Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 281-300 z 555 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Maršov (torzo)

Torzo sochy sv. Jana Nepomuckého zemského patrona z r. 1880, poškozené povodní v r. 1897 je situováno před objektem obecního úřadu v levé opěrné zdi řeky Úpy, cca 70 cm nad její hladinou. Ve sisle lícované zdi složené z lomových nepravidelných kamenů s cementovými spárami je v horní části osazen pískovcový segmentový oblouk s ko...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Planá
 socha v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století se nachází na náměstí. Na žulovém soklu s volutovými křídly je umístěna socha v obvyklém postoji, poněkud statického dojmu. Ve středu postamentu je vtesána pěticípá hvězda. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Významná barokní sochařská práce z 1. poloviny 18. stol., která se původně nacházela u mostu přes místní říčku. Socha stojí na kvádrovém trojstupňovém podstavci ohraničeném částečně balustrádovou ohrádkou. Nad sochou ční kovový ochranný přístřešek. Socha sv. Jana Nepomuckého na pilíři je situována u komunikace v N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hraběšice (socha)

Samostatně na okraji louky a u vodního příkopu stojící socha zhotovená z maletínského pískovce, vysoká cca 2,5 m; plint má rozměry 110x100 cm. Na masivním hranolovém hladkém soklu stojí postament se subtilnějším hranolovým hladkým soklem, dřík je na přední straně ozdoben reliéfem jazyka lemovaného svatozáří a obláčky, ř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrádek (socha)

Na travnaté ploše v obci u křižovatky se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha je umístěná na vysokém bohatě tvarovaném soklu, který je chráněn kovovou ohrádkou. Sokl obdélného půdorysu se opticky člení na dvě části. Dolní část má stěny zdobené vpadlými rámy s ornamentálními vzory a je ukončena oblounovou římsou. Horn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
bez fotografie

Vysoce kvalitní sochařské dílo netradiční ikonografické kompozice je dílem sochaře Kašpara Obera z roku 1735. Sousoší umístěné na hranolovém soklu s volutovými křídly zachycuje sv. Jana Nepomuckého sklánějícího se ke kříži, který mu podává malý putti. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrotovice
 socha v okrese Třebíč
bez fotografie

Výtvarně hodnotná barokní plastika sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18 století je osazená na ořímsovaném hranolovém podstavci esteticky dotváří parkově upravené prostranství ulice. Světec oděný v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě svírá v levé ruce velký krucifix. RESTAUROVÁNÍ - 2015 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušovany nad Jevišovkou (socha)

Na okraji travnaté plochy před hřbitovem se nelézá socha sv. Jana Nepomuckého. Na novodobé čtvercové základně se zvedá čtyřboký sokl, jehož stěny zdobí obdélné vpadliny s ujmutými rohy. Na čelní straně je plocha vpadliny vyplněna reliéfem aliančního erbu. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Na soklu, na čtvercovém plintu, spočívá socha sv. Jana ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušovany nad Jevišovkou (socha)

Před hrušovanským hřbitovem je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která dříve stávala u cukrovaru. Na novodobé čtvercové základně se zvedá čtyřboký sokl se zvonovnicovou patkou, ukončený vyloženou profilovanou římsou. Stěny soklu jsou členěny rytým rámem redukovaného kasulového tvaru. Na čelní straně je vpadlý rám stejného tvaru dekorovan&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Hrušovany nad Jevišovkou (socha)

Tradičně ztvárněná socha sv. Jana Nepomuckého s aliančním znakem Michaela Antonína Althana a jeho manželky Marie Františky Esterházy je ukázkou kvalitní vrcholně barokní kamenosochařské práce.Na novodobém masivním čtyřbokém soklu s vyloženou římsou a čelní stranou zdobenou aliančním erbem ze staršího soklu je umístěna socha sv. Jana Nepomucké...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Ivančice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Ivančice (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého z 20. let 18. století, jejímž autorem je třebíčský sochař Štěpán Pagan, stojí na křižovatce cest západně od centra města a je hodnotnou uměleckou památkou barokní doby. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jaroslavice (socha)

Na zámeckém vrchu u cesty se nachází kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na bohatě zdobeném soklu. Ze čtvercové zapuštěné základny vyrůstá čtyřboký členěný sokl s projmutými rohy. Z hladké patky vyrůstá střední část soklu, nad patkou rozšířená, jejíž čelní stranu pod římsou zdobí alianční erb, pod nímž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jarošov nad Nežárkou
 socha v okrese Jindřichův Hradec
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jarošov nad Nežárkou (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého ( nyní je umístěna na schodech ke kostelu sv. Prokopa) pochází z roku 1719. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jemnice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jemnice (socha)

Barokní socha z roku 1715 dynamicky znázorňuje sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti stojícího na tvarovaném čtyřbokém soklu. Světec je oděn v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě a s kamenným křížem v náručí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jemnice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jemnice (socha)

Na náměstí Svobody, před kostelem sv. Stanislava, je situovaná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti, stojí na dvojitém čtyřbokém tvarovaném podstavci. Světec je oděn v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě. V náruči drží kamenný kříž s mučednickou ratolestí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jevišovka (socha)

Na travnaté ploše u kostela se nachází bohatě tvarovaný sokl se sochou sv. Jana Nepomuckéhoz roku 1741 od Ignáce Lengelachera. Dolní část s ujmutými rohy a s konvexně tvarovanou střední partií je ukončena ústupkem zvonovnicového tvaru. Na ní dosedá štíhlejší část soklu, také konvexně tvarovaná ve střední ose, se segmentově vypja...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jihlava
 socha v okrese Jihlava
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jihlava (socha)

Pozdně barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého pocházející z konce 18. století je situována poblíž mostu přes říčku Jihlávku. Na hranolovém soklu spočívá v nedávné době zrestaurovaná socha světce v podživotní velikosti držící v náručí kamenný krucifix. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Kamenice
 socha v okrese Jičín
bez fotografie

Barokní socha zemského patrona v balustrovém ohrazení, architektonický akcent na návsi nevelké obce. Pískovcový pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého stojí u křižovatky na návsi v osadě Kamenice. Kamenný čtvercový fundament o rozměru 2 m ze sesazených pískovcových plochých desek s kamennými kvádrovými sloupky oplocení v počtu 4 ks (o r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Půvabná a výrazně situovaná zděná kaplička s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého pochází z období kolem poloviny 18. století. Čtvercová, do tří stran otevřená kaplička chrání kvalitní polychromovanou plastiku světce v obvyklém ikonografickém provedení. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Kardašova Řečice
 socha v okrese Jindřichův Hradec
Socha sv. Jana Nepomuckého - Kardašova Řečice (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v Kardašově Řečici u hlavní komunikace, u prodejny Jednoty COOP. Na kamenném odstupněném podstavci stojí světec oděný v tradičním kněžském rouchu. Původně byla na nároží domu čp. 180 v úrovni 1. patra, po zboření domu přenesena. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, max - 28,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze