum) 10.79 km

O nás Milujete tu příjemnou, ničím nenahraditelnou předvánoční atmosféru, vůni cukroví, svařeného vína, purpury a vonných františků, krásu třpytivých ozdo... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Doubí (zámek) 10.8 km

Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevstoupení Páně - Karlovy Vary-Stará Role (kostel) 10.94 km

Pseudorománský kostel byl vystavěn podle návrhu architekta Hermanna Fiedlera v roce 1908. V roce 1909 bylo pořizováno vnitřní zařízení. K vysvěcení došlo 10. října 1909. Jedn&aac... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Lachovice (kaple) 11.04 km

Pseudoklasicistní kaple sv. Anny z roku 1908 byla zřízena nákladem dvorního rady Dr. Schindlera na místě starší kaple. Jedná se o drobnou sakrální stavbu obdélného ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Linharta - Údrč (kostel) 11.08 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Krásný Les (kostel) 11.17 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Údrč (tvrz, zámek) 11.27 km

Roku 1169 připomínán Smil z Údrče, tvrz uváděna od roku 1461, kdy patřila Údrčským z Údrče. Zámek vznikl v blízkosti původní tvrze okolo roku 1890, v dolní části vs... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Toužim (kaple) 11.35 km

... pokračování

drobná památka Toužim (kašna) 11.35 km

Kašna čtvercového půdorysu je vyznačena již na plánu zámeckého pivovaru z druhé poloviny 17. století. Zda se však jedná o stejnou kašnu, která na místě stojí... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vodní tvrziště - Údrč (tvrziště) 11.37 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Toužim (zámek) 11.42 km

Původní ves patřila klášteru v Milevsku, který tu měl od 13. století své sídlo - tzv. proboštství. Když byl klášter roku 1420 vypálen husity, přestěhovali se mni&sc... pokračování

historická budova Panský dům č.p.63 - Toužim (dům) 11.43 km

Nárožní dům s průčelím o 5 a 3 okenních osách, jenž byl postaven před rokem 1661. Jako panský úřednický dům byl přestavěn po požáru v roce 1847. V té době byl na dům přenesen ali... pokračování

drobná památka Toužim (kašna) 11.44 km

Žulová kašna, čtvercového půdorysu s okosenými rohy, navazuje na vodovod, jehož počátky sahají do poloviny 17. století. Nádrž kašny je z doby kolem poloviny 19. století a p&iacut... pokračování

drobná památka Mariánský sloup - Toužim (sloup) 11.45 km

Barokní sloup se sochou Panny Marie je umístěn na hranolovém podstavci s datací 1705. Panna Marie je zde zobrazena v kontrapostu, v pravé ruce drží Ježíška a jablko s pozlaceným kř&iacu... pokračování

historická budova Bývalá radnice čp. 35 - Toužim (radnice) 11.45 km

Bývalá městská radnice s městským znakem nad vchodem je stavba pozdně gotického založení, upravovaná v 16.-19. stol. po požárech. Zděný, omítaný, jednopatrový n&aa... pokračování

infocentrum Infocentrum Toužim (infocentrum) 11.45 km

říjen - květen, úterý - pátek, 9.00 - 18.00 hodin ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Toužim (kostel) 11.51 km

Kostel byl vybudován koncem 15. století. V jádru pozdně gotická stavba, později několikrát upravován. Kostel byl založen někdy kolem po roce 1488, patrně v souvislosti s nástupem nové kat... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

historická budova Toužim (fara) 11.54 km

Areál děkanství při kostele Narození Panny Marie skládající se z budovy fary, dvou bran, hospodářského objektu a ohradní zdi. Původně středověká fara byla v letech 1738–174... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Anny - Toužim (kaplička) 11.65 km

Barokní kaple sv. Anny, nazývaná též Radyňská (Radinger-Kapelle), byla postavena v průběhu 18. století. Jedná se o drobnou sakrální stavbu čtvercového půdorysu s rovným z&... pokračování

most, akvadukt, viadukt Škola č.p. 330 - Toužim (škola) 11.65 km

Usnesením Rady Karlovarského kraje se s účinností od 1.srpna 2017 slučuje SOU Toužim se Střední lesnickou školou Žlutice. Škola v Toužimi se tak stává odloučeným pracovišt... pokračování

lázně Lázně Jáchymov (lázně) 12.13 km

Když r. 1864 dobývali horníci rudu v půlkilometrové hloubce, vytryskl na dole Svornost silný pramen vody, která postupně zatopila šachtu. Desetiletí nikdo nevěděl, že to bude právě ona, která po objevu manželů Curieových proslaví Jáchymov jako město ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela Archanděla - Stráž nad Ohří (kostel) 12.21 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Barbory - Jáchymov (kaple) 12.3 km

Kaple svaté Barbory byla postavena z podnětu jáchymovských horníků v roce 1770. Stával dříve o něco níže, v místech nynějšího lázeňského domu Astoria. V souvislosti s bouřlivým rozvojem jáchymovských lázní byla v roce 1915 přemístěna na nové stanoviš... pokračování

pomník, památník Pomník Obětem 1. světové války - Radyně (pomník) 12.34 km

Pomník obětem 1. světové války nechali zřídit místní občané v roce 1926 na jihozápadním okraji okrouhlé návsi uprostřed vsi Radyně (Rading). Autorem návrhu i samotn... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Špitální kostel Všech svatých - Jáchymov (kostel) 12.64 km

Špitální kostelík je nejstarší jáchymovskou kulturní památkou, která si zachovala původní vzhled. Kostel již není využíván k náboženským obřadům, je odsvěcen a slouží jako muzeum. V jeho interiéru jsou umístěny vzácné náhrobní desky, oltář, pravděpod... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Himlštejn (zřícenina hradu) 12.67 km

Zřícenina hradu Himlštejn se nachází u obce Stráž nad Ohří na vrchu Nebesa 634 m n m. První zmínky o hradu jsou z roku 1434, kdy se písemné prameny zmiňují o majetku Vil&e... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - Suchá u Jáchymova (kostel) 12.81 km

Kostel byl vystavěn v letech 1927 - 1929 pro potřeby obyvatel obce Suchá u Jáchymova. Původně se mělo jednat o kapli, později se začalo mluvit o stavbě kostela. V čele výboru pro vybudování kaple Joh. Pepperle (tajemník) aj. Öhm (předseda). Město Jác... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hrobka Zedtwitzů - Hradiště (hrobka) 12.96 km

Šestiboká pseudogotická kamenná kaple byla vybudovaná během 2. poloviny 19. století. Dal jí zde vystavět hrabě Kurt Karl Zedwitz. Začátkem 21. století byla hrobka ve velmi špatn&...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Horní Slavkov (kostel) 12.98 km

Kostelní věž prošla rekonstrukcí a byla nově doplněna o ochoz. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.5000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Anny - Jáchymov (kaple) 13.01 km

Zděná barokní kaple byla vystavěna v roce 1778 na místě původní dřevěné kaple z roku 1517. Kaple při požáru města v roce 1873 zcela vyhořela a následně byla obnovena. V roce 1993 prošla celkovou rekonstrukcí. Vnitřní zařízení pochází z doby obnovy ka... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českobratrské církve evangelické - Jáchymov (kostel) 13.07 km

Kostel postaven v roce 1904 zároveň se sborovým domem v secesním stylu. Na jeho zdech jsou plastiky s portréty M. Luthera a místního ev. faráře a kronikáře J. Mathesia. Uvnitř zajímavá Mathesiova pamětní síň. Možno navštívit. (text: Petra Javůrková)... pokračování

muzeum Muzeum - Horní Slavkov (muzeum) 13.11 km

Muzeum Horní Slavkov je umístěno v nově adaptovaném domě čp. 211, který je sousedním domem architektonicky nejcennějšího objektu v Horním Slavkově - Pluhova domu (čp. 497), se kterým je spjat i společným stavebně-historickým vývojem. Jedná se o jedno... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Chodov u Karlových Varů (kostel) 13.2 km

Vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé. Velmi cenný je oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.3333

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Kosmová (kaplička) 13.23 km

Empírová obecní kaple vznikla v 1. polovině 19. století nejspíše renovací starší kaple. Volně stojící omítaná čtvercová stavba se stejně širok&... pokračování

most, akvadukt, viadukt Slavkovský viadukt II. (most) 13.24 km

Kamenný most zrušené železniční tratě.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostelík sv. Anny - Horní Slavkov (kostel) 13.3 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zřícenina hradu Freudenstein (zřícenina) 13.32 km

Poměrně pozdě vybudovaný hrad; dohotoven kolem roku 1520 Štěpánem Šlikem. Vznikl snad mezi lety 1517 a 1520 vypleněn vzbouřivšími se horníky, poté opraven. Po konfiskaci a nucené v&yacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Navštívení Panny Marie - Skoky (kostel) 13.34 km

Šest kilometrů na severozápad západ od Žlutic, sedm kilometrů na jihovýchod od Bochova,pod Vraním vrchem vysoko nad údolím Střely, vypíná se mohutný barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. Kolem něj stávala obec Skoky, německy nazývaná Maria St... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 7.8000

zajímavost Relikviář svatého Maura - Bečov nad Teplou (zajímavost) 13.39 km

Nejvzácnějším kusem na zámku v Bečově nad Teplou je relikviář svatého Maura ze 13. století, určený pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Jedinečná ostatková ro... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz