Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Floriána - Malé Březno
 socha v okrese Most
Kvalitní socha z počátku 18. století pochází ze zbořených Ervěnic. Má vysoký sokl s nápisem a reliéfy (ukřižovaný Kristus, erb Oldřicha Felixe z Lobkovic a jeho manželky). Světec se sklání k hořícímu domu u své pravé nohy, který hasí vodou ze džberu. Socha stoj&ia...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Malešovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Floriána - Malešovice (socha) Socha sv. Floriána v životní velikosti na hranolovém soklu s bočními volutovými křídly. Drobný objekt je příkladem kvalitní barokní kamenosochařské práce z 18. století a výrazným prostorotvorným prvkem obce. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Medlov
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Floriána - Medlov (socha) Socha je umístěna na zvýšené cestě před domem č.p.107 ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Floriána - Miroslav
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána tradičního ikonografického pojetí na čtyřbokém soklu s volutovými křídly. Kvalitní barokní kamenosochařská práce z první čtvrtiny 18.století je hodnotnou součástí urbanismu náměstí Svobody. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Myslibořice
 socha v okrese Třebíč
Pozdně barokní socha sv. Floriána umístěná na reliéfně zdobeném hranolovém podstavci se nachází ve vysokém stupni poškození, přičemž hmotově rozrušené torzo před úplným fyzickým zánikem částečně chrání provizorní dřevěná konstrukce. STA...

velký nárůst
Socha sv. Floriana - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika světce zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Socha římského vojína s praporcem vylévá vodu na hořící dům u nohou. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Napajedla
 socha v okrese Zlín
Na Masarykově náměstí je umístěna barokní socha sv. Floriána, patrona hasičů, aby chránil město před požárem. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Floriána - Nový Přerov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Nový Přerov (socha) Na travnaté ploše u silnice je na masivním soklu umístěna socha sv. Floriána. Na nízkou čtvercovou podstavu přiléhá dolní část soklu ukončená okosenou hranou. Vyšší část soklu je dekorována na čelní straně rytým rámem s ujmutými rohy a ukončena vyloženou ř&i...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Perná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Perná (socha) Datovaná socha sv. Floriána představuje hodnotnou ukázku pozdně barokní sochařské tvorby v oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska. Na travnaté ploše u cesty v severozápadním okraji obce se nachází socha sv. Floriána. Kamenný sokl sochy je obrostlý keři, které kolem sochy tvoř&...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Plumlov
 socha v okrese Prostějov
Socha sv. Floriána - Plumlov (socha) Socha umístěna na Tyršově náměstí. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Police nad Metují (socha) Vrcholně barokní sochařské dílo z r. 1779. Sochařská součást intravilánu obce.  Socha trojdílná, vysoká cca 3,2 m. První část podstavec na pískovcové desce, přední část předstupuje, vpředu rámování bez nápisu vytesáno i na stranách podstavce. Ve...

mírný nárůst
Socha sv. Floriána - Popice
 socha v okrese Znojmo
Pozdně barokní kamenosochařské dílo z roku 1741 je významnou památkou drobné sakrální architektury v obci. Před budovou fary se nachází socha sv. Floriána na hranolovém soklu. Čtvercová základna zapuštěná v terénu nese sokl s tvarovanou patkou, ukončený vyloženou profilo...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Radnice
 socha v okrese Rokycany
Vrcholně barokní socha světce s podstavcem, z první třetiny 18. stol. Autorství dosud nezjištěno. Provedení plastiky značně dynamické s výrazným členěním drapérie. Objekt je situován na původním místě, kde působí jako významný krajinný prvek.   Socha s podstavcem je osazen...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Floriána - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Floriána - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Šatov
 socha v okrese Znojmo
V kovové ohrádce u cesty v obci se nachází socha sv. Floriána. Čtvercová základna nese trnož se soklem, dále členěným výžlabkovou patkou a vyloženou tvarovanou římsou, která sokl završuje. Sokl, v dolní části vydutý, je zdobený na všech čtyřech stranách vpadlinou r...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Třebíč
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána - Třebíč (socha) Barokní skulptura sv. Floriána, která původně zdobila jednu ze tří kašen na hlavním náměstí, je v současnosti umístěna v parčíku před gymnáziem. Dynamicky pojatá figura světce ztvárněná v obvyklé ikonografické kompozici je dílem sochaře Štěpána Pagana. ...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Valašské Meziříčí (socha) Socha sv. Floriána je z roku 1901. Dílo Františka Neumanna z Kroměříže, stojí na bohatě členěném barokním podstavci, z první poloviny 18. století. ...

velký pokles
Socha sv. Floriána - Velké Losiny
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Floriána - Velké Losiny (socha) Pozdně barokní pilíř se sochou je patrně dílem jednoho z předních barokních moravských sochařů, vyznačující se celkovou vyspělostí ztvárnění. ...

mírný pokles
Socha sv. Floriána - Vranovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Floriána - Vranovice (socha) V malém parčíku v ulici U Floriánka je postavena socha tohoto světce, která pochází z roku 1799. ...

velký nárůst
Socha sv. Floriána - Výčapy
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána - Výčapy (socha) Umělecky hodnotná barokní skulptura sv. Floriána z roku 1754 spočívající na konvexně tvarovaném soklu s erbem donátora je umístěna na ohradní zdi školní zahrady. Postava světce v mírně dynamickém postoji je ztvárněna v obvyklém ikonografickém schématu. ...

střední pokles
Socha sv. Floriána - Železnice
 socha v okrese Jičín
Volně stojící v prostranství návsi. Materiál světlý pískovec. Obdélníkový půdorys balustrády, čtvercový půdorys soklu. Balustráda kamenná s plnou výplní mezi rohovými sloupky, jsou v přední a zadní části tesány z jednoho kusu kamene. Ve středu obd&eac...

mírný pokles
Socha sv. Floriána.- Lukov
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Floriána.- Lukov (socha) Socha sv. Floriána pochází z roku 1893 a byla postavena ze sbírek dobrodinců. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Františka - Odrlice
 socha v okrese Olomouc
Kamenná socha sv. Františka z 1. poloviny 19. století. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Františka Xaverského - Krnsko
 socha v okrese Mladá Boleslav
Socha před branou k zámku. ...

velký nárůst
Pískovcová barokní socha s datací 1749, stojící u silnice na S straně obce. Na soklu je alianční erb. Kvalitní sochařské dílo, poslední ze souboru barokních soch v obci. Hlava doplněna v 70. letech 20. století - údajně se jedná o hlavu čerta ze sochy sv. Prokopa (rejst. č. ÚSKP 3...

mírný pokles
Socha sv. Františka z Assisi - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec oděný ve splývané mnišské roucho s růžencem u boku má ruku položenou na hrudi. ...

mírný pokles
Socha sv. Františka z Assisi - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Socha je umístěna v zahradě domu č. p. 772. Socha je umístěna v bezprostřední blízkosti městské komunikace, ke které je otočena čelem, směrem k západu. Skládá se z vlastní sochy sv. Františka v životní velikosti a z hranolového soklu, který je osazen na podstavci s jedním schodnicov&yacu...

mírný pokles
Socha sv. Františka z Pauly - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Františka z Pauly - Hrotovice (socha) Působivá a umělecky hodnotná barokní socha sv. Františka z Pauly nacházející se v parčíku u kostela spočívá na ořímsovaném hranolovém soklu. Světec v mírně nadživotní velikosti je zachycen jako poustevník v mnišském oděvu s cingulem a krucifixem v rukou. ...

mírný pokles
Socha sv. Františka z Pauly - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec v životní velikosti je oděný v mírně zřasený šat a kasuli s nápisem CHARITAS. ...

střední nárůst
Socha sv. Háty
 Agáty - Přímětice v okrese Znojmo
Kvalitní ikonograficky ojedinělá sochařská práce datovaná již před rokem 1728, vypracovaná na zakázku znojemských jezuitů. Barokní skulptura sv. Agáty byla novodobě přenesena do obce Přímětic ke kostelu sv. Markéty. Světice, v českém prostředí často nazývaná sv. Háta, narozen&aa...

mírný pokles
Socha sv. Jáchyma - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na zábradlí mostu. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec ve splývavém šatě s plachetkou přes hlavu drží u pasu knihu s párem holoubat. ...

střední nárůst
Socha sv. Jakuba Většího - Stračov
 socha v okrese Hradec Králové
Pískovcová vrcholně barokní socha apoštola Jakuba Většího stojící na zvýšeném hranolovém podstavci zdobeném nápisovými poli. Dílo je důležitý historický krajinotvorný prvek místní lokality. Jedná se o barokní plastiku sv. Jakuba Vět&sca...

mírný pokles
Socha sv. Jan Nepomucký a sv. Theodor - Jindřichův Hradec (socha) Sochy stály původně před Novoměstskou (Pražskou) bránou, která byla v r. 1822 zbořena. Sochy sv.Jana Nepomuckého a sv. Theodora pocházejí z r. 1725 a 1731. Dnes stojí ve výklencích domu č. 1/II na Masarykově náměstí. Dům nese pojmenování U Tří svatých, protože tady původně byl ješ...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Evangelisty - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Evangelisty - Hrádek (socha) Socha sv. Jana Evangelisty je součást sousoší Ukřižování, umístěného v areálu kostela. Na levé straně kříže (heraldicky) stojí postava světce zobrazená v mírném úklonu. Ruce drží sepjaté ohnuté v lokti před hrudí a hlavou se otáčí ke kříži. Je ...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)