Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Tvrz Studnice
 tvrz v okrese Náchod
Studnice leží 6 km západně od Náchoda. Budova bývalé tvrze je zrekonstruována a svou podobou již panské sídlo nepřipomíná. V současnosti je bývalá tvrz v majetku obce Studnice a je v ní umístěn obecní úřad. Poprvé je doložena r. 1447 jako majetek Jana Straky z Nedabylic a Studnice Po něm držel Studnici jeho syn Petr a po jeho smrti v roce 1505 Studnice připadla jeho nejmladšímu synovi Jiřímu. V t...

obrovský nárůst
Tvrz U Kalkusů - Štěkře
 tvrz v okrese Český Krumlov
Uzavřená usedlost stojící na místě staré tvrze je poprvé připomínána roku 1366 jako sídlo vladyků Olbramů ze Štěkře. Dochované části tvrze pocházejí z etapy ze 16. století. ...

mírný pokles
Tvrz Velké Bílovice
 tvrz v okrese Břeclav
Vznikla ve 14. století, v roce 1417 ji koupili Lichtenštejnové jako pustou. Později obnovena. Tvoří snad sv. křídlo dnešní stavby. V polovině 16. století za Žerotínů přistavěno renesanční jz. křídlo. V roce 1623 zkonfiskována Ladislavovi Velenovi ze Žerotína, od roku 1636 patřila Lichtenštejnům....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tvrz Velké Horky - Strenice
 tvrz v okrese Mladá Boleslav
Tvrz Velké Horky vladyků Horeckých vznikla ve druhé polovině 14.století. Mezi lety 1744 – 1861 tvrz chátrala, poté byla roku 1865 opravena. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce tvrze a věže. Nejstarší část tvrze je obsažena v dnešní hlavní budově na výc...

obrovský nárůst
Tvrz Velký Třebešov
 tvrz v okrese Náchod
Tvrz ve Velkém Třebešově vznikla asi až v polovině 16.stol., kdy tu sídlil Jan Chvalkovický. Po připojení k náchodskému panství tvrz sloužila jako hospodářská budova dvora. R. 1827 byl dvůr zrušen a tvrz byla změněna na hostinec. Dnes je budova bývalé tvrze soukromým obytným domem čp. 1. Je to obdélníková přizemní budova, kde v interiéru jsou dosud zachovány valené klenuté sklepy a v přízemí křížo...

střední nárůst
Tvrz Vlčetín
 tvrz v okrese Pelhřimov
Na tvrzi se jako prvý připomíná rokem 1381 Ondřej ze Zásmuk. Roku 1493 prodána poslednímu majiteli Vrchovcovi z Vrchovišť, poté zpustla. V současné době se o záchranu tvrze snaží občanské sdružení, které uvítá pomoc při obnově tehdejší selské usedlosti. ...

stgnace
Tvrz ze sýpkou - Chlum
 tvrz v okrese Český Krumlov
Tvrz, resp. její zbytek, založená ve 13. a přestavěná na přelomu 15. a 16. století, je na Českokrumlovsku jedním z mála staveb svého druhu. Z památkového hlediska je velmi cenná tvrz s četnými renesančními klenbami, a částečně zachovalou renesanční výzdobou fasády. Velmi cenným ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tvrz Želenov - Frymburk
 tvrz v okrese Klatovy
Původně renesanční tvrz, přestavěná v 19. století na panský dvůr. Dochována sgrafitová výzoba a hřebínkové klenby v interiérech. Areál se rozkládá ve střední části obce v nijak výrazné poloze. Terén je v rámci areálu mírně svažitý, pouze v sev...

obrovský nárůst
Tvrz Zvíkov
 tvrz v okrese České Budějovice
Založena roku 1406, první známý majitel Nedamír ze Zvíkova. Okolo roku 1550 prodána panství Hlubockému, v roce 1718 snížena o patro....

mírný pokles
Tvrz-Malešov
 tvrz v okrese Kutná Hora
Tvrz-Malešov (tvrz) Nejstarší zprávy Nejstarší zmínka o tvrzi na Malešově pochází z roku 1303. V druhé polovině 14.století se jejími majiteli stala bohatá měšťanská rodina z Kutné Hory – Ruthardovci. Ti se po svém povýšení do šlechtického stavu začali ps&aac...

střední pokles
Tvrz-sýpka - Konecchlumí
 tvrz v okrese Jičín
Budova vrcholně gotické obytné budovy tvrze, přestavěné na sýpku a na poč. 20. století dále upravená. V regionu výjimečný doklad sídla nižšího šlechtice z období středověku s unikátními pozůstatky fasády z doby výstavby. Třípodlažní obdélná bu...

velký nárůst
Tvrziště - Stařechovice
 tvrz v okrese Prostějov
Tvrziště - Stařechovice (tvrz) Stařechovice ležící pod horou Velkým Kosířem jsou velmi starou sídelní lokalitou. V obci stávala při Českém potoku tvrz, která se poprve připomíná r.1347. Tehdy ji získal Arkleb z rodu Kunštátů. Podle ní se tituloval a byl zakladatelem významné šlechtické rodové větve stařechovicko-skalské. Protože však získal značné majetky v okolí Jimramova, přesídlil na svůj budovaný hrad Skály. Po celý život s...

velký nárůst
Tvrziště - Určice
 tvrziště v okrese Prostějov
Tvrziště - Určice (tvrziště) Místo bývalé tvrze v Určicích se nachází na západ od kostela. Dnes je část plochy využita jako zahrady a sad za novou výstavbou. Po Určicích je zmiňován roku 1288 rytíř Ctibor, který měl spor s plebánem Konrádem. O jeho sporu je zachována listina papeže Mikuláše...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Tvrziště Na valech - Klučov
 zajímavost v okrese Kolín
Dobře dochované terénní pozůstatky středověkého sídla venkovské drobné šlechty z 13.–15. století. V areálu zemědělského dvora je mimořádně dobře dochované tvrziště typu motte. Takto se označuje opevněné sídlo, které bylo vystavěno v rovině na uměle vytvořeném nebo s...

obrovský nárůst
Jde o terénní pozůstatky středověkého panského sídla v dominantní poloze, zvolené později pro stavbu kaple. Tvrz je doložena k r. 1318, dobyta a vypálena roku 1467 vojskem Jindřicha Münstrberského, zanikla vypálením roku 1620 císařskými vojáky, kaple barokní z 2. poloviny 18. stolet&iacu...

mírný pokles
Tvrziště Švábenice
 tvrz v okrese Vyškov
Tvrz patřila od 13. století rodu pánů ze Švábenic. Zanikla zřejmě již na počátku 15. století. Dochovaly se jen terénní nerovnosti v místě bývalé tvrze. ...

velký nárůst
Tvrziště Ústrašín
 zbytky tvrze v okrese Pelhřimov
Stávala zde vladycká tvrz (roku 1354 zmiňován první známý majitel Heřman z Ústrašína). Zanikla v polovině 15. století. Jsou zde pozůstatky zdí a náznaky valů,které tu zbyly. Tvrz byla původně dřevěná a měla být strážná. Do základů vyhořela a nikdo ji už neobnovil. Dodnes ...

obrovský nárůst
Toto kruhové tvrziště ve čtvercovém, parkově upraveném lesíku, najdete západně od obce Bílý Kůň. Zavede vás sem modrá turistická značka. Jde o pahorek, který obklopuje mokřinatý příkop. Tvrziště je též známé pod názvem Bílý Kůň pod stejnojmenné...

mírný pokles
Týn nad Vltavou
 zámek v okrese České Budějovice
Týn nad Vltavou (zámek) Týn nad Vltavou údajně daroval kníže Boleslav II. pražskému biskupství již při jeho založení r. 973, patřil biskupství (později arcibiskupství) až do husitských válek. Od roku 1432 patřila polovina Týna Oldřichovi z Rožmberka a druhá rodu ze Sobětic. Roku 1601 bylo panství královskou komorou pronaja...

obrovský nárůst
Týn nad Vltavou
 zřícenina hradu v okrese České Budějovice
Týn nad Vltavou (zřícenina hradu) Vznikl koncem 13. století na místě dřevěné tvrze jako sídlo biskupského správce panství (město bylo po většinu historie majetkem pražského biskupství a později arcibiskupství). Původní podoba hradu není známa. Zůstal dochován vstupní most z poslední renesanční přestavby n...

velký nárůst
Týnec
 hr v okrese Břeclav
Týnec nad Sázavou
 hrad v okrese Benešov
Týnec nad Sázavou (hrad) Nejstarší písemná zpráva o existenci Týnce a týneckého hradu je z roku 1318 a zachovala se ve zlomku bývalých soudních spisů tzv. půhonných desek. Archeologické nálezy, objevené při výzkumu v týneckém hradním nádvoří v letech 1969 - 1974 a další nálezy v okolí Týnce (např. slovanské pohřebiště na Brodcích z 8. až 9.století aj.) ukázaly, že tato oblast byla osídlena již v 8. až 10. století. V 11.s...

velký nárůst
Týřov - Angerbach
 zřícenina hradu v okrese Rakovník
Týřov - Angerbach (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na ostrožně nad Berounkou u Skryjí. Založen na počátku vlády Václava I., roku 1249 byl již dokončen; pro mimořádné vojenské kvality se těšil velkému zájmu českých panovníků. Karel IV. jej po návratu do Čech jako jeden z prvních hradů vykoupil zpět ke koruně, je zahrnut i v Majestas Carolina. Od počátku 16. stol. chátral a poprvé r. 1575 se uvádí jako pustý. Týřov patří mezi hrady t...

střední pokles
HODNOCENÍ
55 %
Třebešice
 zámek v okrese Kutná Hora
Třebešice (zámek) Postaven na místě gotické tvrze, postavené před rokem 1522, přestavěné na renesanční zámek v průběhu 16. století. V majetku hrabat Věžníků od roku 1679, kteří v letech 1715 - 1718 provedli nedokončenou barokizaci. Od roku 1764 v majetku Chotků. Areál zámku stojí v jádru obce na východní stra...

střední pokles
Třebíč
 zámek v okrese Třebíč
Třebíč (zámek) V roce 1101 založila údělná knížata Litolt Znojemský a Oldřich Brněnský benediktinský klášter. V polovině 13. století byl přestavěn v pozdně románském a raně gotickém slohu v mohutnou pevnost. Z této stavby zachována bazilika sv. Prokopa, dále část sklepních prostor a obvodního zdiva dnešního vlastního zámku a několik věží pojatých nyní do budov předzámčí a ohradní zdi na jižní a východní straně a...

obrovský nárůst
Třebívlice
 zámek v okrese Litoměřice
Na místě mladší, renesančně přestavěné tvrze za pánů z Kleblsberka v 18. století vystavěn dvoukřídlý zámek. V roce 1836 byl nově přestavěný - empírově. V letech 1821 - 1823 byl majetkem Ulriky von Levetzow (1804 - 1899), Goethovy poslední lásky....

střední pokles
Třeboň
 zámek v okrese Jindřichův Hradec
Třeboň (zámek) Na místě severního křídla dnešního zámku stával hrádek landštejnských Vítkovců, přestavěný ve 14. století Rožmberky. V roce 1482 tu vyrostlo nové hradní stavení, roku 1522 přistavěna boční křídla. Další přístavby a přestavby změnily objekt na jednoduchý renesanční zámek. Po požáru roku 1562 postavil A. Ericer jz. trakt a jižní věž s vjezdem do vnitřního zámeckého nádvoří. D. B. Cometa vybudoval v ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Třebušín
 zámek v okrese Litoměřice
Původní sídlo johanitů (u kostela archeologický výzkum). Zámek vystavěn počátkem 18. století F. K. Kreslem na místě tvrze z poloviny 16. století, rozšířen a upraven roku 1860....

střední nárůst
Třemešek
 zámek v okrese Šumperk
Třemešek (zámek) Zámek Třemešek se nachází na Šumpersku v Olomouckém kraji. Zámek je dvoupatrová obdélníková budova. Na nádvorní straně zámku je zřejmě nejcennější zámecký portál na Moravě. V zámeckém interiéru se dochovala klenutá vstupní s&iacut...

střední pokles
Třešť
 hr v okrese Jihlava
Udánky
 hr v okrese Svitavy
Údrč
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
Roku 1169 připomínán Smil z Údrče, tvrz uváděna od roku 1461, kdy patřila Údrčským z Údrče. Zámek vznikl v blízkosti původní tvrze okolo roku 1890, v dolní části vsi nad rybníkem. ...

mírný pokles
Uherčice
 zámek v okrese Znojmo
Zámek Uherčice - Velkorysá architektonická koncepce uherčického zámku (šlechtické obydlí, reprezentační prostory, hospodářské budovy, produkční a okrasné zahrady) s bohatou historií představuje významný krajinotvorný soubor jižní Moravy. Na přelomu 15. a 16. století vznikla trojkřídlá jednopatrová gotická tvrz, stavební jádro dnešního rozsáhlého zámeckého komplexu. Ta pak v polovině 16. století pr...

střední pokles
Uherčice
 zaniklý hrad v okrese Znojmo
Uherský Brod
 hr v okrese Uherské Hradiště
Uherský Ostroh
 zámek v okrese Uherské Hradiště
Uhřínovice
 tvrz v okrese Rychnov nad Kněžnou
Postavena po roce 1528 Janem Absolonem z Ledské, po roce 1665 obnovena, brzy poté přeměněna na sýpku....

obrovský nárůst
Újezd u Boskovic
 zaniklý hrad v okrese Blansko
Reliéfní zbytky opevněného sídla na mýtině na vrcholu kopce Hradisko severně od Újezdu u Boskovic. Příkopem a valem je vymezen ovál jádra o osách přibližně 40x30 metrů, příkop je na dvou místech přerušen procházející cestou. V písemných pramenech se hrádek nepřipom...

mírný pokles

    Strana: 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)