Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Čeladná
 zaniklý hrad v okrese Frýdek-Místek
zbytky opevní na konci skalnaté ostrožny nad Čeladenkou. ...

střední pokles
Čelákovice
 tvrz v okrese Praha-východ
Čelákovice (tvrz) Venkovské šlechtické sídlo. V době hradištní zde stávala dřevěná tvrz na kamenné podezdívce. Kolem roku 1300 byla postavena zděná patrová budova, roku 1730 snížena a opatřená mansardovou střechou. Na konci 15. století byla tvrz rozšířena o severní patrový trak...

mírný nárůst
Čepička
 hrad zřícenina v okrese Brno-venkov
Čepička (hrad zřícenina) Na zalesněné výšině zvané Čepička asi 1 km západně nad klášterem Porta coeli jsou zachovány zbytky středověkého opevnění, postaveného pány z Pern­štejna ve 2. čtvrtině 15. století jako opevněný bod na zabraném klášterním panství po jeho vyplenění husity. Dva okružní příkopy s valy obklopovaly ústřední plošinu s dřevěnou zástavbou a se zbytky kamenné hradby ~ baštou. Stavba však nebyla nikdy dokonč...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Černá
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Zámek uprostřed vsi postavili v 2. polovině 16. století Chroustenčtí z Malovar. Po Bílé hoře jako konfiskát připadl Collaltům. Ti zámek změnili v sídlo správy panství, sami zde však nepobývali. Na počátku 18. století byl upraven barokně....

mírný pokles
Černá Voda
 zámek v okrese Jeseník
Zámek postavili počátkem 17. století Mikuschové, po roce 1794 nejznámější z majitelů byli Šternberkové...

velký pokles
Černíkovice
 zámek v okrese Rychnov nad Kněžnou
Původně renesanční tvrz z 2. poloviny 16. století, rozšířená barokně v 17. a 18. století, přestavěná v letech 1822 - 1825 J. Kochem pro Františka Antonína Libštejnského z Kolovrat v empírový zámek....

mírný pokles
Černvír
 zaniklý hrad v okrese Brno-venkov
O hradě Černvíru existuje minimum písemných zpráv. Černvírský hrad stával na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. V jeho severní části stávala pozdně románská dvouapsidová svatyně, která však zřejmě nebyla přímo součástí hradního areálu. Hrad sám se vypínal v jejím bezprostředním sousedství v jižní, nejvyšší části ostrohu. Nálezy keramiky situují jeho založení do druhé poloviny třináctého stolet...

střední pokles
HODNOCENÍ
70 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Čertův hrádek
 zaniklý hrad v okrese Jihlava
Pozůstatky po skalním hradě ve vrcholové poloze nad Rohoznou...

mírný pokles
Čertův Hrádek u Okluk
 zřícenina hradu v okrese Prostějov
Čertův Hrádek u Okluk (zřícenina hradu) Čertův hrádek v malé osadě Okluky, byl postaven na přelomu 13. a 14. stol.. Postaven byl zřejmě při začátcích kolonizace Drahanské vrchoviny. Majitelé hradu a jeho původní název nejsou známi. O pustém hradu se píše již r.1512. Samotný hrad využil ostrožny nad říčkou Oklukou (Hloučelou) v místech nad soutokem malého potůčku od kopce Starého Hradiska, kde bylo obrovské keltské hradiště. Dnes je p...

mírný pokles
Čertův hrádek – Olomučany
 zřícenina hradu v okrese Blansko
Výrazné pozůstatky po hradu blízko Olomučan na Blanensku. Podle keramických nálezů existoval již ve 2. pol. 13. stol., první zmínka o něm pochází z r. 1346. Zanikl nejspíš za husitských válek nebo krátce před nimi, naposledy r. 1437 se připomíná Jan Bidlo z Olomučan. Dochovaly se fragmenty zdiva paláce a věže (pravděpodobně čtverhranné nebo válcové s břitem) a další reliéfní pozůstatky. Tradice ...

mírný pokles
Červená Lhota
 tvrz v okrese Olomouc
Červená Lhota (tvrz) Červená Lhota - tvrz Již v r.1407 na zdejší tvrzi sídlili bratři Vítek a Zdislav ze Lhoty zvané Czervena. Po Vítkovi držel ves v letech 1408-1416 Petr Stupec a v r. 1490 je znám Jiří ze Lhoty, jenž měl podíly také na Řimicích a Hrabech. Koncem 15. stol. byla tvrz pustá. Po smrti Jiřího ze Lhoty prodali r. 1502 poručníci jeho panství Červenou Lhotu se dvorem a pustou tvrzí Albrechtovi Rohovládu z B...

střední nárůst
Červená Lhota
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Červená Lhota (zámek) Zámek Červená Lhota leží v jižních Čechách, zhruba 20 kilometrů od Jindřichova Hradce, stojí uprostřed rybníka na pevném skalnatém ostrově. Existenci původní tvrze na místě nynějšího zámku předpokládáme někdy od poloviny 14. století. Prvním písemným pramene...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Červená Řečice
 hrad, zámek v okrese Pelhřimov
Renesanční zámek vznikl po roce 1535 přestavbou původního hradu, který připomíná válcová hláska. Od 12. století do roku 1948 (s výjimkou asi dvousetletého období od husitských válek do bitvy na Bílé hoře) patřil hrad s okolním panstvím pražským biskupům.&nbs...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Červené Janovice
 zámek v okrese Kutná Hora
Postaven roku 1660 na místě blatné tvrze ze 14. století....

velký nárůst
Červené Pečky
 tvrz, zámek v okrese Kolín
Červené Pečky (tvrz, zámek) Postaven na místě tvrze koncem 17. století, upravován v polovině 18. století, nová věž přistavěna roku 1863. Zámek rodiny Hrubých z Jelení byl postaven v 17. století na místě původní tvrze. Náleží k němu budova pivovaru, zámecký park v anglickém stylu s mnohými vzácnými stromy starými více jak 150 let. Největší slávu zažíval zámecký park na přelomu 19. a 20. století. Díky zálibě majitele barona B...

stgnace
Červenka
 zámek v okrese Olomouc
Roku 1847 nechal Maxmilián Habsburský vystavět u nádraží pozdně empírový zámek. Jde o obdélnou dvoupatrovou budovu s mansardovou střechou. V roce 1859 ji prodal řádu redemptoristů, kteří budovu přestavěli v klášter. Jako klášter zámek sloužil až do roku 1949. Později byl upraven na domov...

velký pokles
Červený Hrádek
 tvrz v okrese Jindřichův Hradec
Červený Hrádek - Jirkov
 zámek v okrese Chomutov
Červený Hrádek - Jirkov (zámek) Původně zde stával malý hrad, založený okolo roku 1415 rodem Kraa, zvaný nejdříve Borek. O něco později, po nájezdech husitů, byl opraven a podle nové barvy fasády dostal jméno Červený hrádek. Stavba neznámé podoby byla několikrát upravována, za třicetileté války vydrancov&aacut...

obrovský nárůst
Červený Hrádek - Poděhusy
 hrad, zámek v okrese Kolín
Červený Hrádek - Poděhusy (hrad, zámek) Malý hrad na návrší nad Bečvárkou nedaleko Zásmuk vznikl na konci 13. stol. V některých pramenech je později označován jako tvrz. R. 1564, kdy byl už zřejmě přebudován na renesanční zámek, byl podle popisu opevněn valy a příkopy a vybaven padacím mostem. Po poškození saským vojskem r. ...

obrovský nárůst
Červený hrádek - Sedlčany
 hrad, zámek v okrese Příbram
O Hrádku se píše roku 1400 Heřmanem z Landštejna. Dalšími majiteli byli Břekovcové z Ostromeče (v 15. a 16. století) a páni z Vrtby. Po požáru roku 1675 byla tvrz počátkem 18. století přestavěna, romanticky upravena za Mladotů ze Solopysk roku 1844 a koncem 19. století J. Kotěrou. Středověká tvrz, přestavěná renesančně, barokně a novodobě v zámek. Mohutná stavba složitějšího půdorysu, v podstatě ...

mírný pokles
Červený Kámen - Slovensko
 hrad v okrese * Slovensko
Rozsáhlý hrad původně ze 14. století. Do dnešní podoby upraven ve století 16. Na hradě je unikátní větrací systém a dochovaná lékárna ze 17. století. [SK] V panoráme Malých Karpát je pôsobivá silueta masívnej blokovej hmoty hradu Červený Kameň, ktorý patril do sústavy pohraničných hradov niekdajšieho Uhorska. Už v 13. storočí sa objekt spomýna ako kráľovský hrad. Po roku 1945 na hrade zhromaždil...

střední nárůst
Červený Újezdec
 zámek v okrese Písek
Červený Újezdec (zámek) Červený Újezdec Osada poprvé uváděna v písemných pramenech pod názvem Újezd v r. 1323. Patřila ke hradu Zvíkov až do roku 1612. Panství získali Švamberkové a dnešní renesanční sídlo s dvorcem postavili postupně v letech 1554 - 1572. Poslední majitelka z rodu prodala ves, dvůr i pivovar rytíři Dětřichu z Gemersheimu na Bzí. Švamberský panský dvůr tvoří hospodářské budovy seskupené kolem rozlehlého ...

velký pokles
Česká Kamenice
 zámek v okrese Děčín
Vartemberský zámek Zámek dal postavit Prokop z Vartemberka krátce poté, co zdejší panství koupil od Salhausenů (1535). Roku 1614 město kupuje Radslav Vchynský (Kinský), roku 1619 je zdědi jeho synovec Vilém a dal postavit jižní křídlo. Po jeho zavraždění v Chebu (1634) získal zámek Jan Oktavián Kinský z chlumecké větve. Kinští pak drželi zdejší panství až do roku 1945. V zámku byla umístěna správa...

mírný pokles
Česká Lípa, Lipý
 hrad, zámek v okrese Česká Lípa
V 2. polovině 13. století založen Častolovem nebo Chvalem z rodu Ronovců (nazývajícím se nadále z Lipé) vodní hrad Lipý. Nejznámějším držitelem byl Jindřich z Lipé, který výrazně ovlivňoval politické dělení v prvních třech desetiletích 13. století. Po něm až do poloviny 17. století v majetku Berků z Dubé. V 16. století vodní hrad přestavován v renesanční zámek s dvoupatrovým palácem pokrytým psaní...

mírný pokles
Český Krumlov
 zámek v okrese Český Krumlov
Český Krumlov (zámek) Skalnaté návrší, které vybíhá vysoko nad koryto řeky Vltavy, bylo osídleno dávno před vznikem nestarších částí dnešního hradu a zámku. Prvotní osídlení zámeckého návrší pochází z doby bronzové. Původní gotický hrad založili někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z větví mocného rodu Vítkovců s erbovním znakem pětilisté růže. Po vymření pánů z Krumlova v roce 1302 zdědili hrad příbuzní Rožmb...

stgnace
Český Rudolec
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Český Rudolec (zámek) Původně vodní tvrz, později přestavěna na renesanční zámek a po požáru v polovině 19. století zámek přestavěn majiteli rodu Picchioni ve stylu tudorovské novogotiky ( Malá Hluboká). Dnešní majitel Pragoprojekt, a.s. hodlá zámek zrekonstruovat do původní podoby pro rozvoj turistického ruchu a rozsáhlejší společenskou potřebu. ...

velký pokles
Český Šternberk
 hrad v okrese Benešov
Český Šternberk (hrad) Historie a současnost Již déle než 760 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu hrad ČESKÝ ŠTERNBERK, nazvaný kdysi romantickým básníkem perlou Posázaví. Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle dobové zvyklosti poněmčovat názvy, tedy Sternberg - Šternberk. Odtud se datuje i nový přídomek rodu Sternbergů a jeho erb s osmicípou hvězdou. Je poz...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
95 %
CENA OD
125
Čestín
 zámek v okrese Kutná Hora
V letech 1575-1582 byl Adamem Slavatou z Chlumu vystavěn pětikřídlý renesanční zámek. Avšak v 19. století musela být tři křídla stržena, a tak se do dnešního dne dochovalo jen severní křídlo a část středního, pokrytého sgrafity a se zazděnými arkádami.  Po roce 1945 b...

střední pokles
Egerberk – Lestkov
 zřícenina hradu v okrese Chomutov
Egerberk – Lestkov (zřícenina hradu) Na prostředním ze tří vrchů nad vsí Lestkov u Klášterce nad Ohří zříceniny gotického hradu, postaveného zřejmě na konci 13. stol. nebo pravděpodobněji na počátku 14. stol.; poprvé se připomíná r. 1317. Razantně přestavěn byl na konci 14. stol., opuštěn koncem 16. stol. poté, co si jeho majitel založil pod hradem na pravém břehu Ohře zámek Felixburk. – Jméno hradu je odvozeno od německého pojmenová...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Čičva
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Čimelice
 zámek v okrese Písek
Čimelice (zámek) Tvrz s panstvím byla až do poloviny 15. století "ušlechtilým manstvím" královské komory. Roku 1460 držel Čimelice královský prokurátor Jan Tluksa z Vrábí, v 16. století je měli Deymové (Dejm, Dým) ze Stříteže a roku 1688 se dostaly rodu Bissingenů z Bissingen, kteří vystavěli z&...

velký pokles
Čížkovice
 zámek v okrese Litoměřice
Na místě starší dolní tvrze (rok 1276 Čáslav) vystavěn v letech 1658 - 1665 barokní zámek, později upravovaný. Do počátku 19. století dochovány příkopy. ...

velký nárůst
Čížov
 tvrziště v okrese Jihlava
Zbytky tvrziště v zaniklé středověké osadě. Tvrz není v písemných pramenech přímo doložena, ves se připomíná od roku 1358, zanikla i s tvrzí po roce 1466. ...

velký nárůst
Čížová
 zámek v okrese Písek
Tvrz postavili roku 1560 Dejmové se Střítěže. Po nich sídlil na tvrzi Lorecký ze Lkouše, který byl roku 1571 se syny Adamem a Zdeňkem pro útisk poddaných zavražděn. Čin provedl šamonický rychtář Petr Dulík a dvě děvečky. Všichni tři byli v Blatné umučeni....

velký nárůst
Čkyně
 zámek v okrese Prachatice
Až do 16. století. Čkyně v majetku Bozděchů ze Čkyně. Na místě staršího barokního objektu byl v 19. století postavený pseudogotický zámek. ...

mírný pokles
Emin zámeček - Šanov
 zámek v okrese Znojmo
Emin zámeček - Šanov (zámek) Tento zámek byl postaven roku 1882 v novobarokním slohu velkostatkářem Edvardem Khuenem Belasim, velkým milovníkem umění a tehdejším majitelem hrušovanského panství. Dnes je zde umístěna příspěvková organizace, která poskytuje služby sociální péče klientům, kteř&iacu...

střední pokles
Engelsberg
 zřícenina hradu v okrese Zlín
Hrad nazýván též Engelsberg, Sehrad a Tetov. Vznikl na sklonku 13. století, jeho 1. držiteli byli páni z Engelsberga, na přelomu 14. a 15. století náležel Cimburkům, v 40. letech 15. století loupeživému Pankráci ze sv. Mikuláše, od roku 1474 Landštejnům, kteří jej připojili k Novému Světlovu ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
40 %
Falkenstein - Rakousko
 zřícenina hradu v okrese * Rakousko
Falkenstein - Rakousko (zřícenina hradu) Falkenstein je vinařská obec nad kterou ční zřícenina stejnojmenného hradu. Hrad byl vybudován v 11. století a stejně jako některé další byl dobyt Švédy během 30. leté války. Švédi hrad dokonce na 15 měsíců obsadili. Osudným se však hradu stali jeho majitelé. Ti hr...

střední pokles
Falkenštejn
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Hrad vznikl patrně již koncem 13. století na ochranu České stezky do Lužice. První zmínka až k roku 1395, od roku 1406 majetek Berků z Dubé a později Vantemberků; v roce 1444 obléhán a poškozen, po polovině 15. století opuštěn. V době romantismu oblíbený cíl výletníků, v roce 1852 prozkoumán a upraven přístup....

mírný pokles

    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)