Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Václava - Bohutice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Václava - Bohutice (socha) Socha sv. Václava situovaná u lesní cesty nedaleko hřbitova je cennou ukázkou barokního sochařství z první poloviny 18. století. ...

střední pokles
Socha sv. Václava - Bříšťany
 socha v okrese Jičín
Socha sv. Václava - Bříšťany (socha) Socha sv. Václava pochází z roku 1762. Je umístěna na zeleném pásu u domu č.p. 109. Obnovena byla v roce 1858. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Václava - Cítoliby
 socha v okrese Louny
Pískovcová plastika. Na jednostupňovém fundamentu dvojitý sokl, jehož stěny jsou zdobeny rytým zrcadlem. Muž v knížecím šatu s knížecí korunou na hlavě, v pravé ruce drží korouhev, levou se opírá o štít s reliéfem orlice. Socha dříve stála v Liběšovicí...

mírný pokles
Socha sv. Václava - Drahonice
 socha v okrese Strakonice
Socha světce na vysokém podstavci se nachází na urbanisticky cenném místě na návsi obce Drahonice. Socha je situována na východ od zámku. Barokní kamenná plastika, doklad vývoje sochařství Strakonicku z počátku 18. století. Válcový profilovaný sokl je osazen cihelný...

mírný pokles
Socha sv. Václava - Dřevěnice
 socha v okrese Jičín
Hodnotná barokní skulptura od neznámého umělce, datovaná do r. 1724. Volně stojící při silnici. Materiál - pískovec, barva kamene světlá. Obdélníkový sokl. Dva schody a třetí tvoří zároveň základ. Na mohutném podstavci nad profilovanou římsou je zobrazena v životn&...

mírný pokles
Socha sv. Václava - Heřmanův Městec
 socha v okrese Chrudim
Socha sv. Václava - Heřmanův Městec (socha) Hodnotná vrcholně barokní plastika oblíbeného národního světce, pořízená vrchností jako součást barokní architektonické kompozice náměstíčka před zámeckým průčelím, tvoří kompoziční protějšek sochy sv. Jana Nepomuckého. Socha světce v mírně na...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Václava - Hořepník
 socha v okrese Pelhřimov
Pískovcová socha patrona české země u kostela je kromě projevu vlastenectví, také příkladem dobře zvládnutého kamenického řemesla. Sv. Václav je zobrazen ve zbroji, na mohutném zděném podstavci tvaru kvádru. Světec se levou rukou opírá o štít, v pravé drží vztyčen&...

obrovský nárůst
Socha sv. Václava - Hrabová
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Václava - Hrabová (socha) Socha z roku 1927. Na podstavci text (Sv. Václave kníže náš. Nedej zahynouti nám ni budoucím.) a uveden letopočet (L.P. 1927)...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Socha sv. Václava - Hronov
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Václava - Hronov (socha) Autorem sochy sv. Václava je červenokostelecký sochař Břetislav Kafka (1891 - 1967), více známý jako badatel v oblasti parapsychologie. Pískovcový pomník byl slavnostně vysvěcen v září roku 1940 Msgr. Svatošem, osobním děkanem na Boušíně, a náchodským vikářem za asistence hronov...

obrovský nárůst
Socha sv. Václava - Kamenice nad Lipou
 socha v okrese Pelhřimov
Barokní plastika svatého Václava z mušlového vápence osazená na žulovém podstavci s českými nápisy byla zhotovena v roce 1765 nákladem města. Socha světce je zobrazena jako kníže s korunou na hlavě. V levé ruce drží korouhev, v pravé štít s orlicí. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Václava - Mladějov
 socha v okrese Jičín
Nad zámkem na začátku vrchu Pařízku se nachází socha sv. Václava, která je skryta ve stínu památných lip svobody, které byly vysázeny v r. 1918. Vznikla pravděpodobně v dílně některého z regionálních sochařů mezi lety 1738-1747, kdy Mladějov vlastnila Terezie, manželka s...

velký nárůst
Socha sv. Václava - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v r. 1744 osazená na most. Originál sochy deponované na zámku je od r. 1992 nahrazen odlitkem. Světec v rytířském brnění přidržuje žerď praporce a erb s orlicí. Na hlavě má knížecí korunu. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Václava - Neveklovice
 socha v okrese Mladá Boleslav
Socha stojí v blízkosti chráněných lip a místní kaple. ...

mírný pokles
Socha sv. Václava - Němčičky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Václava v Němčičkách (podle ústní tradice socha sv. Víta, napovídají tomu i atributy světce) je zhotovena z mušlového vápence, pochází z 2.třetiny 18.století, je umístěna na levé straně zdi u kapličky. Je pravděpodobné, že obě sochy nechal v obci Němčičky postavit baron...

mírný pokles
Socha sv. Václava - Police nad Metují
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Václava - Police nad Metují (socha) Na mladším soklu (z roku 1903) osazená barokní socha sv. Václava, přemístěná na stávající místo roku 1903 z Broumova (klášter), je ukázkou barokní sochařské tvorby z období kolem poloviny 18. století.  Socha s podstavcem stojí na dvou schůdcích. Socha ...

velký pokles
Socha sv. Václava - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Pískovcová socha světce pochází z roku 1854. Na hranolovém neogotickém soklu s nárožními sloupky je osazena socha světce v životní velikosti, s tradičním oděvem a korunou. V pravé ruce drží palmovou ratolest, v levé svitek a meč. ...

mírný pokles
Socha sv. Václava - Uhlířské Janovice
 socha v okrese Kutná Hora
Socha sv. Václava na hranolovém podstavci v tradičním pojetí s praporcem s korouhví, štítem s reliéfem orlice a mečem pochazí z roku 1858 od J. Möldnera z Prahy. Obnovena pak roku 1928. Materiál pískovec, kovová část praporce. Na kamenné základně čtvercového půdorysu o dvou stupn...

mírný pokles
Socha sv. Valentina - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Valentina - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

střední pokles
Socha sv. Vavřince - Dolní Adršpach
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Vavřince - Dolní Adršpach (socha) Svatý Vavřinec byl arcijáhenem papeže Sixta II, který byl při velkém pronásledování křesťanů za vlády císaře Valeriána sťat za to, že byl přistižen při mši. Před svou smrtí ale ještě stihnul Vavřincovi svěřit některé drahocennosti. Ten namísto toho, aby je odevzdal městskému prefektovi...

střední pokles
Kvalitní kamenná barokní plastika z roku 1729 postavená vrchností na pohledově exponovaném místě předměstí, představuje doklad zbožnosti a barokního šporkovského urbanismu. Socha je situována východně od zámeckého parku v rozšíření Pokorného ulice na zelen&ea...

střední pokles
Jde o sochařské dílo dobré úrovně. Svou ojedinělostí převyšuje rámec regionu. Socha sv.Vavřince původně stála poblíž zámku. V roce 1848 byla přemístěna na náměstí, odkud byla později přenesena na současné místo. Na hranolovém podstavci s profilovaným soklem a ř&iacu...

mírný pokles
Socha sv. Vavřince - Loukov
 socha v okrese Kroměříž
Ve středu obce na návsi u hlavní komunikace umístěna socha sv. Vavřince. Výškově odstupňovaný sokl je umístěn na kamenném izolovaném dvoustupňovém základě. Podstavec se skládá z paty s vrcholovou oblounovou profilací, středovým hranolovým tělem a ve vrcholu vyloženou profilovanou korun...

mírný pokles
Socha sv. Vavřince - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v roce 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od roku 1992 nahrazen odlitkem. Světec v jáhenské dalmatice se předloktím opírá o rošt. ...

střední pokles
Socha sv. Vavřince - Vavřinec
 socha v okrese Blansko
Socha sv. Vavřince - Vavřinec (socha) Socha sv. Vavřince je umístěna na vyvýšeném místě u hlavní cesty a naproti obchodního domu. ...

obrovský nárůst
Socha ohrazena železným plůtkem z konce 19. stol. Pruty plůtku mají nahoře dekoraci závitů a špice plaménkového zvlněného zakončení, střídavě kratších a delších. Sloupky jsou kamenné, čtyřhranné, nahoře s pyramidovým zakončením. Přední dva sloupky mají čelně vpřed ...

střední pokles
Socha sv. Vendelína - Bolíkovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Vendelína - Bolíkovice (socha) Pozdně barokní sochařské dílo představuje sv. Vendelína, patrona pastýřů a sedláků. Světec stojící na čtyřbokém tvarovaném soklu s aliančním znakem je oděný v dobový šat s volně přehozeným pláštěm, na hlavě má široký klobouk. U nohou mu leží ovečka. ...

mírný pokles
Socha sv. Vendelína - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Vendelína - Hrotovice (socha) Kvalitně provedená barokní plastika sv. Vendelína pocházející z druhé čtvrtiny 18. století je dílem sochaře Kašpara Obera. Dynamicky ztvárněná postava oděná do prostého šatu zobrazuje světce jako pastýře s holí, kloboukem a ležící ovečkou po svém boku. Baro...

mírný pokles
Socha sv. Vendelína - Němčičky
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Vendelína, jako ochránce rolníků a pastýřů, pochází z roku 1746. Celá léta stála na rozcestí silnice do Mikulovic s odbočením na Němčičky. V roce 2002 byla socha ukradena a podařilo se ji objevit v Galerii Palais ve Vídni. Ve spolupráci s policii byla socha opět vrácena do Němčiček a se so...

mírný pokles
Socha sv. Vendelína - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Vendelína - Rešice (socha) Kvalitní rokoková socha obvyklého ikonografikého pojetí, jedna ze souboru sedmi soch, tvořících památkově hodnotný celek spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. ...

velký pokles
Socha sv. Vendelína - Strenice
 socha v okrese Mladá Boleslav
Rokokové sochařské dílo pochází ze třetí čtvrtiny 18. století. Socha sv. Vendelína je situována nad obcí při jihovýchodním okraji obce na křižovatce silnic na Březno a Niměřice ve Velkých Horkách nedaleko bývalého nádraží. Pískovcová socha o celkové ...

mírný pokles
Socha sv. Vincence Ferrerského - Hrádek (socha) Na hranolovém ořímsovaném a ze stran vykrojeném soklu stojící socha světce v podživotní velikosti, doplněná postavou andílka. Barokní dílo z 1. poloviny 18. století. Socha je umístěna před zámkem na vysokém podstavci. Podstavec má předstouplý sokl s oblounovou římsou. Ve...

velký nárůst
Socha sv. Vojtěcha - Manětín
 socha v okrese Plzeň-sever
Na hranolovém soklu s nápisem a chronogramem 1767 stojí socha světce v životní velikosti. Staticky pojatá socha z údobí pozdního baroka od manětínského sochaře Václava Ondřeje Herschera. Pískovcová socha v nadživotní velikosti na cestě z Manětína do Nečtin. Na nízkém hladk&eacu...

mírný pokles
Socha sv. Vojtěcha - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Socha sv. Vojtěcha je umístěna na severní straně kostela sv. Václava.  ...

střední pokles
Socha sv.- Kutná Hora
 socha v okrese Kutná Hora
Socha sv..Jana Nepomuckého - Budišov
 socha v okrese Třebíč
Socha sv..Jana Nepomuckého - Budišov (socha) Vysoce hodnotná barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého situovaná v prostoru náměstí je dílem třebíčského sochaře Štěpána Pagana z r. 1726. Na ořímsovaném podstavci spočívá vápencová plastika světce v obvyklém ikonografickém pojetí s krucifixem a knihou. ...

mírný pokles
Socha sv.Ambrože - Mladošovice
 socha v okrese České Budějovice
Socha sv.Floriána - Březí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Floriána - Březí (socha) Kamenná sochařská práce z roku 1893, jedinečná svým lidovým pojetím, jejíž hodnotu zvyšuje datace i uvedení jmen donátorů. Původně byla socha polychromována. V zatáčce silnice, která vede kolem požární zbrojnice a vytváří trojúhelníkový výběže...

mírný pokles
Socha sv.Jáchyma - Židlochovice
 socha v okrese Brno-venkov
Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)