Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Vlastějovice
 zámek v okrese Kutná Hora
Vlastějovice (zámek) V polovině 16. století zde byla postavena tvrz. Na konci 17. století přestavěna hrabětem Bernardem Věžníkem na barokní zámek s kaplí sv. Maří Magdaleny na severní straně. Správa panství byla přenesena do Křivsoudova. ...

střední nárůst
Vlčatín
 hr v okrese Třebíč
Vlčice
 zámek v okrese Trutnov
Pravděpodobně začátkem 16. století byla za Maltitzů původní vodní tvrz přestavěna na renesanční zámek. Další držitel panství, rod Schaffgotschů, jej nechal v roce 1829 empírově přestavět a v této podobě se dochoval dodnes. Po roce 1945 zámek využíval zemědělský podnik, část parku sloužil...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vlčnov
 hr v okrese Uherské Hradiště
Vlkava
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Zámek byl postaven roku 1736. ...

mírný pokles
Vlksice
 tvrz v okrese Písek
Jedná se o patrovou obdélnou budovu nacházející se hned u hlavní silnice. V patře se dochovala síň s křížovou hřebínkovou klenbou, původní zaklenutí je i v přízemních místnostech. Na vnějších zdech tvrze i na ohradní zdi dvora, který na ni navazuje, jsou zbytky sgrafitov&...

mírný nárůst
Vnorovy
 hr v okrese Hodonín
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vodice
 zámek v okrese Tábor
Vodice (zámek) Z původní tvrze z let 1560 - 1571 roku 1638 vybudován raně barokní zámek....

mírný pokles
Vodní tvrz - Křepenice
 tvrz v okrese Příbram
Mimořádně hodnotný areál "venkovské vily" renesančního velmože. Stavba s výraznou hmotovou a architektonickou kompozicí s kvalitní výzdobou interiéru. V roce 1584 si rybníkář Jakub Krčín postavil tuto renesanční vodní tvrz. Vzorem mu tehdy byl zámek Kratochvíle v Jižn&iacu...

velký nárůst
Vodní tvrz - Jeseník
 tvrz v okrese Jeseník
Vodní tvrz - Jeseník (tvrz) Vodní tvrz Popis: dvoupatrová budova s kameným mostem přes bývalý vodní příkop. Gotická vodní tvrz, přeměněná v 18. stol. na zámek. Dnes sídlo vlastivědného muzea přibližujícího historii, přírodu a tradici lázeňství Jesenicka. Uvniř je umístěno muzeum zabýva...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Vodní tvrz - Popovice
 tvrz v okrese Benešov
Západně od kostela v Popovicích stojí při mlýnském rybníku, jehož voda jindy příkopy okolo tvrze nadýmala, stavení v 18. století přestavěné. Skládá se ze tří křídel přiléhajících k sobě tupými úhly a zadní stranu skrovného dvora uzaví...

mírný pokles
Vodní tvrziště - Údrč
 tvrziště v okrese Karlovy Vary
Vohančice
 tvrz, zámek v okrese Brno-venkov
dejší tvrz se připomíná poprvé až rokem 1573. Koncem 16. století ji Pergarové z Pergu přestavěli v nevelký renesanční dvoukřídlý zámek (půdorys písmene L). V 2. polovině 17. století rod de Castro nechal k původnímu zámku připojit barokní patrovou budovu rovněž na půdorysu písmene L. V roce 1701 získalo zámek město Brno, budova se stala obydlím hospodářského úředníka a hospodářskou budovou. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Vojkov
 zámek v okrese Benešov
Vojnice
 zámek v okrese Strakonice
Při jihozápadním okraji obce se nachází rozlehlý areál zámku včetně hospodářských budov a přilehlého parku. Jednopatrová budova zámku má na sebe dvě kolmá křídla a nachází se na severu. Na jihu a na východě jsou hospodářské budovy. Na sever od zámku s...

velký nárůst
Vojšice
 hr v okrese Hodonín
Vojtěška - Praha 1
 letohrádek v okrese Praha hl.m.
Vojtěška - Praha 1 (letohrádek) V klášterní zahradě v Břevnově stojí letohrádek Vojtěška s kaplí. Klenba kaple je raně gotická, v 17. a 18. století přestavovaná. Konečná podoba letohrádku je z roku 1722 až 1725. ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Volenov
 hr v okrese Uherské Hradiště
Volfartice
 tvrz v okrese Česká Lípa
Volyně
 tvrz v okrese Strakonice
Volyně (tvrz) Dvoupatrový palácový objekt postavený v první polovině 14. století jako purkrabské sídlo na místě starší stavby, jejíž základy sahají až do 13. století, byl přestavěný v 18. století na sýpku. Fasády z lomového kamene neomítnuty, dochovány konst...

stgnace
HODNOCENÍ
10 %
Vrabinec - Vrábník
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Vrabinec - Vrábník (zřícenina hradu) Zbytky hradu na vysoké, obtížně přístupné čedičové skále u Těchlovic. Původně zde snad již ve 12. stol. existovala labská strážní tvrz, připomínaná r. 1178; r. 1403 se uvádí hrad Vrábník, založený zřejmě koncem 14. stol. V písemných pramenech se znovu objevuje v letech 1415 a 1425, zničen byl r. 1444 vojsky lužického Šestiměstí. Ještě r. 1504 se sice uvádí jako centrum zdejšího panství, r. 1515 vš...

obrovský nárůst
Vraní Hora
 hr v okrese Svitavy
Vraní Hora
 zřícenina hradu v okrese Svitavy
Podle archaické dispozice snad již z 13. století, poprvé připomínán rokem 1351. Zanikl asi za husitských válek, roku 1497 uveden jako pustý. Zachovány jen malé zbytky zdiva....

obrovský nárůst
Vranov - Pantheon
 zřícenina hradu v okrese Jablonec nad Nisou
Vranov - Pantheon (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Vranov stojí na Vranovském hřebeni nad Malou Skálou na Jablonecku v Libereckém kraji. Hradiště je dnes protkáno spoustou cestiček, doplněných schody a můstky. Přístupná je i nejvyšší skála s křížem – odtud se otvírá krásná vyhlídka. N&a...

velký pokles
HODNOCENÍ
83 %
Vranová Lhota
 tvrz v okrese Svitavy
Postavena před rokem 1497 Jiříkem ze Lhoty, Lhotští ze Ptení ji vlastnili až do roku 1590, roku 1714 připojena k biskupickému panství. Upravena v 18. století....

mírný pokles
Vraný
 zámek v okrese Kladno
„S kostelem se druží zámek v divném slohu copovém nevelký park se stýká s tichým veským hřbitovem.“ Takto působivě vystihl básník Svatopluk Čech náladu západního okraje obce v básnické idile „Sníh“ z r. 1895. Po skončení stavby kostela byla zbourána Chotkova tvrz a započata stavba vranského zámku v dnešní podobě. Budova zámku-rezidence metropolitní kapituly-byla postavena v létech 1764-1769. Sta...

mírný pokles
Vraty - Radelstein, Rattenstein
 zaniklý hrad v okrese Děčín
Terénní pozůstatky po malém hrádku na skalnatém výběžku z hřebene Bukové hory nedaleko Těchlovic. Podle archeologických nálezů byl vybudován patrně ve 2. pol. 13. stol., v písemných pramenech se nepřipomíná. Doba jeho existence nebyla dlouhá, zanikl zřejmě v průběhu 1. pol. 14. stol. Kolem areálu vede lesní cesta na Bukovou horu, ze skály pěkný rozhled do okolí. ...

mírný pokles
Vráž
 zámek v okrese Písek
V roce 1875 nechal český šlechtický rod Lobkowiczů postavit zámeček, který po velkém požáru v roce 1881 byl novogoticky přestavěn. Dnes slouží jako lázeňská léčebna. Toto sanatorium bylo založeno v roce 1936....

velký nárůst
Vražba
 zaniklý hrad v okrese Hradec Králové
Na zasleněném ostrohu nad levým břehem říčky Hustířanky, necelý 1 km od středu dnešní obce Habřiny, stávala tvrz. Ostroh se nazývá Vražba, kdežto zbytky tvrziště nazávají místní obyvatelé Na zámečku. Písemné zprávy o tvrzi chybějí. V r. 1978 zde provedli pracovníci Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové archeologický průzkum, při němž byla odkryta ve východní části tvrziště obytná budov...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Vraždovy Lhotice
 zámek v okrese Benešov
Vrážné
 hradisko v okrese Svitavy
Vrbice
 hr v okrese Břeclav
Vrchlabí
 zámek v okrese Trutnov
Vrchlabí (zámek) Severně od gotické tvrze, kterou opustil, postavil si v letech 1545 - 1546 Kryštof Jandorf z Jansdorfu renesanční zámek podle slezsko-saských vzorů. V roce 1573 objekt vyhořel, jeho obnova byla dokončena až v letech 1605 - 1614. Šlo o zámek obklopený vodním příkopem, zasypaným až v 30. letech 19. století. V roce 1624 vrchlabské panství se zámkem koupil Albrecht z Valdštejna; po jeho násilné smrti ...

obrovský nárůst
Vrchotovy Janovice
 hrad, zámek v okrese Benešov
Vrchotovy Janovice (hrad, zámek) Původně se jednalo o vodní tvrz z doby po roce 1350, vybudovanou zřejmě Herbartem z Janovic. Hrad byl pozdně goticky upraven v 15. století za Vrchotů z Vrchotic. V rozmezí let 1579 až 1589 za vlády pánů z Říčan proběhla velká renesanční přestavba a rozšíření. Vzniklo jižní křídlo, a to spojením půvo...

stgnace
Vrškamýk - Kamýk n. Vltavou
 zřícenina hradu v okrese Příbram
Vrškamýk - Kamýk n. Vltavou (zřícenina hradu) Významný královský raně gotický hrad, založený již králem Václavem I. v 1. pol. 13. stol., u dnešního Kamýku nad Vltavou. Podle některých zdrojů mohl být až do r. 1420 střediskem královského loveckého obvodu, novější poznatky svědčí o jeho zániku již v 1. po...

mírný pokles
Vršovice
 zámek v okrese Louny
Bývalá tvrz, nynější zámek byl postaven v letech 1735-1736 a často měnil své majitele. Zažil a přežil spoustu válek, drancování či pokus o vypálení. Byl svědkem velkých a hlučných honů. Až do roku 1924 byli vlastníky objektu Schwarzenberkové.Na začátku 20. století se z vr&scaron...

mírný pokles
Vrtba
 zaniklý hrad v okrese Plzeň-sever
Mimořádně mohutné terénní pozůstatky (okružní příkop, val) po hradu v údolní poloze u obce Vrtbo, nedaleko Horní Bělé. Hrad původně chránily tři rybníky; založen byl na přelomu 13. a 14. stol., poprvé zmiňován v letech 1313-1316. Obýván byl až do r. 1555, v té době přestal být centrem panství a zanedlouho zpustl; r. 1659 se uvádí pouze dvůr, na jehož stavbu byla nejspíš zřícenina rozebrána....

obrovský nárůst
Všenory
 zámek v okrese Praha-západ
Všenorský zámek byl v 18. století barokní budovou, k níž bylo později přistavěno druhé křídlo. Nynější pseudobarokní podobu dal zámku v letech 1928-29 Hanuš Kasalický - vlastník do roku 1946. Rozsáhlou rekonstrukci a renovaci při zachování dané podoby stavby provedl nynější majitel - firma KRIJCOS s.r.o. Tato firma také ve Všenorech zbudovala a provozuje velmi dobře vybavené fitcentrum doplněné m....

střední pokles

    Strana: 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)