Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv.Jana Nepomuckého - Brod nad Dyjí (socha) Na návsi na čtvercové základně hranolový sokl, členěný asi v jedné třetině římsou s prvky oblounu a výžlabku, horní část soklu je subtilnější, zdobená po bocích stlačenými volutovými křídly, zdobená na přední straně rytým rámem, boční kří...

obrovský nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého - Budeč
 socha v okrese Jindřichův Hradec
Socha sv.Jana Nepomuckého - Budeč (socha) Socha Jana Nepomuckého z roku 1727 stojí před kostelem Zvěstování Panny Marie a je obklopena balustrádou. ...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dobré Pole (socha) Na návsi na travnaté ploše se nachází socha sv. Jan Nepomuckého. Na dvoustupňové čtvercové základně s nápisem na čelní straně (viz níže), ukončené ústupkem, vyrůstá sokl, jehož čelní strana je zdobená rytým rámem. Na čelní straně se také nacház...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dolní Dunajovice (socha) V  blízkosti potoka je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Na nízké čtvercové základně stojí zdobený sokl, sestávající z podstavy se zaoblenými horními hranami kónicky se zužující, z dříku a římsy. Tělo dříku lemují po stranách volut...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dolní Věstonice (socha) Na návsi se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha spočívá na masivním jednou odstupňovaném soklu čtvercového půdorysu s výraznými nárožními pilastry, mezi nimiž je mírně vpadlá plocha, která je v dolní části hladká, v horní části je členěná...

velký pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Drnholec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Drnholec (socha) Původní umístění sochy světce na mostu přes řeku Dyji v souvislosti s budováním nové silniční komunikace obcí. Podle místní tradice byla původně umístěna na přemostění řeky, kterému se říkalo tzv. desetimostí o jehož vybudování se měl zasloužit Václav Vojtěch ze Št...

velký pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Holkov
 socha v okrese Český Krumlov
Barokní kamenná plastika sv. Jana Nepomuckého se nachází na jižním okraji obce Holkov na mírném kopečku vedle pole a je obklopena třemi vzrostlými listnatými stromy. Jedná se o velmi hodnotného reprezentanta kamenosochařského umění z první poloviny 18. století, který doklá...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv.Jana Nepomuckého - Hovězí
 socha v okrese Vsetín
Socha svatého Jana Nepomuckého se nachází na náměstí v Hovězí. Pochází z roku 1712. nyní po restaurování. ...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Jaroměř
 socha v okrese Náchod
Cca 50 metrů východně od chrámu sv. Mikuláše se nalézá zajímavá socha sv. Jana Nepomuckého. Nejedná se však o původní dílo, které pocházelo zřejmě z dílny Jiřího Pacáka z období kolem roku 1740. Současná replika je prací Antonína Wagner ze Dvora Králové. Slavnostní vysvěcení obnovené sochy se uskutečnilo dne 17. června 2011. Originální dílo je uloženo v lapidáriu v bastionu č. 1 v Josefově....

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Kámen
 socha v okrese Pelhřimov
Socha sv.Jana Nepomuckého - Kámen (socha) Při cestě do hradu stojí sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého postavený v r. 1703. Světec, kanonizovaný v roce 1721, je zobrazen v obvyklém postoji se svatozáří s pěticí hvězd. Toskánský sloup s římsovou hlavicí vyrůstá z hranolového soklu a je završen plastikou sv. Jana Nepomucké...

velký nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého - Kašperské Hory (socha) Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1861 s replikou dobové závěsné lucerny  se nachází v severovýchodním koutě náměstí. Dílo zřejmě místních sochařů (kameníků) vycházejí i přes časový odstup z osvědčených barokních vzorů. ...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Klentnice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Klentnice (socha) U cesty, na novodobé základně dvojstupňový soklu půdorysu obdélníka, nesoucí sochu sv. Jana Nepomuckého. Sokl je opticky rozdělen na dvě části – dolní mohutnější, je členěna pouze ujmutými rohy a ustupující římsou zvonovnicového tvaru, horní subtilnější č&aac...

stgnace
Socha sv.Jana Nepomuckého - Liboš
 socha v okrese Olomouc
Socha sv.Jana Nepomuckého - Liboš (socha) Socha Jana Nepomuckého, autor neznámý, materiál: pískovec, nesignováno, na prostranství u obecního úřadu. Reliéf dosti zvětralý, socha v dobrém stavu, se zbytky původní polychromie. Monument byl již opravovaný a přesunut několik metrů dále od silnice. Základem monumentu je odstupněn&y...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv.Jana Nepomuckého - Mohelno
 socha v okrese Třebíč
Socha sv.Jana Nepomuckého - Mohelno (socha) K výrazným architektonickým památkám v obci Mohelno patří také socha sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 18. století. ...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Nová Ves
 socha v okrese Brno-venkov
V parku přímo proti Školnímu sportovnímu areálu stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého od novoveského kameníka Mayera. ...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Nový Přerov (socha) Na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Na obdélné základně spočívá sokl opticky rozdělený na dvě části - na hladkou spodní část a tvarově členitější a vyšší horní část. Dolní dvoustupňová část nese oblo...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Ostrovačice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv.Jana Nepomuckého - Ostrovačice (socha) Na obdélné  dvoustupňované základně obdélný sokl s bočními volutovými křídly. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní na přední straně rameno s lucernou. Na soklu tvarovaná podnož s rytým rámem kasulového tvaru na přední straně. V rámu maiuskulní n&a...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Perná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Perná (socha) Na polygonální základně se zaoblenou vyloženou římsou se tyčí jednou odstupňovaná podstava soklu tvaru trojúhelníka s okosenými vrcholy. Půdorys podstavy se promítá do tvaru soklu, který má tři strany širší a tři, nad okosenými plochami, užší. Širš&ia...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Rejštejn
 socha v okrese Klatovy
Socha sv.Jana Nepomuckého - Rejštejn (socha) Rejštejn-náměstí Svobody-socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1883 ...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Samotíšky (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v levé části pozemku ZŠ. ...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Sedlice
 socha v okrese Strakonice
Socha sv.Jana Nepomuckého - Sedlice (socha) Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na architektonizovaném podstavci je datována do druhé poloviny 18. století. Kompozici dotváří kamenná balustráda na čtveercové základně. Socha se nachází uprostřed obce, na náměstí, v parku. Pohledově exponovaná kompozice je cenným dokl...

velký pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Ševětín
 socha v okrese České Budějovice
Socha sv.Jana Nepomuckého - Ševětín (socha) Socha sv.Jana Nepomuckého stojí na náměstí Šimona Lomnického a pochází z roku 1908. ...

obrovský nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého - Starý Rožmitál  (socha) Před 285 lety byla na původním hřbitově, jenž obepínal farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, vztyčena vedle kaplanek socha Jana Nepomuckého. V roce 1729 tak poprvé tento mučedník katolické církve a jeden z patronů české země vítal návštěvníky hřbitov...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Tavíkovice (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého na hranolovém podstavci s volutovými křídly, přesunutá k rybníku Kacíř v obci. Drobný sakrální objekt z 18. století je významným dokladem dobové kamenosochařské práce v regionu. ...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Železnice
 socha v okrese Jičín
Hodnotná barokní sochařská práce z r. 1717 vytvořená v okruhu M. B. Brauna. Ve volné krajině na upravené části farské zahrady, kolem sochy nízká kamenná podezdívka zarovnávající terén, vpředu kovový plůtek. Materiál pískovec (poškozeno povětrnostn&ia...

obrovský nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého -Bělčice
 socha v okrese Strakonice
Socha je datována do roku 1728 v sochařské dílně v Dobré Vodě u Březnice. Sv. Jan Nepomucký je mučedníkem 14. století a patronem Čech. Byl generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, hájící bezvýhradně práva církve proti králi Václavu IV. Byl ...

mírný pokles
Socha sv.Josefa - Židlochovice
 socha v okrese Brno-venkov
Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ...

mírný pokles
Socha sv.Vincence - Starý Smolivec
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha sv.Vincence - Starý Smolivec (socha) Socha ve středu obce stojí před obchodním střediskem. ...

obrovský nárůst
Socha svaté Anny - Dubicko
 socha v okrese Šumperk
Socha svaté Anny v Dubicku na Malé Straně. Vzadu na podstavci je letopočet 1913. ...

obrovský nárůst
Socha Svaté Rodiny - Litobratřice
 socha v okrese Znojmo
Socha Svaté Rodiny - Litobratřice (socha) Socha Svaté Rodiny stoji u silnice do Břežan před usedlosti č.p. 157. Byla vytvořena roku 1718 renovována 1777, zřídit nechali Daniel a Barbara Fischerovi, materiál: vápenec. Asi v roce 1964 těžce poškozena traktorem, trochu zrenovována a popsána česky.  Na podzim roku 2013 provedl Renovaci sochy  František ...

mírný pokles
Socha svaté Trojice - Stěžery
 socha v okrese Hradec Králové
Uprostřed obce stojí socha svaté Trojice od statkáře Řehoře. ...

mírný pokles
Socha Svatého Antonína - Borovnice
 socha v okrese Rychnov nad Kněžnou
Socha z roku 1744 na kamenném trojbokém podstavci stojí na rozcestí v Borovnici. ...

mírný pokles
Socha svatého Antonína Paduánského – Litobratřice (socha) Socha svatého Antonína Paduánského z lasturovaného vápenece je umístěna vpravo u vchodu do kostela. Pochází z roku 1730. Tvůrce sochy je neznámý. Socha je po renovaci ...

střední pokles
Socha svatého Josefa - Litobratřice
 socha v okrese Znojmo
Socha svatého Josefa - Litobratřice (socha) Socha svatého Josefa z lasturovaného vápenece od neznámého tvůrce pochází z roku 1730. Stojí vlevo u vchodu do kostela sv.Jiří. Socha je v současném stavu po renovaci. ...

mírný pokles
Socha TGM - Brno
 socha v okrese Brno-město
Socha TGM - Brno (socha) Součástí úprav Masarykovy university, která proběhla v letech 1998 až 2000, byla před budovou i instalace bronzové plastiky T. G. Masaryka jejímž autorem byl akademický sochař Vincenc Makovský, profesor brněnské techniky a profesor Akademie výtvarných umění v Praze.  ...

střední pokles
HODNOCENÍ
80 %
Kamenná barokní socha Trpícího Krista z roku 1710. Dílo představuje 60 cm vysokou sedící postavu na vysokém dvoukonickém sloupu s volutovou hlavicí a podstavcem se jménem donátora a datací. Vynikající památka místního významu. Socha Bolestného Krista na...

mírný pokles
Socha U Bezhlavého Jana-Malý Kuklík
 socha v okrese Kutná Hora
Socha U Bezhlavého Jana-Malý Kuklík (socha) Na rozcestí mezi obcemi Přítoky a Hořany je barokní pískovcová socha sv. Jana Almužníčka, postavená kutnohorskými jezuity (dílna pátera Bauguta). Na podstavci sochy je znak hrabat Věžníků z Věžník. Socha sama je desítky let bez hlavy, a proto se jí říká „bezhlavý Jan&ldquo...

mírný pokles
Socha Velese - Chotěbuz
 socha v okrese Karviná
Od roku 2012 se nedaleko Rybího domu nachází betonová socha slovanského boha skotu, bohatství a podsvětí. Autorem je známý sochař Michal Olšiak. ...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)