Tipy pro Vás v okruhu 20 km : Kostel Narození Panny Marie - Kácov (kostel)

Sport | Kultura | Památky | Příroda | Obce | Ubytování | Restaurace | Mapa | Kulturní a sportovní akce |


kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Kácov (kostel) 0 km

Stojí na náměstí.Jeho autory jsou sochaři O.Doubka a J.Hofer.Na výstavbě se podíleli také polír Bláha a kameník Baumgartner. Nejstarší zmínku o škole najdeme... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 6.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Kácov (zámek) 0.03 km

Původní sídlem kácovských pánů byl tzv. Pustý hrad, gotická tvrz, která zanikla asi v 16. století a nachází se na skalním ostrohu cca 2km od centra Kácova. Dnešní zámek v centru obce dala postavit na místě starší renesanční stavby kněžna Anna Marie  ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

socha Barokní sousoší Panny Marie - Kácov (socha) 0.09 km

Sousoší Panny Marie a 14. sv. pomocníků (na náměstí): Barokní sousoší z červeného pískovce, pocházející z roku 1730. Na vrcholu stojí socha Panny Mari... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 9.0000

mlýn, hamr, technická zajímavost Pivovar Hubertus - Kácov (technická zajímavost) 0.14 km

Pivovar založen v roce 1457 rodem Košínů z Košíně. Exkurze Pokud Vás na pivovaru nezajímá pouze finální produkt, ale i cesta jakou se k němu dospěje, neváhejte a objednejte s... pokračování

historická budova Fara - Kácov (historická budova) 0.17 km

Zdejší faru nechal postavit farář Kratochvíle v r.1718.Je to nejstarší budova,která se dochovala v původní podobě. ... pokračování

socha Socha - Kácov (socha) 0.37 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Kácov (kaplička) 0.54 km

Čtyřboká kaplička na sloupu který stojí na čtvercové základně. Kaplička  je kryta červenou doškovou stříškou. Nachází se poblíž soutoku potůčku s řekou Sázavou... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Starý hrad - Kácov (zřícenina hradu) 1.46 km

Velmi málo známé, ale působivé zříceniny nevelkého hradu nad levým břehem Sázavy, asi 2 km od stejnojmenné obce, na vrcholu vysoké skalní věže. Datování vzn... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Vranice (kaple) 2.46 km

... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Vranice (kaplička) 2.74 km

Kaplička je situována při úvozové cestě do Otryb. Je to strohá kaple z lomového kamene na obdélném půdoryse s nízkými štíty a sedlovou střechou, kterou kryje keramick&aacu... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Petrovice II (kostel) 3.69 km

... pokračování

rozhledna Rozhledna Kuníček - Petrovice (rozhledna) 3.81 km

Věž s rozhlednou je atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonov&yacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Podveky (kostel) 4.25 km

Kostel byl vystavěn v roce 1783 na místě původní svatyně připomínané už v roce 1350.   Bohoslužby se konají: SO  16:30 mše sv. - 4. sobota v měsíci v zimním období... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 8.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Soutice (zámek) 4.38 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Většího - Soutice (kostel) 4.45 km

Původně pravděpodobně pozdně románský kostel, připomínaný poprvé ve 14. stol. R. 1864 výrazně přestavěn, zachováno původní zdivo presbytáře. Jednolodní stavba s polygonáln... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Otryby (kostel) 4.46 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Trhový Štěpánov (kostel) 5.2 km

Areál kostela s hřbitovní zdí s ozdobnými branami s nástavci a výklenkovou kaplí. Kostel s obdélnou lodí, užším pětibokým presbytářem a hranolovou věží... pokračování

muzeum Muzeum Štěpánovska - Trhový Štěpánov (muzeum) 5.23 km

Blízko kostela sv. Bartoloměje v Trhovém Štěpánově stojí nevelká jednopatrová budova. Je jednou z nejstarších v tomto městečku. Na jejím štítu byla šternberská osmicípá hvězda proto, že tento dům byl v minulosti majetkem rodu Holických ze Šternberka.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Trhový Štěpánov (zaniklý hrad) 5.25 km

Původně biskupský hrad pohlcený mladší zástavbou (nákupní středisko, domy) na náměstí stejnojmenné obce. Založen zřejmě poč. 14. stol., může s ním však souviset i zpráva o opevnění kostela z poslední čtvrtiny 13. stol. Na počátku husitských válek pře... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nejsvětější Trojice - Psáře (kostel) 5.33 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Zdebuzeves (kostel) 5.38 km

Původně gotický kostel sv. Šimona a Judy, zmiňovaný r. 1391. Přestavěn r. 1836 a patrocinium změněno na kostel sv. Anny.   Bohoslužby se konají: SO  15:00 mše sv. - 2. a 4. sobota v měs... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří - Malejovice (kostel) 5.44 km

Původně gotický kostel z 1. poloviny 14. století byl zbarokizován roku 1686. Věž byla přistavěna roku 1884. Je to jednolodní stavba s čtvercovým presbytářem, nad kterým je dvoupatrová věž s pl... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 4.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela archanděla - Soběšín (kostel) 5.53 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Prokopa - Tehov u Vlašimi (kostel) 5.69 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zruč nad Sázavou – Starý hrad (zaniklý hrad) 5.92 km

Původní založení hradu ve Zruči nad Sázavou, na západním konci terasy nad řekou asi 400 metrů od mladšího hradu přestavěného na zámek. Podle archeologických nálezů je tzv.... pokračování

socha Socha Jana Schebka-Zruč nad Sázavou (socha) 6.22 km

Socha Jana (Johana) Schebka v zámeckém parku zručského zámku. Jedná se o prvního majitele zámku z rodu Schebků, významného českého průmyslníka, stavitele železnic. Sochu d... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zruč nad Sázavou (zámek, hrad) 6.29 km

Hrad ze 14. stol. ve stejnojmenné obci, poprvé připomínaný r. 1335; jednalo se o nástupce Starého hradu ležícího asi 400 metrů dále k západu. Kolem pol. 16. stol. přeměněn na ren... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

hrad, zámek, tvrz, hradiště Čestín (zámek) 6.31 km

V letech 1575-1582 byl Adamem Slavatou z Chlumu vystavěn pětikřídlý renesanční zámek. Avšak v 19. století musela být tři křídla stržena, a tak se do dnešního dne dochovalo j... pokračování

socha Socha lva-Zruč nad Sázavou (socha) 6.32 km

Nejstarší, zřejmě barokní socha zámeckého parku znázorňující lva dávící kořist (jehně). ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Čestín (kostel) 6.32 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Povýšení Svatého Kříže - Zruč nad Sázavou (kostel) 6.37 km

... pokračování

muzeum Vodní dům - Hulice (muzeum) 6.45 km

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka.Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Sbor Českobratrské církve evangelické - Zruč nad Sázavou (kostel) 6.46 km

Kostel slavnostně otevřen 6. 7. 1936, jeho stavba trvala pouhý rok, kdysi v něm působil i otec hudebníka, podnikatele a politika Michaela Kocába. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Hřbitovní kaple sv. Jakuba Většího - Zruč nad Sázavou (kaple) 6.49 km

Při zrušení hřbitova kolem kostela, byl zakládán nový. Na něm nechal Jakub z Löwenthalu postavit tuto kapli v roce 1852. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Josefa - Zruč nad Sázavou (kaple) 6.68 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Nepomuckého - Rataje u Vlašimi (kaple) 7.25 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Rataje nad Sázavou (zámek) 7.35 km

Na místě horního gotického hradu ze 14. století, přestavěn renesančně v 16. století. Roku 1675 postavil František Maxmilián z Talmberka za účasti stavitele O. de Guarde zámek. Trojkřídlá patrová budova na půdorysu U. Jižní křídlo původně gotické, př... pokračování

muzeum Muzeum Středního Posázaví - Rataje nad Sázavou (muzeum) 7.35 km

Muzeum Rataj nad Sázavou a Středního Posázaví se nachází v prostorách ratajského zámku.... pokračování

socha Socha - Rataje nad Sázavou (socha) 7.42 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Pirkštejn (hrad) 7.47 km

Hrad byl postaven v 1. polovině 14. století Jindřichem z Lipé, pojmenován byl Pirkštejn v roce 1366 na paměť původního rodového sídla pánů z Lipé a Dubé. V 1. polovině 15. stolet... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Morány (zámek) 7.48 km

Zámeček na Moránech byl v minulých letech využíván jako léčebný ústav pro mentálně postižené. V devadesátých letech byl tento objekt v restituci vrácen majiteli panu Jaromíru Hrubému, který zámečku dal znovu původní krásu,včetně rozlehlé okrasné zahr... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Rataje nad Sázavou (kříž) 7.52 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Matouše - Rataje nad Sázavou (kostel) 7.57 km

Kostel svatého Matouše z let 1675-1691, snad podle plánů Ondřeje de Guarde, je obdélná stavba s valenou klenbou, půlkruhovým presbytářem a kaplí na severní straně. Zvenčí n&aacut... pokračování

hřbitov, pohřebiště Židovský hřbitov - Uhlířské Janovice (hřbitov) 7.99 km

Plocha židovského hřbitova s jediným zachovaným náhrobkem a ohradní zdí. Pozůstatek ohrazeného židovského hřbitova z 30. let 19. století je pietním místem, dokládaj...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Český Šternberk (hrad) 8.2 km

Historie a současnost Již déle než 760 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu hrad ČESKÝ ŠTERNBERK, nazvaný kdysi romantickým básníkem perlou Posázaví. Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

most, akvadukt, viadukt Zetopené mosty na Želivce (most) 8.32 km

... pokračování

mlýn, hamr, technická zajímavost Buda (vodní mlýn) 8.39 km

vodní mlýnBuda, čp.10... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Keblov (kostel) 8.41 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Synagoga a domek rabína - Uhlířské Janovice (synagoga) 8.43 km

Uhlířskojanovická synagoga původně pocházela z roku 1798, s pozdější přestavbou v roce 1860. Po požáru, kdy spolu se synagogou shořela celá Židovská ulice s patnácti obytnými dom... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Úžice (kostel) 8.45 km

Kostel Nanebevzetí Panny Marie z 12. století stojí uprostřed obce. Byl vybudován v románském slohu a tento charakter si zachoval dodnes a patří k významným architekturám své doby.... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Aloise - Uhlířské Janovice (kostel) 8.48 km

Kostel je umístěn na náměstí. Jde o pozdně barokní chrám z let 1767- 1795 (s přerušením) nákladem Aloise z Lichtenštejna. Renovace r. 1860. Zděný (z lomového kamene) om&i... pokračování

historická budova Radnice a soudní budova - Uhlířské Janovice (budova) 8.5 km

Bývalá radnice čp. 168, vystavěná na místě starší stavby v roce 1846, patří k architektonicky i urbanisticky předním stavbám města. Je příkladem maloměstské radnice z doby... pokračování

socha Socha sv. Václava - Uhlířské Janovice (socha) 8.5 km

Socha sv. Václava na hranolovém podstavci v tradičním pojetí s praporcem s korouhví, štítem s reliéfem orlice a mečem pochazí z roku 1858 od J. Möldnera z Prahy. Obnovena pak roku ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Filipa a Jakuba - Mnichovice u Vlašimi (kostel) 8.5 km

Kostel byl poprvé připomínán v polovině 14. stol. V roce 1806 byl stavebně upravován. V interiéru původní gotické malby, inventář převážně barokní. Jednolodní stavba s pol... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Roubená zvonice - Mnichovice (zvonice) 8.51 km

V obci Mnichovice si můžete v areálu kostela sv. Filipa a Jakuba prohlédnou pětibokou roubenou zvonici. Zvonice přiléhá k západní straně kostela a nese tři zvony. ... pokračování

historická budova Fara - Uhlířské Janovice (budova) 8.52 km

Patrová fara s bohatě zdobenou barokní fasádou a mansardovou střechou. Datována rokem 1763. Areál fary čp. 1 je situován na SV straně náměstí. Farní budova stojí při uliční... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Uhlířské Janovice (kostel) 8.53 km

Mimořádně hodnotný románsko-gotický kostel s areálem bývalého hřbitova. Areál tvoří kostel sv. Jiljí s márnicí, socha sv. Jana Nepomuckého a opěrná z... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Českoslovens. církve husitské - Uhlířské Janovice (kostel) 8.58 km

Církev československá husitská je společenstvím lidí, které spojuje snaha navrátit se k Bohu cestou, kterou nám ukázal Ježíš z Nazareta, kterou hledaly a nalézaly p... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Anny - Sudějov (kostel) 8.7 km

Milovníci historie nemohou minout barokní poutní kostel sv. Anny, který je v současné době s přispěním obce velkými náklady opravován.... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Talmberk (zřícenina hradu) 8.9 km

Zříceniny hradu patrně z počátku 14. stol. na skalnatém ostrohu ve vsi. Opuštěn patrně poč. 16. stol., jako "zámek pustý" se připomíná r. 1533; postupem času byl areál zabírán vesnickou zástavbou a zdivo hradu použito k výstavbě domků. Válcový berg... pokračování

drobná památka Zvonička sv. Jana Nepomuckého - Řimovice (zvonice) 8.99 km

Zvonička z roku 1732 je zasvěcená sv. Janu Nepomuckého. ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple Povýšení svatého Kříže - Řimovice (kaple) 9.05 km

Kaple Povýšení svatého Kříže pochází z roku 1872. V kapli se vždy třetí neděli v září v době poutě koná mše. Byla postavena díky daru místn&iacut... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Matouše - Hrádek u Vlašimi (kostel) 9.07 km

Kostel je poprvé zmiňován v roce 1356. Současný barokní kostel pochází z konce 17. stol. Jednolodní stavba, před chórem je loď uzavřena do obdélných rozlehlých kaplí... pokračování

historická budova Fara - Hrádek u Vlašimi (historická budova) 9.11 km

Poutní místo Panny Marie Hrádecké Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněn&e... pokračování

zajímavost Mariánské poutní místo Hrádek (zajímavost) 9.22 km

Hrádek u Vlašimi sice nepatří k nejznámějším poutním místům v Čechách, ale odedávna je oblíbeným poutním místem. Osada na ostrohu nad řekou Blanic&iac... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Borovsko (zaniklý hrad) 9.32 km

Skromné pozůstatky po hradu původně na vysoké ostrožně, dnes téměř v úrovni hladiny vodní nádrže Želivka u stejnojmenné obce nedaleko Zruče nad Sázavou. Založen byl ve 2. pol. 13. stol., r. 1350 se uvádí kostel před hradem (dodnes stojící a památko... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Slavošov (kostel) 9.67 km

Kostel byl poprvé zmiňován v polovině 14. století. V 19. století přestavěn. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 1.0000

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Havla - Skvrňov (kostel) 9.68 km

Románský kostel z 12. století. Jedná se o obdélnou orientovanou stavbu z kvádříkového pískovcového zdiva. Kostelu dominuje hranolová věž s románskými okny. V... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Hodkov (kostel) 9.71 km

... pokračování

drobná památka Socha Pany Marie - Slavošov (drobná památka) 9.73 km

... pokračování

rozhledna Březina u Žandova (rozhledna) 9.77 km

Ocelovou konstrukci této 45 metrů vysoké věže nalezneme na vrcholku zvaném "Březina u Žandova" (554,8 m.n.m.), čtyři kilometry východně od Uhlířských Janovic. Podle pozměněných tvarů můžeme poznat, ž... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel - Rašovice (kostel) 9.82 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Martina - Měchnov (kostel) 9.89 km

... pokračování

pomník, památník Pomník - Borovnice (pomník) 10.02 km

Umístění: před OÚ Nápis: ... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Borovnice (kostel) 10.03 km

Jednolodní, z části neomítaná pseudoslohová románsko-gotická stavba obdélného půdorysu s hranolovou věží v západním průčelí, s pětiboce uzavřeným pres... pokračování

hřbitov, pohřebiště Hřbitov - Borovnice (hřbitov) 10.03 km

Hřbitov ve východní části obce. ...
Navštivte virtuální hřbitov.
pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikuláše - Žíšov (kostel) 10.18 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Žíšov (zřícenina tvrze) 10.23 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Vavřince - Vavřinec (kostel) 10.54 km

Kostel byl původně románský. V roce 1420 byl přestavěn do gotické podoby. Ve 2. polovině 19. století proběhla další změna - přestavba do pseudogotiky.   Bohoslužby se konají: NE  11:00&n... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kříž - Laziště (kříž) 10.55 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Václava - Jindice (kostel) 11.34 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Československé církve husitské - Vlašim (kostel) 11.38 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiljí - Vlašim (kostel) 11.43 km

Pozdně gotický kostel je jednoduchá jednolodní obdélná stavba s polygonálním presbytářem. Hlavní pseudogotický oltář sv. Jiljí z r. 1886 zdobí obraz od J. V.... pokračování
Hodnocení návštěvníků: 10.0000

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Milošovice (kříž) 11.44 km

... pokračování

muzeum Muzeum O.Jahodár - Vlašim (muzeum) 11.57 km

O.Jahodar Vlasim, Havlickova 773... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Vracovice (kaple) 11.6 km

Roku 1857 se uvádí, že uprostřed vsi stojí kaple s mariánským obrazem neznámého původu, která je v chatrném stavu. V roce 1862 se usneslo představenstvo obce,spolu s všeobecn&yac... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Synagoga - Divišov (synagoga) 11.62 km

Během 2. světové války sloužila synagoga jako skladiště železa, později byla upravena na byty a kadeřnictví. V roce 1995 byla převedena do vlastnictví Židovské obce v Praze a dnes se zde nacház&iacut... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vlašim (hrad, zámek) 11.62 km

Hrad přestavěný na zámek na široké ostrožně nad Blanicí ve stejnojmenném městě. Nejstarší možná zpráva o hradě je z r. 1303, nepochybně existoval r. 1318. Velkého rozkvětu se Vlašim dočkala po r. 1363, kdy se dostala do majetku rodu erbu dvou supích ... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička - Věžníkov (kaplička) 11.63 km

... pokračování

muzeum Muzeum Podblanicka - Vlašim (muzeum) 11.65 km

Počátky činnosti spojené s dnešním Muzeem Podblanicka spadají stejně jako u mnoha dalších podobných institucí v Čechách do 90. let 19. století, konkrétně do doby konání Národopisné výstavy českoslovanské, která iniciovala rozsáhlý sběr především náro... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Bartoloměje - Divišov (kostel) 11.77 km

Kostel sv. Batoloměje byl postaven kolem roku 1350 v gotickém stylu, v roce 1742 celý vyhořel a znovuvstavěn v barokním stylu byl v roce 1793. Sloupový oltář barokního stylu v nástavku s kopií Madony Ara coeli z roku 1760 a sloupový pozlacený oltář s... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel Narození Panny Marie - Křivsoudov (kostel) 11.93 km

Kostel Narození Panny Marie, postavený jako opevněný gotický kostel na konci 13. století . V té době byl majitelem tvrze Křivsoudova purkrabí Pražského hradu Oldřich z ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Vlastějovice (zámek) 11.94 km

V polovině 16. století zde byla postavena tvrz. Na konci 17. století přestavěna hrabětem Bernardem Věžníkem na barokní zámek s kaplí sv. Maří Magdaleny na severní straně. Správa panstv&... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kaple - Vlastějovice (kaple se zvonicí) 11.95 km

Obytný dům  s připojenou kaplí se zvonicí. ... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Čechtice (zámek) 11.99 km

Zámek Čechtice je čtyřhvězdičkový all-inclusive seminar & relax hotel. Pro svou strategickou polohu a dostupnost u dálnice D1, vybavenost a počet školících místností, starostliv&yacut... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Boží muka - Kounice (kříž) 12 km

... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jiří mučedníka - Pertoltice (kostel) 12.03 km

Pertoltický kostel sv. Jiří pochází pravděpodobně ze 12. století. Dle některých pramenů byl stavěn mnichy ze sázavského kláštera. Původně šlo o panský tribunov&yacu... pokračování

boží muka, kříž, kaplička Kaplička sv. Gotharda - Horní Kruty (kaplička) 12.11 km

Z dalších památek si zaslouží pozornost barokní výklenková kaplička sv. Gotharda. U domu č.p. 45 v severní části obce. Jedná se o zajímavou stavbu na trojbokém půld... pokračování

kostel, kaple, katedrála, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba Staršího - Čechtice (kostel) 12.13 km

... pokračování

hrad, zámek, tvrz, hradiště Zbraslavice (zřícenina zámku) 12.13 km

Ve zcela nedůstojném stavu dochovaná zřícenina zámku vybudovaného z původního malého hradu, někdy označovaného jen jako tvrz. Ten vznikl v průběhu 14. stol. a v 16. stol. byl přestavěn na čtyřkřídlý renesanční zámeček. Objekt přestal být po r. 1777... pokračování

zdroj: www.KrasneCesko.cz