Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Drobné památky v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 370                Mapa
Strachotice
 hraniční kámen v okrese Znojmo
Strachotice (hraniční kámen) Hraniční kámen je situován u silnice směrem na Derflice. Hranolový sloup hraničního kamene má obdélný půdorys a je zakončen obloukovým segmentem. Hladké stěny sloupu jsou nezdobené, na přední straně hraničního kamene se dochovala datace k roku 1761 a iniciála velkého písmene W. ...

střední pokles
Křídlůvky
 zvonice v okrese Znojmo
Křídlůvky (zvonice) Na návsi se nachází patrová zvonice čtvercového půdorysu. Fasády jsou členěny středně vysokým soklem a lizénovými rámy. Průčelí, orientované na západ, je prolomeno vstupem se segmentovým záklenkem, osazeným jednokřídlými dveřmi. Nad vstupem v ose průčelí je prolome...

mírný pokles
Sloup se sousoším Piety - Bořislav
 sloup v okrese Teplice
Sloup se sousoším Piety - Bořislav (sloup) Na hranolovém soklu stojící vysoký sloup s kompositní hlavicí a s volnou plastikou Piety na vrcholu. Pochází z doby kolem poloviny 18. století. Z datování jsou zřetelné jen první dvě číslice „17“. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zvonička - Branišovice
 zvonička v okrese Brno-venkov
Zvonička - Branišovice (zvonička) Čtyřboká patrová zvonička umístěna na návrší bývalé vsi Vinohrádky. Drobný objekt z konce 18. století je dokladem lidového stavitelství a dobové zbožnosti regionu. ...

mírný pokles
Zvonice - Předín - Hory
 zvonice v okrese Třebíč
Zvonice - Předín - Hory (zvonice) Návesní dřevěná sloupková zvonice lidového charakteru pocházející z 19. století je tvořena vysokým hranolovým trámem s rozšířenou patkou a uměle vytvořenou rozsochou se zavěšeným zvonkem. Drobná stavba je zastřešena šindelovou stříškou s cibulovou b&a...

obrovský nárůst
Pylon - Kroměříž
 brána v okrese Kroměříž
Pylon - Kroměříž (brána) Kamenný pylon z počátku 18. století, situovaný na severním konci ulice Vejvanovského. Skulptura sestává z hranolového podstavce, na kterém stojí čtyřboký pylon, završený koulí. Ve stěně pylonu je vsazena kopie znaku biskupa Stanislava Pavlovského. ...

střední nárůst
Plastika Nejsvětější Trojice v podobě Krista a Boha na obláčcích, Otce nesoucího zeměkouli, umístěna na vysokém sloupu s korintskou hlavicí situovaném na hranolovém soklu se třemi hladkými stranami a přední plasticky členěnou pochází z roku 1711. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Balustráda se sochami světců - Budišov
 památka v okrese Třebíč
Balustráda se sochami světců - Budišov (památka) Kamenná balustrádová ohrádka čtvercového půdorysu tvořená nárožními a středovými hranolovými pilířky s psaníčkovou bosáží je v jednotlivých polích vyplněna tumbovými kuželkami. Mohutná parapetní deska s profilovanou obrubou nese na nárožích sochy svět...

mírný pokles
Zvonice - Březka
 zvonice v okrese Žďár nad Sázavou
Zvonice - Březka (zvonice) Volně stojící dvoupodlažní zděná zvonice dominující návesnímu prostranství je vystavěna na čtvercovém půdorysu a kryta jehlancovou střechou. V průčelí se nachází segmentově klenutý vstup převýšený nikou. Zvonové patro je prolomeno čtyřmi okenními otvory. ...

obrovský nárůst
Haltýř - Salajna
 drobná památka v okrese Cheb
Tento drobný roubený objekt je s největší pravděpodobností haltýř (tedy stavbička, kterou protéká proudící voda, sloužící pro skladování potravin, především mléčných výrobků a masa), ačkoliv v odborné literatuře (Pešta 2005) se objevuje názor, ...

obrovský nárůst
Kamenná deska - Hořany
 deska v okrese Nymburk
Pískovcová deska s erbem, druhotně osazená na fasádě domu čp. 2, je jediným pozůstatkem zaniklé renesanční tvrze. Deska je umístěna na jihovýchodním  nároží domu čp. 2 osazena na straně do dvora v úrovni půdního polopatra obdélná deska z červeného pískovce s reli&ea...

střední nárůst
Zvonice - Kozomín
 zvonice v okrese Mělník
Dřevěná zvonička tvořená hraněným trámem na betonovém soklu s vidlicovou rozsochou, krytá kuželovou stříškou. Originál zvonu z r. 1842 (zvaný " Johann ") je uložen na Obecním úřadě, na místě je kopie. ...

obrovský nárůst
Kamenná zvonička - Suchdol
 zvonička v okrese Příbram
Na návsi stojí žulová zvonička z roku 1868. ...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pranýř - Frymburk
 drobná památka v okrese Český Krumlov
Téměř čtyři metry vysoký pranýř datovaný do roku 1651 stojí v severní části náměstí, severně od kašny. ...

střední nárůst
Pranýř a kašna - Vyšší Brod
 památka v okrese Český Krumlov
Pranýř a kašna stojí v severní části náměstí. Pranýř se sochou sv. Barbory pochází ze 17. století. Kamenná osmiboká kašna z roku 1747 měla původně ve středu sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1865. Kašna je v současnosti zavezena v terénu. ...

mírný pokles
Kamenný smírčí kříž je umístěn na jihu městečka u lomu, kde začíná západní cesta ke kostelíku sv. Rozálie. Kříž má nestejně dlouhá ramena (levé je částečně uražené), vyrůstá z půlkruhového podstavce. Rozměry kříže jsou 101 x 50 cm. Oba kamenné kř&iac...

mírný pokles
Sloup se sochou sv. Josefa je situován v severní části náměstí na zatravněné ploše před farou čp. 18, jenž je také kulturní nemovitou památkou. Na sloupu se nachází stojící socha světce sv. Josefa, která je orientována k jihu, do náměstí. Sloup se sochou je pohledově expo...

mírný pokles
Umístění: dům č.p.98 na náměstí  Nápis: RUDOLF HRUBEC * 15. 11. 1914ŠKPT. – PARAŠUTISTAPADL ZA VLAST11. 9. 1944 V PROSTORUBIELLA U TURINUV SEVERNÍ ITALII ...

mírný pokles
Zvonice - Dzbel
 zvonice v okrese Prostějov
Zvonice - Dzbel (zvonice) V nově upravené požární zbrojnici má místní obecní úřad svou kancelář . ...

střední pokles
Smírčí kámen - Štarnov
 drobná památka v okrese Olomouc
Smírčí kámen - Štarnov (drobná památka) Smírčí kámen stoji při zdi oplocení na pravé straně kostela. ...

velký nárůst
Smírčí kámen - Sivice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Kamenná stéla pozdně středověkého nebo raně novověkého pamětního kamene a pod ní se nacházející hromadný hrob francouzských vojáků padlých v bitvě u Slavkova představují hodnotnou kulturně-historická památku výrazně působící v okolním krajinném r&aacu...

velký nárůst
Sloup Nejsvětější Trojice - Cítoliby
 drobná památka v okrese Louny
Drobná památka postavena roku 1725 jako poděkování za skončení morové epidemie. Výzdoba pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Z trojúhelníkového půdorysu vyrůstají tři samostatné podstavce, zdobené, vzájemně spojené oblouky, ve svém středu nesou tr...

mírný pokles
Sloup se sochou P. Marie - Chotěboř
 mariánský sloup v okrese Havlíčkův Brod
Barokní mariánský sloup byl v roce 1890 přemístěný z náměstí do parčíku pod ulicí Trčků z Lípy. Na čtyřikrát odstupňované základě se nachází ořímsovaný hranolový sokl členěný plastickými rámy a završený profilovanou vyloženou říms...

mírný pokles
Volně stojící trojboký obelisk zdobený reliéfy, nasazený na odstupněném podstavci. Významná pozdně barokní práce z roku 1779 od neznámého autora z okruhu J. Jelínka. Obelisk jehož sokl je tvaru pravidelného trojbokého hranolu se skosenými hranami sestává ze dvou s...

velký nárůst
Pamětní kámen - Katovice
 drobná památka v okrese Strakonice
Pamětní kámen se nachází na travnatém prostranství mezi kostelem a městským úřadem Katovice. Na tomto místě se nachází od roku 1972. Původně se kámen nacházel pod Kněží horou na levém břehu řeky Otav. Byl ale stále poškozován a proto byl přenesem do centra Katovic. K&aac...

velký nárůst
Poklona - Šafov
 drobnná památka v okrese Znojmo
Drobná sakrální architektura typu poklony situovaná vpravo od cyklostezky u státní hranice. Stavba obdélného půdorysu završená sedlovou stříškou krytou bobrovkou s patriarchálním křížem s jetelovitě zakončenými břevny ve vrcholu a dvěma čučky po stranách. Čelní strana usp...

mírný pokles
Smírčí kříž - Arnolec
 drobná památka v okrese Jihlava
Smírčí kříž - Arnolec (drobná památka) Mohutný monolitický kamenný smírčí kříž situovaný při silnici směrem ke Stáji se svými rozměry řadí k největším svého druhu na Vysočině. Kříž tlapatého typu je datován do středověku, kdy zde měl násilně zemřít posel směřující z Čech na Moravu. ...

mírný pokles
V květnu roku 1680 vypukla v Krupce morová epidemie. V Praze se morem nakazil krupský měšťan Tobias Behr, jehož celá rodina nemoci podlehla. Do prázdného domu se vloupali zloději, kteří nákazu roznesli po celém městě. Zemřelo 327 lidí, tedy asi třetina obyvatel Krupky. Nemoc odezněla kolem 3. prosince, na svátek jezuits...

velký nárůst
Pamětní kámen - Střítež
 drobná památka v okrese Třebíč
Pamětní kámen - Střítež (drobná památka) V daném regionu nepříliš obvyklý typ smírčího kamene pozdně středověkého či raně novověkého původu je zapuštěný do silničního náspu na okraji Třebíče. Robustní kamenná stéla je ukončena kruhovou hlavicí s reliéfem tlapatého kříže v kruhovém vpadl&eacu...

mírný pokles
Socha sv. Václava z roku 1734 je hodnotným příkladem vrcholně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha složená ze tří částí, třetí část je socha sama. Na masivním pískovcovém kvádrovém podstavci je vztyčen sloup válcového tvaru se čtyřmi...

střední pokles
Odrovice
 pilíř v okrese Brno-venkov
Odrovice (pilíř) Sekundárně umístěný pilíř s římsovou hlavicí a rokajovým ornamentem u kostela sv.Panny Marie Pomocnice křesťanů. ...

velký nárůst
Číměř
 smířčí kámen v okrese Třebíč
Nedatovatelný hraniční kámen s varovnými znameními je situovaný v zalesněném údolí dalešické přehrady JV od obce. Subtilní hranolový kámen nese na přední straně rytý nápis „MANSKE L[E]S“ a neobvyklý reliéf dvou zkřížených rukou s roztažen&...

velký nárůst
Stránecká Zhoř - Kochánov
 smírčí kámen v okrese Žďár nad Sázavou
Stránecká Zhoř - Kochánov (smírčí kámen) Monolitický žulový křížový kámen nepravidelného tvaru pocházející ze 17. století se nachází v západní části obce poblíž domu čp. 29. Přední strana je zdobena zahloubeným reliéfem řeckého kříže. V místě se traduje, že jsou zde pohřbeni dva franc...

střední pokles
Mariánský sloup - Toužim
 sloup v okrese Karlovy Vary
Barokní sloup se sochou Panny Marie je umístěn na hranolovém podstavci s datací 1705. Panna Marie je zde zobrazena v kontrapostu, v pravé ruce drží Ježíška a jablko s pozlaceným křížkem, v levé žezlo. Na čtyřech podstavcích umístěny sochy světců. Provedeno z pískovce. Hranolový podstavec s p...

mírný pokles
Toužim
 kašna v okrese Karlovy Vary
Žulová kašna, čtvercového půdorysu s okosenými rohy, navazuje na vodovod, jehož počátky sahají do poloviny 17. století. Nádrž kašny je z doby kolem poloviny 19. století a pískovcový pylon z 1. poloviny 30. let 20. století. Kašna je dokladem veřejné stavby na území historick&eacu...

střední pokles
Zvonice - Kašenec
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Kašenec (zvonice) Volně stojící patrová zvonice z počátku 20. století situovaná při hlavní komunikaci v centru obce. Drobná architektonická památka využívající secesní tvarosloví je výraznou dominantou prostranství a součástí urbanistické struktury sídla. ...

střední pokles
Barokní socha sv. Šebestiána z roku 1680 na sloupu byla obnovena po zásahu bleskem v roce 1913. Na čtvercové základně je umístěn kubický sokl s drobným segmentově zakončeným výklenkem na čelní straně a dochovanými sekanými německými nápisy po stranách. Na podstavci je umí...

mírný pokles
V kovové ohrádce s cihlovou podezdívkou je umístěn sloup Nejsvětější Trojice. Kamenná jednostupňová základna ukončená vyloženou oblounovou římsou nese sokl s rozšířenou patkou a vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklu je vyrytý nápis v rytém rámu obd&e...

velký nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)