Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 141-160 z 1970 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Cetechovice
 zámek v okrese Kroměříž
bez fotografie

Cetechovický zámek je postaven na místě někdejší vodní tvrze. Ta je připomínána již v roce 1482. Její přestavbou a rozšířením vznikl základ nynějšího zámku. První úpravy provedl Karel Antonín Zeller z Rosenthalu v letech 1682 až 1685. Barokně byl zámek přebudován za Josefa Antonína Mayera z Mayerswaldu v letech 1731 - 1738. V roce 1739 přechází zámek do vlastnictví Antonína Arnolda z Petřvaldu. Ten provedl největší úpravy, když zámek přestavěl v jednoduchou čtvercovou budovu s malým vnitřním nád...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Cetkovice
 zámek v okrese Blansko
bez fotografie

Zámek se nachází v těsné blízkosti kostelu. Pozdně barokní stavbu vybudoval v 70. letech 18. století poslední opat kláštera Hradisko u Olomouce Pavel Ferdinand Václavík jako letní sídlo hradišťských opatů. Po zrušení kláštera v roce 1784 zámek změněn na faru....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chanovice
 zámek v okrese Klatovy
bez fotografie

Na tomto místě stávala dříve gotická tvrz ze 14. století. Od 15. století jí měli ve vlastnictví Chanovští z Dlouhé Vsi, kteří tuto tvrz několikrát upravovali. Chánovští tvrz vlastnili až do roku 1717, kdy ji koupili Rumerskichové, kteří nechali tvrz přestavět na barokní zámek. Od roku 1811 patřily Chanovice rodině Becherů, za kterých byl celý zámecký areál upraven prakticky do dnešní podoby....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Charvátská Nová Ves - Apollonův chrám (zámek)

Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Kdysi stál kousek odsud Chrám Múz, který zdobila sochařská díla sochaře Josefa Kliebera. Když byl Chrám Můz zrušen, byly sochy převezeny do nově postaveného zámečku zasvěcenému antickému bohu Appolonovi.  Chrám boha slunce pochází z roku 1817 a je dílem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
CENA OD
25
střední pokles
Cheb
 hrad v okrese Cheb
Cheb (hrad)

Na místě dnešního hradu se předpokládá starší slovanské osídlení, které zde trvalo až do počátku 12 století. Někdy během 12. století se Chebska zmocnil rod hrabat z Vohburgu a připojil je k severní bavorské marce. Vohburgové také patrně vybudovali v Chebu první kamenný hrad, doložený archeologicky. Významně se do historie hradu zapsal císař Friedrich I. Barbarosa (1125-26 až 1190) - zařadil jej mezi skupinu tzv. falcí, které navštěvoval s dvorem při svých pravidelných inspekčních cestách po něme...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Chlum
 zřícenina hradu v okrese Kroměříž
bez fotografie

Hrad postavili v 2. polovině 14. století páni z Kunštátu, zanikl v 1. polovině 15. století. Skládal se z předhradí (severní část) a vlastního hradu, oddělených dosud zachovanými příkopy. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chlumec nad Cidlinou
 zámek v okrese Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou (zámek)

Nejvýznamnější dominantu Chlumce nad Cidlinou - zámek Karlova Koruna - dal postavit jako své reprezentační sídlo hrabě František Ferdinand Kinský, nejvyšší kancléř a lovčí Království českého, v letech 1721-1723. Plány vypracoval Giovanni Santini-Aichl, jeden z nejvýznamnějších barokních architektů tehdejší doby a podle nich stavbu vedl další ze známých stavitelů vrcholného baroka F. M. Kaňka. Zámek, který dodnes tvoří výraznou a zdaleka viditelnou dominantu polabské krajiny, byl od počátku využ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Chlumín
 tvrz, zámek v okrese Mělník
Chlumín (tvrz, zámek)

Malý zámeček s dnes již zchátralým hospodářským dvorem byl postavený rytířem Kyšperským z Vřesovic na místě staré zpustlé tvrze. V desetiletích po roce 1634 se na Chlumínském zámku vystřídalo několik vlastníků, kteří však zámek neužívali, a proto pustl. Rovněž v městečku zůstalo po třicetileté válce mnoho domů neobývaných a propadajících zkáze a trvalo dlouho, než byly znovu obydleny. Na přelomu 17. a 18. století byl zámek barokně přestavěn Údrčskými z Údrče. V přízemí i patře byl a prolomena da...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Chocenice
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Nynějšímu zámku předcházela tvrz, kterou koncem 17. století vystřídala stavba zámku, upravovaná ještě v 19. a 20. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Choceň
 zámek v okrese Ústí nad Orlicí
bez fotografie

Renesanční, postavený v letech 1562 - 1574 Zikmundem ze Šelmberka, roku 1646 vydrancován Švédy, několikrát vyhořel a upravován, dnešní podoba vznikla po roce 1829, pseudogotická kaple přistavěna v roce 1850. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chocomyšl
 zámek v okrese Domažlice
bez fotografie

Zámek vznikl renesanční přestavbou původní gotické tvrze. Další výraznější úpravy provedli Černínové podle návrhu Františka Kaňky v roce 1720. Po dokončení vznikl lovecký zámeček. V roce 1778 objekt vyhořel a ještě v témže roce začala výstavba nového zámku. Z finančních důvodů však nebyla stavba realizována v pln&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chodovský zámek - Praha-Chodov
 zámek v okrese Praha hl.m.
Chodovský zámek - Praha-Chodov (zámek)

Připomíná se už roku 1185 jako majetek vyšehradské kapituly. Zpustošena ve třicetileté válce, další přestavby jí daly funkci zámečku. Vznikl v letech 1676 - 1728 v době, kdy ho vlastnili benetiktini. V 19. století doplněny klasicistní arkády....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chodský hrad - Domažlice
 hrad v okrese Domažlice
Chodský hrad - Domažlice (hrad)

Chodský hrad v Domažlicích, dnes Muzeum Chodska, založený společně s městem českým králem Přemyslem Otakarem II. Z původního středověkého hradu, kde sídlil královský purkrabí, chodský rychtář a zasedal chodský soud, se zachovala pouze štíhlá válcová věž. Po velkém požáru v srpnu 1592 zůstal hrad zpustošený a v troskách. Barokn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Cholina
 tvrz v okrese Olomouc
Cholina (tvrz)

Cholina-tvrz Z konce 13. stol. je znám Adam z Choliny z rodu pánů ze Žerotína. Adam z Choliny založil nedaleko Ptení strážní hrad Stražiště(Grumberkg) a tvrz v Konici po níž se potom psal. V r. 1376 prodal Adamův syn Sulík z Konice ves Cholinu Bohuši ze Slavoňova. Bohušův syn Bernard Hert, man olomuckého biskupa se stal kolem r. 1370 purkrabím na Mírově. V r. 1430 se vdova po Bohu&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Choltice
 zámek v okrese Pardubice
bez fotografie

Zámek ve stylu ranného baroka byl podle dochovaných pramenů dostavěn kolem roku 1680. Datum zahájení stavby není přesně známo. Nový zámek vyrostl na ruinách starého zámku, který byl zcel zchátralý a neobyvatelný. Podle návrhu Luca di Rossi z Pisy měl mít podobu čtverce, jehož tři strany měly tvořit budovy a severní, volná strana, měla být uzavřena mohutnou mříží. Středem celé stavby měla být uprostřed jižního křídla vestavěná kaple. Nedostatek finančních prostředků nedovolil stavbu dokončit, v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Chomutov
 zámek v okrese Chomutov
bez fotografie

Město vzniklo v 1. polovině 13. století, roku 1252 přešlo do majetku řádu německých rytířů, kteří tu založili velkou komendu na způsob hradu. Roku 1411 opět v majetku panovníka, který město dával do zástavy. Roku 1421 město a komenda dobyty husity a dočasně obsazeny, za Valdenburků komenda obnovena a roku 1488 za Beneše z Veitmile přestavěna na pozdně gotické sídlo. Počátkem 16. století renesanční úpravy, ale nedostavěná budova roku 1523 nebo 1525 vyhořela, opět obnovena Šebestiánem z Veitmile. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Choryně
 tvrz, zámek v okrese Vsetín
bez fotografie

Až dosud se mělo zato, že byl postaven roku 1573 za Václava z Ledské. Ve skutečnosti byl obytný a správní objekt, v němž se zdržovala vrchnost, ještě v březnu roku 1654 tvrzí. Kdo nechal tvrz přewtavět na zámek se zatím přesně neví. Počátkem 19. století za Jana Forgáče byla zámku dána nynější podobal Roku 1882 byl kardinálem Fürstenberkem zřízen v bývalém zámku choryňských pánů klášter kongregace sester sv. Kříže. V současnosti najdeme v choryňském klášteře starší řeholní sestry....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Choteč
 zámek v okrese Jičín
bez fotografie

Původní tvrz byla představiteli pavlánského kláštera v Nové Pace v roce 1750 upravena na barokní zámeček. Po zrušení řádu v roce 1789 byl zámek novorenesančně upraven na faru. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Chotěboř
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Chotěboř (zámek)

Raně barokní zámek Chotěboř s prvky italské architektury stojí ve stejnojmenném městě, 14 km od Havlíčkova Brodu. Na místě dnešního zámku stávala původně tvrz, která byla pravděpodobně zničena požárem z roku 1692. Nový majitel Vilém Leopold Kinský se pak rozhodl postavit na místě zničené tvrze nové honosnější sídlo. Stavba proběhla přev&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chotoviny
 zámek v okrese Tábor
bez fotografie

obrovský nárůst


    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, max - 99,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze