Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
Socha sv. Jana Nepomuckého - Našiměřice (socha) Drobná sakrální skulptura z poloviny 18. století je cenným dokladem kvalitní sochařské produkce jižní Moravy a významnou památkou v obci. ...

mírný nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Nechanice
 socha v okrese Hradec Králové
Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého osazená na netradičním bohatě reliéfně zdobeném a členěném sloupovitém podstavci tvoří výrazný dominantní prvek prostoru Malého náměstí. Na osmiboké plošině sestavené ze starších kamenných k...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Novosedly
 socha v okrese Strakonice
Kolorovaná litinová socha sv. Jana Nepomuckého je postavena na kamenném soklu na mostě č. 172-03, situovaného v extravilánu západně od obce, na hlavní silnici II. třídy ze Štěchovic do Katovic. Most přemosťuje bezejmennou vodoteč, která na severní straně mostu je rozšířena do malého rybn&iacu...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Obořiště
 socha v okrese Příbram
Socha, orientovaná čelem k J, je umístěna na sev. okraji nástupního prostranství před vých. průčelím kostela sv. Josefa u ohradní zdi bývalé paulínské klášterní zahrady napravo od brány pod košatou lípou (druhá symetricky z druhé strany díla vysazen&a...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Odrovice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Odrovice (socha) Hodnotná skulptura z roku 1772 od moravského sochaře Ondřeje Schweigla s architektonicky zajímavě utvářeným soklem s kamennou balustrovou ohrádkou. Drobný objekt je ukázkou barokní kamenosochařské produkce a dokladem kultu světce. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Osečany
 socha v okrese Příbram
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je situována na křižovatce cest v jižní části obce Osečany. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pavlov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pavlov (socha) Ve výklenku kostela se nachází socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném soklu. Sokl předstupuje před rovinu fasády rozšířenou patkou a římsovou hlavicí. Na čelní straně je vyrytý kapitální nápis. Na soklu spočívá socha sv. Jana Nepomuckého na nízkém čtvercov&e...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Peruc
 socha v okrese Louny
Socha sv. Jana Nepomuckého byla přemístěna do blízkosti kostela sv. Petra a Pavla. Na jednoduchém kvádrovém fundamentu dvojitý nižší sokl. Na něm reliéf letopočtu MDCCCLVII (1857), zezadu signatura: Platzer. Postava světce v kanovnickém rouchu není dynamická. Prostovlasý Jan drží zlacenou pal...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podivín
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podivín (socha) Rokoková sochařská práce z třetí čtvrtiny 18. století, oživující přilehlé prostranství. Na čtvercové dvoustupňové podnoži je mohutný hranolový podstavec s hranolovou základnou se splavelem, hranolovým dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným. Dřík je člen...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pohořelice
 socha v okrese Brno-venkov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pohořelice (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti na čtyřbokém soklu z první třetiny 18. století. Je důležitým dokladem kultu světce a příkladem barokní kamenosochařské produkce. ...

stgnace
Socha sv. Jana Nepomuckého - Police nad Metují (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitním příkladem pozdně barokní sochařské tvorby ve východních Čechách. Socha stojí v ohybu cesty u kamenné balustrády, tvořící původně zábradlí mostu nad náhonem. Na masivním třídílném soklu, jehož střed je vyvý&scaro...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Polička
 socha v okrese Svitavy
Socha sv. Jana Nepomuckého - Polička (socha) Barokní svatojánská socha z r. 1727 od předního regionálního sochaře J.F.Pacáka, na hodnotném architektonizovaném podstavci je součástí sochařské výzdoby náměstí, vhodně dotvářející průčelí radnice. Socha je součástí sochařské výzdoby n...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Popice
 socha v okrese Znojmo
Velmi kvalitní, sochařsky bravurně zpracovaná vrcholně barokní socha světce a podstavec představuje významný sakrální prvek historické kulturní krajiny na okraji sídla. U silnice mezi Popicemi a Konicemi se nachází kvalitní barokní socha sv. Jan Nepomuckého na bohatě tvarovaném soklu....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Postřelmov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Jana Nepomuckého - Postřelmov (socha) POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Velmi kvalitní barokní sochařské dílo s neobyčejnou ikonografií sv. Jana Nepomuckého. Zapsáno do státního seznamu před r.1988 Památkou od : 3.5.1958 Číslo rejstříku ÚSKP : 17350/8-2146 Přemístěno z p. č. 644/1 Samostatně stojící, cca 3,8 ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Socha sv. Jana Nepomuckého - Prachomety
 socha v okrese Karlovy Vary
Plastika vznikla patrně v některé z místních dílen v době kolem roku 1800. Světec je zde zobrazen v obvyklé ikonografii, jako kanovník s biretem na hlavě a krucifixem v ruce. Socha je zhotovena z pískovce. Hranolový hladký sokl na čtvercové základně, s patkou a profilovanou vyloženou rovnou římsou nese niž&scaro...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Praha 2
 socha v okrese Praha hl.m.
Socha sv. Jana Nepomuckého - Praha 2 (socha) Socha se nachází v Karlachových sadech. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pšánky
 socha v okrese Hradec Králové
Socha stojí ve středu obce. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Puklice
 socha v okrese Jihlava
Socha sv. Jana Nepomuckého - Puklice (socha) Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence pocházející z doby kolem pol. 18. století výtvarně oživuje prostranství návsi. Světce ztvárněného v životní velikosti s krucifixem v náručí doprovází postava andílka držícího mučednickou ra...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Předín
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Předín (socha) Kvalitní pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého datovaná do roku 1858 spočívá na konkávně tvarovaném čtyřbokém soklu osazeném na kamenné zídce. Staticky pojatá figura světce s krucifixem v náručí je oděna v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě. V roce 1963 prob...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Přestavlky
 socha v okrese Plzeň-jih
Zlidovělá socha sv. Jana Nepomuckého stávala původně u křižovatky před zámkem, odkud byla z původního místa přenesena ke kostelu sv.Petra a Pavla, ke hřbitovní bráně, osazena na nový a z cihel vyzděný podstavec. Rustikální kamenná plastika na hranolovém cihelném ořímsovaném podn...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Přeštice
 socha v okrese Plzeň-jih
Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna u mostu přes řeku Úhlavu v  severovýchodní části městyse Přeštice. ...

mírný pokles
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci s volutami z 2. pol. 18. století je významnou drobnou sakrální skulpturou a památkou v obci. Socha stojí při komunikaci na Znojmo před domovní zástavbou umístěn na čtvercové podnoži hranolový sokl se sochou sv. Jana Nepomuckého. Sokl je vybaven bočn&ia...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Rácovice
 socha v okrese Třebíč
Rustikální barokní sochařské dílo pocházející z druhé třetiny 18. století je situováno na západním okraji obce naproti Rácovickému rybníku. Na dvoudílném soklu s erby spočívá polychromovaná skulptura světce v nadživotní velikosti s tradičn&iacu...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Radnice
 socha v okrese Rokycany
Socha Jana Nepomuckého byla postavena nákladem Ludmily C. z Kupervaldu v roce 1727. Jde o hodnotné datované barokní sochařské dílo osazené v prostoru radnického náměstí. Kvalitně zpracovaná plastika světce v běžném ikonografickém pojetí osazena na architektonizovaném podstavci s n&aacu...

střední nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Šaplava
 socha v okrese Hradec Králové
Socha sv. Jana Nepomuckého byla vystavěna na náklady tehdejšího obyvatele obce p. Bučka. Vysvěcena byla chomutickým knězem Janem Chmelíčkem a v roce 2006 byla vyhlášena kulturní památkou. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec (socha) Socha sv. Jan Nepomuckého se nachází u cesty ze Sedlce do Mikulova. Na vyšší základně čtvercového půdorysu je umístěný sokl s hladkou patkou, která výžlabkem přechází v dřík, zdobený na všech stranách vpadlými rámy s ujmutými rohy a ukončený vy...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec (socha) Barokní skulptura obvyklého ikonografického pojetí přesunutá na prostranství před kostelem a umístěná na nový podstavec. Na konkávně probraném soklu směrem nahoru se mírně rozšiřujícím je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Světec stojí v mírném kontrapost...

střední pokles
Velmi kvalitní socha z roku 1715, připisovaná Janu Brokofovi či jeho synovi Michalu Janu Brokofovi, působící harmonickými proporcemi a kvalitní tvarovou modelací. Typické zpodobnění sv.Jana Nepomuckého, kompozičně odpovídající soše tohoto světce z Karlova mostu, v různých variantách mn...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sloup
 socha v okrese Blansko
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sloup (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na křižovatce ve středu obce v blízkosti Hotelu stará škola. Barokní socha pochází z roku 1712. ...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na severní straně kostela sv, Václava. ...

velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Slup
 socha v okrese Znojmo
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 je situována na prostranství před Obecním úřadem ve Slupi. Na čtvercové základně stojí bohatě dekorovaný podstavec složený ze střední hranolové části, k níž ze dvou pohledově bočních stran přiléhají boční voluty, kter&...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Smolotely
 socha v okrese Příbram
Socha ve středu obce. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Soběslav (socha) Barokní socha sv. Jana Nepomuckého od kameníka Šebastiana Steyerera, na architektonizovaném podstavci, je datována do roku 1728. Socha světce v životní velikosti je provedena v tradičním zobrazení. Socha v životní velikosti na podstavci se nachází na křižovatce ulic Wilsonova a Mrázkova u čp. 148. Socha sv...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stará Říše (socha) Kvalitně zpracovaná socha významného českého světce zobrazena v netradiční podobě bez obvyklých atributů (jediné atributy jsou kanovnické roucho s biretem a obroučka z hvězd) dokládá řemeslný um i další vývoj a podobu nepomucenského typu v 19. století. Socha sv. Jana Nepomuckéh...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stárkov
 socha v okrese Náchod
Socha sv. Jana Nepomuckého je příkladem přetrvávání a běžného používání pozdně barokního tvarosloví v sochařské tvorbě regionu ještě i v samém závěru 18. století. Na mohutné základně s konvexní čelní stěnou s oblounovou římsičkou stojí masivn&...

obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stařeč
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stařeč (socha) Výrazně poškozená pozdně barokní socha neznámého světce s uraženou hlavou a pravou rukou se nachází při hlavní silnici poblíž železničního přejezdu. Figura světce držící v levé ruce otevřenou knihu spočívá na hruškovitě vydutém soklu s tesaným erbem.  Dru...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stařečka
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stařečka (socha) Barokní socha českého světce je výrazně situována ve svažitém nároží ulic ve výklenku zkoseného nároží domu čp. 209. V těsném sousedství přilehlého domu situovaný zděný odstupňovaný podstavec obdélného půdorysu je na přední straně členěn propadlým čtv...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Štěkeň
 socha v okrese Strakonice
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého postavená na architektonizovaném barokním podstavci byla zhotovena roku 1725. Světec v tradičním zobrazení. Socha se nachází v zámeckém parku, naproti farní budově čp. 87, při západním okraji obce. ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Stěžery
 socha v okrese Hradec Králové
V parkové úpravě na místě zrušeného hřbitova před kostelem sv. Marka stojí vrcholně barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděli. ...

velký nárůst

    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)