Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Feldekovský zámek - Unhošť
 zámek v okrese Kladno
Malý barokní zámeček. ...

střední pokles
Felixburk
 zřícenina zámku v okrese Chomutov
Vznikl roku 1576, definitivně dokončen roku 1588 na podnět Bohuslava Felixe z Lobkovic. Rozsáhlá čtyřkřídlá stavba se štíhlou čtyřpatrovou věží na jížním nároží. Fasáda zdobena sgrafitovou rustikou. Malířská výzdoba Paula Heidenreicha. Výjevy lidských činností, jejichž aktéry byli zajíci. Roku 1874 rozprodány krovy i jiné dřevěné části. Dodnes se nedochovaly téměř žádné pozůstatky kromě nepatrného...

mírný pokles
Ferdinandsko - Březina
 zámek v okrese Vyškov
Postavený v polovině 18. století olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem Troyerem. Jako lovecký zámek sloužil do roku 1948....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Frejnštejn
 zřícenina hradu v okrese Znojmo
Frejnštejn (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Frejnštejn, který společně s Cornštejnem měl podpořit obranu královského hradu Bítova, leží několik kilometrů od něho proti proudu v místech, kde již končí vzdutí vranovské přehrady. Dodnes se zachovaly jen zbytky opevnění, brány, věže, hradní kaple a paláce. Frejnštejn se po husitských válkách stal sídlem loupeživého rytíře a tak byl v 15. století obležen moravskými stavy, dobyt a...

střední nárůst
Freudenstein
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Freudenstein (zřícenina hradu) Zřicenina hradu Freudenstein Na úzkém hřebenu kopce mezi cestou Vrbno - Andělská Hora, katastrální území Vrbno. Leží zbytky hradní zříceniny z období pravděpodobně kolem poloviny 13. století. Písemné zprávy chybějí, sloužil k ochraně hranic Moravy a zanikl v polovině 14. století po vybudování hradu Fürstenwaldu u Vrbna pod Pradědem. V roce 1579 byl již hrad zříceninou. Hrad Freudenstein byl založe...

mírný pokles
Frumštejn
 zaniklý hrad v okrese Plzeň-sever
Frumštejn (zaniklý hrad) Terénní relikty (mohutný příkop, val, reliéfní pozůstatky) po hradu pravděpodobně z počátku 14. stol. v nevýrazné poloze nedaleko Hunčic. Poprvé se připomíná r. 1357, r. 1467 byl dobyt královským vojskem Jiřího z Poděbrad, jako pustý se v pramenech poprvé uvádí r. 1520, kdy jej prodal Jan z Gutšteina jako "zámek pustý Frusstein"....

velký nárůst
Frýdlant
 hrad a zámek v okrese Liberec
Frýdlant (hrad a zámek) Frýdlant patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Čechách. Areál představuje velmi cenné spojení dvou architektonických útvarů - středověkého hradu a renesančního zámku. Vznik hradu Frýdlant spadá do poloviny 13. století. Jeho prvními majiteli byli Ronov...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Frýdštejn
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou
Frýdštejn (zřícenina hradu) Tichý hrade dávné minulostijak jsi kdysi nádherou se skvěljak jsi hrdě do výsostido dalekých končin českých zřelNyní hrdost tvoje odpočíváv zříceninách hradu pohřbenaoko pláče když se k tobě díváduše truchlí bolem zemdlena Skalní hrad Frýdštejn patří mezi architektonicky nejzajímavější památky na Jablonecku v Libereckém kraji. Nachází se na okraji Vranovského hřebenu, asi 3 kilometry od Malé Skál...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Fryštát
 zámek v okrese Karviná
Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát doc...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
40
Fulnek
 zámek v okrese Nový Jičín
Zámecký komplex leží na trojúhelném ostrohu protáhlého návrší severovýchodně od historického jádra města. Skládá se ze dvou částí - z Horního zámku a mladšího, tzv. Dolního zámku. Jeho dnešní podoba je výsledkem složitého stavebního vývoje. Na místě zámku stál hrad patrně již ve 13. století, první písemnou zmínku o něm nacházíme k roku 1372. Stopy nejstarší stavební fáze se dochovaly ve zdivu skle...

mírný pokles
HODNOCENÍ
35 %
Fulštejn
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Fulštejn (zřícenina hradu) Hrad založen v polovině 13. století Herbortem z Fulmu; z té doby nejjižnější část dnešního hradního areálu (přední a zadní hrad). Jádrem byl zadní hrad, v jehož severní části stála okrouhlá věž chránící bránu a v jižní při hradbě palác. Později, snad na přelomu 13. a 14. století, byl hrad rozšířen směrem k severu o 2 předhradí chráněná valy a příkopy. Od roku 1437 v majetku Supů z Fulštejna, roku ...

střední pokles
HODNOCENÍ
40 %
Fürstenvalde
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Zbytky přemyslovského hradu Fürstenvalde najdete na Zámecké hoře, která se vypíná nad západním okrajem města Vrbna pod Pradědem v nadmořské výšce cca 800 metrů nad mořem v bývalém okrese Bruntál. Hrad byl pravděpodobně vybudován ve 14. století, přesněji kolem roku 1348. Kolem roku 1421 v době rakousko-uherských válek zničen. Kolem celé Zámecké hory vede červeně značená naučná stezka. Do dnešního...

mírný pokles
Fürstenwald
 zřícenina hradu v okrese Bruntál
Fürstenwald (zřícenina hradu) Hrad zbudovali v 1. polovině 14. století opavští Přemyslovci k ochraně západní části opavského knížectví, snad náhradou za starší Freudenštejn. Poprvé doložen rokem 1348, po roce 1377 jej získala opolská knížata, roku 1397 připadl zpět opavským Přemyslovcům. Zanikl v některé z válek 15. století, nejspíš za vpádu vojsk Matyáše Korvína počátkem 70. let....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Grabštejn
 hrad v okrese Liberec
Grabštejn (hrad) Hrad Grabštejn - Hrad a zámek Grabštejn stojí na strmém ostrohu nedaleko údolí řeky Lužické Nisy v místech, kde tok řeky opouští hornatou krajinu severočeského pohraničí a poté i Čechy. O tom, kdy byl původní hrad Grafenštejn založen, dodnes nepanuje mezi historiky shoda. Jisté však je, že se zde ve 2.polovině 13.století, v době vlády Přemysla Otakara II, objevují purkrabí z Donína, pánové na Graf...

střední pokles
Habrovany
 tvrz, zámek v okrese Vyškov
Tvrz z poloviny 14. století zničena v husitských válkách. V 2. poloviny 15. století obnovena a v polovině 16. století přestavěna Dubčanskými ze Zdenína v patrový renesanční zámek, který v letech 1635 - 1773 náležel jezuitům. V roku 1825 přestavěn do dnešní podoby rodem Herringů....

mírný pokles
Hajany
 zámek v okrese Brno-venkov
Zámeček byl postaven koncem 18. století rodem Smetanů, sídlem velkostatkářů byl až do roku 1945. Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu s krátkým bočním křídlem. Exteriéry zámku byly přestavěny. Do padesátých let byla na statku malá věž. ...

střední pokles
Haluzice
 hradiště v okrese Kroměříž
Již nepříliš výrazné, ale stále patrné reliéfní pozůstatky tvrze, leží na klesajícím výběžku, několik metrů nad železniční tratí, asi 500 m jižně od zastávky Haluzice. Místo je díky pracím při stavbě železnice částečně porušené. Je potřeba upozornit n...

mírný pokles
Hamrštejn
 zřícenina hradu v okrese Liberec
Hamrštejn (zřícenina hradu) Rozsáhlá zřícenina hradu nad Lužickou Nisou nedaleko Liberce. Hrad postavený na skalním ostrohu nad řekou v 1. pol. 14. stol. chránil obchodní stezku z Liberce do Žitavy, železné hamry pod ním, jedny z nejstarších v Čechách, a doly na vzácné kovy, které zůstaly v provozu až do pol. 18. stol. Poprvé se připomíná r. 1357, r. 1433 hrad dobyli a obsadili husité, po následných majetkových sporech byl o...

obrovský nárůst
Hanspaulka - Praha 6
 letohrádek v okrese Praha hl.m.
Hanspaulka - Praha 6 (letohrádek) Hans Paul Hipmann postavil po roce 1733 velké obytné stavení Hanspaulský letohrádek. Jedná se o jednopatrovou budovu, která prošla přestavbami v letech 1823 až 1834 a v 19. století. Letohrádek je veřejnosti nepřístupný....

střední pokles
Hardegg - Rakousko
 hrad v okrese * Rakousko
Hardegg - Rakousko (hrad) Úzké kotlině mocně vévodí hrad Hardegg. Na základě archeologických výzkumů bylo prokázáno, že byla hradní vyvýšenina osídlena již od 10. století. První písemný záznam s názvem hradu se objevil poprvé kolem roku 1145 spolu se zmínkou o jistém O...

střední pokles
Hartenberg - Hřebeny
 zřícenina hradu v okrese nezařazeno
Zříceniny barokně přestavěného gotického hradu Hartenberk stojí na ostrohu nad osadou Hřebeny na Sokolovsku. Z původního hradu a mladšího barokního zámku se dochovala věž s hrazeným parkánem, torzo paláce, zbytky sklepů a dalších budov. Zajímavostí je ve skále vytesaná 40...

stgnace
CENA OD
30
Hartenštejn - Bochov
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Hartenštejn - Bochov (zřícenina hradu) Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je uváděn od roku 1609. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb....

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Hasištejn
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Hasištejn (zřícenina hradu) Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn z německého Hassenstein. Doba vzniku není sice písemně doložena, ale za to ji dostatečně dokumentuje jak skladba hradu, tak jeho architektonická forma.Založen při důležitém hraničním přechodu při tzv. Kralupské cestě z Čech na ...

střední pokles
Hausberg - Kraslice
 zřícenina hradu v okrese Sokolov
Hrad nad říčkou Svatavou, zvaný též Greslein, doložen r. 1272 jako královské léno. Dobyt r. 1412 jako sídlo loupežníků, podruhé vypálen za bojů proti Jiřímu z Poděbrad. Po polovině 16. stol. sídlo přeneseno do Kraslic, hrad opuštěn a rozebrán na stavební materiál. Na vrchu Hradi&scaron...

mírný pokles
Hazlov
 zřícenina hradu, zámek v okrese Cheb
Hazlov (zřícenina hradu, zámek) Vystaven po roce 1200 (první zmínka roku 1224) a až do roku 1501 patřil pánům z Hazlova. Dále velmi často měnil majitele, ale stále sloužil jako sídlo a byl několikrát přestavován. ...

mírný pokles
Helfenburk
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Helfenburk (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na pískovcovém skalním ostrohu v lesích u Úštěku, v neobvyklé poloze uprostřed zalesněného údolí. Hrad založen jako skalní v 1. pol. 14. stol., r. 1375 jej koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimě a po r. 1380 přestavěl jeho nástupce Jan z Jenštejna. V bouřlivých dobách husitských válek útočiště arcibiskupa, poté přešel do šlechtických rukou. Obydlen zůstal ještě téměř po celé ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
70 %
Helfenburk u Bavorova
 zřícenina hradu v okrese Strakonice
Helfenburk u Bavorova (zřícenina hradu) Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené asi necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají  rozsáhlé  zbytky  gotického  hradu.  Hrad  byl  založen  čtyřmi bratry z Rožmberka v II. polovině 14.století. Zakládací listinu datovanou 21.května roku...

mírný pokles
HODNOCENÍ
28 %
Helfštejn - Helfštýn, Helfenštejn
 zřícenina hradu v okrese Přerov
Helfštejn - Helfštýn, Helfenštejn (zřícenina hradu) Mohutné zříceniny hradu nad levým břehem Bečvy nedaleko Lipníka nad Bečvou. Jeden z nejrozsáhlejších evropských hradů a největší moravský patří k našim nejvýznamnějším hradním objektům, přestože se nikdy nedostal do rukou krále. Založen byl na počátku 14. stol., nově opevněn kolem r. 1480 a dále upravován v průběhu 16. stol. Za 30-leté války odolal dánským i švédským vojskům, r. 1656 byl však pobo...

mírný pokles
HODNOCENÍ
96 %
Heraltice
 zaniklá tvrz v okrese Třebíč
Tvrz pánů z Heraltic se nacházela v prostorách “Panského dvora” a její části byly ještě v roce 1790 značné, později byly rozkopány a rozvezeny takže zůstaly drobné fragmenty sklepení a opevnění. ...

velký nárůst
Heřmanovice
 zámek v okrese Bruntál
Historické zprávy chybějí. Tvrziště zaniklo po rozšíření lomu. Patrová renesanční budova z 16. století byla sídlem zdejších rychtářů, jejichž majetek měl charakter lenního rytířského statku....

střední nárůst
Heřmanův Městec
 tvrz, zámek v okrese Chrudim
Heřmanův Městec (tvrz, zámek) Původní gotická tvrz ze 14. století, zčásti použití v polovině 16. století při stavbě renesančního zámku. Zámek rozšířen kolem roku 1630 Jetřichem Janem Berkou z Dubé. Čtyřkřídlá zámecká stavba s ústředním dvorem, vzniklá zásadní přestavbou za J....

střední pokles
Himlštejn
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Himlštejn (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Himlštejn se nachází u obce Stráž nad Ohří na vrchu Nebesa 634 m n m. První zmínky o hradu jsou z roku 1434, kdy se písemné prameny zmiňují o majetku Viléma z Liburku. Od roku 1528 se stal majetkem rodu Šliků, přestal být obyván a spustl. Do dnešních dnů se z hra...

mírný pokles
Hlavnice
 zámek v okrese Opava
Klasicistický objekt postavili v roce 1792 Renardové, snad v místech staršího sídla. V letech 1886 - 1945 náležel Bayerům z Bayersburgu....

velký pokles
Hlavňovice
 zámek v okrese Klatovy
Založen v 17. století Kocy z Dobrše, kterým patřil až do 20. století....

obrovský nárůst
Hlinsko
 hr v okrese Přerov
Hlízov
 zámek v okrese Kutná Hora
Hlízov (zámek) Samotný zámek stojí v komplexu empírových budov bývalého dvora. Jedná se o jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou vrcholící drobnou věžičkou. Ze severní strany zámku vystupuje kněžiště zámecké kaple. Nyní je zámek od zemědělsk&eac...

mírný pokles
Hluboká nad Vltavou -
 zámek v okrese České Budějovice
Hluboká nad Vltavou - (zámek) Původně královský hrad ze 13. století prošel několika stavebními úpravami, ale teprve přestavba z let 1840 - 1871 mu vtiskla jeho známou novogotickou podobu. Někdejší rezidence knížecí rodiny Schwarzenbergů má 11 věží a 140 místností, z nichž jsou některé přístupné veřejnosti. Bývalá jízdárna, stáje a kočárovny byly v polovině 20. století upraveny na Alšovu jihočeskou galerii se stálou expozicí j...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Hluboký
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Hluboký (zřícenina hradu) Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem získal roku 1351 král Karel IV. Věnoval ho svému bratrovi – markraběti Janu Jindřichovi. Majitele měnil ještě několikrát – 1382 jej získali páni z Kravař a poté roku 1418 Tvorkovští z Tvorkova. V této době zde byla husitská po...

střední nárůst
HODNOCENÍ
80 %
Hluboš
 zámek v okrese Příbram
Původně barokní zámek byl postaven na místě tvze roku 1546. V průběhu 19. století byl rozšířen a upraven v duchu pseudorenesance. V roce 1920-21 zde trávil určitý čas T. G. Masaryk. Budovu zámku obklopuje rozhlehlý park, který byl od roku 1800 významným arboretem a botanickou zahradou, jednou z nejstar&sca...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %

    Strana: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)