Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 41-60 z 254 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Mariánský sloup - Telč
 sloup v okrese Jihlava


stgnace
Smírčí kámen - Bohdalov
 drobná památka v okrese Žďár nad Sázavou

Smírčí kameny byly vetšinou vztyčovány na místech násilných činů a tragických událostí. Pro budoucí generace pak měly být připomínkou takovýchto příhod. Bohužel, pětina z více než tisícovky památných kamenu v celé republice z volné krajiny pomalu mizí. Obecně lze smírčí kameny dle tvaru dělit do tří skupin: smírč&i... podrobnosti >

střední nárůst

Barokní pískovcové sousoší pochází z roku 1429 a nachází se na křižovatce u kostela. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
socha Krista - Vysoká
 socha v okrese Šumperk

Ikonograficky ojedinělá klasicistní socha z roku 1780, pořízená nákladem děda hudebního skladatele Franze Schuberta. Ten se zasloužíl též o vybudování pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice ve Vysoké, která patří do farností Vysoké Žibřidovice.... podrobnosti >

mírný pokles
Morový sloup - Horažďovice
 drobná památka v okrese všechny regiony


velký nárůst
Mariánský morový sloup - Polička
 drobná památka v okrese Svitavy

Vynikající ukázka monumentálně řešeného morového sloupu, který se významně podílí na kompozici hlavního náměstí (spolu s radnicí a kašnami). Významný doklad historie města i českého království. Maxová a kol: Mariánský morový sloup v Poličce nepochybně patří k umělecky nejhodnotnějším a nejmonument&aac... podrobnosti >

mírný pokles
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Šebetov
 sousoší v okrese Blansko

Barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého se nachází uprostřed návsi. Jde o velmi kvalitní práci pocházející z roku 1784. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Strážek
 drobná památka v okrese Žďár nad Sázavou

Před západním průčelím kostela sv. Šimona a Judy je situovaná barokní plastika sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti, Socha je umístěna na hranolovém podstavci. Světec oděný v obvyklém kanovnickém rouchu s biretem v levé ruce. V pravici v současnosti chybějící zdvižený kříž. Socha je památkově chráněna od roku 1958. ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Mariánský sloup - Ústí nad Orlicí
 drobná památka v okrese Ústí nad Orlicí


mírný nárůst
Sousoší Panny Marie - Tuřany
 sousoší v okrese Brno-město

Socha Panny Marie doprovázená svatými - sv. Ignácem z Loyoly a sv. Františkem Xaverským a andělíčky stojící uprostřed křižovatky ulic Špirkova a Hanácká mezi kostelem a farou . Ignác z Loyoly , rodným jménem Íñigo López de Loyola byl duchovním otcem a spoluzakladatelem Tovaryšstva Ježíšova - jezuitů a jeden z největších křesťan... podrobnosti >

střední nárůst
Smírčí kámen - Sedlec u Kutné Hory
 drobná památka v okrese Kutná Hora

Smírčí kříž, řečený Baba, stojí nedaleko vrcholu kopce Kaňk u Kutné Hory, nedaleko nové rozhledny. Údajně stojí na místě, kde v roce 1421 byli přívrženci podobojí, svrženi do místních šachet.  ... podrobnosti >

střední pokles
Socha panny Marie - Bukovno
 socha v okrese Mladá Boleslav

Socha panny Marie na návsi nedaleko kostela.  ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Zvonička - Sudoměř
 zvonička v okrese Mladá Boleslav


obrovský nárůst
socha sv. Jana Nepomuka - Rajhrad
 drobná památka v okrese Brno-venkov

 V areálu benediktinského kláštera v Rajhradě stojí jako první v pořadí vlevo od cesty na travnaté ploše socha sv. Jana Nepomuckého . Na kamenném základě založeném v úrovni trávníku je postaven pískovcový barokně profilovaný sokl nesoucí světcovu sochu . Je tradičně zpracována jako mnoho jiných světcových soch . Vousatý kněz v rochetě s biretem na hlavě a pláštíkem přes ramena drží na pravém předloktí položený kříž s postavou Krista . Hlavu natočenou ke kříži věnčí pět hvězd svatozáře , které má... podrobnosti >

střední pokles
Sloup Nejsvětější Trojice - Olomouc
 drobná památka v okrese Olomouc

Na Horním náměstí, v bezprostřední blízkosti radnice v Olomouci, se nachází tato jedinečná památka, sloup Nejsvětější Trojice. Iniciátorem, autorem i donátorem sloupu byl architekt Václav Render. Ten ovšem stačil dokončit jen první podlaží s vnitřní kaplí. Zbytek díla včetně šesti apoštolů a interiéru kaple vytvořil olomoucký sochař Filip Sattler, přičemž k dokončení díla měl k dispozici majeterk, který mu odkázal již zmiňovaný Render. Ani Sattlerovi ale nebylo dáno sloup dokončit, otěže nad pam... podrobnosti >

střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuka - Brno-Bohunice
  drobná památka v okrese Brno-město

 V Brně - Bohunicích , pod někdejším sídlištěm Československo - sovětského přátelství , na ulici Lány stojí na uměle vytvořené ploše vedle chodníku , obklopena vzrostlou zelení stromů barokní socha sv. Jana Nepomuckého . Na kamenném základě je umístěn pískovcový podstavec nesoucí sochu světce . Podstavec ukazuje na čelní straně rytý orámovaný text : Beate Ioannes nepoMUCene patroCInare gratIa DIVte qVaerentI et In te sperantI . Pod nápisem je vyryt ležící klíč . V textu jsou některá písmena zd... podrobnosti >

mírný pokles
socha sv. Benedikta - Rajhrad
 drobná památka v okrese Brno-venkov

 V areálu benediktinského kláštera v Rajhradě stojí jako druhá v pořadí vlevo od cesty na travnaté ploše socha sv. Benedikta z Nursie , zakladatele řádu benediktinů . Na kamenném základě založeném v úrovni trávníku je postaven pískovcový barokně bohatě profilovaný sokl nesoucí světcovu sochu . Sv. Benedikt je zpodobněn jako starý muž s bohatým plnovousem a nepokrytou hlavou . Je oblečen do mnišské řasnaté kutny s kapucí a širokými volnými rukávy . V ruce drží knihu a malou misku ve tvaru košíku ... podrobnosti >

obrovský nárůst
Socha Mateřství - Brno-Bohunice
 socha v okrese Brno-město

 Nové sochařské realizace vznikají v každé době . V každé době některé z těchto předchozích děl zanikají , jiné jsou přemístěny a jiné odolají změněným společenským podmínkám na původních místech . Sochařské realizace , umělecká díla , pomníky a památníky bývaly a dodnes jsou nejčastěji umisťovány na významných místech města ( náměstí ) , před významnými budovami , (radnice , církevní památky ) , nebo na místech ke kterým jsou vázány určitými souvislostmi . Instalace některých děl obohacuje měst... podrobnosti >

mírný pokles
Socha sv.Václava - Žákava
 socha v okrese Plzeň-jih

Na žulovém, dvoustupňovém hranolovém soklu, umístěna na stupňovité podstavě socha světce v životní velikosti, v tradičním ikonografickém pojetí, v hieratickém postoji.Levá noha je mírně pokrčena, v pravé ruce drží světec praporec , v levé ruce přidržuje štít,opřený o nohy. Socha světce je pojatá frontála a zcela staticky v duchu doznívajícího klasicismu z 1.poloviny 19.století. Zdroj informací: http://www.turisturaj.cz/?cid=252&idp=S&pam=951178... podrobnosti >

střední nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      předchozíPředchozí   Dalšídalší