Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 557 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Socha sv. Jana Evangelisty - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha sv. Jana Evangelisty - Hrádek (socha)

Socha sv. Jana Evangelisty je součást sousoší Ukřižování, umístěného v areálu kostela. Na levé straně kříže (heraldicky) stojí postava světce zobrazená v mírném úklonu. Ruce drží sepjaté ohnuté v lokti před hrudí a hlavou se otáčí ke kříži. Je oděn do šatu, jehož rozevlátá draperie spirálovitě obtáčí ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Socha sv. Jana Křtitele - Malín
 socha v okrese Kutná Hora
Socha sv. Jana Křtitele - Malín (socha)

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomucké - Moravské Bránice (socha)

Před místním hřbitovem stojí socha svatého Jana Nepomuckého. Je to drobná skulptura na nápadně masivním zděném soklu vznikla v polovině 18. století a je odnotnou venkovskou barokní památkou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckéh - Pavlov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckéh - Pavlov (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého byla přenesena z Mušova ke hřbitovu v Pavlově. Na jednoduché čtvercové základně ukončené ústupkem spočívá nízký robustnější pilíř. Dřík pilíře je zdobený vpadlinami tvaru vertikálně orientovaným obdélníků vyplňujících téměř celou plochu. Pilíř je ukončen vyloženou profilovanou římsou neso...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Boršice
 socha v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kamenná skulptura z let 1798-1808, situovaná na návsi. Pískovcová socha světce v lehce podživotní velikosti stojící na vysokém soklu o čtvercové základně. Sokl má ve spodní části mohutnou polštářově tvarovanou římsu, v horní části završen bohatě profilovanou římsou. Na přední straně soklu kartuš s nápisem a chronogramem: s....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Klasicistní litinová figura světce na ornamentálně zdobeném historizujícím podstavci datovaná rokem 1872 je cenným dokladem vývoje ikonografického ztvárnění světce a také kvality a záběru produkce blanenských železáren. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
bez fotografie

Na architektonicky bohatě tvarovaném a reliéfně zdobeném podstavci oživuje krajinu v předpolí zámku výrazně umístěná dynamická rustikální figura světce. Půvabná skulpturální památka a zajímavý doklad života nepomucenského kultu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský pokles
bez fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1860, v blízkosti farního kostela, je hodnotnou kamenosochařskou prací s doznívajícími barokními reminiscencemi. Na novodobém soklu je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého (v podživotní velikosti), s obvyklými atributy a v běžném církevním rouchu, ve strnulém postoji, v obou rukou svírá velký kříž, hlava s kanovnick...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Kokory
 socha v okrese Přerov
bez fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1861 stojí na zatravněné ploše nedaleko ZŠ. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Socha je situována necelý 1 km severovýchodně od intravilánu Louňovic, těsně u severního konce mostu přes Blanici. Plnoplasticky pojednaná socha, vytesaná z červeného pískovce, je vyvedena v mírně nadživotní velikosti v tradičním postoji. Materiálem profilovaného podstavce je zřejmě žula. Na stěnách dříku jsou ryté rámce s vykrojenými rohy. Na západn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Malé Březno
 socha v okrese nezařazeno
bez fotografie

Socha z roku 1728 má zaoblený sokl, na jehož přední stěně je nápisová kartuše s datací. Světec je zobrazený tradičním způsobem, výraznými prvky je zvlněný dolní okraj rochety a pravá ruka, držící biret. Provedení sochy má dobrou uměleckou kvalitu. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na kamenné desce s širším horním okrajem,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Manětín
 socha v okrese Plzeň-sever
bez fotografie

Na trojbokém vysokém a bohatě zdobeném soklu postavena socha sv. Jana Nepomuckého. Transfer z vojenského prostoru Doupov. Dobrá pozdně barokní práce neznámého sochaře z okolí Karlových Varů. U silnice proti kostelu sv. Barbory stojí žulová plastika světce v životní velikosti. Na vysokém tříbokém pískovcovém hranolovém soklu s volutovými kř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Moravské Budějovice (socha)

Pozdně barokní skulptura světce v životní velikosti s typickými atributy je provedena z mušlového vápence. Plastika spočívající na kamenném soklu s rytou datací 1796 je osazena na jihovýchodním nároží mostního zábradlí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Osvětimany
 socha v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kamenná skulptura sv.Jana Nepomuckého pochází z roku 1731 a je situovaná ve středu obce Osvětimany. Na jednostupňové čtvercové základně stojící čtyřboký sokl, ve spodní části polštářovitě vypouklý. Stěny soklu členěny rytými rámy redukovaného kasulového tvaru. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž je tvarovaná pod...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Socha je umístěna před domem č.p. 41 a v blízkosti zámku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého -  Rybníky (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého obvyklé ikonografie z 1. poloviny 18. století je umístěna na mladším klasicistním soklu (patrně z roku 1805). Historická kamenná skulptura je dokladem dobové kamenosochařské práce a důležitým drobným sakrálním prvkem v obci. Skulptura náročnějších forem s ojedinělým staročeským nápisem dotváří prostran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Strenice
 socha v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Barokní socha z poloviny 18. století. Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází ve středu obce při silnici za mostkem na levém břehu potoka před požární zbrojnicí. Pískovcová socha světce, celková výška asi 4 m. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Umělecky hodnotná barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721 esteticky dotváří parkově upravené prostranství náměstí. Figura světce v životní velikosti ztvárněná v tradičním ikonografickém pojetí je osazena na čtyřbokém soklu s tesaným reliéfem erbu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Voznice
 socha v okrese Příbram
bez fotografie

Barokní ikonograficky nezvyklá kvalitní barokní skulptura v méně obvyklém zobrazení klečícího světce. Časově lze sochu vročit do 1. poloviny 18. století. Socha, orientovaná čelem k východu, stojí při jv. cípu Velkého rybníka u mostku přes rybniční výpusť na vysokém srázném skalnatém břehu pod dnešní úrovní silnice...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

V roce 2009 se dokončilo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a na základě povolení o přemístění byla socha umístěna v centru obce u kapličky. Osazena byla rekonstrukce sochy a torzo původní sochy bylo umístěno v budově obecního úřadu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 28,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze